เลือกไซต์นี้

  แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือ

  Link

  กิจกรรมล่าสุดของไซต์

  - อำเภอเมืองนนทบุรี

  แผนการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ 
  ข้อ 5.1
  หมายเหตุ    วัน/เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่


   เทศบาล / อบต. สถานที่จ่ายเงินวัน/เดือน/ปี และเวลา หมายเหตุ โทร. 
  เทศบาลนครนนทบุรีสำนักงานเทศบาล
  นครนนทบุรีหลังใหม่ 
  7 มิถุนายน 2555 
  เวลา 09.00 - 16.00 น.

  8 มิถุนายน 2555
  เวลา 09.00 - 16.00 น.
  - ตำบลสวนใหญ่
  - ตำบลท่าทราย

  - ตำบลบางกระสอ
  - ตำบลตลาดขวัญ
  - ตำบลบางเขน 
  0-2589-0505 
  เทศบาลเมืองบางศรีเมืองสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
  21 - 22 พฤษภาคม 2555 
  เวลา 08.30 - 16.30 น.

   0-2449-4994
  เทศบาลตำบล
  ไทรม้า
  สำนักงานเทศบาล
  ตำบลไทรม้า
  ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2555
  เว้นวันหยุดราชการ
  เวลา 08.30 - 16.30 น.

   
  0-2926-1350 -2
  หรือติดต่อ
  คุณกล้วย 
  080-242-9126

  อบต.บางรักน้อยวัดบางรักน้อย 
  22 - 23 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 16.30 น.

   0-2921-5092 -3 
  อบต.บางกร่างสำนักงาน
  อบต.บางกร่าง 
  22- 25 พฤษภาคม 2555 
  0-2446-3434
  0-2446-3567

  อบต.บางไผ่หมู่ที่ 1 - วัดอมฤต


  หมู่ที่ 2 - วัดเขียน


  หมู่ที่ 3 - วัดโชติการาม


  หมู่ที่ 4 - วัดตึก


  หมู่ที่ 5 - วัดทองนาปรัง


  21 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 12.00 น.

  22 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 12.00 น.

  23 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 12.00 น.

  24 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 12.00 น.

  25 พฤษภาคม 2555
  เวลา 09.00 - 12.00 น.
   0-2879-5080
  แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555


  หมายเหตุ    วัน/เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่

  ติดต่อสอบถาม อำเภอเมืองนนทบุรี : 0-2591-5224 และ 0-2580-2422 (ในเวลาราชการ จ.-ศ. 08.30-16.30)
  Comments