Alarm... U wordt vergiftigd!!!  Kankerverwekkende kinderspeeltoestellen.
  
Zwaar kankerverwekkend chemisch afval wordt bewust en opzettelijk gedumpt!!! (Gewolmaniseerd hout).

Zwaar chemisch afval wordt bewust gedumpt in geïmpregneerd hout, (waaronder eettafels, speeltoestellen, zandbakken, tuinhuisjes, schuttingen e.a…). Vervolgens worden deze verwerkt in spaanplaat of verbrand als groene stroom. Het vliegas wordt verwerkt in groene bakstenen, milieubeton e.d. Op deze manier komen (categorie1 meest kankerverwekkende stoffen zoals arseenzuur, chroom VI, e.a...) opzettelijk ons milieu, voeding, water en wordt de wereldbevolking  met miljoenen/miljarden kilogrammen levensgevaarlijke meest kankerverwekkende stoffen opzettelijk vergiftigd! Koop geen gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Het hout (CCA) mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders het wordt nog steeds (clandestien) verkocht en heel Nederland & Belgie staat nog vol met dit hout, zelfs veel speeltoestellen en picknicktafels voor kinderen zijn er van gemaakt.  

Gifvaten van de Andinet in de Noordzee - - - - De BRT onthult etikettenfraude

Erin Brockovich over Chroom-VI in ons drinkwater. (Download video)

http://www.mstsnl.net/video/chroom-6.wmv

Deze Film met Julia Roberts is een aanrader gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dit om een idee te krijgen van de omvang van de massale problemen die samen gaan met het vergiftigen van Chroom VI in ons drinkwater. Echter kunnen wij u mededelen dat de omvang en belangenverstrengeling van de wolmanzouten (Chroom VI en Arseen) waar Mr van Rooij al meer dan 20 jaar voor vecht wel XXX maal ernstiger is. Bij het zien van dit waar gebeurd verhaal krijgt u een idee waarom het zo een moeilijk gevecht is waar advocaten en de meeste deskundige zich niet aan wagen. Ook dit maal is het aan derden om de onderste steen boven te krijg
en.

20/12/13 Deskundigenadvies m.b.t. tot de aanwezige in gebruik zijnde geïmpregneerde picknicktafels binnen de Vrije Basisschool Sint-Martinus, P. Valentinuslaan 36, 3500 Hasselt 

Geachte heer Verbeek Erik,

Overeenkomstig het verzoek van No Cancer Foundation vzw laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn deskundigheid als Europees erkend hogere veiligheidskundige, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) hieronder zijn deskundigenadvies m.b.t. tot de aanwezige in gebruik zijnde geïmpregneerde picknicktafels binnen de Vrije Basisschool Sint-Martinus P. Valentinuslaan 36, 3500 Hasselt toekomen. Lees meer

https://16553fcd-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/ncfnocancerfoundation/deskundigenadvies-vrije-basisschool-sint-martinus/CIMG1815.JPG?attachauth=ANoY7cqcjP-tHJg8xBFgaO0mwoyNEQj5teA19ARbIQJQb3dH2E2TWTsUV7npVHthepJlnlpGsUpak6EIqEHLmWwf_XUlm075jH3shQzMJJF7fftujpNgxGEv-4CjNKjiJ0LZ7NZoAOrwX_X9vVwk8eW4YR5MDpBvZURLuNqn-vfjylV219Zsk7JLQFAeG4vEQhKeUg8ckrjirzrH3K0sfqXbjXUQjM_BsTFvGCfow0tU97OqFL7Z9KSSbMa6Y9RGCuHooKJl97IsSmuUYDZpZ0bOSXb6VNJQyD4r2va3YzO9Q7JV2YH_tPY%3D&attredirects=0

Toen No Cancer Foundation oprichter Verbeek Erik als ouder van een van de gedupeerde kinderen betreffende deskundigenadvies van hogere veiligheidskundige A.M.L. van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op de Basisschool Sint-Martinus te Hasselt inleverde, verklaarde de directrice Anne Dehasque, dat tegen hem stappen worden ondernomen vanwege het zonder haar toestemming publiceren van de volgende gegevens. (begrijpt u het nog?)

Burgemeester  Hilde Claes 

(video

maar ook Gouverneur Herman Reynders waren op de hoogte gebracht om te voorkomen dat in Hasselt nog meer kinderen blootgesteld worden aan het met vals 
vals geëtiketteerd
 zwaar kankerverwekkend vergiftigd gewolmaniseerd hout. Ondanks die wetenschap heeft het Hasselts bestuur kort daarna een voor ons onbegrijpelijk tegen offencief gedaan
? Vanuit de gemeente heeft men ondanks betreffende kennis een verrassend kunstproject opgezet, Swing it, 42 Schommels met gewolmaniseerd hout op de Groene Boulevard waar vervolgens alle kinderen werden uitgenodigd om te komen schommelen. Dit is dan ook zeer ernstig te noemen! Criminoloog Frank Bovenkerk heeft al in 1993 vele documenten zoals deze onderzocht en aan de hoofdofficier van Justitie gevraagd om hierna een onderzoek te starten maar tot op de dag van vandaag is er geen antwoord gekomen. Bovenkerk op 18 december 2008: "Misschien is het feit dat ik sinds kort gepensioneerd ben een mogelijkheid om daar eens op in te gaan want het is werkelijk noodzakelijk dat dit wordt weerlegd." 

Bovenkerk: "Dat er iets aan de hand is, en dat het onacceptabel is, is absoluut duidelijk. In het begin, zeg ik u ook eerlijk, had ik er ook moeite mee, te geloven dat er mensen zijn die dit toestonden. Maar het is nu met zoveel overtuigingskracht, ook in het boek dat vanavond in het middelpunt staat, aangetoond dat hier absoluut onacceptabele en reuze gevaarlijke dingen gebeuren. Daar kan je niet meer onderuit. Iedereen weet dat."

IEDEREEN WEET HET, OOK DE OVERHEID

Bovenkerk: "Die bedrijven kunnen niet zeggen dat ze van niets weten, of dat het een mooie manier is om van de afvalstoffen af te komen van het industriële proces (zie ook bewijs 1 en bewijs 2). En dat het een mooie manier is om het hout zo te veredelen en dat we daardoor geen hardhout uit Afrika of uit andere delen van de wereld hoeven halen. De overheid kan dat niet meer zeggen want het is aan alle kanten duidelijk. Ad van Rooij heeft de publiciteit ingeschakeld, terecht dat doe je dan als je bij de organen waar het thuishoort niet terecht kan. Hij heeft ontzettend veel publiciteit gegenereerd. Soms belde televisieploegen mij wel eens op met de vraag of het nou allemaal wel echt waar is wat Van Rooij zei. (Noot redactie: Afgelopen jaren, en heden, is er geen 1 omroep of krant meer die er nog iets mee doet, of mag doen)
Niemand kan meer zeggen dat het onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het. En dat geld dus ook voor de overheid."

COLLUSIE

Bovenkerk: "En dat stelde ik vooral in mijn brief aan de orde: Dat er een merkwaardige samenwerking bestaat tussen de overheid en bedrijven om dit soort dingen toch mogelijk te maken. En dat noemen we in de criminologie "collusie".
Met collusie bedoelen we geen corruptie, het is niet zo dat de ambtenaren die dit doen daar persoonlijk hun voordeel bij hebben. Maar het zijn controleurs, het zijn de bewaarders van al de bedrijfsprocessen waar we mee te maken hebben, die over het algemeen langdurige goede relaties hebben met de top van die bedrijven waar we het hier over hebben en die creatief meedenken in allerlei oplossingen en die langzamerhand dat standpunt van dat bedrijfsleven is gaan overnemen. En als dan dat bedrijsleven in de fout gaat doen zij dat dus ook. Dat noemen we collusie."

MOTIE

Bovenkerk: "Het is zover gegaan in de tussenliggende jaren, afgezien van alle akties die zijn ondernomen, afgezien van alle publiciteit die er is geweest, dat er ook politiek gesproken belangrijke uitspraken over zijn gedaan. Iedereen weet het. Ook de tweede kamer weet het. Twee keer is er in de tweede kamer een motie, vrijwel kamerbreed aangenomen met 1 tegenstem geloof ik. Waarbij de minister werd uitgenodigd om hier tegen op te treden omdat het werkelijk buitengewoon gevaarlijk is." 

NIETSZEGGEND ANTWOORD

Bovenkerk: "In allebei de gevallen is een nietszeggend antwoord van de minister gevolgd. Nietszeggend in de zin dat er verwezen werd naar europese regelgeving waar ze niets aan konden doen. En niemand is daar eigenlijk verder op doorgegaan. 
Ik heb dat zelf ook niet gedaan, ik denk dat dat wel zou moeten gebeuren. Misschien is het feit dat ik sinds kort gepensioneerd ben een mogelijkheid om daar eens op in te gaan want het is werkelijk noodzakelijk dat dit wordt weerlegd. Maar wat voor reactie kunnen we verwachten in omstandigheden waarin de overheid op deze manier met de top van het bedrijfsleven samenwerkt?"

PUBLICITEIT MOET INGESCHAKELD BLIJVEN

Bovenkerk: "Ik ben er diep van overtuigd, en daarmee wil ik besluiten, dat het verstandig is om die strijd te blijven voeren. Ik vind dat we buitengewoon trots mogen zijn op de klokkenluiders die ondanks alle tegenslag gewoon doorgaan. Ik vind dat de publiciteit ingeschakeld moet blijven, het moet op peil blijven, en dat is de reden waarom ik ook van harte vanavond steun dat we dit mooie boek over deze kwestie aangeboden krijgen." 

BEWIJZEN & ARCHIEF & ARCHIEF kleintje muurkrant  
(Andinet video) (Wolmanzouten video) (Ad van Rooij video) 
 

Veel bewijzen betreffende de gevaren van geïmpregneerd hout waren er vele jaren geleden ook al. Tom Kleijn van 2Vandaag (momenteel werkzaam bij de redactie van NOVA-TV) deed er wat mee en legde het e.e.a. bloot. Op deze uitzending inclusief bewijzen reageerde (tot op de dag van vandaag) het CTB niet, het RIVM niet, minister de Boer van VROM niet, de beleidsmedewerkers van VROM niet, en zelfs de persvoorlichters van VROM niet. Hieronder de uitzending en tekst uit de uitzending: Valse Hickson rapport (video). De grootmetaalindustrie produceert jaarlijks tonnen zwaar chemisch afval: restproducten waar Chroom, Lood en Arseen in zitten, stoffen die zo schadelijk zijn dat ze milieuvriendelijk moeten worden verwerkt of voor eeuwig opgeslagen. De Chroom- en Arseenzouten behoren tot de groep meest giftige verbindingen die er zijn: de klasse 1 kankerverwekkende stoffen. Kankerverwekkende stoffen worden ook wel onderverdeeld in verschillende klassen. De stoffen waar we het hier over hebben vallen in de hoogste groep, de meest kwalijke verbindingen. De opzettelijke vergiftiging met Arseen en ChroomVI is bij ons vele malen groter dan de vergiftiging  in Bangladesh en zal de komende jaren tot uiting komen.


De bestanddelen van dit afval blijken uitstekend geschikt te zijn voor het impregneren van hout voor schuttingen, schuurtjes en kinderspeeltoestellen.
 

Ook in België is betreffend (vanuit Nederland afkomtig?) geïmpregneerd hout massaal aanwezig binnen lagere scholen, kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken, etc in strijd met de Welzijnswet (ARAB), zonder dat voorafgaande daaraan een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie is uitgevoerd. Juist vanwege het massaal aanwezig zijn van geïmpregneerd hout, waaronder geïmpregneerde kinderspeeltoestellen, zandbakken, zwembadjes, picknicktafels, blokhutten, etc. binnen ook de Belgische kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken en lagere scholen betekent dat daarmee de kinderen ook in België vanaf 2 tot 12 jaar massaal zijn blootgesteld aan deze meest kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en of andere meest gevaarlijke stoffen. (lees ook hier en hier en hier) in strijd met de Welzijnswet (ARAB) waardoor ook in België kanker bij kinderen doodsoorzaak één is (lees hier & lees hier ).Ik beschik over de erkende deskundigheid in België, in  Nederland en in  Europa om een dergelijke risico-inventarisatie en evaluatie te mogen uitvoeren in opdracht van besturen van scholen en/of ouders van kinderen. Overheid en media blijven zwijgen over gif(speel)hout, burgemeester Maas doet aangifte tegen de klokkenluider
 

Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan EU-Commissie, betreffende het stopzetten van genocide massavergiftiging. (met onderbouw)

Chemisch afval wordt vals geëtiketteerd gedumpt!


(klik voor vergroting)

 

Wat zijn wolmanzouten:

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:

- 374 g/l arseenzuur.
- 532 g/l chroomtrioxide (Chroom VI zuur).
- 188 g/l koper II oxide

 
 
Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:
 
- arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
- chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.

Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
 
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.
- via de lucht (ademhaling)
- via de huid (aanraking)
- via het maagdarmkanaal (besmette voeding) en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.
  

Bewijzen

De bewijzen (hier tot nu toe gepubliceerd) waaruit blijkt dat mens en milieu in contact komen met carcinoge (kankerverwekkende) stoffen via geïmpregneerd hout, en dat vele politici, overheden, rechtbanken, burgemeesters, (milieu)politiemensen, ggd-medewerkers en milieuorganisaties enz. daarvan volledig op de hoogte zijn.  
   

Riskeer je gezondheid niet met geimpregneerd hout.
  • Gebruik nooit een hogedrukspuit.
  • Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
  • Laat geen kinderen er mee spelen.
  • Eet geen planten en gewassen die vlak bij en iets verder weg van het hout groeien.
  • Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
  • Verbrand het nooit, zeker niet in de open haard of vuurkorf.
  • Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.
  • Verf het hout niet, omdat dan later het niet meer herkend wordt als chemisch afval. Je kunt het wel tijdelijk lakken (blanke lak) om het uitlogen te voorkomen. Verf het vooral niet met een hogedrukverfspuit, je kunt dan het water dat op de schutting wordt gespoten ongewild inademen. Het water vermengt zich met de giftige wolmanzouten, zodra het water de schutting raakt.
  • Als de zon op een door en door natte gewolmaniseerde schutting schijnt, verdampt het regenwater dat intussen vermengd is met de giftige wolmanzouten. Loop daar dus met een wijde boog omheen!
  • Deskundigenrapport Arseenzuur & Chroomtrioxide
FSC Hout is toch goed?
 
Nee, niet als het na zo zorgvuldig te zijn beheerd toch wordt geïmpregneerd, want dat gebeurt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting FSC Nederland. Mail hun over dit onderwerp via info@fscnl.org
 
Verdere informatie met deeplinks aan onderbouw per sept 2010. 
 
Minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weigert al maar liefst 1,4 jaar lang uitvoering te geven aan een door safety manager A.M.L. van Rooij (werkzaam vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) gewonnen onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak van Bas Heijmen tegen de basisschool EBS-Online te Eindhoven. Voor de feitelijke onderbouw lees hierover het recente artikel “Zaak gifspeelhout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden documenten” in het het Echte Nieuws (Lees: http://www.hetechtenieuws.org/2010-08-27.php).  
 

Betreffend geïmpregneerd hout waarop onze kinderen massaal spelen binnen lagere scholen, kindercrèches, speeltuinen, pretparken, recreatieparken, etc, bevatten zeer hoge concentraties arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) (lees ook hier en hier en hier) die deels met regenwater mee eruit komen en als kristal afzetten op het hout. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4-klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben.Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding. Voor meer wetenschappelijke onderbouw lees bijgevoegd deskundigenrapport.  

Huidig minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die nota bene voorheen (vanaf 1998 tot 2002) staatraad bij de Raad van State en (vanaf 2002 tot 2006) minister van Justitie is geweest, heeft met het geen uitvoering geven van deze onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State veel (toekomstige) kinderen met kanker en/of andere zeer ernstige vergiftigingsziekten op zijn geweten. De massale vergiftiging van onze kinderen met deze meest kwalijke kankerverwekkende stoffen is door toedoen van voormalig minister J.G.M. Alders (PvdA) van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vanaf 1992 in volle gang gezet. Voor de feitelijke bewijzen lees hier, lees hier en lees hier en dan maar gek vinden dat in 2005 kanker bij kinderen tussen 2 en 12 jaar al doodsoorzaak nummer één was. Wij kunnen u vertellen dat de kankerexplosie (25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling) nog moet komen. Wij zijn ervan overtuigd dat als door verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet acuut een besluit wordt genomen overeenkomstig de onherroepelijke uitspraak d.d. 20 mei 2009 (nummer: 200807464/1/H3) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin wordt beslist dat kinderen absoluut niet meer in aanraking mogen komen met dit geïmpregneerde hout en onderliggende bodem de meeste ouders hun kinderen zullen overleven omdat die in hun kinderjaren deze massale blootstelling aan onder meer chroomtrioxide (chroom IV) en arseenzuur niet hebben gehad. 1. Klacht Europese Commissie (Wolmanzouten) houdt “Corporate Crime” al vanaf 29 mei 2006 in de doofpot.

2.  Herrinnering klacht 29 mei 2010 aan de Europese Commissie (ingediend 22 juni 2010 (Wolmanzouten)

3.  Motie nr. 24 (22300:XI) in 1991 van Wilbert Willems (Groen Links), die door 148 van de 150 tweede kamerleden is aangenomen maar door verantwoordelijk minister Hans Alders (PvdA) niet is uitgevoerd. 

4.  Motie nr. 25 (25000:XI) in 1996 van Marijke Vos (Groen Links), die door ± 125 van de 150 tweede kamerleden is aangenomen maar door verantwoordelijk minister Margreeth de Boer (PvdA) niet uitgevoerd.   

5. Vlaams parlement op 12 November 1998 het voorstel van resolutie: (verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen)

6. VOORSTEL VAN RESOLUTIE 04-02-99 (Verslag hoorzitting)  (verbod op kankerverwekkende arseen- en chroom VI houdende impregneermiddelen) afgewezen

7. Verzoekschrift 20 oktober 2011 aan EU-Commissie, betreffende het stopzetten van genocide massavergiftiging. (video1) (video2) (met onderbouw)

Wat de gevolgen zijn van deze massale vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) kunt u hieronder lezen in het Eindhovens Dagblad van 2000. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven
 

Voor onderliggende strafaangifte:

Persbericht stichting natuur en milieu uit 1996!.pdf

 

in het Echte Nieuws van 14 oktober 2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php)   

 

Ondanks deze beslissing van voormalig milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) weigert de Staat der Nederlanden betreffende Nederlandse houtimpregneerbedrijven aansprakelijk te stellen voor de totale vergiftiging van Nederland, en vanuit Nederland ook België en andere landen in de wereld met honderden miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI, waarmee ook nog de rechtstreeks aan de lidstaten van de Europese Unie opgelegde Europese Verordening (EG) nr. 142/97 op wereldschaal wordt overtreden. Daarmee is de Staat der Nederlanden onmiskenbaar aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende Holocaust op haar eigen inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden kankerdoden zullen ontstaan.      


Wat de gevolgen zijn van deze massale vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) kunt u hieronder lezen in het Eindhovens Dagblad van 2000. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:
 
                 http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-13-sept-2000.jpg         


http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11-eindhovens-dagblad-9-sept-2000.jpg


Ondanks deze voorkennis en wetenschap licht het Eindhovens Dagblad haar lezers over de massale arsenicum vergiftiging met honderden miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) opzettelijk onjuist voor.

Als bewijs daarvoor lees het artikel:

“BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen” in het Echte Nieuws van 10 oktober 2007 (http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php).

 

Daarmee is benevens de Staat der Nederlanden ook het Eindhovens Dagblad onmiskenbaar aansprakelijk voor het vanaf 21 april 1962 plegen van sluipmoordende genocide (Holocaust) op haar eigen inwoners, de inwoners van België en de wereldbewoners, waaruit binnen nu en 15 jaar miljarden kankerdoden zullen ontstaan.      

  

Voor onderliggend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van Ad van Rooij vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant,  Lees hier