Hoạt động gây dựng quỹ

- Các môn sinh võ phái kết hợp với đoàn khám chữa bệnh, tư vấn tại nhà (BS Phạm Đình Chưởng đảm trách), thực hiện xoa bóp bấm huyệt, dạy khí công, kungfu đặc thù của võ phái nhằm phục hồi chức năng cơ quan và tạng phủ bị bệnh, tăng cường sức khỏe cho người có nhu cầu.
Cung cấp:
- Rượu xoa bóp trong tập luyện, khử trược khí;
- Rượu xoa rắn chắc xương khớp, mạnh cân cơ;
- Thuốc làm kiện cân cốt có lợi cho người Kungfu, già yếu...

Comments