กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมไหว้ครู คลิก
กิจกรรมวันสุนทรภู่  คลิก
กิจกรรมสวนสนาม และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คลิก
กิจกรรมทันโลกวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สืบสานวันรพี ห้องสมุดี สู่วิถีอาเซียน คลิก
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คลิก
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย คลิก
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ คลิก
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา คลิก
ร่วมพิธีพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ คลิก
กิจกรรมวันปิยมหาราช คลิก
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คลิก
กิจกรรมลอยกระทง  คลิก
ทัศนศึกษาจังหวัดลำปาง คลิก
ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา คลิก
ต้อนรับผู้อำนวยการ อัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ คลิก
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คลิก
ผู้อำนวยการการมอบเกียรตินักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 คลิก
กิจกรรมค่ายคุณธรรมประจำปี  คลิก

กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยอัศวิน กลับมา

ติดตามกิจกรรมโรงเรียน    ที่นี่ !!!

1-1 of 1