Những bài luyện công-NỘI GIA

Hiểu về Khí công?

"Khí": Là âm tiết của người Việt, nhưng người Trung Hoa phát âm là "Chi" hay "Qi"; Người Nhật Bản phát âm là "Ki"; Người Đại Hàn phát âm là "Ghee"; Người Ấn Độ phát âm là "Prana".
"Khí" với nghĩa thông thường có liên quan đến "Không khí" hoặc "Chất Hơi", với nhiều hoạt tính (vô hình, di động, co dãn ...)
 
"Công" (người Trung Hoa phát âm là "Kungfu"), hàm nghĩa "công phu" trong võ thuật, được hành giả khổ công luyện rèn (tâm lực, thể lực, tập trung ý, chuyên điều khí...) thông qua các phương pháp riêng biệt của mỗi võ phái.

 

Do đó, luyện "khí công" có thể hiểu đơn giản là một tiến trình luyện tập thông qua việc hít thở không khí, tác dụng kích hoạt nguồn sinh lực cơ thể. Qua đó, "dưỡng khí" (oxygen) được hấp thụ, "thán khí" (carbon dioxide) được loại trừ ra ngoài cơ thể một cách triệt để.

Đối với võ thuật cổ truyền, khí công được xem là môn công phu tập luyện "nội – ngoại công". Khi hành giả thành đạt trong một chừng mực nhất định, sẽ có được nguồn năng lực vô song, từ đó có thể phát huy sức mạnh thể chất lẫn tinh thần trong nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Comments