Головна

ННД.02 «Математичні студії»
Викладач:  провідний науковий співробітник відділу математичної фізики, доктор фіз.-мат. наук, ст. наук. співр. В. М. Бойко

Мета і завдання навчальної дисципліни ННД.02 «Математичні студії»: отримання необхідних навиків роботи з спеціалізованими пошуковими системами; відповідним програмним забезпеченням; науковою літературою; написання і підготовка наукових публікацій та презентацій; розуміння основних принципів організації та оцінки наукових досліджень.

 

Предмет навчальної дисципліни ННД.02 «Математичні студії»: наукометричні бази даних; видавнича система LaTeX та інше допоміжне програмне забезпечення; організація та оцінювання наукових досліджень