NoFemelCIM: Grups de Treball

El dimarts 22 d'agost de 2006 es convoca una reunió on es decideix crear 5 grups de Treball per aprofitar tot el moviment generat a les últimes reunions. Els Grups es constitueixen per treballar de manera autónoma i coordinada per lluitar per un únic objectiu: la retirada total del projecte CIM Penedès.

Grup de COMUNICACIÓ

El grup de comunicació gestiona la web, la informació dins la Plataforma i la que es dona als mitjans de comunicació.

 

Grup d'ECONOMIA

El grup d'economia les entrades i sortides de diners amb un control rigorós i transparent.  Un subgrup de concerts que s'encarrega de l'organització d'aquests.

 

Grup de POLÍTICA

El grup de política defineixen l'ideari de la Plataforma. I presenten les mocions tant a Ajuntaments com a Consells Comarcals. 

 

Grup de PUBLICITAT

El grup de publicitat s'encarreguen de fer arribar el missatge de la plataforma, a traves de Posters, Samarretes, Domassos etc. Un subgrup d'accions planifica les actuacions de la Plataforma.

 

Grup de JURÍDIC

El grup de Jurídic assesora legalment a la plataforma en les seves actuacions i coordina les vies per adurar el projecte del CIM per les vies legals.