Moj otac Ivan počeo se baviti uzgojem njemačkih lovnih terijera davne 1977. godine. Naša prva kuja bila je Beta. Godine 1979. parena je sa Cerom i iz tog legla dobili smo internacionalnog šampiona Agu. Nesretnim slučajem Beta je poginula. Kako je Ago imao samo mjesec dana kada mu je nastradala mama, a nama je bilo teško bez psa, u kuću dolazi nova kujica Cica. Ona postaje naša "fundation bitch" i od nje potječe gotovo čitav naš uzgoj. Nakon Cice kod nas je živjelo još pet iznimnih kujica Elba, Kuna, Ela, Sara i Gita. Pareći ove kujice s različitim vrhunskih parnjacima dobili smo štenad dobre kvalitete i zadržali neke od tih mužjaka: Edo, Falk, Moor i Ronny koji je danas s nama.

Velik broj naših parnjaka dolazi iz poznate uzgajačnice "von Obermayerhofen" čiji je vlasnik naš dugogodišnji prijatelj gospodin Willibald Fleck. Tako je čuveni Bodo von Obermayerhofen bio tri godine kod nas kako bi osvježio krvne linije koje su postojale u Hrvatskoj. Nakon Bode k nama iz Austrije dolazi Hoss. On je bio jedan od najpopularnijih parnjaka na ovom području i bio je otac štenadi iz 64 legla.

Godine 1993. uzgajačnica dobiva ime "Od Vlašića". Tata se polako povlači iz aktivne kinologije ali još uvijek stoji iza mene kao moja svesrdna pomoć. Godine 1996. počinjem stažirati za kinološkog suca i 1997. godine postajem sudac za oblik njemačkih lovnih terijera. Iste godine polažem i lovački ispit. Od tada sam član lovačkog društva "Jastreb" Sveta Nedjelja. Godine 1998 polažem ispit za oblik jazavčara i postajem kinološki sudac za rad jamara i krvosljednika.

            Kako bismo prema svojoj viziji uzgojili "idealnog" psa, što je cilj svakog uzgajača, nastojimo stvoriti za to potrebne uvjete. Uloženo je mnogo rada i truda, a postignuti rezultati pokazuju koliko smo uspješni. Strogom selekcijom parnjaka formirali smo našu jedinstvenu i prepoznatljivu liniju.

Ono što je iznimno privlačno na njemačkim lovnim terijerima je temperament. Njihova zaigranost i osobnost "vječne bebe" je ono što plijeni svačiju pažnju. Danas uz naše njemačke lovne terijere s nama živi i kujica epagnuel bretona koja se odlično slaže s "crnim čoporom".

Kako bi pratili europske i svjetske trendove u uzgoju članovi smo slijedećih klubova:

http://www.jagdterrier.at/

http://www.jagdterrier.org/home/default.asp 

 
          

___________________________________________________________________________

My father Ivan first started with breeding of german hunting terriers since 1977. Our first bitch was Beta. In 1979 she was mated with Cer, and from that litter we had international champion Aga. By accident Beta died. As Ago was only one month old and his mom was dead, we had hard time in our house without dog, so Cica arrives. She became our fundation bitch, and almost whole our breeding coms from her. After Cica five exceptional girls lived at our house: Elba, Kuna, Ela, Sara and Gita. Breeding this girls with top studs we had puppies excellent quality and kept some of those males with us: Edo, Falk, Moor and Ronny who is today wiht us.

            Great amount of our studs came from famous kennel "von Obermayerhofen" whose owner is our good friend mr. Willibald Fleck. Famous Bodo von Obermayerhofen was three years with us to refresh blood lines that were already exsisting in Croatia. After Bodo, from Austria, Hoss camed to our house. He was one of the most popular studs in this region, he was a father of puppies from 64 litters. 

            1993. our cannel get it's name "Od Vlašića". My father is slowly retiering from active cinology but he is still my big support. In 1996 I start to study for judge, and in 1997 I became judge for exterier of german hunting terriers. Same year I became hunter, since then I'm member of hunting club "Jasterb "(Falcon), from Sveta Nedjelja. In 1998 I became judge for exterier of teckels and judge for work of terrier and teckels and for work of blood trailing.

            To breed our "ideal" dog , which is aim for every breeder, we strive to create all the conditions for that. It takes a lot of work and effort, and achived results speak for them selves. By strict selection of the stud dogs we have formed our line wich is unique and recognizable. 

            In order to follow World and European breeding trends we are members of the following clubs: 

http://www.jagdterrier.at/

http://www.jagdterrier.org/home/default.asp  

 
 
Smještaj naših pasa/Our kennel:
 
Boksovi/Boxes:
 

 Ispust/exercersize field: