วิธีปลูกผักถั่วพลู

 
 
 
 การปลูกถั่วพลู

              ผสมดิน ปุ๋ยดินหมักชีวภาพ และแกลบดำ อย่างละเท่า ๆกัน  กรอกถุงเพาะหยอดเมล็ดถั่วพู
ลงถุงละเมล็ด รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน เมื่อต้นถั่วมีใบจริง 2-3 ใบ ก็นำไปปลูกได้
      การเตรียมหลุมและไม้ห้าง
  1. ควรปลูกหลุมละ  1 ต้น ห่างกัน 2x2 เมตร
  2. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ 1/2 กก. ต่อหลุม
  3. ห้างถั่วพู ควรเป็นเสาไม้ไผ่ที่แข็งแรง เพียง 1 หลักต่อหลุม ยาว 2-25. เมตร
  4. ฝังหลักค้างให้มั่นคง
      การปลูกและการดูแล
  1. เตรียมหลุมและไม้ค้างปักให้เรียบร้อย
  2. ปลูกต้นกล้า รดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
  3. ใช้เชือกกล้วย ผูกเถาพันหลักค้าง
  4. ควรเติมปุ๋ยหมักชีวภาพ ประมาณ 100 กรัมต่อต้นทุก 15 วัน
  5. ฉีดน้ำสะเดาหมักทุกๆ 7 วัน ถ้ามีเพลี้ยอ่อนให้เพิ่มน้ำหมักยาฉุนและกากน้ำตาลฉีดพ่นยามสายของทุกวัน
 
 
 
 

      ที่มา   http://bantamod.itgo.com/kasad16.html
 
      
Comments