De Stichting is een humanitaire organisatie die internationaal werkt in de strijd tegen kanker.
 


Waarom No Cancer Foundation oprichten?

In het jaar 2006 onderging Mr. Andrey Bogdan uit Oekraïne een studie op de Universiteit van Hasselt (België), deze in verband met het behalen van een dokteraat in Material Engineering.

We werden vrienden en zo begon het ...... 
 
Stccc Phoenix


De heer Bogdan verklaarde dat hij samen met andere leden van zijn familie in Oekraïne een wetenschappelijk  behandelingscentrum voor het genezen van kanker had, genaamd Stccc Phoenix "(licentie van het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid Seria Лицензия АГ№601212 from 24-04-11)Dit behandelingscentrum is opgericht in 1996 om onderzoek te coördineren op een uitgebreide studie van een nieuw anti-kanker middel van plantaardige oorsprong, genaamd "Flaraxin". 


Flaraxin


FLARAXIN is in de meeste van de oncologische aandoeningen efficient, het is een oplossing van plantaardige oorsprong, een niet-giftig anti-tumoraal phytopreparaat, Interferonogeen, het stimuleert de tumornecrosefactor  en vernietigt het tumorale weefsel. Het is een immuun-modulator and antioxidant, voorkomt metastatische  verspreiding en is recidief. Het meest effectief is FLARAXIN in het geval van een kleine tumor. Als vitale organen (lever,nieren) niet verwerpen, kan een complete respons van de tumor worden bereikt. Het geeft geen bijwerkingen, tenzij de patiënt een allergie voor jodium heeft. No Cancer Foundation staat niet enkel achter Flaraxin maar is ook overtuigd van de positieve invloed op het doden van kankercellen m.b.t andere...

 

Klinische onderzoek


Het klinische onderzoek van het preparaat "Flaraxin" werd uitgevoerd in het Kiev medisch instituut op de afdeling oncologie in de periode vanaf september 1990 tot januari 1991. Door chirurg oncoloog Kulik Ivan Anisimovich en zijn team in Kiev Oncologie SRI onder het oncologische proces in het stadium van verwaarlozing en verlatenheid bij patiënten met melanoblastoma in de periode van december 1992 tot oktober 1993.

 

Onnodig lijden


We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om kanker te behandelen met niet traditionele methodes, met de verbazingwekkende conclusie dat deze vreselijke ziekte relatief eenvoudig te behandelen is met natuurproducten, zoals Flaraxin en anderen. Dit was voor ons onvoorstelbaar na de dood van enkele familieleden en kennissen, die voorafgaande aan de dood onmenselijk hebben geleden?  

 

Levens gered


Een van onze beste vrienden had terminale kanker. Hij besloot zich te behandelen met Flaraxin, met als gevolg dat korte tijd daarna de tumoren zijn verdwenen zonder bijwerkingen. Vanaf dat moment heeft Flaraxin succesvol terminale patiënten behandeld, ook buiten Rusland en Oekraïene, waaronder in Nederland.

 

Onderzoek 


Dit is volgens No Cancer Foundation een belangrijke reden voor onze overheid een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar deze producten,een onderzoek waar alle burgers ter alle tijden vrij toegang tot hebben en waar verschillende onafhankelijke partijen aan deelnemen.

 

Verklaringen van patiënten in Nederland die behandeld zijn met Flaraxin 1) Khalid Lazaar was ten dode opschreven tot Flaraxin hem daarvan redde.

2) Jitske de Vries gebruikt nu Flaraxin i.p.v. een chemokuur met succes.

3) Frank Kuypers over zijn nier- en blaaskanker en positieve ervaring met Flaraxin.

 

Kan kanker verdwijnen?


We waren perplex toen uit ons onderzoek bleek dat kanker in de meeste gevallen volledig kan verdwijnen en weg kan blijven, indien men de aanvoer van kankerverwekkende stoffen stopt. Uit de analyse van Egyptische mummies blijkt dat kanker een door de mens veroorzaakte ziekte is.Wetenschappers van de universiteit van Manchester onderzochten een duizendtal mummies uit het Oude Egypte en Zuid-Amerika en concludeerden dat kanker in de oude tijd haast niet voorkwam, terwijl de ziekte nu de oorzaak is van één op de drie sterfgevallen. Ook in oude medische teksten wordt zelden over kanker gesproken.Onze overheden hebben de plicht om de ware toedracht van het bekomen van kanker bloot te leggen en aan hun burgers te vertellen, om vervolgens samen een oplossing te vinden. Deze instanties horen de burger te vertegenwoordigen en dienen dan ook in hun belang te handelen, niet alleen door goede voeding te promoten en vervolgens deze voeding door gaten in de wetgeving onderuit te laten halen.Zoals o.a met genetische gemanipuleerde gewassen en het besproeienvan schadelijke chemische kankerverwekkende stoffen en zware metalen via de lucht op mens, dier en flora. Nu na meer dan een decenia geeft de VN (na groot maar onderdrukt protest van de burgers) toe dat dit plaatsvind. De impact op onze gezondheid, maar vooral voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede verantwoordelijk voor de vergiftiging door de aanvoer van Kankerverwekkende stoffen  via luchtwater, bodem, voeding en producten toe te staan, hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet te verbannen en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke natuurproducten dan ook. (lees: Wat u niet mag weten over u gezondheid )

 

Flaraxin tegen kanker uit de Oekraïne


Waarvoor de volgende uitnodiging van Zondag 12 december 2010 aan alle politici en burgers die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker

YouTube-video


              Power of Attorney Verbeek Erik Weergeven

 

Farmaceutische industrie


Een pharmaceutisch bedrijf kan zijn aandeelhouderswaarde alleen maar vergroten door meer medicijnen te verkopen maar dat is in strijd met de werking van die medicijen. Want met werkende medicijnen raak je je klanten kwijt: gezonde mensen hebben geen medicijnen nodig. Beter maken is dus niet de bedoeling, ook al moet daarvoor een onwerkzaam medicijn worden verkocht. De markt wordt tegenwoordig dan ook overspoeld met medicijnen die niet werken of meer ongewenste werkingen hebben dan gewenste werking, zoals voormalig wetenschapper Dr John (Rengen) Virapen verklaarde die na 35 jaar in dienst te zijn voor de farmaceutische industrie (Eli Lilly) ontslag heeft genomen om het publiek te waarschuwen over de gevaarlijke motieven en kwade praktijken van de farmaceutische industrie en psychiatrische medicijnen.

 

Wist je dat:


 • grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven?
 • meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie?
 • er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest vanhun leven gebruiken?
 • de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
 • er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelde bij het goedkeuringsproces? 

(lees: Bijwekingen waarvan sommige dodelijk kunnen zijn.)

 

Vaccins


In het rijtje onzinnige medicatie's vallen ook het griep-vaccin & het Gardasil-vaccin. HPV zou zogenaamd een virus zijn dat baarmoederhalskanker veroorzaakt en HPV-vaccinaties zouden je daartegen beschermen. De chemische samenstelling van het Gardasil-vaccin voor baarmoederhalskanker onbekend en wettelijk verboden

De bijwerkingen kunnen de dood tot gevolg hebben ,de kans op baarmoederhalskanker is onder Gardasil-gebruikers bijna 50% hoger. Uit een document uit 2006 blijkt dat vrouwen (die HPV-seropositief zijn / een onschadelijke HPV besmetting hebben) en behandeld worden Gardasil veel en veel meer kans hebben baarmoederhalskanker op te lopen dan vrouwen die geen Gardasil gebruiken, daarbovenop geeft de Amerikaanse regering toe dat ze door middel van injecties overdraagbare ziekten verspreiden !!!!!  De Gardasil activeert het onschuldige HPV naar een schadelijke toestand.  Het is feitelijk komen vast te staan dat onder voorzittersschap van José Manuel Barroso op 20 september 2006 door 25 Eurocommissarissen (één per lidstaat), zonder voorafgaand positief besluit van de verantwoordelijke ministers uit die 25 lidstaten, aan Sanofi Pasteur MSD vergunning is verleend voor de invoer van de Gardasil HPV-vaccins, daarom heeft NCF een klacht ingediend bij de Europese commissie (lees: Klacht aan de Europese Commissie )

 

Europese subsidie


Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat miljarden euro’s aan Europese subsidie wordt uitgegeven aan met name Nederland, waarmee via geïmpregneerd hout, groene stroom, green bricks, vliegascement, milieubeton e.d. de wereldbevolking wordt vergiftigd met miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" en “chroom VI” die wettelijk al vanaf 1986 met de best bestaande techniek uit het leefmilieu hadden moeten worden geweerd. Wij vinden het nog onbegrijpelijker  dat daarbij met behulp van valse etikettering (arseenpentoxide op het etiketarseenzuur in het vat) Europese Verordeningen worden overtreden die voorschrijven dat “arseenzuur” vanwege haar uiterst hoge giftigheid geheel niet in water, bodem, lucht, voeding en producten mag worden gebracht en dat daartegen niet handhavend en/of strafrechtelijk wordt opgetreden. Voor wetenschappelijke achtergrondkennis lees ARCHIEF en bekijk de volgende TV-uitzendingen, Officieel Doc UN populatiecontrol, (lees: Alarm ... U wordt vergiftigd!!! ) 

 

Lichtpuntje


Tegen deze gesubsidieerde vergiftiging heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 29 mei 2006 een klacht ingediend bij de Europese Commissie, lees hier. Bij brief van 11 juli 2006 berichtte de Europese Commissie dat snel met een onderzoek tegen lidstaat Nederland zou worden begonnen, lees hier. Ondanks toegezegd onderzoek gebeurde er vier jaar lang niets. Om die reden heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 22 juni 2010 daarop een aanvullende klacht ingediend bij de Europese Commissie, lees hier. Bij brief d.d. 13 juli 2010 bericht de Europese Commissie dat de Klacht d.d. 29 mei 2006, aangevuld bij klacht d.d. 22 juni 2010 op zeer korte termijn zal worden onderzocht, lees hier. Hopenlijk komt er nu op korte termijn, door toedoen van de Europese Commissie, een einde aan deze onnodige massale vergiftiging. 

 

Oplossingen


De oorzaak moet bij de bron aangepakt worden, oplossingen zijn er, het is aan de burger om dit uit te laten voeren want de burger kiest zijn vertegenwoordigers en kan dus eisen stellen. De burger moet zijn recht opeisen en vervolgens gebruiken, "zo niet" blijft het dweilen met de kraan open en zullen we onze kinderen hun toekomst verloren zien gaan !

 

Stop! 


Het op deze wijze verspreiden van miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke stoffen als ”arseenzuur” en “chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie). De miljarden euro’s aan Europese subsidie dienen ons inziens besteedt te worden aan onderdrukte technologieën en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen.

 

Verandering


Wetenschappers, Professoren, Specialisten, Doktoren, Ingenieurs, Juristen, Rechters, Politici, Journalisten... en Management van Multinationals, Media, Ziekenhuizen, Sociale zekerheid e.a... willen wel verandering maar mogen niet om redenen zoals criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dat heeft verwoord in zijn lezing op 18 december 2008 in het leeuwke te Sint-Oederode (Nijnsel) nadat hij het boek "Alarm... U wordt vergiftigd! Zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en bedrog?" van Ine Veen had gelezen.

 

De gestolen toekomst van onze kinderen 

NCF biedt een internationaal platform voor alle mensen die positieve verandering willen, om gezamenlijk een sterk signaal af te geven aan betrokken overheden, artsen en medici (Artseneed & eed van Hippocrates). Er op te wijzen dat de burgers bewust zijn van de oorsprong van de huidige problematiek. Via NCF reiken deze burgers onze volksvertegenwoordigers & medici de hand toe om samen de verantwoording te nemen en bestaande oplossingen aan te bieden. Dit door een open debat te voeren met de nodige onderbouwing en samen te werken met betrokkenen specialisten. Dit alles met onafhankelijke partijen in alle openheid met vrije toegang naar de gegevens. Zo kan de toekomst van onze kinderen worden gewaarborgd !