Швень Л.А.

11. Начальник інформаційно-бібліотечного відділу Швень Людмила Аркадіївна:

11.1. Визначає мету, головні напрямки роботи відділу, забезпечує навчально-виховний процес необхідною навчально-методичною документацією та відповідною навчальною, методичною, педагогічною, психологічною літературою та педагогічною періодичною пресою, несе персональну відповідальність за результати роботи відділу.

11.2. Забезпечує інформаційними матеріалами з питань організації навчально-виховної, науково-методичної роботи та інноваційної діяльності працівників управління освіти і науки, науково-методичного центру, навчально-методичного центру психологічної служби, інклюзивно-ресурсного центру, керівних та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

11.3. Формує універсальний та галузевий склад бібліотечного фонду відповідно до чинного законодавства, змісту роботи науково-методичного центру.

11.4. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам щодо відбору електронних версій підручників.

11.5.Надає методичну допомогу адміністраціям закладів загальної середньої освіти щодо узагальнення результатів відбору електронних версій підручників в Інформаційній системі управління освітою.

11.5. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, посібники, бібліотечну техніку, бланки шкільної документації. 

11.6. Координує діяльність бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти  щодо передплати фахових періодичних видань.

11.7. Визначає мету та головні напрямки методичної роботи з учителями мов та літератур національних меншин, зарубіжної літератури, з бібліотекарями закладів закладів загальної середньої освіти, планує роботу з ними на діагностико-прогностичній основі.

11.8. Вивчає якісний і кількісний склад працівників даного фаху, вносить пропозиції щодо підвищення їх педагогічної майстерності.

11.9. Координує роботу міських методичних об’єднань учителів мов та літератур національних меншин, зарубіжної літератури, з бібліотекарями закладів закладів загальної середньої освіти.

11.10. Сприяє співпраці  ММО вчителів цих фахів з відповідними навчально- методичними кабінетами КНЗ КОР "Київський обласний інстиут післядипломної освіти педагогічних кадрів".

11.11. Консультує бібліотекарів з питань змісту, методів та форм роботи шкільних бібліотек. Разом з головою методоб’єднання розробляє зміст, форми і методи
підвищення кваліфікації бібліотекарів.

11.12. Виявляє зміст кращого досвіду роботи бібліотек, узагальнює його у відповідні картотеки та бази даних, визначає шляхи його поширення та використання.

11.13. Аналізує якісний склад бібліотекарів, вносить пропозиції щодо підвищення їх професійної майстерності, здійснює заходи і сприяє їх підготовці та перепідготовці.

11.14. Разом з бібліотекарями шкіл визначає зміст, форми і методи роботи по вихованню в учнів дбайливого ставлення до книги, прищепленню інтересу до книги та читання,
літературних надбань, формуванню читацької культури учнів, батьків.

11.15. Організовує проведення оглядів-конкурсів шкільних бібліотек, фахових конкурсів бібліотекарів, міських конкурсів читців до знаменних дат і ювілеїв російських поетів і письменників. Координує спільну роботу бібліотек закладів освіти і міських бібліотек.

11.16. Готує огляди та виставки літератури для використання в практичній роботі шкільних бібліотекарів.

11.17. Розробляє методичні рекомендації щодо поліпшення методичної роботи бібліотекарів закладів освіти, проводить індивідуальні та групові консультації, різноманітні активні форми методичної роботи з бібліотекарями. Вивчає досвід роботи та надає допомогу бібліотекарям, які атестуються у поточному навчальному році.

11.18. Забезпечує рецензування та редагування методичних розробок, навчальних та методичних посібників, розроблених педагогічними працівниками відповідного фаху.

11.19. Надає допомогу, координує та контролює діяльність методичних кабінетів БЗШ № 4, 11, 18.
Comments