Лиш праця світ таким, як є, створила,
Лиш в праці і для праці треба жить.
Іван Франко


Вітаємо Вас на відкритому освітньому сайті
 для вчителів трудового навчання!

               До Вашої уваги пропонуються цікаві й корисні матеріали для якісного і результативного навчального процесу, а саме: методичні рекомендації та досвід коллег, сучасні дидактичні матеріали, розробки занять, виховних заходів, об'єктів проектування, творчі проекти тощо.
            Ми раді бачити Вас у нашому колі - колі однодумців і професіоналів своєї справи. Запрошуємо до співпраці вчителів шкіл, викладачів і майстрів МНВК, керівників гуртків у школах, будинках творчості, клубах, творчих об'єднаннях тощо.
Новини на сайті:

Інформаційне повідомлення

для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів,  науково-методичних центрів,  керівників методичних об’єднань учителів трудового навчання, вчителів трудового навчання

В кінця травня місяці відбулося  засідання колегії Міністерства освіти і науки України, на якому були презентовані оновлені навчальні програми для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з ряду предметів, в тому числі і з трудового навчання. Програми рекомендовані до використання у новому 2017/18 навчальному році. Оновлення програм  відбувалося в ­межах чинного держстандарту.

Які ж зміни відбулися в програмах у порівнянні з попередніми? Насамперед, у всіх програмах змінили структуру пояснювальних записок, в яких чітко прослідковується уніфікована мета базової загальної середньої освіти - яким має бути випускник основної школи, якими є завдання кожного навчального предмета в реалізації завдань освіти. 

Головним стає учень, а не предмет навчання. Також, чітко вказано сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмета у формуванні ключових компетентностей. 

Зроблено акцент на особливостях запровадження наскрізних змістових ліній: "Екологічна безпека та сталий розвиток", "Громадська відповідальність", "Здоров'я і безпека", "Підприємливість та фінансова грамотність". 

Ключовою зміною є те, що не просто змінено порядок розташування колонок "Зміст" і "Вимоги до навчальних результатів", а те, що на першому місці стоять очікувані результати навчання. В них виокремлено знаннєвий, діяльнісний та ціннісний компоненти.

У трудовому навчанні передбачається академічна свобода для вчителя, оскільки прибрано чіткий розподіл годин. Вчитель сам на свій розсуд розподілятиме їх залежно від складності обраних проектів та основних технологій. 

З метою роз'яснення особливостей організації навчально-виховного процесу за оновленою програмою МОНУ та обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти було проведено низку семінарів-практикумів, на яких особливий акцент було зроблено на послідовності календарно-тематичного планування. 

До уваги вчителів пропонуємо алгоритм розроблення календарного планування від Лещука Романа Миколайовича, вчителя трудового навчання м.Вінниця. 
Comments