Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

02/12/10 No Cancer Foundation nodigt alle Belgische en Nederlandse inwoners (waaronder huisartsen, homeopaten en andere deskundigen) uit voor de bijeenkomst op Zondag 12 december 2010 die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker, alle Belgische en Nederlandse politici zullen worden uitgenodigd.              Hasselt, 2 december 2010

                                                                      Persbericht 

 

 

No Cancer Foundation nodigt alle Belgische en Nederlandse inwoners (waaronder huisartsen, homeopaten en andere deskundigen) uit voor de bijeenkomst op Zondag 12 december 2010 die (op termijn) niet willen overlijden aan kanker. Ook alle Belgische en Nederlandse politici zullen worden uitgenodigd. De volgende onderwerpen komen daar ter sprake:

  • Waar ligt de oorzaak van het krijgen van kanker?
  • Is het krijgen van kanker te voorkomen?
  • Is kanker te genezen?
  • Is vaccinatie tegen kanker de oplossing?
  • Heeft Chemo-behandeling of behandeling met natuurproducten de voorkeur?   


Laat U informeren tijdens de bijeenkomst:

Op Zondag 12 december 2010.

Lokatie ISW – Hortensiastraat 26B – Winterslag-Genk

Van 15u30 – 20 uur (uitloop mogelijk afhankelijk van de vragen) 

Inkom GRATIS

 

 

Aanmelden

In de nabije omgeving zijn mogelijkheden voor een grotere zaal. Het is daarom belangrijk om te weten hoeveel mensen er komen. Wij willen u dan ook vragen om u aan te melden als u komt en aan te geven met hoeveel personen. Bij voorbaat onze dank daarvoor. U kunt de aanmelding per e-mail versturen naar No Cancer Foundation e-mail adres: nocancerfoundation@gmail.com   


Waarom de bijeenkomst in Genk (België)?

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de kwaliteit van de omgevingslucht op een aantal plaatsen in Vlaanderen. Ze meten niet op elke locatie alle mogelijke stoffen. De keuze van locaties en stoffen gebeurt o.a. in functie van eventueel aanwezige bronnen. Sinds eind jaren ’80 worden er in Genk-Zuid zware metalen in de lucht gemeten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid Team Milieugezondheidszorg Koningin Astridlaan 50 3500 Hasselt heeft hierover in juli 2007 een rapport uitgebracht (lees hier). Volgens safety manager Ad van Rooij zijn de  gevonden waarde aan kankerverwekkend Nikkel en Chroom in de vrije basisschool ‘De Sleutel’ zo extreem hoog dat de directeur van deze basisschool op grond van de Welzijnswet  (ARAB) deze school in 2007 had moeten sluiten.

Opening bijeenkomst

Burgemeester Wim Dries van Genk is erg begaan met mensen die kanker hebben. Op 22 november 2010 heeftWim Dries (CD&V) in naam van alle medewerkers van de stad 1.709 euro aan De Kleine Prins-kinderkankerfonds geschonken. Deze vereniging ondersteunt gezinnen waarvan een van de kinderen getroffen is door kanker. Dit was voor ons reden hem te vragen om deze bijeenkomst te openen. Mocht hij ondanks dat toch verhinderd zijn dan zal eerste schepen Michaël Dhoore worden gevraagd om deze bijeenkomst te openen.

Programma 

Het programma is in de maak en zal over enkele dagen op de website van No Cancer Foundion worden geplaatst.

Deskungen panel

Nadat deskundigen de lezingen hebben gegeven wordt er voor het laatste uur een panel gevormd waarin deze deskundigen deelnemen, aangevuld met andere deskundigen. De Belgische deskundigen Pieter NeelsGeert TopChris Vander Auwera en Inge van Trimpont en de Nederlandse deskundigen Barbara van Zwieten-Boot enWinnie Sorgdrager die de Belgische en Nederlandse politici hebben geadviseerd dat het injecteren van meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil HPV-vaccin  tegen baarmoederhalskanker wettelijk is toegestaan en goed is tegen het verkrijgen van kanker. worden door ons persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan het deskundigen panel waaraan vanuit de zaal vragen kunnen worden gesteld. Voor enige achtergrond informatie, lees hier en hier en hier en hier.   

Belgische en Nederlandse Media

Zowel de Oude en Nieuwe Media in Nederland en België zal voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd. 

Verspreiding uitnodiging

Deze e-mail kunt u doorsturen naar uw vrienden en kennissen. Om een maximaal verspreiding te  verkrijgen vindt u een afdrukbare uitnodiging aan bijlage bijgevoegd, zodat ook papiermatig deze uitnodiging kan worden verspreid.  

Achtergrondinformatie

Al in 2005 was bij kinderen in Nederland en België kanker doodsoorzaak No 1. Dit is zeer alarmerend te noemen omdat de exponentiële groei aan het verkrijgen van kanker pas begint vanaf 25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. De massale blootstelling - met tientallen miljoenen kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) enkel in Nederland al – is begonnen omstreeks 1995. Volgens Safety manager Ad van Rooij kunt u er dan ook zeker van zijn dat over 10 tot 15 jaar miljoenen mensen in Nederland en België als gevolg daarvan kanker zullen hebben.

Voor meer achtergrondinformatie:

-       lees deze brief d.d. 13 april 2001 van Ad van Rooij aan alle Eerste  en Tweede Kamerleden van de Nederlandse Staten-Generaal met bijlagen (deel-1) (deel-2) (deel-3) (deel-4) (deel-5). Heden na ruim 9,5 jaar heeft geen enkel Eerste of Tweede Kamerlid daarop antwoord gegeven aan Ad van Rooij.

-       lees deze brieven d.d. 22 april 2002 aan Minister-President Wim Kok (PvdA) en minister Annemarie Jorritsma (VVD) van Economische Zaken en minister Jan Pronk (PvdA) van Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Nederlandse Staten-Generaal (deel-1) (deel-2) (deel-3) (deel-4) (deel-5). Heden na ruim 8,5 jaar heeft  Minister- President Wim Kok (PvdA) en de opvolgende Minister-Presidenten Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) daarop geen antwoord gegeven aan Ad van Rooij. Hetzelfde geldt voor de ministers Annemarie Jorritsma (VVD) en Jan Pronk (PvdA) en hun opvolgende ministers.

- lees, luister en bekijk de volgende onderbouwde informatie lees hier  en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier 
en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en
hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier 

Dit betekent dat deze miljoenen (op komst zijnde) kankerpatiënten op grond van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19 februari 1998, nr. 116/1996/735/932. JB 1998, nr. 49. kunnen verhalen op de Staat der Nederlanden. Bijgevoegd vindt u het schadeclaim formulier van het Ecologisch Kennis Centrum dat u daarvoor kunt gebruiken en na die te hebben ingevuld kunt opsturen naar Minister President MarkRutte van Nederland 
(http://www.sdnl.nl/claim.htm)  

Grondlegger massale vergiftiging

De grondlegger van deze massale vergiftiging is volgens voormalig premier prof. dr. J.E. de Quay de Houben-clan, die al generaties lang een innige relatie heeft met het Nederlandse Koninklijke huis. Zo innig zelfs dat voormalig commissaris van de koningin in Noord Brabant de heer Frank Houben de persoonlijke getuige was bij het huwelijk van prins Willem Alexander met Maxima. Frank Houben is daarbij zelfs zover gegaan dat toen hij burgemeester in Luyksgestel was hout-impregneerder Carl Tissen van hem een verklaring moest tekenen dat enkel en alleen een bouwvergunning voor zijn aangevraagde houtimpregneer-ketel kon worden verleend onder de voorwaarde dat uitsluitend wolmanzouten  worden gebruikt. Voor elke dag dat Carl Tissen een ander houtimpregneer-middel gebruikt moest die FL 1000,- aan Frank Houben betalen, voor bewijs lees hierFrank Houben heeft deze verplichting van het gebruik van wolmanzouten opgelegd met de voorkennis en wetenschap dat betreffende wolmanzouten valselijk geëtiketteerd hoogproblematisch gevaarlijk afval is van Billiton/Shell  waarin het Koninklijk Huis meer dan vijf procent aandelen heeft (had). In plaats tegen zeer hoge kosten eeuwig opslaan, hetgeen wettelijk had gemoeten, heeft Billiton/Shell dit hoog problematisch afval onder de dekmantels van Komo-keur en Kema-keur met miljoenen euro’s aan overheidssubsidie kunnen verkopen. Hoe extreem onjuist de firma Smetsers  in Sint-Oedenrode (Nederland) de consumenten hierover voorlicht kunt u lezen in het volgende artikel in het Echte Nieuws, lees hier. Voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees bijgevoegde politieke asielaanvraag van safety manager Ad van Rooij uit hetzelfde Sint-Oedenrode aan de Belgische minister Joëlle Milquet (lees hier en hier). Aan deze massale vergiftiging van ondermeer alle Nederlandse en Belgische inwoners heeft het Nederlandse Koninklijke Huis een miljardenfortuin overgehouden, voor bewijs lees hier en hier.

Staatsraad Mr. J.M. Boll klapte over Frank Houben tegenover Ad van Rooij uit de school

Staatsraad Mr. J.M. Boll klapte ooit uit de school met: Mijnheer van Rooij u kunt wel doorgaan met procederen tegen hout-impregneerbedrijf gebr. van Aarle B.V., maar u wint dat nooit. Ik raad u aan om hierover in overleg te treden met de commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben. Voor bewijs lees hier en hier. In de periode van 1989 tot 1991 heeft safety manager Ad van Rooij  commissaris van de koningin mr. F.J.M. Houben in Noord Brabant daarover zelfs acht keer aangeschreven en tweemaal het volledige college van gedeputeerde staten van Noord Brabant waarvan mr. F.J.M. Houben de voorzitter is. Dit alles echter zonder resultaat. Voor bewijs,lees hier. Lees ook deze artikelen in de Telegraaf, lees hier en hier en hier. Bekijk ook deze 2Vandaag TV-uitzendingen, Ook Dat Nog uitzending,  Weerwerk uitzending, RTL-uitzending en TV-Brabant-uitzending kijk hier en hier  en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en deze lezingen van Ad van Rooij en Micha Katkijk hier en hier.

Wat is de rol van huidig minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in kabinet Rutte daarin?

Huidig minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is per 22 juli 2002 beëdigd als minister van Justitie en tegelijk ook op 22 juli 2002 afgetreden als staatsraad bij de Raad van State. Ondanks deze wetenschap heeft J.P.H. Donner op 31 juli 2001 als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in zaak nr: 200105925/1 uitspraak gedaan in een door het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,namens de Sociale Databank Nederland  aangespannen geschil tegen gedeputeerde staten van Limburg. Daarmee heeft voormalig minister J.P.H. Donner van justitie onmiskenbaar valsheid in geschrift gepleegd. Het gevolg van deze valselijke uitspraak d.d. 31 juli 2001 is dat minister Donner daarmee de eerdere bindende uitspraak van 19 augustus 1998

van mr. J.H.B. Hulshof als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die was gebaseerd op een deskundigenrapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, daarmee heeft onderuit gehaald. Daarmee heeft minister Donner weten te bewerkstelligen dat geïmpregneerd bouw-en sloopafval (gevaarlijk afval) met ander bouw- en sloop afval mag worden verdund en in strijd met de Europese afvalstoffenlijst (Eural) en gemeentelijke bouwverordeningen met grote bedragen aan Europese subsidies mag worden bijgestookt in Groene Stroom Elektriciteitscentrales zonder te  beschikken over een wettelijk vereiste milieuvergunningen voor het bijstoken van verdund gevaarlijk afval. Voor bewijs, lees hier enhier en hier. Safety manager  Ad van Rooij heeft toendertijd daarover de Belgische en Zweedse ambassade geïnformeerd maar nooit reactie op gekregen. Voor bewijs, lees hier en hier. Om de door minister J.P.H. Donnerals staatsraad zelf op 31 juli 2002 gedane valselijke uitspraak in de zaak van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. tegen de provincie Limburg met zaaknummer 200105925/1 in strijd met de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998  no’s: F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van staatsraad mr. J.H.B. Hulshof als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in strijd met de Europese afvalstoffenlijst (Eural) en gemeentelijke bouwverordeningen om te zetten in wetgeving heeft het kabinet Balkenende II (CDA), waarbinnen J.P.H. Donner minister van Justitie was, op 3 maart 2003 het Landelijk Afvalbeheerplan 2003-2012 vastgesteld. Vanaf dat moment toetst de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad van State de milieuvergunningen aan het mede door minister J.H.P. Donner van Justitie goedgekeurde Landelijk Afvalplan 2003-2012, waarmee vanaf die tijd verplicht de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998 no’s: F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184, de Europese afvalstoffenlijst (Eural) en bouwverordeningen binnen alle Nederlandse gemeenten moeten worden overtreden en daarmee verplicht zware milieumisdrijven moeten worden gepleegd. Om met enorme bedragen aan Europese overheidssubsidie geheel Nederland en vanuit Nederland geheel Europa en geheel de wereld massaal te kunnen vergiftigen met enorme hoeveelheden valselijk geëtiketteerd levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als “arseenzuur” en/of “chroomtrioxide (chroom VI) heeft minister J.H.P. Donner (CDA) van justitie in de kabinetten Balkenende I t/m III de actio popularis (het procesrecht voor een ieder) geruisloos afgeschaft en op 1 juli 2004 in werking laten treden. Voor de door R. Verlinden  en A.M.L. van Rooij (die voor ‘lijst 14’ hebben meegedaan aan de Tweede Kamer verkiezingen van 2006) gevoerde procesgang daartegen bij de rechtbanken en Raad van State; lees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hierlees hier en lees hier. Daarmee heeft Minister J.P.H. Donner onderhuids de wetten zodanig aangepast dat tegen de bedrijven die ons allen massaal vergiftigen met tientallen miljoenen kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als “arseenzuur” en/of “chroomtrioxide (chroom VI) via houtimpregneer bedrijven,biomassa makende bedrijvengroene stroom electriciteiscentrales, cementovens e.d. door de miljoenen vergiftigingsslachtoffers niet meer kan worden geprocedeerd bij rechtbanken en de Raad van State. MinisterJ.P.H. Donner (CDA) was in het kabinet Balkenende IV  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vanuit die hoedanigheid verliest hij tegen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. in de zaak Bas Heijmen d.d. 20 mei 2009 bij uitspraak nummer: 200807464/1/H3 in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit omdat kinderen die spelen binnen het schoolplein en in een zandbak van de lagere school EBS-online te Eindhoven in aanraking komen met grote hoeveelheden uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als chroomtrioxide(chroom VI) die met regenwater mee uit dat geïmpregneerde hout komen en dat de directeurhet bestuur en de leerkrachten van die school (die moeten zorgen voor de veiligheid de kinderen op die school) daarmee de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. In deze onherroepelijke uitspraak hebben de staatsraden mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. W. Konijnenbelt en mr. W.D.M. van Diepenbeek, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A.M.J. Graat, ambtenaar van Staat letterlijk het volgende beslist:

Nu het besluit is gebaseerd op de uitkomsten van een niet volledig onderzoek en daarin evenmin de opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken, is het besluit in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht niet zorgvuldig voorbereid en berust het in strijd met artikel 7:12 van die wet niet op een deugdelijke motivering.

Het beroep slaagt. Het besluit dient te worden vernietigd. De minister dient een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak

Heden na 1,5 jaar heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. nog steeds geen nieuw besluit mogen ontvangen van minister J.P.H. Donner (CDA) waarin deze opgestelde risico-inventarisatie en -evaluatie is betrokken. Ondanks deze wetenschap is mr. J.P.H. Donner in het huidige kabinet Rutte toch minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  kunnen worden. Begrijpt u het wij niet?

Kennelijk vindt minister J.P.H. Donner  het toegeven van het in verleden gemaakte fouten een groter probleem als het al ruim 1,3 jaar lang overtreden van deze onherroepelijke uitspraak nummer: 200807464/1/H3 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij doet dit met de wetenschap dat niemand hem daarvoor bestuursrechtelijk dwangsommen zal opleggen en ook niemand hem daarvoor strafrechtelijk zal aanpakken, immers zijn CDA-partijgenoot E.M.H. Hirsch Ballin (CDA) is zijn opvolger als minister van Justitie en zat samen met hem in de ministerraad met CDA partijgenoot J.P. Balkenende (CDA) als Minister-President, een persoonlijke vriend van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode. Daarnaast is minister Hirsch Ballin (cda) evenals minister Donner (CDA) voorheen bieden staatsraad geweest bij de Raad van State. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier 
en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier  en hier en hier en
hier en hier en hier en hier. 

Volgens de Rammende Rechter WicherWedzinga zitten minister Donner samen met minister Hirsch Ballin en de hoogste ambtenaar bij justitie Joris Demmink  (VVD)(volgens www.klokkenluideronline.nl ’s-Werelds grootste pedofiel) samen in een SM-club. Voor bewijs lees hier en hier en hier. Dat geeft een verklaring voor het feit dat J.P.H. Donner voor bovengenoemde zware misdrijven niet strafrechtelijk wordt vervolgd en zelfs in het nieuwe kabinet Rutte minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft kunnen worden. Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat minister J.P.H. Donner om zijn eigen hoofd te redden kost wat kost van Safety manager Ad van Rooij, zijn Van Rooij Holding B.V., zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en van de cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. af wil. Als verantwoordelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die verantwoordelijk is voor de aansturing uitvoering UWV regelt hij gewoon dat safety manager Ad van Rooij vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven voor 100 arbeidsongeschikt wordt verklaard omdat die naar zijn mening blijft terugkomen op achterdochtige wijze soort van complotten die met arseen en chroomtrioxide te maken hebben. Minister Donner doet dat op een zodanige manier dat Safety manager Ad van Rooij ook geen recht heeft op een WIA-uitkering. Dit met de wetenschap dat werkgever Van Rooij Holding B.V. haar werknemer safety manager Ad van Rooij nooit ziek heeft gemeld bij het UWV en zelfs niet in de computer zit van het UWV . Hiermee heeft deze minister Donner weten te bewerkstelligen dat A.M.L.. van Rooij, zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. al drie jaar lang geen inkomsten meer hebben en dat A.M.L. van Rooij en zijn vrouw daardoor al 2,5 jaar lang zonder ziektekostenverzekering rondlopen. De schade die minister Donner daarmee heeft veroorzaakt bij Van Rooij Holding B.V., haar werknemer A.M.L. van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., haar werknemer J.E.M. van Rooij van Nunen en alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., waaronder Wim Wolbrink (lees hier), Bas Heijmen (lees hier), Jikke Jager (lees hier en hier en hier en hier en hier), de families Linsen, Breuer en Admiraal Oelschlager (lees hier en hier en hier  en 

hier en hier en  hier), de familie Pasterkamp (lees hier) en nog zo’n 20 tot 30 cliënten meer loopt in de vele miljoenen euro’s. Kennelijk vindt huidig minister J.P.H. Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat nog niet genoeg en heeft hij met zijn partijgenoot burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode  weten te regelen dat per 1 december 2010 executoriaal beslag is gelegd op alle eigedommen van A.M.L. van Rooij en op zijn hypotheek. Voor bewijs (zie bijlage). Burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oederode heeft de opdracht tot deze executoriale beslaglegging laten uitvoeren in samenspraak met de Rabobank van Sint-Oedenrode-Schijndel, zonder enige juridische titel. Daarbij is het goed te weten dat de Rabobank in Sint-Oedenrode-Schijndel  grote bedragen aan hypotheek heeft verstrekt aan houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle (buurman van Ad van Rooij) waardoor geheel Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten zijn vergiftigd met honderdduizenden kilogrammen valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI). Als gevolg daarvan zullen enkel in Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten (op termijn) al duizenden mensen sterven aan kanker. Dit kan de Rabobank Sint-Oedenrode-Schijndel nooit meer betalen. Daarmee is het gezamelijke belang om A.M.L. van Rooij financieel te liquideren feitelijk bewezen. Bij brief d.d. 1 december 2010 heeft A.M.L. van Rooij aan minister J.P.H. Donner gevraagd om zijn daarin gestelde vragen daarover vóór uiterlijk 5 december 2010 te beantwoorden. Ook daaraan heeft minister J.P.H. Donner geen uitvoering gegeven. Voor bewijs, lees hier.     

Nederlandse Klokkenluiders worden weggezet als terroristische Al-Qaida organisatie. 

Naar aanleiding van bovengenoemde misdrijven vanuit met name het CDA heeft safety manager Ad van Rooij op 4 juli 2008 strafaangifte gedaan bij het college van procureurs-generaal t.a.v. Voorzitter mr. H.N. Brouwer. Voor bewijs, lees hier en hier. Voorzitter Harm Brouwer  (voorheen Philips-jurist) heeft hiernaar nog steeds geen strafrechtelijk onderzoek gestart. Het is hierbij goed te weten dat Harm Brouwer  evenals Ed Nijpels op www.klokkenluideronline.nl in verband wordt gebracht met Joris Demmink (VVD). Voor bewijs, lees hier. Leden van NCF zijn al zeer lange tijd op de hoogte van het vergiftigen van haar wereldbewoners en hun woon- en leefomgeving met miljoenen/miljarden kilogrammen uiterst kwalijke kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (Chroom VI) onder de volgende dekmantelwoorden:

wolmanzoutengeïmpregneerd houtgroene stroombiomassagreen bricksmilieubetonCO2-reductieecologischduurzaamheidRio de Janeiro Protocol,Kyoto Protocol, duurzaamheids conferentiesvaccins  e.d.

Bedrijven en instellingen die hieraan meewerken kunnen vanuit de Nederlandse overheid onder de dekmantels van Komo-keurKema-keurISO-14001  en OHSAS-18001 certificaten rekenen op miljoenen / miljarden euro’s aan overheidssubsidie onder de dekmantel van innovatie. De bekende Nederlandse criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk  heeft na het bestuderen van het dossier van Ad van Rooij hierover al op 21 juni 1993 een brief gestuurd aan toenmalig hoofdofficier van Justitie mr. C.R.L.R.M. Ficq  met de vermelding dat hier sprake is van collusie “Poisoning for Profit” en dat zijn geloof daarin wordt gesterkt door de catogorische afwijzing van eerst minister Hans Alders en nu minister E.H.B. Hirsch Ballin om op Van Rooij’s brieven in te gaan en wel zonder argumenten (lees hier). Het is deze minister Hirsch Ballin van justitie geweest die om deze CDA/VVD politieke redenen ervoor heeft gezorgd dat mr. C.R.L.R.M. Ficq hiernaar geen strafrechtelijk onderzoek mocht starten. Ook opvolgende minister W. Sorgdrager van Justitie mocht om dezelfde CDA/VVD redenen  hiernaar geen strafrechtelijk onderzoek doen. Het is deze gesubsidieerde vergiftigingsinnovatie onder aansturing van de opvolgende Minister Presidenten Ruud LubbersWim Kok en Jan Peter Balkenende waarmee de moord op Pim Fortuyn en de politieke asiel aanvraag van Ad van Rooij in België rechtstreeks samenhangt (lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier).   

Ine Veen heeft over Ad van Rooij een boek geschreven met als titel “Alarm... U wordt vergiftigd!', zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?”

ISBN: 9789059117396, Prijs € 24,95.

Daarin staan bovengenoemde vergiftigingsproblemen, de oorzaken ervan en de oplossingen goed beschreven. Dit boek wordt door deze CDA/VVD politiek doodgezwegen. Het gevolg daarvan is dat Ad van Rooij en zijn geestverwanten W.A. Sweers,R.A. BrockhusW.H. WolbrinkB. VroomenG. BeukeveldG. H. KucharekK. de Werd en nog vele tientallen,mogelijk honderden personen meer door advocaat mr. D.A. Harff worden weggezet als een grote terroristische organisatie die banden heeft met Al-Qaida (lees hier). Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk heeft ruim twee jaar geleden al geoordeeld dat hier sprake is van een meest ernstige vorm van criminaliteit “Corporate Crime” genaamd (lees hier en hier). Ook huidig VVD minister president Mark Rutte dekt deze “Corporate Crime” af en reageert niet op de e-mail van 20 oktober 2010 van Ad van Rooij daarover aan hem (lees hier). Wat de gevolgen daarvan persoonlijk van Ad van Rooij zijn kunt u lezen in zijn wrakingsverzoek van de wrakingskamerrechters mr, N.M. Spelt en mr. W.C.E. Winfield van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Voor wrakingsverzoek LEES VERDER       


Pikmeer-jurisprudentie van de Hoge Raad geeft de Nederlandse overheidsdienaren strafrechtelijke immuniteit

De oorzaak achter de hierboven beschreven “Corporate Crime” zit hem in de strafrechtelijke immuniteit van de Nederlandse overheidsdienaren als gevolg van de Pikmeer-jurisprudentie van de Hoge Raad. Voor bewijs, lees hier en hier en hier. Bekijk ook deze 2Vandaag TV-uitzendingen, kijk hier en hier. Het wordt heel hoog tijd dat het Europese Hof van Justitie deze Pikmeer-jurisprudentie van de Hoge Raad vernietigd omdat die in zeer ernstige mate in strijd is met het Verdrag van Lissabon  

Klacht aan de Europese Commissie houdt “Corporate Crime” al 4,5 jaar in de doofpot

Al op 29 mei 2006 heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. namens Stichting Sociale Databank Nederland, Gasthuislaan 22, 6883 JD te Velp, Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum en een 10-tal omwonenden over de hierboven beschreven“Corporate Crime” een klacht ingediend bij de Europese Commissie t.a.v. de Secretaris-Generaal Catherine Day. Voor bewijs, lees hier en hier. Omdat ondanks toezegging na vier jaar nog geen onderzoek was gestart naar die klacht heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. de Secretaris-Generaal Catherine Day bij brief van 22 juni 2010 daaraan nog eens herinnerd. Voor bewijs, lees hier. Ook dat heeft nog steeds niet geleid tot een inhoudelijk onderzoek. Daarmee staat voor No Cancer Foundation vast dat ook de Europese Commisie in de machtsgreep is van de hierboven beschrven alles vergiftigde Corporate Crime vanuit NederlandHet Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft om die reden besloten om als aanvulling op die klacht deze uitnodinging met deeplinks aan bewijzen te versturen aan de Europese Commisie t.a.v. Secretaris-Generaal Catherine Day met het verzoek direkt tot onderzoek over te gaan omdat anders de gehele Europese Commisie en de 27 lidstaten van de Europese Unie medeplichtig is aan deze “Corporate Crime” misdrijven waaruit miljoenen/miljarden kankerdoden zullen ontstaan.  

Waarom starten de Nederlandse en Belgische Staat geen schadeclaim-procedure tegen de houtimpregneerbedrijven?

De Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet kent een ernstige tekortkoming, die zegt namelijk niets over de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. Voor bewijs, lees hier. In mei 1992 heeft voormalig milieuminister Hans Alders (PvdA) een circulaire verzonden aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken overheden, waarin hij heeft voorgeschreven dat deze overheden aan de houtimpregneerbedrijven een milieuvergunning moeten afgeven die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. Voor bewijs, lees hier. Bij onherroepelijke uitspraak in zaaknummer: 200404002/1 hebben de staatsraden mr. J.R. Schaafsma, voorzitter, en mr. Ch.W. Mouton en mr. P.C.E. van Wijmen “in Naam der Koningin” in het door safety manager Ad van Rooij aangespannen geschil tegen de gemeente Sint-Oenderode (inzake zijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle) beslist dat de Wet milieubeheer  geen betrekking heeft op mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten. Deze onherroepelijke uitspraak “in Naam der Koningin” is in strijd met hoofdstuk 10 Wet Milieubeheer en onderliggende Europese Richtlijnen en Verordeningen. Voor bewijs, lees hier. Het is hierbij goed te weten dat staatsraad mr. P.C.E. van Wijmen sinds 1989 Kamerheer is van Koningin Beatrix. Voor bewijs lees hier en hier en hier.  Het is hierbij tevens goed te weten dat staatsraad mr. mr. P.C.E. van Wijmen  evenals burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode lid is van de CDA en dat mr. P.C.E. van Wijmen (mede)oprichter, eigenaar is van het adcocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V., waarvan safety manager Ad van Rooij in opdracht van burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode al jarenlang de ene na de andere onrechtmatige dwangsom en executoriale beslaglegging op al zijn eigendommen krijgt opgelegd. Voor bewijs lees hier en hier en hier. Daarbij is het goed te weten datJulius Vischjager met het stellen van zijn laatste vraag aan minister president Jan Peter Balkenende (CDA) erachter is gekomen dat burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode een persoonlijk goede vriend is vanminister-president Balkenende. Voor bewijs lees hier.  Het is tevens goed te weten dat safety manager Ad van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. door toedoen van Philips president Gerard Kleisterlee en hoofdjurist Iman Boot van arbodienst Achmea-Vitale door Philips advocaat mr. A.A.B. Gaalman van het advocatenkantoor AKD Prinsen Van Wijmen N.V  al drie jaar lang geen enkele inkomsten meer heeft en als gevolg daarvan ook niet voor ziektekosten is verzekerd. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier. Het is hierbij tevens goed te weten dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met als voorzitter mr. P.J.J. Buuren en de leden mr. S.J.E. Horstink-van Meyenfeldt en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillissen op 22 augustus 2007 onder zaaknummer: 200608899/1   onherroepelijk hebben beslist dat houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode mag doorgaan met het impregneren van hout in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan Buitengebied 1997, waarbij burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode “in Naam der Koningin” van koningin Beatrix een onherroepelijke dictatoriale macht heeft verkregen voor het plegen van misdrijven. Voor bewijs lees hier. Het is tevens goed te weten dat safety manager Ad van Rooij door toedoen vanburgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode onder de dekmantel van een “burenruzie” om niet te worden gedood in navolging van Pim Fortuyn op 21 april 2010 Nederland heeft moeten uitvluchten en in België politiek asiel heeft moeten aanvragen. Voor bewijs lees hier en hier. Het is tevens goed te weten dat op deze wijze “in Naam der Koningin” en 20-tal Nederlandse houtimpregneerbedrijven 2,4 miljard euro aan zuiveringsheffing hebben kunnen ontduiken en daarmee de Nederlandse Staat voor 2,4 milard euro hebben opgelicht. Voor bewijslees hier. Ondanks deze wetenschap en de wetenschap dat enkel in Nederland daarvan vele miljoenen mensen kanker gaan krijgen schrijft het Einhovens Dagblad in haar krant “Hout impregneren zonder het milieu te belasten” en worden de klokkenluiders als safety manager Ad van Rooij in Nederland weggezet als terroristen. Voor bewijs lees hier en hier. Over de productaansprakelijkheid heeft voormalig Nederlands milieuminister Margreeth de Boer (PvdA) op 19 augustus 1996 aan houtimpregneerder Carl Tissen letterlijk het volgende geschreven, lees hier:

Geachte heer Tissen,

In uw brief  van 6 juli verzoekt U mij aan te geven op welke grondslag ik U op 21 februari 1995 heb Doen berichten dat de aansprakelijkheid voor geproduceerde producten, in casu geïmpregneerd hout, berust bij de producent. Dienaangaande kan ik U als volgt berichten.

Met de zinsnede over productaansprakelijkheid in de brief van U van 21 februari 1995 werd niets Anders bedoeld dan een verwijzing naar de civielrechtelijke productaansprakelijkheid. Op grond van Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)- Aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd Product (artikel 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van de artikelen 175 en 176 een risicoaansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van Lucht, water en bodem.

Hoogachtend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer

Ondanks deze wetenschap heeft de Staat der Nederlanden vanaf 1996 tot op heden nog steeds geen civiele procedure gestart tegen de massale vergiftiging vanuit een 20-tal Nederlandse houtimpregneer-bedrijven, waaronder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode, buurman van safety manager Ad van Rooij. Begrijpt u het! Wij niet? Wel is het zo dat het Nederlandse Koninklijke Huis hieraan een miljardenfortuin heeft overgehouden, voor bewijs lees hier. Voor meer informatie over voormalig milieuminister Margreeth de Boerlees hier en hier. Voor meer informatie over Ad van Rooij, lees hier en hier en hier en hier.  


Waarom het nieuwe influenza A (H1N1) tegen de Mexicaanse griep?

Bijgevoegd vindt u het verdiepingsonderzoek rapport d.d. 24 oktober 2009 die Philips safety manager Ad van Rooij aan Philips Healthcare directeur Roel Fonville heeft verstuurd, Lees hier. Met die inhoud is onmiskenbaar komen vast te staan dat betreffend vaccin is ontwikkeld om proeven te doen op alle inwoners van de Europese Unie om te kijken of met EDTA   de zware metalen als arseen, chroom VI,  koper en kwik nog uit de lichamen gehaald kunnen worden. Voor bewijs lees hier en hier. Het is hierbij goed te weten dat verantwoordelijk minister J.P.H. Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Raad van State daarbij opzettelijk de Arbeidsomstandighedenwet en onderliggende Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG heeft overtreden. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier.  


Waarom geen veiligheidsinformatieblad (MSDS) bij het Gardasil HPV-vaccin?

Gezien voostaande feiten mogen volgens No Cancer Foundation de inwoners van de Europese Unie om“Corporate Crime” redenen niet weten wat de chemische samenstelling van het Gardacil HPV-vaccin is omdat men er dan achterkomt dat betreffende HPV-vaccins meisjes (op termijn) ziek maakt, kanker veroorzaakt en reprotoxische eigenschappen heeft. Voor enige achtergrondinformatie, lees hier en hier en hier en hier en hier.   

Waarom mocht de Nuloptie-technologie niet doorgaan?

Stichting Natuur en Milieu heeft ten dienste van de hierboven beschreven Corporate Crime” de wereldwijd gepatendeerde Nuloptie-technologie van uitvinder ir L.M.M. Nevels, die deze vergiftiging technisch had kunnen voorkomen, met de hulp van haar milieuprofessor Lucas Reijnders, middels een door Stichting Natuur en Milieuop basis van niet geijkte snuffelneusmetingen van verkeerd ruikende snuffelaars geluiquideerd. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier. Bekijk ook deze 2Vandaag uitzending, kijk hier en deze lezing van ir. L.M.M. Nevels persoonlijk, kijk hier. Komt dat omdat Stichting Natuur en Milieu moest leven van subsidie van dit ministerie van Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer? Lees hier en hier en hier.   


Arbeidsrechtbank te Gent heeft deze massale vergiftiging in onderzoek. 

Dank zij een mede door Tony Coonen, federaal secretaris Socialistische Mutualiteiten, aangespannen rechtszaak tegen Erik Verbeek, oprichter van No Cancer Foundation, zit de hierboven beschreven massale vergiftiging in een rechtszaak bij de Arbeidsrechtbank te Gent, waarin safety manager Ad van Rooij hem juridisch bijstaat (lees hier). No Cancer Foundion verwacht dat daarmee een einde komt aan de jarenlange vergiftigingspolitiek, door Nederlands bekende criminoloog professor Frank Bovenkerk “Corporate Crimegenoemd, nadat hij het boek van 'Alarm... U wordt vergiftigd!', zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” van Ine Veen had gelezen. Dat de moord op Pim Fortuyn daar nou mee samenhangt is een vaststaand feit; voor bewijs lees hier.     


Banken failliet

Omdat alle banken onder de dekmantel van “duurzaamheid” hebben geïnvesteerd in het vergiftigen de gehele wereldbevolking onder voorzitersschap van Nederland betekent dat die banken alle milieu- en gezondheidschade als gevolg daarvan zullen moeten betalen. De gevolgen van deze massale vergiftiging met kankerverwekkende  zware metalen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) onder de dekmantel de opwarming van de aarde tegen te gaan is met geen 5,5 triljoen euro te betalen. Daarmee zijn alle banken failliet, hetgeen de huidige geldcrisis heeft veroorzaakt. Het nieuwe Europese land Eurostaete, gelegen tussen Nederland en Duitsland, ter hoogte van Coevorden heeft de oplossing om uit deze geldcrisis te komen, hetgeen hard nodig zal zijn om wereldwijd de miljoenen/miljarden op komst zijnde kankerpatiënten te kunnen helpen. Daarom heeft No Cancer Foundion  zich laten inschrijven als uitwoner van Eurostaete, hetgeen door alle uitwonende wereldbewoners kan worden opgevolgd. Gerard Beukeveld, eigenaar van Eurostaete, alswel Rob Brockhus  (bekend van zijn kennis over geldpolitiek) zijn op 12 december 2010 als deskundige aanwezig.


Vertaling boek 'Alarm... U wordt vergiftigd!' in de Turkse taal.

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen maakt de Turkse gemeenschap in Genk zich terecht grote zorgen over de grote hoeveelheden kankerpatiënten in die gemeente. Heden hebben wij een beëdigd vertaalster bereid gevonden om het boek  'Alarm... U wordt vergiftigd!', zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?”van Ine Veen te vertalen in de Turkse taal. Schrijfster Ine Veen heeft hieraan haar liefdevolle medewerking gegeven. No Cancer Foundation is haar daar erg dankbaar voor.   

NO CANCER FOUNDATION is a humanitarian organisation that works international in the fight against cancer.

PS:

Als je niet voorzichtig bent zullen de media ervoor zorgen dat je de mensen gaat haten die worden onderdrukt en dat je hun onderdrukker gaat liefhebben. 

(Malcom X). Wij ”Het Europese Volk” verzoeken tot herstel van de Belgische Grondwet (Europa 1944) zoals de Grondwet voorziet, waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan onderstaande verantwoordelijke vertegenwoordigers (klik op foto).

Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volks-vertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Charles Michel, Eerste Minister (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Jan Jambon, Vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Johan van Overtveldt, Minister van Financiën (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinks-samenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Heden vervangen door Sophie Wilmès

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf