Hình ảnh‎ > ‎

Những hình ảnh xưa

 
 
Chùm ảnh từ những năm Thầy Trần Tiến xây dựng võ phái tại Tp. Hồ Chí Minh Việt Nam
 
 
 

 

1 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1986
2 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1986
 
3 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1987
 
4 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1987
5 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1987
 
 
6 - Biểu diễn giao lưu tại công viên Tao Đàn 1987
 
7 - Nhóm môn đồ "Ngũ hổ" - Nội Gia Quyền
8 - Võ sư Trần Tiến dự tiệc Xuân 1987 tại nhà môn đồ Phạm Đình Chưởng
 
9 - Tổng kết hoạt động võ phái năm 1988
 
10 - Biểu diễn giao lưu tại Lăng Ông Bà Chiểu 1988
11 - Biểu diễn giao lưu tại Lăng Ông Bà Chiểu 1988
 
12 - Các võ sư và các huấn luyện viên  
 
 
 
Comments