Phân độ tuổi lão

 
PHÂN ĐỘ TUỔI "LÃO"
(DR. Phạm Đình Chưởng - 15h30' 15/3/2011)
"Nhân sinh thất thập cổ lai hy" ...
Nhưng ngày nay, nhờ sự tiến bộ của Khoa học kỹ thuật, y tế, vệ sinh môi trường, lối sống, luyện tập ... Con người đã có tuổi thọ trung bình ngày càng cao.
Nhìn chung, bước vào tuổi thứ 55 thì gọi là tuổi lão, nhưng vận tuổi con người theo quan điểm triết học Đông phương còn được tính dựa trên vòng "Hoa giáp", nghĩa là một người, khi vận số bước qua khỏi Lục thập hoa giáp thì được coi là thọ.
 - Từ 60-69 tuổi, gọi là tuổi "Đắc thọ" (đạt được thọ).
 - Từ 70-79 tuổi, gọi là tuổi "Hưởng thọ" (hưởng được thọ).
 - Từ 80-89 tuổi, gọi là tuổi "Đại thọ".
 - Từ 90-99 tuổi, gọi là tuổi "Thượng thọ".
 - Từ 100 tuổi trở lên, gọi là "Trưởng lão".
 
Comments