VN erkent chemtrails / geo-engineering. Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan als gewone uitlaatgassen (contrails), maar wat blijkt nu de VN erkent chemtrails / geo-engineering (Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?)

 
In 1992 werdt door 187 landen een verdrag ondertekend waarin ieder V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen waaruit onder andere geo-engineering begonnen is  (het massaal vanuit vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Daar bovenop spraken In Oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo dan ook alle mensenrechten (video).
 
De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met beelden waarbij vogels zomaar uit de lucht vallen. Dit is GEEN natuurlijk fenomeen, maar het gevolg van H.A.A.R.P & gevaarlijke chemicaliën die moedwillig via vliegtuigen worden gesprayd (video).Dit gebeurt momenteel in de USA en in Europa. Eerst waren er de chemtrails, nu gaan ze weer een stap verder ... We moeten dit een halt toeroepen door zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken. Geef dit a.u.b. ook door aan anderen zodat deze praktijken aan de kaak worden gesteld en zij die verantwoordelijk zijn, berecht kunnen worden ...DIT IS EEN KWESTIE VAN PLANETAIR BELANG ! ENKEL SAMEN KUNNEN WE EEN BLOK VORMEN EN DE AARDE NIET LANGER UIT HANDEN GEVEN AAN DIEGENEN DIE TOTAAL GEEN RESPECT OPBRENGEN VOOR HET LEVEN...  Voormalige FBI baas Ted Gunderson, chemtrail dumpingen moeten worden gestopt !! (video)
 
Onthullende informatie (((video))) over Nederlandse Koningklijke Bilderberg betrokkenheid, via Koninklijke  Koninklijke De Staats Mijnen (DSM), waarbij men onder het mum van geoengeneering-projecten met behulp van chemtrails betrokkene chemische afval wereldwijd kan dumpen vanwege het positief advies uitgebracht op 21 april 1962 aan de kroon om een faillissement tegen te gaan.
 

"Agent Orang? Is dat geen oud nieuws?" vroeg de douanebeambte aan Connie Schultz, columnist van The Plain Dealer, toen ze terugkwam van een reis naar Vietnam waar ze onderzoek had verricht naar de blijvende gevolgen van Agent Orange, de dioxine doortrokken herbicide waarvan het Amerikaanse leger miljoenen liters heeft gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam. Nee dat is het niet. Schultz toonde op zondag in 'Unfinished Business' in The Plain Dealer, waarin wordt beschreven hoe dit gevaarlijke... Lees meer

Met wat worden we werkelijk besproeid? (video1), 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Aerosol Crimes (video) de overheid zou dit nooit toelaten?! (video) (video)


Is depopulatie de reden waarom kanker toeneemt inplaats verdwijnd?!
 

Vliegtuigen besproeien schadelijke chemische kankerverwekkende stoffen (video) en zware metalen op mens, dier en flora. (video) Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen chemische stoffen in de atmosfeer sproeienen (video) Nu na meer dan een decenia is het bestaan van chemtrails wereldwijd door VN toegegeven!. Op de VN-conferentie in Oktober 2010 te Nagoya is door de 193 lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten ‘Het fenomeen ‘chemtrails ’ wordt hierbij expliciet vernoemd. Ondanks dit VN akkoord gaat men gewoon door met het vergiftigen van mens, dier, en planeet. Deze pagina en documentaires (video) laten tot in de kleinste details zien wat die mooie witte strepen zijn die onze zonnige dagen verpesten. In samenwerking met HAARP in Alaska en Noorwegen is dit het gevaarlijkste (video) wapen (video) ooit ontwikkeld (video). Nicola Tesla (video) gaf al te kennen dat dit nooit gebruikt mag worden (video) als wapen. Natuurlijk was deze waarschuwing aan dovemans oren gericht (video) & (video) De urenlang zichtbare strepen (video) die deze toestellen achterlaten worden door hen daarom 'chemtrails' genoemd. (video) Onzin, zeggen wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om normale uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk 'chemtrails' zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. Het besluit om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het wereldwijde klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992 door 187 landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang mislukte experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen tot de conclusie gekomen dat de risico's van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om mee verder te gaan.

 

Een voorontwerp van een verslag van Arizona Skywatch toont een dramatische toename van zware metalen die gewoon niet thuis horen in onze lucht (gevolg talloze kankerdoden).

OPMERKING: Het niveau van Mangaan en Arseen alleen al is zo schrikbarend hoog!
2010 Air Deeltjes:deze cijfers geven aan hoeveel keer ze over de "toegestane" toxische grens zijn!!

 

Aluminium: 15,8

Antimoon: 63,3 [Dit is geen typfout]

Arseen: 418 [Dit is geen typfout

Barium: 5,3
Cadmium: 6
Chroom: 6,4
Koper: 9
Ijzer: 43,5 [Dit is geen typfout]
Lead: 15,7
Mangaan: 513,8 [Dit is geen typfout]
Nikkel: 10,7
Zink: 7.5
 

 

Jarenlang  worden zware metalen & chemische stoffen zoals (barium,  aluminium, arseen, cadmium, titanium… en polymere vezels die kanker verwekkend zijn en in pesticides gebruikt werden) in het geheim met vliegtuigen in onze atmosfeer gesproeid. In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC) In Oktober 2010 op de VN-top in Japan spraken 193 lidstaten af over het Biodiversiteitsverdrag (CBD)dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden. Het tegendeel gebeurd met talloze zieken als gevolg.
 

Ook het rapport Case Orange van de Belfort Group geeft hier een goed overzicht. Op de VN-conferentie te Nagoya is het bestaan van chemtrails toegegeven! (De gevolgen in de nabije toekomst voor onze gezondheid zijn niet te overzien)

Verontruste burgers met zieke kinderen hebben zich bij ons gemeld om annoniem een klacht neer te kunnen leggen, boven heel Europa strooit men met nooit geziene hoeveelheden giftige chemicaliën, Wij raden dan ook alle burgers aan die een toekomst willen om aangifte te doen zoals NCF/Chemtrails 09-02-2011 en 22-03-11  De impact op onze gezondheid, maar vooral voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede verantwoordelijk voor de vergiftiging door de aanvoer van Kankerverwekkende stoffen via lucht, (video)water, bodem, voeding en producten toe te staan, hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet te verbannen en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke natuurproducten dan ook. Aangifte Chemtrails Belfort Group (dossier nr 185/09) Weergeven / Downloaden, al is het maar om de politie bewust te maken, zij blijken veelal onwetend en ook slachtoffers te zijn.  

Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group , NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters 
 
Verhoogde HAARP activiteit op 11 maart (aardbeving + tsunami Japan) Chemtrails en haarp, wat is het, wat doet het en wat kan het?
 

Ondanks deze resolutie werden weer onnatuurlijke wolken waargenomen voor de aardbeving boven de Japanse hoofdstad Tokio wat op HAARP kan wijzen, ook bij de aardbeving in China 2008 (video / 2) en Haiti (video) gebeurde iets vergelijkbaars (video / 2)  een NASA news artikel  Al in eind 2007 werd de Canadese  journalist  Benjamin Fulford die in Japan woont en werkt bedreigd door de Illuminatie NWO met een aardbeving op de grootste kerncentrale van JAPAN in Niigata  (video)  In 2007 confronteerde Fulford, de voormalige Japanse minister van Financiën Heizo Takenaka met de vraag waarom hij de controle over het Japanse financiële systeem overdroeg aan een groep Amerikaanse en Europese oligarchen. (video) Hij en zijn afgevaardigde vertelde dat dit was omdat Japan bedreigd werd met een aardbevingsmachine (video). Toen Benjamin Fulford  onthullingen begon te plaatsen zoals op Rense.com, (Interview) & (Interview) werd hem door de Japanse veiligheidsdienst verteld dat vanwege zijn uitlating  de stad Niigata getroffen zou gaan worden door een aardbeving. Twee dagen later, was Japans grootste nucleaire reactor het exacte epicentrum van twee aardbevingen, beide een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter,(video) ook hier zijn onnatuurlijke wolken waargenomen HAARP (video) kan de ionosfeer naar buiten toe uitrekken. (video / 2 ) Hierdoor wordt het magnetische veld van de aarde geladen door de zonnewind. Deze enorme hoeveelheid energie kan dan door HAARP op specifieke plekken worden "ontladen. (video) Ze kunnen een gebied verwarmen en de lucht gaan laten stromen naar een ander gebied.(video) Met andere woorden, deze lui zijn in staat om de cycloon te veroorzaken die Myanmar en Orlando trof, de tsunami die Indonesië en Japan trof en de aardbeving die China, turkije en Haiti trof.(video) 


Deze experimenten werden echter vooral gebaseerd op theorieën van een beperkt aantal wetenschappers uit een gering aantal landen. De VN heeft nu besloten dat geo-engineering -oftewel het 'knoeien' met het klimaat en de biodiversiteit- te belangrijk is en te veel risico's met zich meebrengt om aan slechts enkele wetenschappers en landen over te laten. Pat Mooney, directeur van de ETC Group -een internationale stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming van de landbouw biodiversiteit en voedselveiligheid- juicht het besluit van de VN toe en noemt het een 'overwinning van het gezonde verstand en een voorzorgsmaatregel.' (3)

Neth Dano, afgevaardigde van de ETC-Group op de Filippijnen, vindt het besluit desondanks niet perfect. 'Sommige delegaties zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat de voorlopige definitie van geo-engineering te smal is, omdat Co2-opvang en -opslag er niet bij inbegrepen zit... Maar technische ingrepen in het klimaat staan nu wel vast op de VN-agenda, wat in de aanloop naar de 20e Earth Summit (VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling in 2012 in Rio de Janeiro) zal leiden tot belangrijke debatten. Een verandering is in dat opzicht natuurlijk essentieel, en geo-engineering is duidelijk niet de weg die we moeten gaan.'
 
In het rapport 'Geopiracy' verzet de ETC-Group zich tegen diverse technieken waarmee geprobeerd wordt het klimaat te beïnvloeden, waaronder het veranderen van het weer (HAARP), cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en kunstmatige vulkaanuitbarstingen die zonverduisterende asdeeltjes in de atmosfeer brengen. Ook wordt uit de doeken gedaan welke rol het militair-industriële complex (MIC) hierbij vervult.

Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.

Bron :Xander

Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.

Bron :Xander

De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group.

Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.

Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.

De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.

“Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.

Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet verboden worden.

In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).

Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group , NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters 

Wetenschappelijk rapport Weergeven/Downloaden

Samenvatting Nederlands Weergeven/Downloaden

Aangifte Chemtrails (dossier nr 185/09) Weergeven/Downloaden
U.N. urged to freeze climate geo-engineering projects

Thu Oct 21, 2010 7:42am GMT
 * Cloud whitening, solar reflectors, ocean seeding studied
 * Environmentalists say such schemes are unproven, risky
 * Advocates say projects could help fight global warming
 By Chisa Fujioka
NAGOYA, Japan, Oct 21 (Reuters) - The United Nations should impose a moratorium on "geo-engineering" projects suchas artificial volcanoes and vast cloud-seeding schemes to fight climate change, green groups say, fearing they could harmnature and mankind. 
The risks were too great because the impacts of manipulating nature on a vast scale were not fully known, the groups said at a major U.N. meeting in Japan aimed at combatting increasing losses of plant and animal species.
Envoys from nearly 200 countries are gathered in Nagoya, Japan, to agree targets to fight the destruction of forests, rivers and coral reefs that provide resources and services central to livelihoods and economies.
A major cause for the rapid losses in nature is climate change, the United Nations says, raising the urgency for the world to do whatever it can to curb global warming and prevent extreme droughts, floods and rising sea levels.
Some countries regard geo-engineering projects costing billions of dollars as a way to control climate change bycutting the amount of sunlight hitting the earth or soaking up excess greenhouse gas emissions, particularly carbon dioxide.
"It's absolutely inappropriate for a handful of governments in industrialised countries to make a decision to try
geo-engineering without the approval of all the world's support," Pat Mooney, from Canada-headquartered advocacy
organisation ETC Group, told Reuters on the sidelines of the Oct. 18-29 meeting.
"They shouldn't proceed with real-life, in-the-environment experimentation or the deployment of any geo-engineering untilthere is a consensus in the United Nations that this is okay."
 <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 Take-a-look on biodiversity:            [ID:nSGE68T06H]
 Factbox on main issues at Nagoya talks   [ID:nTOE69D07L]
 Factbox on TEEB report on valuing nature  [ID:nSGE69J0D5]
 UN plan to protect animals, plants by 2020 [ID:nLDE68F0JL]
 Graphic on ocean fertilty
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
Some conservation groups say geo-engineering is a way for some governments and companies to get out of taking steps to slash planet-warming emissions.
The U.N. climate panel says a review of geo-engineering will be part of its next major report in 2013.
	 SOLAR REFLECTORS
	 Some of the geo-engineering schemes proposed include:
-- Ocean fertilisation. Large areas are sprinkled with iron or other nutrients to artificially spur growth of phytoplankton, which soak up carbon dioxide. But this could trigger harmful algal blooms, soak up nutrients and kill fish and other animals.
-- Spray seawater into the atmosphere to increase the reflectivity and condensation of clouds so they bounce more
sunlight back into space.
-- Placing trillions of tiny solar reflectors out in space to cut the amount of sunlight reaching the Earth.
-- Artificial volcanoes. Tiny sulphate particles or other materials are released into the stratosphere to reflect
sunlight, simulating the effect of a major volcanic eruption.
-- Carbon capture and storage. Supported by a number of governments and involves capturing CO2 from power stations, refineries and natural gas wells and pumping it deep underground.
Mooney said the U.N. Convention on Biological Diversity (CBD) should expand its de-facto moratorium on ocean
fertilisation agreed in 2008 to all geo-engineering, although the proposal was resisted by some countries, including Canada, earlier this year.
	 Canada said in Nagoya that it would work with the CBD.
"Canada was simply concerned about the lack of clarity on definitions including what activities are included in
'geo-engineering'," Cynthia Wright, head of the delegation, said in an email response.
"Canada shares concerns of the international community about potential negative impacts of geo-engineering on
biodiversity and is willing to work with other CBD Parties to avoid these impacts," she said.
Environmentalists said geo-engineering went against the spirit of the Nagoya talks, which aims to set new targets for 2020 to protect nature, such as setting up more land and marine protected areas, cutting pollution and managing fishing.
"We are certainly in favour of more (geo-engineering) research, as in all fields, but not any implementation for the time being because it's too dangerous. We don't know what the effects can be," said Francois Simard of conservation group IUCN.
"Improving nature conservation is what we should do in order to fight climate change, not trying to change nature."
(Reporting by Chisa Fujioka; Editing by David Fogarty)

Interview Peter Vereecke Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Het fenomeen chemtrail. Wat zijn het, waar komen ze vandaan en waar voor worden ze gebruikt?

DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5

HAARP/Chemtrails

United States Patent and Trademark Office


1338343 – April 27, 1920 – Process And Apparatus For The Production of Intense Artificial Clouds, Fogs, or Mists

1619183 – March 1, 1927 – Process of Producing Smoke Clouds From Moving Aircraft

1631753 – June 7, 1927 – Electric Heater – Referenced in 39909

1665267 – April 10, 1928 – Process of Producing Artificial Fogs

1892132 – December 27, 1932 – Atomizing Attachment For Airplane Engine Exhausts

1928963 – October 3, 1933 – Electrical System And Method

1957075 – May 1, 1934 – Airplane Spray Equipment

2097581 – November 2, 1937 – Electric Stream Generator – Referenced in 3990987

2409201 – October 15, 1946 – Smoke Producing Mixture

2476171 – July 18, 1945 – Smoke Screen Generator

2480967 – September 6, 1949 – Aerial Discharge Device

2550324 – April 24, 1951 – Process For Controlling Weather

2510867 – October 9, 1951 – Method of Crystal Formation and Precipitation

2582678 – June 15, 1952 – Material Disseminating Apparatus For Airplanes

2591988 – April 8, 1952 – Production of TiO2 Pigments – Referenced in 3899144

2633455 – March 31, 1953 – Smoke Generator

2688069 – August 31, 1954 – Steam Generator – Referenced in 3990987

2721495 – October 25, 1955 – Method And Apparatus For Detecting Minute Crystal Forming Particles Suspended in a Gaseous Atmosphere

2730402 – January 10, 1956 – Controllable Dispersal Device

2801322 – July 30, 1957 – Decomposition Chamber for Monopropellant Fuel – Referenced in 3990987

2881335 – April 7, 1959 – Generation of Electrical Fields

2908442 – October 13, 1959 – Method For Dispersing Natural Atmospheric Fogs And Clouds

2986360 – May 30, 1962 – Aerial Insecticide Dusting Device

2963975 – December 13, 1960 – Cloud Seeding Carbon Dioxide Bullet

3126155 – March 24, 1964 – Silver Iodide Cloud Seeding Generator – Referenced in 3990987

3127107 – March 31, 1964 – Generation of Ice-Nucleating Crystals

3131131 – April 28, 1964 – Electrostatic Mixing in Microbial Conversions

3174150 – March 16, 1965 – Self-Focusing Antenna System

3234357 – February 8, 1966 – Electrically Heated Smoke Producing Device

3274035 – September 20, 1966 – Metallic Composition For Production of Hydroscopic Smoke

3300721 – January 24, 1967 – Means For Communication Through a Layer of Ionized Gases

3313487 – April 11, 1967 – Cloud Seeding Apparatus

3338476 – August 29, 1967 – Heating Device For Use With Aerosol Containers – Referenced in 3990987

3410489 – November 12, 1968 – Automatically Adjustable Airfoil Spray System With Pump

3429507 – February 25, 1969 – Rainmaker

3432208 – November 7, 1967 – Fluidized Particle Dispenser

3441214 – April 29, 1969 – Method And Apparatus For Seeding Clouds

3445844 – May 20, 1969 – Trapped Electromagnetic Radiation Communications System

3456880 – July 22, 1969 – Method Of Producing Precipitation From The Atmosphere

3518670 June 30, 1970 – Artificial Ion Cloud

3534906 – October 20, 1970 – Control of Atmospheric Particles

3545677 – December 8, 1970 – Method of Cloud Seeding

3564253 – February 16, 1971 – System And Method For Irradiation Of Planet Surface Areas

3587966 – June 28, 1971 – Freezing Nucleation

3601312 – August 24, 1971 – Methods of Increasing The Likelihood oF Precipatation By The Artificial Introduction Of Sea Water Vapor Into The Atmosphere Winward Of An Air Lift Region

3608810 – September 28, 1971 – Methods of Treating Atmospheric Conditions

3608820 – September 20, 1971 – Treatment of Atmospheric Conditions by Intermittent Dispensing of Materials Therein

3613992 – October 19, 1971 – Weather Modification Method

3630950 – December 28, 1971 – Combustible Compositions For Generating Aerosols, Particularly Suitable For Cloud Modification And Weather Control And Aerosolization Process

USRE29142 – This patent is a reissue of patent US3630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process

3659785 – December 8, 1971 – Weather Modification Utilizing Microencapsulated Material

3666176 – March 3, 1972 – Solar Temperature Inversion Device

3677840 – July 18, 1972 – Pyrotechnics Comprising Oxide of Silver For Weather Modification Use

3722183 – March 27, 1973 – Device For Clearing Impurities From The Atmosphere

3769107 – October 30, 1973 – Pyrotechnic Composition For Generating Lead Based Smoke

3784099 – January 8, 1974 – Air Pollution Control Method

3785557 – January 15, 1974 – Cloud Seeding System

3795626 – March 5, 1974 – Weather Modification Process

3808595 – April 30, 1974 – Chaff Dispensing System

3813875 – June 4, 1974 – Rocket aving Barium Release System to Create Ion Clouds In The Upper Atmopsphere

3835059 – September 10, 1974 – Methods of Generating Ice Nuclei Smoke Particles For Weather Modification And Apparatus Therefore

3835293 – September 10, 1974 – Electrical Heating Aparatus For Generating Super Heated Vapors – Referenced in 3990987

3877642 – April 15, 1975 – Freezing Nucleant

3882393 – May 6, 1975 – Communications System Utilizing Modulation of The Characteristic Polarization of The Ionosphere

3896993 – July 29, 1975 – Process For Local Modification of Fog And Clouds For Triggering Their Precipitation And For Hindering The Development of Hail Producing Clouds

3899129 – August 12, 1975 – Apparatus for generating ice nuclei smoke particles for weather modification

3899144 – August 12, 1975 – Powder contrail generation

3940059 – February 24, 1976 – Method For Fog Dispersion

3940060 – February 24, 1976 – Vortex Ring Generator

3990987 – November 9, 1976 – Smoke generator

3992628 – November 16, 1976 – Countermeasure system for laser radiation

3994437 – November 30, 1976 – Broadcast dissemination of trace quantities of biologically active chemicals

4042196 – August 16, 1977 – Method and apparatus for triggering a substantial change in earth characteristics and measuring earth changes

RE29,142 – February 22, 1977 – Reissue of:

03630950 – Combustible compositions for generating aerosols, particularly suitable for cloud modification and weather control and aerosolization process

4035726 – July 12, 1977 – Method of controlling and/or improving high-latitude and other communications or radio wave surveillance systems by partial control of radio wave et al

4096005 – June 20, 1978 – Pyrotechnic Cloud Seeding Composition

4129252 – December 12, 1978 – Method and apparatus for production of seeding materials

4141274 – February 27, 1979 – Weather modification automatic cartridge dispenser

4167008 – September 4, 1979 – Fluid bed chaff dispenser

4347284 – August 31, 1982 – White cover sheet material capable of reflecting ultraviolet rays

4362271 – December 7, 1982 – Procedure for the artificial modification of atmospheric precipitation as well as compounds with a dimethyl sulfoxide base for use in carrying out said procedure

4402480 – September 6, 1983 – Atmosphere modification satellite

4412654 – November 1, 1983 – Laminar microjet atomizer and method of aerial spraying of liquids

4415265 – November 15, 1983 – Method and apparatus for aerosol particle absorption spectroscopy

4470544 – September 11, 1984 – Method of and Means for weather modification

4475927 – October 9, 1984 – Bipolar Fog Abatement System

4600147 – July 15, 1986 – Liquid propane generator for cloud seeding apparatus

4633714 – January 6, 1987 – Aerosol particle charge and size analyzer

4643355 – February 17, 1987 – Method and apparatus for modification of climatic conditions

4653690 – March 31, 1987 – Method of producing cumulus clouds

4684063 – August 4, 1987 – Particulates generation and removal

4686605 – August 11, 1987 – Method and apparatus for altering a region in the earth’s atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere

4704942 – November 10, 1987 – Charged Aerosol

4712155 – December 8, 1987 – Method and apparatus for creating an artificial electron cyclotron heating region of plasma

4744919 – May 17, 1988 – Method of dispersing particulate aerosol tracer

4766725 – August 30, 1988 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

4829838 – May 16, 1989 – Method and apparatus for the measurement of the size of particles entrained in a gas

4836086 – June 6, 1989 – Apparatus and method for the mixing and diffusion of warm and cold air for dissolving fog

4873928 – October 17, 1989 – Nuclear-sized explosions without radiation

4948257 – August 14, 1990 – Laser optical measuring device and method for stabilizing fringe pattern spacing

48050 – August 14, 1990 – Liquid atomizing a94pparatus for aerial spraying

4999637 – March 12, 1991 – Creation of artificial ionization clouds above the earth

5003186 – March 26, 1991 – Stratospheric Welsbach seeding for reduction of global warming

5005355 – April 9, 1991 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

5038664 – August 13, 1991 – Method for producing a shell of relativistic particles at an altitude above the earths surface

5041760 – August 20, 1991 – Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration

5041834 – August 20, 1991 – Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted

5056357 – October 15, 1991- Acoustic method for measuring properties of a mobile medium

5059909 – October 22, 1991 – Determination of particle size and electrical charge

5104069 – April 14, 1992 – Apparatus and method for ejecting matter from an aircraft

5110502 – May 5, 1992 – Method of suppressing formation of contrails and solution therefor

5156802 – October 20, 1992 – Inspection of fuel particles with acoustics

5174498 – December 29, 1992 – Cloud Seeding

5148173 – September 15, 1992 – Millimeter wave screening cloud and method

5245290 – September 14, 1993 – evice for determining the size and charge of colloidal particles by measuring electroacoustic effect

5286979 – February 15, 1994 – Process for absorbing ultraviolet radiation using dispersed melanin

5296910 – March 22, 1994 – Method and apparatus for particle analysis

5327222 – July 5, 1994 – Displacement information detecting apparatus

5357865 – October 25, 1994 – Method of cloud seeding

5360162 – November 1, 1994 – Method and composition for precipitation of atmospheric water

5383024 – January 17, 1995 – Optical wet steam monitor

5425413 – June 20, 1995 – Method to hinder the formation and to break-up overhead atmospheric inversions, enhance ground level air circulation and improve urban air quality

5434667 – July 18, 1995 – Characterization of particles by modulated dynamic light scattering

5441200 – August 15, 1995 – Tropical cyclone disruption

5486900 – January 23, 1996 – Measuring device for amount of charge of toner and image forming apparatus having the measuring device

5556029 – September 17, 1996 – Method of hydrometeor dissipation (clouds)

5628455 – May 13, 1997 – Method and apparatus for modification of supercooled fog

5631414 – May 20, 1997 – Method and device for remote diagnostics of ocean-atmosphere system state

5639441 – June 17, 1997 – Methods for fine particle formation

5762298 – June 9, 1998 – Use of artificial satellites in earth orbits adaptively to modify the effect that solar radiation would otherwise have on earth’s weather

5912396 – June 15, 1999 – System and method for remediation of selected atmospheric conditions

5922976 – July 13, 1999 – Method of measuring aerosol particles using automated mobility-classified aerosol detector

5949001 – September 7, 1999 – Method for aerodynamic particle size analysis

5984239 – November 16, 1999 – Weather modification by artificial satellite

6025402 – February 15, 2000 – Chemical composition for effectuating a reduction of visibility obscuration, and a detoxifixation of fumes and chemical fogs in spaces of fire origin

6030506 – February 29, 2000 – Preparation of independently generated highly reactive chemical species

6034073 – March 7, 2000 – Solvent detergent emulsions having antiviral activity

6045089 – April 4, 2000 – Solar-powered airplane

6056203 – May 2, 2000 – Method and apparatus for modifying supercooled clouds

6110590 – August 29, 2000 – Synthetically spun silk nanofibers and a process for making the same

6263744 – July 24, 2001 – Automated mobility-classified-aerosol detector

6281972 – August 28, 2001 – Method and apparatus for measuring particle-size distribution

6315213 – November 13, 2001 – Method of modifying weather

6382526 – May 7, 2002 – Process and apparatus for the production of nanofibers

6408704 – June 25, 2002 – Aerodynamic particle size analysis method and apparatus

6412416 – July 2, 2002 – Propellant-based aerosol generation devices and method

6520425 – February 18, 2003 – Process and apparatus for the production of nanofibers

6539812 – April 1, 2003 – System for measuring the flow-rate of a gas by means of ultrasound

6553849 – April 29, 2003 – Electrodynamic particle size analyzer

6569393 – May 27, 2003 – Method and device for cleaning the atmosphere

See the full article
here: