Hình ảnh‎ > ‎

Hình ảnh lưu niệm khác

Những hình ảnh lưu niệm khác

 
 
Chiêm bái Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới - Chùa Phổ Quang -Tân Bình - Tp.HCM (04/04/2009).
Chiêm bái Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới - Chùa Phổ Quang -Tân Bình - Tp.HCM (04/04/2009).
 
Buổi khảo thí môn đồ võ phái Thủy Pháp - vương  quốc Bỉ.
 
Mừng thọ 100 tuổi Cố Lão võ sư Phạm Cô Gia - Chưởng môn võ phái Bà Trà Tân Khánh.
 
Cố Lão võ sư Trần Văn Nghĩa, Cố Lão võ sư Phạm Cô Gia và Thầy Trần Tiến
 
 

Thầy Trần Tiến và bạn chí thân - cụ Viễn - (Cố dịch giả Hán Việt)
 

 

Thầy Trần Tiến và Cố Lão võ sư Mai Văn Phát

 

 

Cố Lão võ sư Trần Văn Nghĩa và Thầy Trần Tiến cùng các môn đồ.

 

Cố Lão võ sư Trần Văn Nghĩa, Lương y Phan Cao Bình & phu nhân, BS. Phạm Đình Chưởng

 

Phái đoàn võ sĩ người Pháp tại mộ cố Lão võ sư Trần Văn Nghĩa - Quyền vương Bắc Việt
Chưởng môn võ phái Nội Gia Quyền - (Người bạn chí thân của thầy Trần Tiến).
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments