การแสดงรำไทย

การแสดงนี้ใช้เวลาในการแสดงชุดละประมาณ 5-7 นาที

การโชว์ รีวิวประกอบเพลงไทยประยุกต์ หรือไทยพื้นเมือง ได้แก่

          1. ชุดอิฐเก่าเล่าตำนาน  ประกอบเพลงของครูชินกร ไกรลาศ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติไม่ให้แตกแยก

          2. ชุดไผ่รวมกอ เกี่ยวกับเรื่องความสามัคคี

          3. ชุดสาวสี่ภาค

          4. แดนซ์ค้างคาวกินกล้วย สลับกับการรำ

          5. แดนซ์พม่ากลองยาว

          6. รำประกอบเพลงล้นเกล้าเผ่าไทย

การรำไทย ได้แก่

          1. ฟ้อนเล็บ (เป็นการแสดงของทางภาคเหนือ-แสดงเป็นหมู่)

          2. เซิ้ง (เป็นการแสดงของทางภาคอีสาน-แสดงเป็นหมู่)

          3. รำไทย (เป็นการแสดงของภาคกลาง-แสดงเป็นหมู่)

          4. รำพลายชุมพล (เป็นการแสดงของภาคกลาง-แสดงคนเดียว)

          5. รำฉุยฉาย (เป็นการแสดงของภาคกลาง-แสดงคนเดียว)

          6. รำตะลีกีปัส/ตารีกีปัส (เป็นการแสดงของภาคใต้)

การแสดงนี้เป็นการแสดงโดยใช้ศิลปชั้นสูงที่จะต้องอาศัยการเรียน การสอน และความสามารถ ตลอดจนการฝึกฝนที่ค่อนข้างนาน เพื่อทำให้การแสดงมีความอ่อนช้อย งดงาม อีกทั้งชุดที่ใส่ก็ค่อนข้างจะมีราคา ดูหรู เลิศ ใช้ผู้แสดงประมาณ 4 - 6 คน สำหรับ 1 ชุดการแสดงประกอบเพลง  1 เพลง เหมาระกับการแสดงให้ชาวต่างชาติดู หรือการแสดงที่ต้องการเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น การรำอวยพร, การรำมโนราห์, การรำศรีวิชัย, การรำสี่ภาค เป็นต้น

YouTube Video

Comments