CHỌN NGÀY CÚNG LỄ CHUNG THẤT (49 NGÀY) VÀ TỐT KHỐC (100 NGÀY) ?

Theo "Thọ Mai Gia Lễ", thì cứ đúng ngày quy định trong gia lễ mà làm, con cháu ở xa nhớ ngày về cúng lễ, thân nhân ở chỗ khác sắm sửa lễ đúng ngày tới dự.  Thân bằng, cố hữu, ai lưu luyến thì đến thăm viếng, không đợi thiệp mời như lễ mừng, lễ cưới, ... Không chuyện "Hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo" (có mời thì có đến, không mời thì không đến).

Tang tế theo ngày định sẵn. Các lễ: Chung thất, Tốt khốc, Tiều tường, Đại tường, cứ theo đúng ngày mà tiến hành, không có sự chuyển dịch tùy tiện. Chỉ trừ ngày cúng lễ an táng và lễ trừ phục (hết tang) thì có thể chọn ngày lành.

Con người, ai có thể chọn ngày chết?

Vậy nên, từ xưa tới nay, hàng năm cứ đến ngày mất thì làm lễ giỗ, dù cho có rơi vào những ngày rất xấu trong năm (Trùng phục, Trùng tang, Sát chủ, Quả tú, Cô thần v.v...).

Comments