NLM T

Tabor Evangelical College, TEC, videreføring av tidl. Tabor Seminary i Awasa Etiopia, fra høsten 2002 starter 3 klasser som skal videreføres med diplomakurs i administrasjon og ledelse høsten 2004 og fullt utbygd skole fra høsten 2005 med 400 elever, derav 300 i internatet ved skolen. 4-årig diplomakurs i missiology godkjent fra høsten 2008. Rektor/leder for TEC 2008-11: Anders Dalane.

Tabor Seminary, SES's og NLMs evangelist- og presteskole i Awasa. . Bibelskole startet i Dilla 1952, og Forstanderskolen samme sted i 1956, med Johannes Sandved som rektor 1956-60, 66-68, 69-71. Klassene flyttet til Awasa høsten 1968, og skolen ble innvidd 15. desember. Her har vært bibelskoleklasser, koneklasser, og utdanning av evangelister, forstandere og administrasjons­klasse for framtidige stasjonsstyrere. Første etiopiske rektor var Taddese Kasa, som overtok etter Tobias Salmelid høsten 1976. Skolen ble konfiskert av myndighetene i 1983, etter flere års forsøk på å få den tilbake ble den endelig frigitt igjen i april 2001. Ny start som Tabor Evangelical College høsten 2002 med 3 klasser (9.skoletrinn/engelskklasse).

Tacna, by og menighet i Peru, med to misjonærfamilier i 1996.

Taichung, by på Taiwan, der ligger Den norske skolen.

Taipei, hovedstaden på Taiwan, 2.700.000 mennesker (1992), industri og handelsby med flere universiteter og internasjonal lufthavn. Her arbeider også NLM-misjonærer.

Taiwan Øya ble tidlig tatt av Kina, var under Japan 1895-1945, i dag den eneste av Kinas gamle provinser som ikke er under kommuniststyret (Chung hua Min-kuo = republikken Kina), 36 179 km5, 20 727 000 mennesker (1992), hovedstad: Taipei. Den ble tidligere kalt "Formosa" (den skjønne øy), var hollansk koloni til 1662, og kinesisk provins 1662-1895. Representerte Kina i FN 1950-71.

Taiwan misjonsfelt. Mange misjonærer kom dit etter 1950, da fastlands-Kina ble stengt for misjon. NLM begynte arbeid der i 1952 (Sigrun Omestad). Samarbeidskirken er LCROC (Kinas lutherske kirke). Det første synodestyret ble dannet 1968, i årene 1978-92 var kirke og misjon to enheter, men etter 1992 er misjonens arbeid integrert i den nasjonale kirken. Bibelseminaret i Hsinchu startet i 1966, radioarbeidet i 1974. LCROC har også samarbeid med Taiwan Lutherske Kirke om radioarbeidet. Kina Lutherske Seminar (CLS) er drevet av 6 kirkesamfunn og støttet av 8 misjoner. Adr: NLM, P.O.Box 44-163, Taipei 10098, Taiwan (00-886-2-754 2660). E-mail: nlmtai@ms18.hinet.net

Takle, Mons Leidvin, f. 1942, organist (Vennesla), pianist og komponist. Musiker i Norea Radio. Han har medvirket til en rekke plateinnspillinger i Lynor, og komponert melodiene til bl.a. Du aldri kan rekna for mykje med Gud, Du er venta i himlen, Utvald i Kristus, Gud har en plan med ditt liv, Eg veit ei hamn for meg. Har også skrevet dikt. Bosted Kristiansand.

Taksdal, Liv Marie Risa, f. 10.12.1940 (Time), misjonsskolen, sykepleier, jordmor, adjunkt m/opprykk. Misjonær i Etiopia 1967-71. Gift med Toralv Taksdal, barn: Margit Elin, Steinar, Liv Torill, Lars, Silje Elisabeth. HS-faglærer noen år. Tryggheim videregående skole fra 1994.

Tamiru, se: Niskanen, Maritta.

Tandstad, Eldbjørg, f. Kaldestad 05.05.1941 (Gloppen), misjonsskolen, lærer, gift med Per Svein Tandstad, barn: Georg. Misjonær i Etiopia 1968-73.

Tanganyika, tidligere navn på Tanzania

Tanganyika, misjonsmark (Verden for Kristus, s. 289), se: Tanzania.

Tangen, Liv Marit, medarbeider ved Hurdal Opptreningssenter 1996.

Tangen, May Kristin, medarbeider Hurdal Opptreningssenter 1996.

Tangen, Ottar, 1892-1974, Nykirke, forkynner og skomaker.

Tangerås, Gunvor, f. Sørlie 17.11.,40 (Hol), operasjonssykepleier, gift med Kjell Tangerås, barn: Hallvard, Hildegunn, Morten. Misjonær i Hong Kong 1974-84.

Tangerås, Kjell, f. 02.02.39 (Odda), adjunkt, gift med Gunvor. Misjonær i Hong Kong 1974-84. Bosted: Hovet.

Tanzania, selvstendig stat i Øst-Afrika siden 1961. Består fra 1964 av fastlands-Tanganyika og øya Zanzibar. 945 087 km5, 32 000 000 mennesker (1995), hovedstad Dodoma og Dar es Selam. Off. språk: swahili og engelsk. 51% er kristne.

Tanzania, misjonsmark og kirke. Evangelisk misjonsarbeid tok til med engelske misjonsselskaper i 1870-årene. Augustanamisjonen tok opp arbeid i 1922, og Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i 1939. NLM startet arbeid i Tanzania 1950 ved å ta over det som den svenske Fosterlandsstiftelsen hadde hatt tidligere (Dongobesh). Samarbeid med den lutherske kirken ELCT. NLMs littera­turarbeid er registrert som eget selskap, "Scripture Mission" (Arusha). Tilsynsmann Alfred Lien 1952-62. Iraqw lutherske kirke ble dannet 1.jan. 1961, med president Alfred Lien 1961-62, Bartolomayo Yonathan fra 1962. Iraqw-kirken og 6 andre kirkesamfunn dannet Tanzanias Evangelisk-Lutherske Kirke (ELCT) 19.juni 1963. NLMs felt er nå to bispedømmer: Mbulu og Mara. Det formelle samarbeidet mellom NLM og DLM i Tanzania opphørte fra 1.jan. 1996. NLM har sitt hovedkontor i Asusha: Tel. 00 255 057 7001,scripture.missionTZ@habari.co.tz

Taoyuan, område med to menigheter og misjonær på Nord-Taiwan.

Taranger, Bjarne Malvin, f. 10.01.1943 (Stord), misjonsskolen, gift med Magni. Misjonær i Etiopia 1971-75, Kenya 1977-81, 82-86, Tanzania 1988-90, Kenya 1993-96.

Taranger, Magni, f. Røksund 16.02.1946 (Bømlo), misjonsskolen, lærer, gift med Bjarni Taranger, barn: Bjørn Asle, Helge, Torstein, Rebekka, Reidar, Vidar (død), Marie. Misjonær i Etiopia 1971-75, Kenya 1977-81, 82-86, Tanzania 1988-90, Kenya 1993-96.

Taranger Trøite, Reidun, f. 1945 (Stord), misjonsskolen, anestesisykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia 1972-76, 79-83, 90-92. Gift med Willy Trøite.

Tarime, misjonsstasjon i Mara i Tanzania mellom luo- og kuria-folkene. Familien Granli bosatte seg i Tarime 1978, og fam. Trond Hansen tok over i 1980. Yrkesskole åpner 1.sept.2008 (30 elever, tømmerfag). Arild Krogedal har arbeidt med forberedelser for denne.

Tau, Elisabeth, f. 1941 (Stavanger), adjunkt HS-fag Tryggheim vgs fra 1983.

Taule, Ludvig, f. 1958, redaksjonssekretær i Norea Radio fra 1988.

Tausjø, Magnus, f. 27.10.1910 (Strand), lege, organist, gift med Aasta. Misjonslege i Etiopia 1949-70 og i Tanzania 1973-75. Styre­formann i Norsk Pro Vita 1976-85. Han har komponert melodien til Vik ei fra mitt hjerte. Bosted: Strand i Ryfylke.

Tausjø, Aasta, f. Mjaaland 1911-98 (Hornnes), lærer, musikklærer, gift med Magnus Tausjø, barn: Johan Elling. Misjonær i Etiopia 1949-70, Tanzania 1973-75.

Tausz, Anna Grindheim, f. 1912 (Fana), sykepleier, misjonsskolen, gift med Joseph Tausz (død 1972), Hong Kong. Misjonær i Kina 1946-49 , Hong Kong 1949.

Taylor, Dagny Marie Nøding, se: Nøding.

Taylor, James Hudson, 1832-1905, grunnlegger og leder av CIM (Kina Innlandsmisjon). Han var antatt som utsending av Chinese Evangelization Society og reiste ut 21 år gammel, men hadde skrøpelig helse og måtte reise hjem i 1860. Gift 1858 med Maria Dyer. Skrev boken China's Spiritual Need and Claims, og startet CIM 1865. Reiste ut igjen 1866 sammen med en flokk misjonærer. Taylor besøkte Oslo 1889. Allerede i 1895 var det 641 misjo­nærer med 260 stasjoner og utstasjoner i Kina (5211 nattverdmedlemmer).

Teamtjeneste kalles det når en liten gruppe ungdommer reiser sammen og vitner og synger på møter og skolebesøk, utsendte av NLM eller en annen organisasjon. For tiden er deres lønn om lag kr. 3.000 pr måned. Fra 1997 utvides denne tjenesten i NLM til også å omfatte arbeidstjeneste i et misjons­land.

TEC, se: Tabor Evangelical College

TEE, brevkurs i bibelske og teologiske fag med prøver lokalt. En slik fjernundervisning brukes både i Etiopia og på andre misjonsfelt. Denne brevunder­visningen med spesielle lærebøker og gruppesamvær, ble først brukt av presbyterianske misjonærer i Guatemala 1962. På fransk kalles den ETD-undervisning (Elfenbenskysten).

TEFT, tent for å tjene, ungdomsteam i NLM i utviklingsland 2008

Teien, Arne, f. 18.02.1953 (Larvik), lektor, gift med Astri Aarsland Teien. Misjonær i Etiopia 1989-92.

Teien, Astri Aarsland, f. 14.07.1956 (Stokke), barnepleier, gift med Arne Teien, barn: Tor Arne, Hildegunn, Jonas, Henriette, Heidi. Misjonær i Etiopia 1989-92.

Teigen, Arne Helge, f. 26.07.1957 (Tvetestrand), misjonsskolen, cand theol fra MF, gift med Ellen Marie. Misjonær i Peru 1985-89 og 1993-95, lærer på Tryggheim |989-91, og på Fjelltun Bibelskole 1991-93 og fra høsten 1995. Lærer Fjellhaug Misjonshøgskole 1997-99, stipendiat fra 1999.

Teigen, Ellen Marie Rettedal, f. 14.10.1956, misjonsskolen, operasjonssyke­pleier, gift med Arne Teigen, barn: Kristian, Else, Reid Arne. Misjonær i Peru 1985-89, 93-95. Ved Tryggheim vgs fra høsten 1996.

Teigen, Ivar, gjenvalgt som kretsformann i Telemark sommeren 2001.

Teigen, Johannes, f. 1854, Marifjøra, skomaker. Forkynner i NLM, Bergen krets, i over 25 år.

Telefon, se de forskjellige institusjoner og kretser i NLM

Hovedkontoret: 22 00 72 00

Bønnetelefon: 22 00 72 72

Givernummer: 820 43 025 (for Etiopias unådde folkeslag)

Telemark krets, nytt navn i 2009 på Skien krets (s.d.)

Tellervo, Eira, f. Helke, 1934-89 (Finland), misjonsskole, lærer. FLOM-misjonær i Etiopia fra 1970. Senere gift i Finland.

Teltmaker-misjon består ideelt sett av tverrkulturelle arbeidere som med Paulus som forbilde (Apg 18,3) lever av sitt yrke mens de vinner mennesker for Jesus i stengte land. Uten lønn fra hjemlandet/sende-menigheten. Flere nordmenn var i andre tjenester i Etiopia før de ble NLM-misjonærer: M og E. Barnes, H og E. Rønningstad, Erik Kløve, M og B. Østby, Olga Handeland (Utsyn 26/98). Det kan også være eneste måte å drive evangelisering på i et land som ellers er stengt for vanlig misjonsarbeid. NLM og andre har slikt arbeid gående i Kina og Mongolia. På grunn av høye levekostnader må likevel lønnen til misjo­nærene subsidieres. Kontaktforum for Teltmakertjeneste (KFT) er etablert 1990 med Hans Thore Leithe som formann. 21 organisasjoner og kirke­samfunn er i 1998 tilsluttet KFT. Tentmaking International Exchange (TIE) med formann Berit Helgøy Kloster. Tent ble stiftet høsten 2000 av Stein Opheim for å hjelpe kristne med å skaffe seg arbeid i utlandet og stimulere kristne forretningsfolk til å etablere seg i land som er lukket for vanlig misjon (VL 10.11.2000)

Tengchow (Dengzhou), misjonsstasjon og distrikt i Kina, åpnet av P.S. Eikrem 1904, gutteskole, kirke fra 1909, bibelskole for kvinner fra 1930, forstanderskole fra 1946. Første dåp 1905, stasjonen evakuert 1948.

Tengesdal, Anne Kristine, f. 1967 (Hå), lærer, misjonær Etiopia 1993-95. Leirskolelærer på Solåsen fra 1995. Rådgiver og solsialarbeider ved tryggheim vgs fra 2000.

Tent, teltmakermisjon, stiftet11.11.2000 av Stein Opheim.

Tepstad, Inger Lise, f. Harveland 17.02.49, fra Sokndal. Sykepleier, jordmor, misjonsskolen. Misjonær i Tanzania (Haydom) 1977-81. Senere gift med Eiliv Tepstad (Torvastad), barn: Inge André, Hilde. Anestesisykepleier ved Haugesund sykehus.

Terjesen, Lars Andreas, 1879-1960, kjøpmann i Langesund. Kretsfor­mann i Skien krets 1906-07, og forkynner fra 1907 - det fortsatte han med hele livet. Kretssekretær i Skien 1922-46. Skrev sangen Når trett og mismodig ofte jeg går (Sangboken 1955). Skrev prekensamling Små Kildespring (1933).

Tertelle (Teltelle), kirkesenter nær Yavello i Etiopia.

Tesemma Zaude, fra sidamo-området, lærer ved NLMs og Kirkens folkeskoler i Etiopia. Økonomisjef ved SES (Awasa) i flere år. Studieopphold i Norge og England. Innkjøps- og kontorsjef ved NLMs kontor i Addis Abeba fra høsten 1997. Gift med Felleqech Abiye, som er gjestehusbestyrer i NLM, Addis Abeba, fra høsten 1997..

Testamentariske gaver er hvert år en stor inntektskilde for misjons­orga­ni­sasjonene i Norge. Økonomikonsulent Hans Kristoffer Goa arbeider med disse på heltid fra 1997. Innbetalt 1997: 22.100.000; 1998: 17.700.000.

Thaule, Geir Bjarte, f. 1951 (Nærbø), gift med Ruth Søiland, barn: Gudrun Lise, Bjørghild, Bjarne Kjartan, Geir Rune, Harald. Adjunkt m/opprykk. Lærer i HS-fag Tryggheim vgs. fra 1996.

Thaule, Ingrid Døskeland, f. 1973, Voss. Adjunkt med opprykk. Den norske skole i Japan, utreise 11.08.2004.

Thingbø, Inger , f. Kvernlien 21.03.68 (Gjøvik), gift med Åge Thingbø, språkstudier i England våren 1997. Misjonær i Hong Kong fra 1997-2001. Barn: Harald, Hanna.

Thingbø, Kjellaug, f. Aarsland 18.05.1966 (Hå), kontorutdannet, gift med Terje Thingbø, barn: Andreas, Anja. Misjonær Tanzania 1993-96 og fra mars 1999.

Thingbø, Leif, f. 04.11.1955 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Marit Thingbø. Misjonær i Kenya 1981-84, 85-89, 90-93, bysekretær i Sandnes. Fulltidsansatt i "Krogedal og Thingbø Naturstein" fra 1997.Ny periode i Kenya 2006, for 6 år.

Thingbø, Magnar, f. 12.03.1959 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Rose Marie Thingbø. Misjonær på Taiwan 1986-92. Bussjåfør og bokselger.

Thingbø, Marit, f. Helland 28.02.1956 (Stavanger), misjonsskolen, hjelpepleier, gift med Leif Thingbø, barn: Per Jone, Steinar, Sveinung, Kjetil, Leif Ørjan. Misjonær i Kenya 1981-93.

Thingbø, Rose Marie, f. Vistnes 02.11.1960 (Randaberg), gift med Magnar Thingbø, barn: Therese, Silje, Magnus, Ragnhild, Jarle. Misjonær på Taiwan 1986-92. Bosted: Madla ved Stavanger.

Thingbø, Terje, f. 04.04.1963, byggmester, gift med Kjellaug. Misjonær Tanzania 1993-96. Adr: Kvernaland (Jæren). Byggmester-firma 1997. Ut igjen til Tanzania mars 1999.

Thingbø, Åge, f. 02.05.1965 (Randaberg), misjonsskolen, gift med Inger (førskolelærer fra Gjøvik). Feltprest. Lærer Fjellhaug, språkstudier i England våren 1997. Misjonær i Hong Kong fra 1997-2001.

Thoen, Olbjørn, f. 1950 (Hallingdal), forkynnerkurs. Hovedstyrets arbeider fra 1975, områdesekretær i Hallingdal fra 1979, Drammen krets.

Thomsen, Helge, rektor på Sygna fra skolens start 1981 til 1988. Gift med Brith-Lise (f.Vaagen)

Thomsen, Olaf, Grimstad, d. 1964, utdannet til prest i Amerika. Reiste som forkynner i Drammen krets i en mannsalder, sær i Hallingdal.

Thoresen, Frank-Ole, f. 08.08.1971, Spydeberg, Fjellhaug Misjonsskole 1991-95, student ved MF fra 1996. (FG 1/97). Gift med Ingunn . Misjonærinnvielse i Oslo 31.5.1998, utsendelse til Etiopia august 1999 (språklesing i Mega). Stipendiat i missiologi ved Fjellhaug fra høsten 2005. Utreise igjen til Etiopia i 2006, evangelisk arbeid.

Thoresen, Henry, 1912-93, Spydeberg, forkynner i Oslo krets 1933-74.

Thoresen, Ingunn, f. Tommelstad 18.04.72 Bergen. Misjonsskolen 1 år, sykepleier. Gift med Frank-Ole. Barn: Kristian Andre, Ole Martin, Marianne. Etiopia 1999-.

Thoresen, Roy, f. 1967, Gjøvik. Forkynner i Oppland krets fra 1994, i Oslo krets fra 1997. Gift med Ellen.

Thorisson, Jónas Thorir, f. 07.08.1944 (Akureyri), lærer, gift med Ingibjørg Ingvarsdóttir. Misjonær i Etiopia 1973-77, 78-80, 82-.87, utsendt av SIK.

Thormodsæter, Jorunn, f. Olsen 1951 (Karmøy), gift med Norvall Thormodsæter, barn: Ellen, Jan Egil, Olene. Barne- og kontorarbeid Haugesund krets 1974-76, barne- og mediearbeid der 1989-94.

Thorsen, Audun Leif, f. 10.07.1926 (Trondheim), cand theol, gift med Aagot, f. Ersdal, barn: Svein Bjarne. Lærer Kvås 1956-58, misjonær i Japan 1958-69, område­sekretær i Agder 1971-74, lærer i Biblia 1974-96.

Thorsen, Berit, f. 08.07.1927 (Stord), lærer. Misjonær i Etiopia i 5 perioder 1958-87, og i Bolivia 1993-95.

Thorsen, Enok, f. 08.051961 (Stavanger), misjonsskolen, tømrer, kontorutdannet, gift med Gudrun Riska Thorsen. Misjonær i Bolivia 1990-94, 95-98.

Thorsen, Gudrun Riska, f. 30.05.1962 (Sandnes), sykepleier, misjonsskolen, gift med Enok Thorsen, barn: Synnøve, Livar, Kristian, Erlend. Misjonær i Bolivia 1990-94, 95-98.

Thorsen, Haktor Valter, f. 1925 (Stord), misjonsskolen, gift med Ruth f. Hylander, barn: Fride, Rolf, Yngve, Hervor, Gerd-Marie. Forkynner for hovedstyret 1952-53. Misjonær i Etiopia 1954-77, programredaktør for Norea Radio 1978-89, og misjonssekretær for Norea fra 1989.

Thorsen, Ruth f. Hylander 11.02.1927 (Etiopia), datter av den svenske legemisjonæren Fride Hylander, gift med Haktor Thorsen. Misjonær i Etiopia 1954-77. Bosted: Kristiansand.

Thorsen, Terje, f. 19.04.1947 (Stavanger), gift med Aud Borgny f. Skartveit, barn: Anne Møyfrid, Linda, Maria, Aud Jorunn, Irene. Forkynner i Stavanger krets 1964-75, bysekretær Tromsø 1975-76, i Stavanger 1976-77, 83-85. Forkynner i Stavanger krets 1977-83, kretssekretær i Drammen 1985-90, i Agder 1990-98. Forkynner i hovedstyrets tjeneste fra august 1998 (forsamlingsleder i Salem, Stavanger).

Thorsen, Yngve, f.1963, lege, Oslo. Gidole sykehus i Etiopia 2002-03.

Thorsen, Aagot, f. Ersdal 03.01.1925 (Flekkefjord), førskolelærer, gift med Audun Leif Thorsen. Misjonær i Japan 1958-69.

Thorvaldsen, Johannes, 1901-96 (Ås), møbelsnekker, Bibelskolen på Fjellhaug som 26-åring, gift med Katharina f. Evensen (død 1968), barn: Sverre, Gunnar. Forkynner i Oslo krets 1926-32, for Hovedstyret 32-38, kretssekretær i Drammen 1938-43, forkynner 1943-50 og lærer på Fjellhaug til 1968. I 20 år var han timelærer på Bibelskolen. Han skrev både dikt og prosa-stykker, og har gitt ut bøker både for barn og voksne, bl.a. Kristenliv i Østfold og Akershus (1964); Mellom barna i Søndagsskolen; Vekkelse og vekst. Han reiste mye som forkynner, også som pensjonist, og var kultur­historisk interessert, "en helstøpt, evnerik og kallsbevisst venn" (Sverre Øvstedal i VL, 11.3.96).

Thru the Bible (Veien gjennom Bibelen), tittelprogram som brukes av Euromedier i Norge, og av Norea i Danmark, i Sverige (Curt Westman), og av Budbærerne i Finland.

Thue, Andrea, 1872-1907 (Vanylven), lærer, misjonær i Kina 1906-07.

Thuestad, Henry, lærer på Tryggheim vid.skole 1996.

Thunbo, Flemming Bay, DEM Etiopia (Dello Menna) 1995-97. Gift med Inger. Drapet på Janne Pedersen var direkte årsak til hjemreisen! I Danmark arbeider han som ingeniør.

Thunbo, Inger Bay, DEM Etiopia (Dello Memma) 1995-97. Gift med Flemming, barn: Michael, Marie, Helene. Bosted: Skovby/Galten, Danmark.

Thunbo, Harald, f. 29.01.30 lærer, og Ester f. Kristensen 01.03.39 lærer. DLM-misjonærer i Etiopia 1993-94.

Thyve, Ernst, f. 22.12.73 Oppdal; Gimlekollen Mediesenter. Barne- og ungdomssekretær i Nordmøre krets fra 1998.

Tideman-Andersen, Helene (f. Sinnes) og Bjarte, legemisjonærer til Etiopia ettersommeren 2006, for språkskole og Jinka.

TIE, Tentmaking International Exchange, der også NLM er med. Leder: Berit Halsøy Kloster (U&T 5/97).

Ti/førti-vinduet, Ut nov-94, dette området av verden strekker seg fra 10 til 40 grader nord for ekvator, fra Vest-Agrika i vest til Øst-Asia i øst. Her lever 60% av verdens befolkning, dominert av islam, hinduisme og buddhisme. Noen av folkegruppene der kalles "gateways" som fører til flere andre, f.eks. fulani-folket (Vest-Afrika), minangkabau-folket (Indonesia), tyrkerne, Kasakhstan (Kaukasus, Uzbekistan, Turkmenistan).

Til Helhet, tidl. Kristent Forum for Hjelp blant Homofile, startet 1998, bevegelse som driver sjelesorg blant homofile. Leder: Erling Lundeby.

Tiltnes, Arne Edvin, 1891-1962 (Snåsa), misjonsskolen, gift med Emma Tiltnes. Misjonær i Kina 1915-38 og 48-50. Tilsynsmann i flere perioder i Kina. Etter 1950: Timelærer på Fjellhaug og forkynner.

Tiltnes, Emma Sofie, f.Madsen, 1895-1982, sykepleiekurs, Englands-opphold. Misjonær i Kina 1916-38. Gift med Arne Tiltnes. Barn: Nils Andreas, Trygve, Anne Birgitte, Arne Roald, Kaare, Eivind, Gunnar Peter.

Tinguipaya, ca. 75 km nord for Potosi i Bolivia, med prekeplasser og et integrert bygdeutviklingsprogram.

Tinnesmoen barnehage, 3670 Notodden, Skien krets.

Timoteus-manifestet, basis-dokument for ”Timoteus-fellesskapet”s konferanse i Oslo 28-29.09.2001. Underskrevet av m.a. Egil Grandhagen og flere andre av lederne i NLM, og over 20 andre kirke- og organisasjons-ledere. Basis i 1 Tim 1:7, 2 Tim 2:2. VL 1.06.01, Utsyn 16 og 22/2001.

Titicaca-sjøen, Sør-Amerikas største innsjø, 3812 m.o.h. Den ligger i Andesfjellene mellom Bolivia og Peru. Kjent for sine mange øyer og sivbåter.

Tjelle, Olav og Veronika Flåt, barna: Benjamin, Miriam, Elisabeth, til Peru aug. 2008, heimreise juni 2009..

Tjelta, Ove, f. 1948, gift med Gunvor, barn: Knut Thomas, Anne Birgitte. Lærer byggfag Tryggheim vid. skole fra 1985. Gunvor var tidligere lærer ved Tryggheim.

Tjenestedeling mellom manns og kvinnes oppgaver i den kristne menigheten. Det er NLM's offisielle syn at menn og kvinner har ulike oppgaver i Guds menighet, ut fra sakspapirene til generalforsamllingen 1988, hoved­styrets uttalelser i Utsyn 2 og 20/89, og hovedstyrets uttalelse i Valen-saken, av 23.3.90 (Vårt Land 5.4.90). Til tross for det allmenne prestedømmet, er hyrde-/lærerembetet forbeholdt menn, se: kvinnenes stemmerett. Skriftordene som begrunnelse for dette er i første rekke 1.Kor. 14:34-35 og 1. Tim. 2:11-15. Saken er ikke sett på som et bekjennelses-spørsmål, men som et viktig lærespørsmål (Vårt Land, 13.12.93). Svein Granerud omtaler dette i For Fattig og Riksom "funksjonsfordeling mellom mann og kvinne". Se: Valen-saken, Mæland-saken (Fjellhaug-saken). Viktig emne på generalforsamlingen 1997, i samband med stemmerett-saka. Da fikk kvinnene stemmerett på generalforsamlingen, samtidig med at læresaker ble overført til hovedstyret og rådsmøtet, der bare mennene er medlemmer. Emnet tatt opp igjen i Utsyn 10.06.2005. Samtale om dette i Utsyn 18/10 mellom Rolf Kjøde og Sverre Bøe, der meiner Kjøde at NLM "leser mye mer ut av bibeltekstene enn det er grunnlag for." Da NLM ble stiftet hadde NMS samme regel når det gjaldt utsendinger til generalforsamlingene - at disse skulle bare være menn (Kjebekk:Verden forKristus).

Tjensvoll, Ole, 1884-1953, Forkynner i Stavanger krets 1917-21.

Tjørn, Børge, f. 17.06.1968 (Sandnes), gift med Helene f. Tunheim. Misjonær i Bolivia 1996-99. Tillitsmann for misjonærene fra 1997.

Tjørn, Helene Tunheim, f. 14.05.1969, gift med Børge Tjørn, barn: Henriette, Kamilla. Misjonær i Bolivia 1996-99.

Tjåland, Gunnlaug Olea, f. Aae 03.03.1935 (Averøy), operasjonssykepleier, misjonær i Etiopia 1963-66. Gift 1966 med Svein Tjåland, barn: Sverre, Gunnhild, Ann-Magritt.

Tjåland, Oddrun, f. Aasebø, 1934-65 (Vereide, Nordfjord). Sykepleier, jordmor. Gift med dr. Svein Tjåland. Misjonær i Etiopia fra 1962 til hun 13.sept. 1965 ble skutt i heimen sin i Neghelli av en etioper (ran/hevn). Barn: Arve, Maria (Mia), Mette Karin (Kia).

Tjåland, Svein, 1929-98 (Time), lege, gift med Oddrun f. Aasebø. Misjonslege i Etiopia 1962-65. Da Oddrun ble drept i Neghelle (Etiopia) i 1965, reiste han tilbake til Norge. Gift 1966 med Gunnlaug f. Aae. Distriktslege på Sunnmøre, bosted: Elnesvågen.

Tobiassen, Severin, "Setesdalens apostel", 1873-1965, (Vegusdal), ble omvendt ved Nils Belland i 1903, reiste tidlig som emissær for Kristiansands og omegns fellesforening for indremisjonen, fra 1910 for Kinamisjons­forbundet. Han reiste mye i Setesdalen, der han ble beryktet gjennom den vonde Valle-tragedien. Det fulgte vekkelse med ham.

Toft, Geir-Olav, f.1955, gift med Marit f. Tolås, barn: Øystein Olav, Gunnveig, Randi Marie, Elisabeth. Lektor Tryggheim vgs. fra 1986. Han er eneste sønn av Kamerun-misjonærene Ragna og Olav Toft.

Toft, Turid, se: Amenya

Tokyo, hovedstaden i Japan fra 1868, med 8.154.400 innb. (1991), grunn­lagt på 1100-tallet (Edo). Landets kulturelle og finansielle senter.

Tollefsen, Ole, 1912-93 (Salangen), gift med Karen f. Olsen 1927-97. Måneds­arbeider og forkynner i Troms og Finnmark krets 1944-53 og 62-69, krets­sekretær 1969-80.

Tollisen, Alf, f. 12.09.1952 (Farsund), radio/TV-tekniker, gift med Anne-Kirsti Tollisen (død 1994). Misjonær i Etiopia 1984-87, 89-91.

Gift igjen med Judith Narvestad august 2000. Bosted: Vågsbygd.

Tollisen, Anne-Kirsti, f. Schibsted 1955-94 (Farsund), kontorutdannet, gift med Alf Tollisen, barn: Ole André, Siri Jin. Misjonær i Etiopia 1984-87, 89-91.

Tolo, Agnes, f. Eftestøl, 1920-91, fra Røldal, handelsskole, sykepleiekurs. Gift med Sigurd Tolo. Misjonær i Etiopia 1962-71.

Tolo, Arne, f. 05.01.1946 (Kvam), misjonsskolen, cand theol, gift med Bjørg f. Torgersen. Marineprest. Misjonær i Etiopia 1974-77, 79-83, 85-90 (tillitsmann en periode), bysekretær i Bergen 1983-85, lærer på Fjellhaug fra 1990. Stipendiat Norges Forsk­ningsråd fra 1994, doktorgrad våren 1998 ved Universitetet i Uppsala ("Sidama and Ethiopian. The Emergence of the Mekane Yesus Church in Sidama").­ Etiopia fra 1999. Førsteamanuensis ved NLA VH fra 1.08.01. Såtid, vekst og modning (red.,2002).

Tolo, Bjørg, f. Torgersen 31.05.1948 (Vefsn), sykepleier, gift med Arne Tolo. Misjonær i Etiopia 1974-83, 85-90. 99-. Barn: Marit (g.Østebø), Anne Kari (g.Heggestad), Olav, Rolf Torgeir, Arnhild.

Tolo, Ivar, f. 18.08.1948, sivilarkitekt fra Harstad. Gift med Marit, førskolelærer. Til Etiopia des.1997.

Tolo, Marit, f. Osnes 22.05.49 Etne. Førskolelærer. Gift med Ivar Tolo, barn: Mari, Kathrine. Etiopia 1997-.

Tolo, Sigurd, f. 13.09.1918 (Kvam), misjonsskolen 6 år, gift med Agnes (død 1991), barn: Ivar, Lars Arild, Astrid. Misjonær i Kina 1947-49, kretssekretær på Helgeland 1952-60, misjonær i Etiopia 1962-71, kretssekretær i Trøndelag 1972-75, lærer i Biblia 1975-85. Bosted: Sandnes.

Tonstad, Asbjørn, 1897-1976 Bakke/Sandnes, lærerskole 1919, husfar og timelærer på Fjellhaug Misjonsskole 1921-25, cand theol. 1928, ordinert 1929. Stiftskapellan i Stavanger fra 1929, sokneprest og prost i Sandnes 1931-66. Gift med Arna, 1912-2002. Barn: Trygve Jacob, Katharina.

Tonstad, Borghild, f. Bøhn 1955, gift med baker Svein Sturla Tonstad. Bibelskolekurs, barnearbeider i Haugesund krets i 7 år, bl.a. 1977-81. Deltidsarbeider i Stavanger krets. Barn: Per Sveinung, Siri, Dagny Irene, Ingeborg, Solveig. Bosted: Tonstad.

Tonstad, Einar, 1917-98 (Tonstad), gift med Gunda f. Vegge 1918-2004, barn: Eva, Sven, Olav Bjarne. Forkynner i Stavanger krets og sekretær i Flekkefjord felleslag 1937-84. Formann i Stavanger krets 1957-64. Gunda har "Krigsdeltaker-medaljen" for innsats i hjemme­fronten under krigen 1941-43. Tobias Salmelid: ”Navnløs dåd”, bok om Gunda og Einar (2004).

Tonstad, Ingunn, f. Berstad 01.01.1962 (Oslo), sykepleier; gift med Olav Magne Tonstad. Misjonær i Peru 1990-92.Barn: Hildegunn, Ragnhild og Tor Olav, Astrid.

Tonstad, Olav Magne, f. 27.02.1952 (Sirdal), misjonsskolen, sivilagronom, gift med Ingunn Tonstad. Misjonær i Peru 1981-85, 87-92.

Tonstadli Ungdomssenter, Stavanger krets av NLM, oppført 1960. Tomten var en gave fra Gunda og Einar Tonstad. Styrer fra juni 1997: Ingve Nord-Varhaug.

Topnes, Bjørg og Kjell Ole, lærerpar Lundeneset til august 1995.

Torbjørnsen, Arne, f. 03.10.1965 (Askøy), adjunkt i Liabygda (Sunnmøre). Antatt som lærer på DNS i Nairobi, med bosted i Tanzania som "hjemme­skole-lærer", fra høsten 1996.

Torgersen Sundgaard, Agnes, kretskasserer i Namdal 1948-51. Gift med Nic. Sundgaard, som var formann i kretsens første barne- og ungdomsnemd fra 1956, forretningsmann i Namsos.

Torgersen, Inger, f. 1940, gift med Sven Torgersen, kontor­sekretær/ kretskasserer, Nordland krets, fra 1989. Bosted: Bodø.

Torgersen, Magne Arild, f. 25.06.1953 (Stavanger), lærer, gift med Erna f. Stavik, barn: Cicilie, Martin Andre, Edel Marie, Birgitte. Forkynner i Sunnmøre og Romsdal krets fra 1977. Daglig leder av Havly (Stavanger Havnemisjon) i 9 år til des.1999.

Torgersen, Torbjørn, f. 22.05.1928 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Åslaug Torgersen. Forkynner i heimearbeidet fra 1952, ungdomssekretær i Stavanger krets, kretssekretær i Namdal 1958-62. Misjonær i Etiopia 1963-68. Skole­sekretær i NLM flere år. Kretssekretær i Israelsmisjonen 1975-87.

Torgersen, Åslaug, f. Øglænd 22.10.1931 (Stavanger), sykepleier, gift med Torbjørn Torgersen, barn: Magne Arild, Ingunn, Tor Edvard, May Brit, Åshild. Misjonær i Etiopia 1963-68.

Torget, Oddvar, f. 1963, gift med Rigmor f. Gustad, barn: Kjetil. Utdanning: Handel- og kontor; Fjelltun bibelskole. Økonomileder Kvitsund Gymnas 1989-91, forkynner i Bergen krets 1988-89, forretningsfører Bergen krets fra 1991.

Torget, Rigmor, f. Gustad, gift med Oddvar Martin Torget. Inspektør Kongshaug til 1995.

Torp Nilssen, John-Arve, f. 1972 (Bergen) og Torbjørg, f. 1975 (Oppland), misjonsskolen 1993-97. Plassert som "teltmakere" i Mongolia.

Torsen, Peder, 06.12.1918-11.05.2002 (Stavanger), gift med Lina f. Finnestad (1921-89), barn: Lauritz Magne, Ragna Erene, Leif Petter (død), Arnold Emil, Helge (død), Laila, Tor Inge, Leif Petter, Inger Marie. Forkynner i Stavanger krets 1939-83.

Torsvik, Guri, f. Slimestad 24.07.1956 (Etiopia), misjonsskolen, intensiv­sykepleier, gift med Malvin Torsvik, barn: Ruben, Rode, Johan. Misjonær i Tanzania fra 1988-92, 95-98, 99-.

Torsvik, Malvin, f. 1960 (Inderøy), misjonsskolen, sykepleier, gift med Guri Torsvik. Misjonær i Tanzania fra 1988-92, 95-98, 99-.

Torsvik, Svein Kåre, lærer Sygna 1996.

Torvanger, Jorunn, f. 25.09.1922 i Bremanger, ansatt 1949-62 som kretskasserer i Bergen krets, hovedkasserer i Oslo 1962-89. Som pensjonist fortsatte hun som frivillig medarbeider ved regnskapsavdelingen i Oslo Fellesforening til 1996.

Torvikbukt barnehage, 6639 Torvikbukt, Nordmøre krets

Torvik, Margrete, f. 29.6.1898, begynte i NLM som månedsarbeider i 1950

Torvik, Otto, 1901-88 (Romsdal), misjonsskole, lærerskole, cand theol (USA), ble sendt til Kinesisk Turkestan for å undersøke mulighetene til å ta opp arbeid der for NLM (se: Usbekistan). Kom hjem etter 4 år og virket som forkynner til 1940 da han gikk ut av NLM og dannet Den Norske Muhammedanermisjon. Virket som NMs misjonær i India 1948-58, og senere som NMs general­sekretær. Han har skrevet bøker om misjonsarbeidet mellom muslimer, bl.a. Mellem muhamedanere (1939). Gift 1935 med Helene, f. Wall 1908. Hun virket sammen med mannen i India 1948-58.

Tottori, misjonsdistrikt i Japan, gr.lagt av Kåre Bøe i 1951, kirken ferdig 1954. Menigheten preget av skoleungdom.

Trana, Rolf, f. 1959 (Moss), gift med Bente-Lill f. Engen, barn: Karine, Synøve, Ragnhilkd, Vigdis. Områdearbeider i Nordland 1987-94. Formann i Nordland krets fra 1995, kretssekretær fra august 2006. Bosted: Tverlandet.

Trans World Radio, kristen kringkastingsorganisasjon som har hatt samarbeid med Norea siden slutten av 1950‑tallet. TWR sa opp partner-skapsavtalen med Norea Radio i 1997.

Treidene, Terje, f. 1955 (Voss), tømrer, Fjellhaug bibel- og forkynnerkurs 3 år; gift med Hilde f. Holm, barn: Odd-Ivar, Hans Olav. Forkynner i Vestfold 1980-83, i Oppland 1983-85, i Haugesund fra 1987. Flyttet til Vestfold 1998.

Trefjord, Snorre, f. 1966 (Melhus), gift med Signe Trefjord, barn: Margit Johanne, Kristin Elisabeth, Rannveig Helen. Ansatt på Rødde fra 1990.

Tremorkirken på Sotra i Fjell kommune ved Bergen, grunnlagt 16.01.2005, tilknyttet Misjonssambandet med Geir Morten Nilsen som forsamlingsleder.

Tresfjord barnehage, 6380 Tresfjord, Sunnmøre og Romsdal krets.

Trevland, Inger Helene, f. 24.02.1922 (Andebu), sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia i 7 perioder 1952-87. Husmor på Fjellhaug.

Trodahl, Edit Marie, f. Riskedal 10.01.1949 (Hjelmeland), misjonsskolen, sykepleier, gift med Jakob Trodahl, barn: Agnar, Signe, Arne, Ester, Marta. Misjonær i Kenya 1976-81, 82-87, 88-97.

Trodahl, Jakob Peter, f. 08.05.1949 (Stavanger), misjonsskolen, DH-kandidat. Gift med Edit Marie Tyrodahl. Misjonær i Kenya 1976-81, 82-87, 88-97, tillitsmann for feltet 1995-97. Medarbeider i VIVAT i Stavanger fra 1997.

Trodahl, Kjell Sverre, f. 17.04.1945 (Madla), tømrer, bonde, gift med lærer Gunnhild f. Mygland (Fjotland). Ungdomsarbeider i Stavanger krets 1967-87, om­rådesekretær i Flekkefjord felleslag fra 1988. Bosted Mygland i Kvinesdal.

Tron Ungdomssenter, 2500 Tynset, samarbeid mellom NLM, NMS, NKSS og Indremisjonen. Bestyrer Einar Sørhus 1996.

Trondheim byforsamling, Betania bedehus, med bysekretær Odd Åge Ågedal 1993-99. Kontoradr: Erling Skakkes gt 2, 7013 Trondheim.

Troms og Finnmark krets, stiftet som Tromsø krets i 1897, fikk navnet Troms krets i 1932 og Troms og Finnmark krets fra 1982. A. Horsberg var formann til 1916, Ole Hansen 1916-ca. 1928, Alfred Vaskinn formann og sekretær til Karl Byberg overtok ledelsen i 1937-49. Kretssekretær Steinar Hunnestad 1949-56, Harald Agnar Hodne fra 1956, Sverre Østebø 1962-67, Oddbjørn Andresen 1967-69, Ingolf Gjedrem 1969-70, Ole Tollefsen 1970-80, Vegard Svensen 1980-88, Olav Vegge 1988-95, Trond Kristoffersen konstituert fra 1995 (sammen med et arbeidsutvalg), Ove Sandvik fra 1.1.97. Kretskontor: Hans Karoliusv 4, Finnsnes til august 1998, da kretskontoret flyttet til Nordborg: Sjøgata 28, 9300 Finnsnes (77 85 29 10). Kretsblad: Kretsglimt. Skoghus leirsted. Soltun soldatheim og ungdomssenter (Hoved­styret). Karalaks Leir og Utfartssenter. Nordborg Vid. Skole (Finns­nes). Fjellheim Bibelskole (Tromsø). Radio Fjellheim. Kretsformann: Kåre Høines til 1980, Per-Inge Søreng 1981-91, Thor Fremmegård 1992-95, Jan Ole Berntsen 1996 Alf Tråsdahl. Ungdomssekretær Trond I. Kristoffersen.

Trossamfunn, se Kirkesamfunn.

Trydal, Tarjei, 1884-1968, forkynner i Agder krets 1920-53.

Tryggestad, Grete, f. 1950 Åndalsnes. Sekretær for generalsekretæren ved NLMs hoved­kontor fra 1975.

Tryggheim barnehage, 1405 Langhus, Oslo krets

Tryggheim barnehage, 6065 Ulsteinvik, SR krets

Tryggheim barnehage, 3024 Drammen. NLMs eldste barnehage, startet 1972 i tidligere Zoar bedehus på Åssiden i Drammen.

Tryggheim barnehage, 6017 Ålesund, SR krets

Tryggheim barnehage, 6270 Brattvåg, SR krets

Tryggheim barnehage, 6390 Vestnes, SR krets

Tryggheim barnehage, 4350 Nærbø, Stavanger krets

Tryggheim barnehage, 1750 Halden, Oslo krets

Tryggheim barnehage, 6230 Sykkylven, SR krets

Tryggheim barnehage, 6300 Åndalsnes, SR krets

Tryggheim barnehage, 6265 Vatne, SR krets

Tryggheim barnehage, 6055 Godøy, SR krets

Tryggheim Forus, NLM sin nye grunnskole på Forus i Sandnes, starter høsten 2010 med 120 elever fra 1. til 10. klasse. Rektpr er Gunn Dirdal Skolen var tidligere DELKs "lutherske grunnskole" på Dale, Sandnes.

Tryggheim Skolar, fra 2008 felles navn på Tryggheim ungdomsskole og videregående skole, Nærbø

Tryggheim Ungdomsskule, Nærbø, startet 2005, nytt skolebygg innviet 26.09.2007. Styrer: Tron-Arild Grødem.

Tryggheim videregående skole, 4350 Nærbø (51 79 80 00). Tomt til skolen ble gitt av Mandius Bjorland. Skolen startet som Kinamisjonens ungdomsskole i Rogaland 1919, hovedbygget ble ferdig i 1920. Så ble det Tryggheim Ungdomsskole i 1934 og folkehøgskule fra 1972. Den videregående skolen startet der i 1983, med studieretninger for allmenne fag, helse- og sosialfag, elektrofag, byggfag og trearbeidsfag. Styrere har vært Tor­stein Flottorp 1919-21, Ivar Bjørdalsbakke 1921-24, Gerhard Wigestrand 1924-29, Ragnvald Mugås 1929-55, Arne Bø 1955, Johannes Kvalheim 1956-71, Arne Eggebø1971-82, Josef Tungland 1983-92, Svein Kåre Håland 1992-93, Asbjørn Nordgård 1993- 2002, Even Skattum fra august 2002, Sveinung Kjosavik konstituert i 2003-04, Ketil jensen rektor fra august 2004, og Gjermund Viste fra august 2005. Boken I livsens vår, Tryggheim 75 år (1994).

Træland, Gunn Evy, f. Jacobsen 27.10.1944 (Dønna), sykepleier, jordmor, gift med Helge Træland. Foreningsarbeider på deltid i Stavanger krets fra høsten 2000. Barn: Karen, Jan Hallvard, Anne Marit, Hilde (g. Rossavik). Misjonær i Etiopia 1973-77, 82-85. Bosatt Tananger.

Træland, Helge, f. 04.08.1943 (Kvinesdal), lege, kirurg, gift med Gunn Træland. Legemisjonær i Etiopia 1973-78, 82-85. Sykehuslege i Stavanger, bosatt Tananger, rådgivende lege for NLM 1996-99

Træland, Janfrid Vegge, f. 19.09.69 Stavanger. Sykepleier. Kenya 94-96. Gift med Hallvard Træland (f.1970), barn: Miriam.

Trøite, Reidun, se: Taranger Trøite, Reidun.

Trøndelag krets, utskilt fra Nordmøre krets i 1903 (Trondhjems krets). I 1904 ble Namdal krets skilt ut fra denne. Fra 1930 ble navnet "Trøndelag krets". Leder O. Strand til 1915, formann A.Svendsen i 14 år, Olav Risan var sekretær fra 1918, fra 1936 også medlem av Hovedstyret. Formann Bernt Forset til 1946. Arnt Gangås til 1980, Aasmund Fagerli 1981-83, Johannes M. Laberget 1984, Øystein Bliksås 1985-87, Roald Ugedal 1988-92, Olav Laberget 1993-95, Terje Ljøkjell 1996-99, Roald Sagdahl fra sommeren 1999. Kretssekretær Johannes Klomstein fra før 1946 til 65, Mons Selstø 1965-72, Sigurd Tolo 1972-75, Arnold Ljøkjell 1976-78, Arne Skjøtskift 1979-86, Bjørn Valde 1987, Sveinung Lianes 1988-97, Johannes Selstø fra 1.1.1998. Ungdomssekretær Svein Anton Hansen. Kretsblad: Kristelig Folkeblad; kontor: Kjøpmannsgt 25, 7013 Trondheim (73 83 58 30). Nytt misjonssenter for kretskontor, lokalradio m.m. i Trondheim planlagt 1997.

Trønnes, Erling Norvald, f. 24.03.1946, kretssekretær i Nordland 1994-des.99, fra jan.2000 kretssekr. i Drammen. Gift med Anna, f. 1945 Kottum. Barn: Noralf, Irene og Kristin. Ansatt i NSB fra 1964, reisebyråleder NSB Reisebyrå, Oslo, 1986-94. Kretssekretær i Nordmøre fra 15.august 2006.

Traaen, Vigleif og Borghild, fra Drammen krets, misjonærinnvielse 3.07.2004, tjeneste Elfenbenskysten. Borghild, f. 1976, er sosionom og Vigleif, f. 1977, er serviceelektroniker.

Tråsdahl, Alf, f. 1955 (Senja), undervisningsleder Nordborg 1977-97, kirkeverge fra 1997.

Tråsdahl, Randi, f. 1954, assistent i 4-er gruppe ved Nordborg fra 1994.

Tsitsihar (Qiqihar), misjonsstasjon og distrikt i Mandsjuria, startet i 1932 (August Vik), egen tomt fra 1936 med gatekapell, boliger, bibelskole og elevinternat. Første dåp 1934, 3 utstasjoner. Stasjonen evakuert 1946.

Tsuyama, misjonsdistrikt i Japan grunnlagt av Arne Grønning 1953. Kirke oppført 1954. Barnehage, forstander.

Tullinsgate 4 A/S, Oslo. Her er Misjonssalen (Forbundssalen fra 1935) og kontor for Oslo krets og Oslo Fellesforening.

Tulluan, Guri, f. Heiene 14.04.1948 (Sør Aurdal), adjunkt, gift med Ola Tulluan, barn: Hanne, Eli (gift Loland), Hilde, Irene (gift Aarseth). Misjonær i Indonesia 1977-81, 82-85, 86-, og i Singapore til 1995. Lærer ved DELK Ryenberget skole i Oslo.

Tulluan, Hanne, f. 1974, lærer på Kongshaug fra 2000.

Tulluan, Ola, 24.01.1887-1970, styrer på Rødde Ungdoms­skole (Folkehøg­skole) fra starten i 1920 til 1957. Gift med Mali (1894-1978).(UT 1/67)

Tulluan, Ola, f. 07.09.1947 (Orkdal), misjonsskolen, cand theol, Ph.D. USA 1986. Gift med Guri Tulluan. Misjonær i Indonesia 1977-81, 82-85, 86-89, og i Singapore 1991-95, inspektør og studierektor Fjellhaug Misjonsskole fra høsten 1995, rektor ved Fjellhaug Skoler fra august 1999, generalsekretær i Misjonssambandet fra juni 2001 til 1.sept. 2010. Utmeldt av DnK høsten 2008. Skrev boka Kallet fra Indonesia og lærebøker på indonesisk og engelsk. (Utsyn 19/2001). Når Gud forandrer (18 spennende misjonærår, 2002)

Tulluan, Åse, f. 04.06.1951 (Orkdal), adjunkt. Misjonær ved DNS i Kenya 1978-80, 83-86, 87-90, 92-95. (Foreldrene til Ola og Åse var Ivar (1918-2007) og Anna, som i tillegg hadde barna Rune, Jarle og Bjørg).

Tungland, Ingebjørg, se: Lundeby, Ingebjørg.

Tungland, Josef, 1928-96 (Strand), lærerskole, pedagogikk og historie mellomfag. Lærer og rektor ved Kvitsund Gymnas 1955-64, rektor ved Kongshaug 1964-76, Hovedstyre-formann 1979-88, skolesjef i NLM 1977-79, lærer ved Fjellhaug fra 1979, rektor ved Tryggheim Vid. Skole 1983-92. Skrev bok (med preken­samling) om Sven Foldøen og om Tormod Vågen, arbeidet i 1996 med NLMs historiske arkiv (Fjellhaug Skoler). Gift med Ingrid ( f. Urhaug, død 1979), barn: Inger Jorunn, Roald (misjonær), Knut, Torbjørn, Hege. Gift andre gang 1981 med Ingebjørg f. Lundeby.

Tungland, Lisbeth, f. Jonsson 22.03.1955 (Sverige), bioingeniør, gift med Roald Tungland, barn: Jon, Ingrid, Malin, Erik. Misjonær i Kenya 1990-93. Utreis høsten 95 ble hindret av sykdom.

Tungland, Rasmus L., 1883-1967, Strand i Ryfylke. Forkynner i Stavanger krets fra 1914. Gårdbruker og kommunepolitiker. Gift med Malena f. Fjelde 1888. Barn: Lars, Bertha, Tore (forkynner), Elly, Gerda, Signe, Bertinius, Josef (forkynner).

Tungland, Roald, f. 27.08.1957 (Kviteseid), adjunkt, gift med Lisbeth Tungland, misjonær i Kenya 1990-93. Utreis høsten 1995 ble hindret av sykdom i familien. Lærer Jørpeland ungdomsskole.

Tungland, Tore, 1912-97 (Strand), forkynner i Stavanger krets 1931-35, i Oslo krets 1935-40, for hovedstyret 1940-42, ungdomssekretær Stavanger krets 1942-52, kretssekretær Skien 1952-56, Stavanger 1956-73, forkynner for hovedstyret 1973-79. Hovedstyremedlem fra 1961, formann 1973-79. Skrev andaktsboken Trøysta mitt folk, og andaktssamlingen Ved foten av korset. Gift med Martha f. Voll, 1913-2002, barn: Ragnar, Astrid, Ranveig, Kristin.

Turmi, by med menighet i SWS/Etiopia, i området til hamer-folket.

Turunen, Tuulikki, f. 10.07.1938 (Finland), sykepleier. FLOM-misjonær i Etiopia 1971-90.

Turøy, Anne-Mari , se: Sirevåg.

Turøy, Laila, f. Hansson 02.01.1933 (Kristiansand), samarittkurs, gift med Ole Turøy. Misjonær i Tanzania 1960-88, siste hjemreis 1995.

Turøy, Oddny Helen, f. 19.08.74, adjunkt. Misjonær i Bolivia fra 1999.

Turøy, Ole, f. 11.04.1930 (Fjell), misjonsskolen, gift med Laila f. Hansson, barn: Jens Jarl, Sigurd Georg, Ruth, Anne, Sonja, Harald (1973-75). Misjonær i Tanzania 1960-65, 67-77, 81-88, forkynner for Hovedstyret fra 1988. Tanzania til 1995. Bosted Kristiansand. Lærer i Waama, Tanzania, våren '98.

TV-aksjon: "Aksjon Håp", 1982, til inntekt for misjonsorganisasjoner i Norge (Verden for Kristus, s.367). ."Aksjon Håp" er også navnet på innsamlingsaksjonen som Norsk Misjonsråd satte i gang 10.des.2000 til støtte for humanitære misjonsprosjekt, innsamlit ca. 50 mill. Av disse får NLM ca. 10 millioner. Ny ”Aksjon Håp” 10.12.2006 i samarbeid med TV2 og TV-inter.

TV Inter AS, stiftet i 1991 for å lage og sende kristne TV-program. Daglig leder: Ragnar Sjølie (f. 1937) 1991-2004, Willy Ludvigsen (f. 1958) fra høsten 2004. Webside: www.tvinter.no. Kjente program er bl.a. ”Søndagsåpent” (”Tv-pastoren” Egil Svartdahl), ”Under åpen himmel”, ”Gudesens Conditori”, ”Nåde den som tror” (Nordengen og S.Gylver)

TV-sendinger i NLMs regi produseres i 1997 av Lynor/Norea for NRK1 (møter, portrettprogram). Møteprogram blir produsert og sendt av lokal-TV-stasjon i Stavanger fra januar 1998.

Tveit, Ludvig, 1883-1971 (Sogn), bibelskole, misjonsskole. Misjonær i Kina 1908-31, forkynner heime. Gift med Margot f. Wangberg. Etter hennes død giftet han seg med Marit, f. Kleven.

Tveit, Margot, f. Wangberg, 1886-1930 (Kristiansund), misjonsskole i England. Misjonær i Kina 1908-30, gift med Ludvig Tveit.

Tveit, Sunniva, 1927-73 (Åseral), lærer, misjonær i Etiopia fra 1955.

Tveita, Anna Kristine, f. 28.08.1944 (Suldal), misjonsskolen, operasjons­sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia 1972-76, 77-81, 84-88, 89-92, 93-95.

Tveita, Aslak (Rogaland), f. 22.10.72, gift med Vigdis, f. Ekroll. Bosted: Lørenskog. Arbeidet noen år i DVI. De var studenter på Fjellhaug 1996-97. Ungdoms­arbeider i Oslo krets fra 1997, halv stilling Klepp Bedehus 2004. Barn: Arne Jakob.Utpekt som forsamlingsleder i Stavanger krets.

Tveite, Liv Breivold, f. 16.08.1957 (Åfjord), misjonsskolen, ergoterapeut. Misjo­nær i Peru 1985-89. Senere gift med Ernst Johan Tveite (Birkeland v/Kristiansand). Adoptivbarn: Johannes Fernando.

Tveiten, Asbjørn, f. 19.08.1936 (Talvik), lærer, cand polit., lærer Kvitsund Gymnas 1960-63. Rektor ved Kongshaug folkehøgskole fra 1974, rektor ved NLA Vitenskaplig Høgskole 1995-98. Dr.-grad om private lærerskoler (Notodden, Volda, Oslo, Nidaros). Boken Friskolen – enhetsskolens gjøkunge? (2000). Sterkt engasjert i NLMs misjonsarbeid. Gift med lærer Else, f. Mebust.

Tveiterås, Anne Berit, f. 1953, heimesekretariatet, NLMs barnehage-konsulent fra jan.1995.

Tverbakk, Tore, f. 1965, inspektør Nordborg fra 1990.

Tverrkulturelt senter, startet høsten 1992 som et samarbeid mellom KIA og IKF i Storgt. 38, Oslo. Senteret har kurs for misjonærer og misjons­kandidater om kristent arbeid blant muslimer, innvandrerspørsmål, etc. Her er også kinesisk kirke og NIKI (Norsk institutt for kristendom og islam-studier).

Tveten, Per, f. 20.11.1973 (Bamle), handelsutdanning, Fjelltun Bibelskole. Forkynner i Skien krets fra høsten 1995, i Hovedstyrets tjeneste fra 1997. Utgitt cd-platen Mesteren spør etter deg 1999.

Tværåli, Astri, lærer i norsk ved Val vgs fra 2008

Tyrkisk-talende folkegrupper i Sentral-Asia, med bare 0.02% kristne blant 100 millioner mennesker. En mulig framtidig misjonsmark for NLM, se: ”Ingen snarvei for evangeliet” (GF 2000) og Utsyn 22/2000. NLMs generalsekretær Grandhagen og O.Hindenes besøkte de tidligere sovjetrepublikkene Usbekistan, Kasakstan og Kirgistan i oktober 2000 (se Utsyn 8/2001)

Tysnes, Svein, lærer Kongshaug til 1995.

Tyvand, Peder A., f.1951 i Kragerø. Cand.real 1976 og dr.philos 1980 ved Universitetet i Oslo. Førsteamanuensis i fysikk ved Norges Landbrukshøgskole 1985-93 og professor i fysikk fra 1993. Formann i den norske evolusjonskritiske forening ”Origo”, startet 1996. Har skrevet Den retoriske pyramiden (FG 3/99) og De syv fornuftsmytene (FG 5/00)

Tønnesen, Ingrid Marie, f. Skraastad (Kristiansand), 1905-83, gymna­stikkskole, misjonsskole, gift med Peder Tønnesen, barn:Tone Lise. Misjonær i Kina 1938-45.

Tønnesen, Peder, 1905-91 (Kristiansand), lærer, skolesanglærer, studert ved Musikkonservatoriet, Indremisjonens bibelskole, gift med Ingrid Tønnesen (d.1983). Misjonær i Kina 1935-45.

Tørresen, Karl Lunde, adjunkt, lærer på Høgtun 1996.

Tørring, Gry Anette, medarbeider i Nytt Liv Media (radio og TV) fra 1999, Stavanger. Se: Rege, Gry Anette

Tørset, Anna Kristine, f. 1944 (Melhus), lærer Rødde fra 1992. Lærer i Mongolia fra høsten 2001.

Tørset, Jon, f. 19.01.1910 (Børsa), gift med Nella Margrete f. Spjøtvold (død 1988). Forkynner i Trøndelag krets 1935 og 1937-77. Månedsarbeider med gårdsbruk i Børsa.

Tångberg, Arvid, 22.04.1946-16.10.2000, professor i GT ved Menighetsfakultetet. En av landets fremste semittister. Prof. Fra 1992, formann i FBB fra 1997. Bidragsyter i Lundes Bibelleksikon. Gift med Henny, barn: Annie, Gunnar.