Тренінги кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

Відображається 24 елементів
Назва тренінгуОпис тренінгуКоло учасниківТренер
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва тренінгуОпис тренінгуКоло учасниківТренер
Актуальні питання змісту та методики викладання шкільного курсу "Громадянська освіта" Учасники тренінгу ознайомляться з теоретичними засадами питань сутності та складових громадянської компетентності, формування особистості та її ідентичності, взаємодії громадян і держави в досягненні суспільного добробуту, характеристикою розробки та реалізації навчального проекту; відпрацюють навички проведення практичних робіт, формулювання проблемних та ключових питань в межах проектної технології, визначення маніпулятивного впливу медіа та аналізу медіатексту, застосування ігрових технологій та тренінгових вправ на уроках курсу "Громадянська освіта", розробки факторно-критеріальної моделі оцінки сформованості громадянської компетентності учнів (як засобу оцінювання ефективності реалізації змісту курсу) Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Сирцова О.М., В.В. Лісіцин 
Англійська мова в Новій українській школі  Учителі англійської мови, які навчатимуть учнів перших класів у 2019/2020 н.р. відповідно до Концепції «Нова українська школа» Тренери - агенти змін 
Веб-інструментарій учителя-мовника Робота з сучасними сервісами Веб 2.0. Google-сервіси. Блоги: створення, ведення та адміністрування. LearningApps.org - онлайн-сервіс для створення інтерактивних вправ Iнфографіка на уроці української як метод візуалізації. Карти знань. Хмари слів. Відеосервіс: Youtube Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Путій Т.М., Стадніченко К.В. 
Взаємодія вчителя і учнів на уроці німецької мови відповідно з вимогами Концепції "Нова українська школа" Тренінг націлено на форми взаємодії вчителя і учнів на уроці німецької мови, а саме:психологічний клімат, особливості взаємодії вчителя і учнів. Демонструються ефективні способи досягненння оптимальних результатів учнів у вивченні німецької мови, а також форми співпраці вчителя і учнів на уроці Учителі німецької мови Чорна В. М., Болотська Г.В. 
Відеосервіси в роботі вчителя-мовника Розвиток та вдосконалення інформаційно-технологічних умінь учителів щодо створення та використання освітніх інформатичних продуктів. Застосування відео сервісів у професійній діяльності вчителя-мовника. Технологія створення власних відеоматеріалів за предметним спрямуванням, розміщення їх для публічного доступу Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Путій Т.М., Стадниченко К.В. 
Гра як система, підхід та інструмент, який працює сьогодні (зокрема гра з конструктором LEGO) Впровадження компетентнісного навчання на уроках іноземної мови за допомогою LEGO, що спрямоване на формування у школярів комунікативної компетентності. Це сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукатиме до розвитку критичного мислення, формуванню позитивного досвіду Вчителі іноземних мов Берегова О.А. 
Дидактичне наповнення програми інтегрованого курсу «Російська мова та література» для 10-11 класів Підходи до планування навчального матеріалу, які дозволять створити в учнів цілісне уявлення про світ; про шкільні курси мови та літератури як про взаємозалежні системи. Конструювання дидактичної складової курсу, оволодіння методами здійснення комплексного філологічного аналізу; поєднання у створюваних викладачами дидактичних матеріалах розгляду зображальних засобів літературних текстів з роботою щодо збагачення, вдосконалення мовлення учнів; організації роботи з удосконалення читання Учителі російської мови та літератури Путій Т.М. 
Засоби розвитку логічного мислення та креативності учнів на уроках суспільствознавчих дисциплін  Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Сирцова О.М. 
Злочини проти людяності: особливості викладання історії Голокосту в закладах освіти  Вчителі історії та правознавства, заступники директорів з виховної роботи Сирцова О.М. 
Інструменти feedback (зворотнього зв'язку) в навчальному процесі Feedback (зворотній зв'язок) та його роль в процесі навчання. функції зворотного зв’язку, його спрямованість. Ознаки успішного зворотного зв’язку. Сучасні форми та способи контролю і оцінки якості навчання. Голосування, опитування, тестування. Інструментальні ІТ-засоби забезпечення feedbakу: огляд та робота з ними Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Путій Т.М., Стадниченко К.В. 
Інтернет-сервіси в роботі вчителя історії та правознавства Учасники тренінгу ознайомляться з можливостями використання хмарних технологій у навчанні історії та правознавства; відпрацюють навички роботи з Office 365, G Suit, сервісами для створення дидактичного матеріалу (створення інтерактивних вправ, карт знань, хмари слів, онлайн кросвордів, пазлів, ребусів, QR-кодів, інфографіки, онлайн вікторин) та підтримки навчальної взаємодії (віртуальні дошки, закладки тощо) Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Сирцова О.М., Сокол І.М. 
Методика моделювання навчально-методичного електронного посібника «Українська на щодень» Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-предметника. Слухачам курсу надається можливість моделювати навчально-методичний електронний посібник «Українська на щодень» на засадах цифрової лінгводидактики Учителі української мови та літератури Корицька Г.Р. 
Методичні підходи до раннього навчання німецької мови згідно з Концепцією "Нова українська школа" Тренінг націлено на сприяння професійного розвитку вчителя німецької мови через рефлексію власної діяльності. Вчитель втілює в життя основні методичні підходи щодо формування в учнів молодшого шкільного віку компетентнісного підходу (ключових, загальнопредметних та предметних компетентностей). Підтримується бажання учнів навчатися. Комунікативно-ігровий метод навчання забезпечує дійове, зорієнтоване на особистість навчання іншомовного спілкування Учителі німецької мови Чорна В. М., Клименко О.І. 
Методологія CLIL у практиці багатомовної освіти Завданнями тренінгу є удосконалення вмінь та навичок вчителів використовувати методику CLIL; планування та організація навчального матеріалу; евалюації та оцінювання навчальних досягнень учнів та керування власним професійним розвитком Педагогічні працівники будь-якої категорії Берегова О.А. 
Моделювання уроку української мови на засадах діяльнісного підходу в умовах розвитку цифрового освітнього середовища Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя української в умовах розвитку цифрового освітнього середовища. Учителі набувають вмінь і навичок моделювати урок української мови на засадах діяльнісного підходу, використовуючи сучасний цифровий інструментарій Учителі української мови та літератури Корицька Г.Р. 
Навчаємо писати есе Необхідність заміни традиційного твору на більш сучасний, який відповідає вимогам та темпам сьогодення. Есе як дієвий засіб, який розкриває здібності й можливості кожного школяра та заохочує його до написання власних висловлювань. Особливості та визначальні риси есе як жанру учнівської творчості. Методика підготовки учнів до написання есе Учителі російської мови та літератури Путій Т.М. 
Навчаємо української: простір цифрових можливостей Організація діяльності на тренінгу передбачає очну форму навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-філолога в умовах розвитку інформаційного суспільства. Педагоги пізнаватимуть цифровий інструментарій, моделюватимуть освітні веб-майданчики, електронний контент Учителі української мови та літератури Корицька Г.Р. 
Організація пошукової творчої діяльності учнів у процесі навчання української мови засобами веб-квест технології Організація діяльності на тренінгу передбачає очно-дистанційну форми навчання. Її зміст реалізується у процесі фронтальних і групових занять, індивідуальної самостійної роботи педагогів. Відбувається формування професійної компетентності вчителя-філолога в умовах розвитку інформаційного суспільства. Учителі набувають умінь і навичок щодо організації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності учнів засобами веб-квест технології. Учителі української мови та літератури Корицька Г.Р., Подлєсна І.С. 
Особливості запровадження наскрізних ліній на уроках української літератури (5-9 класи) Конструювання дидактичної складової курсу, оволодіння методами здійснення комплексного філологічного аналізу; поєднання у створюваних викладачами дидактичних матеріалах розгляду зображальних засобів літературних текстів з роботою щодо збагачення, вдосконалення мовлення учнів; організації роботи з удосконалення читання Учителі української мови та літератури Шацька Н.М. 
Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (формувальне та стимулююче) згідно вимог НУШ  Вчителі англійської мови Халемендик Н.П. 
Розвиток креативності педагогічних працівників Учасники тренінгу ознайомляться з основними поняттями, принципами, видами, етапами розвитку креативності; відпрацюють методи розвитку креативності; спроектують створення умов для розробки проекту розвитку креативності особистості Вчителі іноземних мов Берегова О.А. 
Супровід освітньої діяльності засобами Google Класу Загальні підходи до використання мережі Google +, основні види комунікації в мережі. Створення структури мережі. Пошук та приєднання до вже створених освітніх мереж. Реєстрація класу. Взаємодія з учнями. Надання та перевірка вправ. Керування класом. Створення власних курсів. Можливості колективної онлайн роботи з учнями. Особливості колективної роботи з текстовим документом, електронною таблицею, презентацією Учителі зарубіжної літератури, російської мови та літератури Путій Т.М., Стадниченко К.В. 
Технології навчання ХХІ століття: особливості застосування в українській школі  Учителі історії та правознавства, учителі курсу громадянська освіта Сирцова О.М., Курінна А.Ф., Сокол І.М. 
Як визначити фейк серед інтернет-ресурсів (Медіаграмотність вчителя) Учасники тренінгу зможуть ознайомитися з поняттями фейк, маніпуляція, маніпулятивні технології; відпрацюють навички застосування різних інструментів з виявлення фейкових зображень, новин, відеоматеріалів, акаунтів; навчаться оформлювати інтернет-джерела згідно вимог Учителі історії та правознавства, курсу громадянська освіта Сирцова О.М., Сокол І.М. 
Відображається 24 елементів