NLM S

Saddleback, USA, med svært aktiv menighetsbyggende kirke der også flere av våre forsamlingsledere har deltatt på kurs (Utsyn 10.06.2005)

Sagberg, Brynhild, 24.01.1917 (Melhus) – 25.02.2005, lærer, misjonær i Etiopia i 5 perioder 1949-78.

Sagdahl, Ingeborg, f. 20.05.1927 (Rissa), lærer, misjonær i Tanzania 1959-63.

Sagdahl, Roald, Melhus, formann i Trøndelag krets fra sommeren 1999.

Sagene Nærmiljøsenter, storbyarbeid drevet siden 1992/93 av NLM, Kongsberggt 22, 0468 Oslo. Daglig leder: Gunnar Bråthen, Hanne Valen 1995-97, Kai Ellefsæter fra 1998.

Sagli, Maria, f. 29.08.1938 (Tingvoll), misjonsskolen, sykepleier, kontorut­dannet. Misjonær i Hong Kong 1967-71, 83-85.

Sagli, Ole, bonde på Tingvoll. Formann i Nordmøre kretsstyre 1948-51.

Sagrusten, Hans Johan, f. 1970, Vågå i Oppland, gift, to barn. Utdannet på MF, prest i Dnk, lærer ved Fjellhaug, Ryenberget kirke og skole i Oslo. Prest i DELK. Var flere år i Bibelselskapet, også medarbeider ved Bibel 2011- oversettelsen. Rektor ved Kvitsund fra sommeren 2010.

Sakseid, Svein Gunnar, sekretær for Etiopia og Øst-Afrika ved Hovedkontoret 2006.

Salem, bedehus, se: Stavanger byforsamling og Bergen byforsamling

Salmelid, Arne, f. 06.05.1960 (Hurdal/Randaberg), 4-årig misjonskole, BI (Stavanger), feltprest. Gift med Lillian, f. Sjursen. Språkstudium i England. Misjonær i Etiopia 1988-90 (Kebre Mengist) og 93-97 (Addis Abeba). Forkynner i NLM 1997-98, arbeider ved asylmottak høsten 1998, kirkeverge i Bømlo fra feb. 1999. Bolig: Røksund, 5440 Mosterhamn.

Salmelid, Bent, f. 28.07.1962 (Etiopia/Randaberg), Kvitsund Gymnas, jord­bruksutdanning (Gjennestad, Val, Tomb), Fjellhaug misjonsskole 1 år. Gift med Ellen f. Fæø. Adr.: 1473 Lørenskog. Språkstudium i England. Utsendt av NMS som misjonær til­ Blånildalen i Vest-Etiopia høsten 1997-sommeren 1999. Studier i ”global forståelse” 2004-06, batchgrad i utviklingsstudier ferdig 2007.

Salmelid, Bjørg Nedland, se: Nedland, Bjørg

Salmelid, Ellen, f. Fæø 20.05.1963 (Nordland), Kvitsund Gymnas, sykepleier fra Lovisenberg 1988, Fjellhaug misjonsskole 1 år. Gift med Bent Salmelid, barn: Grete, Ole Tobias, Aurora. Utsendt som NMSs misjonær til Blånildalen i Vest- Etiopia høsten 1997-sommeren 1999. Deltidsstilling i NMS høsten'99. Jordmorutdanning 2001. Åtte uker i sykepleierundervisning i Malawi høsten 2006.

Salmelid, Elin f. Otting 03.06.1963 (Nordland), Gimlekollen Mediesenter, lærer­, misjonsskole 1 år. Gift med Kristen Salmelid, barn: Marie, Harald, Andreas, Gunnar. Misjonær i Etiopia 1991-95, 97-2000 (Hagere Maryam). Lærer i Leirfjord kommune 1995-97 og 2000-06. Bolig: Kvitsund, Kviteseid. Deltidslærer ved Kvitsund Gymnas fra august 2006, og senere ved kommunal barneskole.

Salmelid, Geir Tore, f. 03.10.1968 (Etiopia), BI, 4-årig misjonsskole, feltprest 1994/5. Gift med Margunn f. Haavardsholm. Englandsopphold våren 1996. Misjonær­innvielse 25.08.96 på Undheim. Misjonær i Tarime i Tanzania fra høsten 1996, inkludert språkstudium i Nairobi, til 2000. Forkynner for NLM i 2000-01. Ny utreise til Tanzania 2.10. 2001 (Kiabakari bibelskole; 6-årsperiode). Heim juni 2007, bosted: Lye/Bryne. Forsamlingsleder i Bore i 50% stilling og Hovedstyreforkynner, fra høsten 2007 til sommeren 2009. Fra mai 2009 medarbeider i NLM Økonomiservice, Stavanger. Ny utreise til Nairobi/Kapenguria, Kenya, 13.juli 2010.

Salmelid, Gunvor, f. Goa 06.12.1932- 21.10.2006 (Randaberg), kontorutdanning, sama­ritt­kurs, 2-årig misjonsskole 1956-58. Gift med Tobias Salmelid, barn: Arne, Bent, Kristen, Bjarne, Geir Tore. Misjonær i Etiopia 1961-66, 67- 72, 73-77, 80-81, 89-93 (Arba Minch). Kontorarbeid i kortere perioder 1982-88 for avisen Agder i Flekkefjord og ved NLM kretskontor i Mosjøen. Parkinsons sykdom fra ca. 1986, rullestolbruker fra januar 2000.

Salmelid, Kristen, f. 22.12.1963 (Etiopia), ettårig misjonsskole, Gimlekollen Medie­skole, elektrotekniker. Gift med Elin f. Otting, barn: Marie, Harald, Andreas, Gunnar. Nærradioarbeid i Stavanger. Misjonær i Etiopia 1991-95 (Awasa, Neghelli). Deltidsarbeider i Helgeland krets 1995-96, konst. kretssekretær i halv stilling sommeren 1996-juli 97. Bolig: Leirfjord. Ass.gen.secr. ved synodekontoret i SWS, Hagere Maryam, 1997-2000. Hjemmeopphold fra sommeren 2000. Flyktningekonsulent i Leirfjord kommune fra mars 2001. Vaktmester ved Kvitsund Gymnas fra 1.aug.2006, administrasjonsleder samme sted fra august 2007.

Salmelid, Lillian, f. Sjursen 06.04.1959 (Bergen/Bømlo), misjonsskolen 1 år, kontor­utdanning. Gift med Arne Salmelid, barn: Benedicte (gift 5.07.08 med Jarl André Hübenthal), Martha, Kristian. Misjonær i Etiopia 1988-90, 93- 97. Sykepleier i arbeid fra 2004. Bolig: Røksund, Mosterhamn.

Salmelid, Margunn, f. Haavardsholm 12.12.1966 (Time), adjunkt, misjons­skolen 1 år. Gift med Geir Tore Salmelid, barn: Kamilla,Tomas, og tvillingene Joakim og Renate. Englandsopphold våren 1996. Misjonæ-rinnvielse på Undheim 25.08.96, misjonær i Tanzania (Tarime) 1996-2000, og fra oktober 2001(6-årsperiode) – juni 2007, Bolig på Lye. Lærer i deltidsstilling i Time kommune 2008-09. Utreise til Nairobi med familien 13.juli 2010..

Salmelid, Tobias, f. 10.03.1937 (Fjotland/Sirdal), misjonsskolen 1953-59, kr.dom mellom­fag NLA 1973. Gift med Gunvor f. Goa (1932-2006). Gift med Bjørg Nedland 21.04.07. Forkynner og lærer Hurdal Verk 1959-61. Misjonær i Etiopia 1961-66, 67-72, 73-77, 78-81, 89-93 (Arba Minch). Forkynner for Hovedstyret mellom misjonær­periodene, og fra høsten 1993. Område­sekretær i Flekkefjord felleslag 1982-85, krets­sekretær i Helgeland krets 1985-88. Diplomoppgave ved Fjellhaug 1983 om selv­under­hold innen EECMY i Eti­opia. Har skrevet Misjons­sambandets historie på Helgeland (1988), og misjons­bøkene Trollørna og sendemannen (1974), og Kallets kamp i Bale (1990). Fra jan-95 til høsten -97 var han deltidsansatt i Lunde Forlag for å utarbeide Bibelleksikon og Sang- og salmeleksikon. IKF-sekretær i Stavanger krets i halv stilling fra jan.'98 til april 2004 (pensjonist). Gav ut et NLM-leksikon 1998, en lokalhistorisk bok om Salmeli 2003, Misjonssambandet i Namdalen og Sør-Helgeland krets 100 år 2004, og Navnløs dåd om Einar og Gunda Tonstad 2004, boka Fengslet i fjellheimen (2010). Vektlegger menighetsbyggende arbeid i NLM, til støtte for misjonsarbeidet både heime og ute. Bolig: Randaberg, flyttet til Flekkefjord sommeren 2007. Bjørg og Tobias var styrerpar ved Ferieplassen (NLM Resort) i Awasa, Etiopia, april-september 2008, og oktober- desember 2010.. Styreleder for Flekkefjord Misjonslag NLM fra 2008. Blogg: salmelid.blogspot.com Selvbiografi "Med skrivekløe i misjonærbagasjen" 2011.

Salomon Yohannes Wako, f. 1972, etiopier, gift med Nora Dub Dybdal, utsendt sommeren 2010 som misjonær(/lærer på Tabor Evangelical College i Awasa. Han har gått på MYS i Addis Abeba og har magistergraden ved MF, har arbeidet i Norge som kirketjener. (Utsyn 8/2010)

Salte, Kjersti Olimb, f. 24.09.1960 (Fredrikstad), misjonsskolen, adjunkt, gift med Trygve Salte. Misjonær på Taiwan 1988-96, august 1998-sommeren 2001. Barn: Barbro, Kristian, Torbjørn.

Salte, Trygve, f. 20.02.1960 (Klepp), 4-årig misjonsskole, agronom. Gift med Kjersti Olimb Salte. Misjonær på Taiwan 1988-96, august 1998-sommeren 2001.

Salto, barneblad utgitt av Norsk Kristent Barneblad A/S (Misjonsselskapet, Indremisjonsselskapet, Santalmisjonen), kjøpt av Vårt Land i 1997. NMS startet bladet under navnet Misjonsselskabets Børneblad i 1896, det fikk i 1946 navnet Kom og Se. Solgt høsten 2000 da opplagstallet var nede i 3500, og overtatt av Blåveisen, NLM.

Salving og bønn for syke er tatt med i Håndbok for NLMs arbeidere, på bakgrunn av løftet i Jak. 5:13-16.

Sama, Anne Berthe, f. Håland 1868-1960 (Jæren), lærarkurs og studie­opphold USA, misjonær i Kina 1893. Gift med Ole M. Sama 1906, hjem til Norge 1924. Barn: Olav, Arne.

Sama, Caroline Sofie, f. Volckmar 1868-1905 (Kristiansund), guver­nanteskole, lærer. Utsendt til Kina og gift med Ole M. Sama 1893. Død i Kina 1905.

Sama, Ole Mikkelsen, 1864-1928 (Troms), emissærskole i Bergen, USA-opphold, virket tre år i Indremisjonen. Utsendt som NLMs misjonær til Kina 1891, og var i mange år tilsynsmann. Gift i 1893 med Caroline Sofie, og i 1906 med Anne Berthe. Hjem til Norge 1924.

Sambandet er av og til feilaktig brukt om Norsk Luthersk Misjons­samband (se: NLM). Misjonsvennene innenfor NLM er derfor litt humoristisk kalt "sambanditter".

Samboerskap. Varig forbindelse mellom mennesker, der det seksuelle samliv også er en del av samlivsformen, kan etter Guds ord bare etableres som et offentlig godkjent ekteskap mellom en mann og en kvinne. Alle andre samlivs­ former, samboerskap eller partnerskap må sees på som et liv i strid med Guds bud og klare ord. Se: Homofili, skilsmisse og gjengifte.

Samdal, Alfred, 1885-1965, Bømlo, Indremisjonens bibelskole i Bergen 1904-05, forkynner for Indremisjonen to-tre år. Gift med Hilda f. Andal. Forkynner i Bergen krets av NLM fra 1907. Flytet til Bømlo i 1908 og fortsatte som forkynner i Haugesund krets til 1962.

Samdal, Tønnes, Bømlo, forkynner i Haugesund krets 1935.

Sameien, Johannes, f. 15.11.1945 (Ringsaker), misjonsskolen, gift med Karen. Misjonær i Japan 1971-76, 77-82, 83-87.

Sameien, Jostein, f. 1973 (Japan), forkynner i Hedmark krets. Misjonsskole-student 1996-99, plassert i Norge. Arbeider i Hedmark krets fra høsten 2000.

Sameien, Karen Elise, f. Bergmann 15.01.1946 (Samnanger), sykepleier, kontorutdannet, gift med Johannes Sameien. Barn: Ole Kristian, Jostein, Liv Karin, Marianne, Trond, Svein, Dag Rune. Misjonær i Japan 1971-87.

Sameien, Ole Kristian, f. 30.05.1971, misjonsskolen, feltprest. Forkynner for hovedstyret fra 1996. Bønnekonsulent i 1997. Leder for Biblia 1998. Ungdomsarbeider i Salem i Bergen fra jan. 1999. Leder i Hamar Misjonsforsamling 2005. Gift med Marte Sameien, barne- og ungdomsarbeider i Hedmark krets. Sammen gitt ut cd i 2005: La meg høre deg.

Sameien, Rune, rådgiver i bistandsseksjonen i NLM, Oslo.2010.

Samkjøp, en avdeling av misjonssentralen ved NLMs hovedkontor, eta­blert for å kjøpe inn storhusholdningsvarer etc. til skoler og leirsteder. Daglig leder var Leif Otterlei, Jostein Emblem fra 1995. Gått inn i KNIF fra 1996.

Sammen om å sende, mottoet for den forenings­aksjonen som ble satt i gang høsten 1986 for å styrke foreningene i NLM (Verden for Kristus, s361). Aksjonen førte ikke til flere foreninger, men de nye som kom til var nok til å kompensere for dem som gikk inn.

Sammenslåing av misjonsorganisasjoner i Norge. Det pågår i 1997-98 drøftelser om sammenslåing av Misjonsselskapet, Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet, særlig med tanke på de to siste. NLM har også samtaler med DVI og et par andre om nærmere samarbeid. Ludvig Hope mente i sin tid at det var altfor mange organisasjoner i landet: "Min overbevisning er den at hvis ikke indremisjons­organisasjonene slutter seg sammen med hedningemisjonen, så går de tilgrunne. - Veien som ligger foran oss er denne: Samling av det kristenliv i statskirken, i indre og ytre misjon, som etter syn og utvikling hører sammen, således at alle organisasjoner går opp i en av de to hovedstrømninger som representeres av Det norske misjonsselskap og Kinamisjonsforbundet (NLM). Disse to gruppene søker hver etter sitt syn og sin overbevisning å nå vårt folk med levende kristendom - ved forkynnelse, organisering, skolearbeid, presse, kristne forlag og bokhandler." (Veien (Kristelig Folkeblad 1919, utgitt i bokform 1920), trykt i Kyrkja og Guds folk, s.72-75)

Samnøy, Johannes, 1936-98, bonde, 5648 Holmefjord. Kretsstyreformann i Bergen 1979-87. Medlem av Hovedstyret 1991-97, 1997-98. Hovedstyrets formann fra 1994. (Intervju i Utsyn 16/91). Gift med Synnøve, barn: Åshild, Marit (gift Jøssang), Øyvind, Kjell, Aud, Bjarte, Solrun, Ingebjørg, Trygve. Omkom ved en gravemaskinulykke på hjemstedet 4. mai 1998.

Samnøy Skjeldal, Solrunn, f. 01.04.1969, adjunkt fra Fusa i Midt-Hordaland, lærer ved Fusa Ungdomsskole. Ettåring i Kenya 1989-91, misjonær til Mongolia 1997 (gatebarnprosjekt). Gift med idrettsmannen Kristen Skjeldal 22.05.04.

Samnøy, Øyvind Johan, f. 19.10.1962 (Fusa), agronom, gift med Wenche f. Skagen. Barn: Maria, Andreas, Mathias, Anna. Bonde, jordbruksutdanning (Val). Forkynner på deltid i Bergen krets fra 1985.

Samnøy, Åshild, lærer ved NLA LH i fast stilling i samfunnsfag fra 1999.

Samset, Karoline, f. Holm, 1874-1960 (Lørenskog), jordmor, misjonær i Kina 1901-37. Gift i 1908 med Knut Samset, som ble martyr i Kina 1936. Barn: Ragnar.

Samset, Knut Iversen, 1879-1936, misjonsskolen, Englands-opphold, misjonær i Kina 1902-36, tilsynsmann 1919-35, utførte mye arbeid med kinesisk sangbok. Døde i fangenskap hos røvere i 1936, hans grav ble ikke funnet.

Samuelsen, Espen, fra Tananger, med tidligere praksis også fra NRK. Programsekretær i NLM lokalradio i Oslo fra oktober 1997.

Sandaker, Tor Øyvind, f. 1947, Fjellhaug forkynnerkurs, gift med Torlaug. Forkynner i NLM siden 1970, styrer for Soltun Soldatheim fra 1976, kretssekretær på Helgeland. 1980-85. Arbeidet senere i Den indre sjømanns­misjonen i Stavanger, og som leder for KIA (innvandrerarbeid) i Bergen.

Sandal, Eli-Anne, f. 1981, Sandnes, flerkulturell allmennlærerutdanning, idrett og norsk. Lærer ved DNS i Peru 2006-08.

Sandal, Marit, f. 29.03.1931 (Vaksdal), misjonsskolen, sykepleier, helsesøster. Misjonær i Etiopia i 5 perioder 1966-2000, rektor for Yirga Alem Syke­pleierskole.

Sandberg, Irene, f. 1968 (Melhus), ansatt på Rødde fra 1992, og som administrasjonsleder i Region Midt-Norge fra høsten 2010. Utdannelse i regnskap. og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole.

Sandholtbråthen, Aase,f. 23.04.34. tilsatt ved hovedkontorets barnearbeidsavdeling 1961-64, lærer Fjellhaug Bibelskole fra 1969.

Sandland, Åse Torhild, f. 1970, kjøkkenassistent ved Gimlekollen Medie­senter.

Sandmo, Karen Marie Skår, f. 1970, aktivitør, gift med Birger Christofer Sandmo. Husmorassistent Solbukta fra aug. 1996.

Sandnes byforsamling, Misjonssalen, Langgt 71, 4300 Sandnes, med bysekretær i halv stilling, betalt av kretsen. Bedehuset ble innkjøpt og gjort i stand 1967, utvidet dobbelt og innviet 11. 15.04.2005 er Jan Helge Aarseth forsamlingsleder i halv stilling.

Sandsmark, Inger Janet, f. 10.12.1957 (Stavanger), cand. mag., misjonsskolen. Misjonær i Japan 1984-88, 89-93, 96-99. Personalmedarbeider ved hovedkontoret fra 1999, skolesekretær fra høsten 2001..

Sandsmark, Jostein og Kjersti (f. Holmedahl), boken Brent (1998)

Sandsmark, Signe, f. 1951 (Stavanger), cand.polit. 1978, PhD i 1998 ved University of London. Lærer i grunnskolen 1975-76 og 88-90. Ansatt ved NLA Vitenskapelig Høyskole fra 1979, amanuensis fra 1981. Studieopphold i Cambridge. Medlem av styrene for Rorea Radio og Mediehøyskolen. (Fast Grunn 5/98). Skolesekretær ved NLMs hovedkontor fra 1.1.2001, ansatt som ny seniorrådgiver i Kristne Friskolers Forbund (KFF) fra høsten 2008.

Sandstad, Johannes, f. 1949, banksjef, 4H-instruktør, Kr.F-politiker i 8 år, økonomi-utdannelse ved Ås landbrukshøyskole. Medlem av Frikirken. Rektor Val landbruksskole fra juli 1994 – oktober 2007, deretter fylkesråd i Nord- Trøndelag. Gift med Inga (f. 1950), barn: Alf Reidar, Bernt, Jørgen, Philip.

Sandve, Kari, f. 30.12.1957 (Hå), misjonsskolen, førskolelærer. Misjonær på Taiwan 1989-93 og 1994-98 (Taipei).

Sandve, Martin, 1889-1969, Vigrestad, bonde og krøterhandler. Særmerkt forkynner i Stavanger krets. Gift 1911 med Ingeborg, de fikk 7 barn: Johannes, Magnus, Malena, Ingeborg (gift med Edvard Kverme, morfar til Hans Edvard Bø, og farfar til Ingeborg Kverme)."Martin-songen" er godt kjent: Han lever nok ennu, den gamle av dage / er god og allmektig som fordum han var. Johannes Kvalheim har skrevet bok om ham : Krøterhandlar og lekpredikant.

Sandve, Målfrid Steinsland, f. 30.03.1937 (Time), adjunkt, sykepleier, jordmor, misjonær i Etiopia 1965-68, 73-76. Gift med Jon Emil Sandve. Lærer Tryggheim vgs fra 1983. Bosted Sandnes.

Sandved, Johannes, 19.04.1923-10.08.2005 (Hå), Stord lærerskole, språkfag ved Oslo Universitet, i Sverige og i England. Gift i med Olga Sandved. Lærer Hurdal Verk ett år. Misjonær i Etiopia i 7 perioder 1951-86. Skrev bokenEtiopia og kristen misjon og flere bibelkommentarer. Har også skrevet mange teologiske og kirkehistoriske bøker på amharisk. Bosted: Bryne.

Sandved, Olga, f. Skjeslien 17.01.1917 (Gjøvik)-juli 2008, misjonsskolen, sykepleier. Helsesøster halvannet år. Gift i Yirga Alem 1951 med Johannes Sandved. Misjonær i Etiopia 1950-86.

Sandvik, Alf, 1929-88 (Jørpeland), mekaniker, kunstmaler, misjons­skolen, gift med Marta. Misjonær på Taiwan 1960-65, 66-71, 72-77, 80-83.

Sandvik, Anders, f. 10.05.1969, misjonsskolen, gift med Oddveig. Sykepleier. Englands-opphold våren 1996. Innvidd Voss 11.8.96, misjonær i Hong Kong.

Sandvik, Arnulf, f. 27.06.1964 (Voss), misjonsskolen, cand theol, misjonær Taiwan 1993-97.

Sandvik, Brit, f. Bugge 30.01.1948 (Trondheim) - 14.12.2009, misjonsskolen, lærer, gift med Jan Sandvik, barn: Sol­veig, Leif Petter, Asle, Hilde. Misjonær i Japan 1974-90, 92-95.

Sandvik, Geir, f.05.10.1953, ungdomsarbeider i Stavanger krets; rektor Gimle­kollen Mediesenter fra 1990, programredaktør for Norea Radio fra høsten 1996.

Sandvik, Jan, f. 21.03.1949 (Strand), misjonsskolen, gift med Brit Sandvik (1948-2009), misjonær i Japan 1974-90, 92-95. Lærer Fjelltun 1985, 90-91. Kretssekretær i Bergen 1995-juli 2001. Fra august 2001: personalkonsulent ved NLM heimesekretariat. Fra august 2004: koordinerende misjonssekretær ved NLMs hovedkontor (=daglig leder av NLM Utland)..

Sandvik, Johannes, 1904-77, forkynner i Bergen krets i 45 år.

Sandvik, Lars Erik, kretssekretær i Nordland 1979-85, kretsformann i Nordland 1993-95 og fra 2000.

Sandvik, Lars, misjonsskolestudent, skutt av tyskerne i 1944, dattersønn av Andreas Lavik. Hans morbror, dr. Audun Lavik, Lyngdal, ble skutt av tyskerne i Trandum 1944.

Sandvik, Lars Ove, f. 16.06.60 Strand. Lærerskole, bibelskole. Barne- og ungdomssekretærr i Stavanger krets 1986-91, kretssekretær i Drammen 1991-96, kretssekretær i Troms og Finmark fra 1997, byarbeider i Tromsø 2003-04, og kretssekretær i Namdal og Sør-Helgeland fra august 2004. Lærer ved DELKs grunnskole, Eigersund 2010-11, områdeforkynner og leder i Flekkefjord Felleslag fra august 2011.

Sandvik, Marta, f. Avdal 05.09.1934 (Voss), sykepleier, kontorutdannet, gift med Alf Sandvik, barn: Maria, Laila, Arnulf, Oddbjørg, Anders. Misjonær på Taiwan 1960-65, 66-71, 72-77, 80-83. Bosted Voss.

Sandvik, Møyfrid, f. 1953, kontorsekretær Norea Radio, kontorfullmektig Lynor.

Sandvik, Oddveig, f. Muren 1969, barnearbeider i Agder krets. Misjons­skolen. Gift med Anders. Englands-opphold våren 1996, misjonær i Hong Kong fra 1997. Barn: Miriam.

Sandvik, Stein, f. 27.06.1958 (Strand), gift med Møyfrid f. Helland 1962, forkynner i Stavanger krets fra 1983. Barn: Livar, Bjørnar, Maren. Bosted: Stavanger.

Sandviken, Tor, administrativ leder for Hurdal Opptreningssenter fra august 1997.

Sang og musikk. NLM ser på sangen som formilder av et budskap (med tone til): Bibelens budskap (undervisning), kristen erfaring (vitnesbyrd), bønn (nødrop) og tilbedelse (lovsang). Det hellige samfunn skal gi normen for det som skal brukes av sang og musikk. Musikken hører med til Guds skaper­goder, den kan ikke i seg selv kalles kristelig eller ukristelig, men den har en funksjon som kristen musikk når den ledsager et kristent budskap. Vi må ta avstand fra musikk som brukes i en ikke-kristelig sammenheng. (Veien fram, s.356ff). "Musikk er i stadig utvikling, som den har vært gjennom hele musikkhistorien. Vi må ivareta noe av det gamle, samtidig som musikken stadig må fornyes. Overfokuserer du det ene eller det andre, er du på gale veier." (L.K.Aambø i U&T 7/97) 180 kor er innmeldt i NLM 1997. "I musikkfaget høyrer mellom anna drama og dans med. Dette kan vi ikkje ta ut av planane våre - ved NLAs lærerhøgskule - men gjera dei til gjenstand for eit godt grunngjeve og tilrette­lagt opplegg ut ifrå vår kristne ståstad og estetisk/funksjonelle kvaliteter." (Harald Myklebust i Vårt Land 27.8.97). NLM ga ut ressursheftet Musikk for liv og tjeneste 1998. Se: Misjonssanger og FGrunn 5/98 (Sjaastad/Meling). Se Utsyn 2/05 om ulike meininger.

Sang- og musikkurs på Fjellhaug. Årlig kurs fra oktober 1982, med program fra NLMs sang- og musikkutvalg. Kurset 17-19.okt.'97 har som tema: "Sangen på bedehuset".

Sang- og musikk-sekretær i NLM: I denne stillingen ble Ingebjørg Lundeby Tungland tilsatt 1970-72, Frida Blaker fra 1981, Sigrunn Gjønnes 1987-95, Leiv Kåre Aambø fra 1994.

Sangboken "Verden for Kristus" var Misjonssambandets bok fra 1918. I 1928 kom det ut en felles sangbok, "Syng for Herren", for flere av misjons­organisasjonene. Denne sangboken ble revideret 1955 og i 1983 (Verden for Kristus, s361). Det blir utgitt et tillegg til sangboken i juni 2005: ”Syng for Herren – Sanger 05”, komitesekretær Ingeborg Eidsvåg.

Sanna, Eigil, 1938-98 (Sandefjord), sivilagronom, gift med Ingebjørg f. Ryningen, barn: Kristin, Dag, Ingun, Elin (død). Misjonær i Etiopia 1969-75 og 1980-83. Prosjektkonsulent ved hovedkontoret fra 1987. Lektor ved Gjennestad hagebruksskole. Bosted Stokke.

Sanna, Ingebjørg Ryningen, f. 21.03.1936 (Bykle), gartner, gift med Egil Sanna, misjonær i Etiopia 1969-75, 80-83. Bosted Stokka.

Sanna, Kåre, f. 1940, gårdbruker/kornbonde i Sandefjord, hovedstyre-medlem 1988-2000, fritidsforkynner siden 1966, en tid kretsformann i Vestfold krets. (Utsyn 29/96). Gift med Torhild R., f. 1948. Barn: Torbjørn, Hans Arne.

Santalmisjonen, se: Den norske Santalmisjon.

Saunderson, Anne-Marit, se: Letrud, Anne-Marit.

Saunes, A. R., d.1961, emisssær i Sunnmøre og Romsdal krets i en mannsalder. Sønn: Randulf.

Saunes, Randulf, 12.11.1919-07.05.2005 (Ulstein), gift med Rannveig f. Nykrem, barn: Øystein, Hildegunn, Arne Knut, Reidar, Kjetil. Sanger og forkynner i Sunnmøre og Romsdal 1956-63, sang- og musikksekretær i Norea Radio 1963-87. Hildegunn Saunes Botnen debuterte som sanger i Aulaen 1979, hun var en tid timelærer på Fjellhaug.

Saurås, Olaug, f. 1957, kokke på Kongshaug fra 1985.

Saxe, Birgit S. Stenberg, medarbeider ved Hurdal Opptreningssenter '96.

SBC, Singapore Bible College, her virket NLM-misjonær Ola Tulluan 1993-94.

Schanke Eikum, Solveig, f. 1978, journalistutdanning fra Gimlekollen, ettåring i Nordmøre krets, journalist i Utsyn 1999-2000.

Scheie, Anna, f. 10.11.1918 (Lillesand), lærer, misjonær i Kina 1946-49, i Japan 1949-68. LMFs utsending fra 1963. Bosted Lillesand.

Scheie, Osuf, 1885-1976, bonde, forkynner i Agder krets i 47 år. Gift med Agnes, f. Johannesen. Barn: bl.a. Anna (misjonær).

Scripture Mission distribusjon, bokhandel i Nairobi, Voi og Msambweni i Kenya.

Scripture Mission Media, litteratur- og radioarbeid i Voi, Kenya.

Scripture Mission er Misjonssambandets organisasjon som driv medie­arbeid i Kenya og Tanzania: litteratur, radioarbeid, kassettproduksjon og kristendoms­under­visning. Arbeidet startet egentlig i Voi (Kenya) ved Jon og Kjellaug Jøssang i 1971, ble så utvidet i 1977-78. Arusha-adressen: scripture.missionTZ@habari.co.tz

Scripture Mission Conferance Centre, tverrkulturelt studiesenter i Nairobi, på området for den norske skolen. Oppstart hølsten 2001 med Margunn Helland som daglig leder. Sentret kan ta imot 30 studenter til 6-ukers kurser.

SECS, sidamo-synoden av EECMY-kirken i Sør-Etiopia. Etablert etter deling av Sør-Etiopia-Synoden i 1997. Hovedkontor i Awasa. President: Girma Arfaso

Sedberg, Torborg Dagny, f. 31.08.1919 (Hjelmeland), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania i 7 perioder 1954-86. Har fått Kongens fortjeneste­medalje.

Seiersten misjonshus, Fredrikstad, reist og innviet i 1927.

Seime Vårdal, Kristine, se: Vårdal.

Sekerr, misjonsdistrikt i Pokot i nordvest Kenya, arbeidet startet i 1980 med bygging av stasjon, og helsearbeid .

Seland, Solveig Irene, sekretær ved bistandkontoret for NLM, for Etiopia og Sentral-Asia fra 2006.

Sele, Rolf Ådne, elev Fjelltun Bibelskole, gift med Hanne (f. Steinsland, Fogn). Kontorsekretær ved eiendomsavdelingen ved NLMs hovedkontor fra 1997.

Sele, Solbjørg, f. 30.06.1950 Nilsen, fra Harstad, barnearbeider i Troms krets. Gift med Åge Sele. Assistent i 4-er gruppe ved Nordborg fra 1993. Husmor på Skoghus i 50%-stilling.

Sele, Åge, f. 1954 (Klepp), gift med Solbjørg f. Nilsen, barn: Rolf Ådne, Ingeborg, Martin, Anne. Snekkerarbeid i Troms og Finnmark krets 1975-77, vaktmester Nordborg 1977-78.Forkynner og styrer Skoghus, fra 1978.

Sellevoll, Randveig, f. 1975, reiselærer for norske barn i Øst-Afrika-regionen fra høsten 2010. Allmennlærer med erfaring.

Selseng, Harald, f. 9.11.1940, Agro-arbeider fra Kvinesdal. Daglig leder for Orient (Stavanger) 1987-96, og fra 1992 leder for eiendomselskapet som tilhører NLM Stavanger krets. Gift med Velaug. Barn: Ingunn Merete (g:Øvstebø), Tor Sigurd.

Selstø, Jan Ove, f. 06.03.1950 (Hå), misjonsskolen, cand theol fra MF, gift med Sigrunn Selstø. Misjonær på Taiwan 1979-95, lærer på Fjelltun Bibelskole 1989-90, 1993, 1995-96, og rektor 1996-99. Leder for Kina-regionen (Hong Kong) fra høsten 1999, rektor ved Fjellhaug Skoler fra sommeren 2001 til 1.aug.2008.

Selstø, Johannes, f. 29.10.1953 (Hå), misjonsskolen , cand theol, gift med Klara Irene Selstø, misjonær i Kenya 1981-90, 91-95. Kretssekretær i Trøndelag fra 1.jan. 1998, forsamlingsleder i Betania, Trondheim, fra 15.august 2005.

Selstø, Klara Irene, f. Myraunet 04.08.1954 (Frosta), sykepleier, gift med Johannes Selstø, barn: Oddrun, Kari, Magnar, Bjarte. Misjonær i Kenya 1981-90, 91.95.

Selstø, Mons, 1921-75, forkynner i Bergen krets, i Stavanger krets fra 1952, i Haugesund krets 1963-65, kretssekretær i Trøndelag 1965-72. Bysekretær i Oslo. Gift med Kristina (f. Sandve 1923), barn: Jan Ove, Johannes, Hanna (gift Hatlehol), Jarle Mikael. Kristina bor på Nærbø.

Selstø, Mons Gunnar, f. 1976, miljøarbeider ved DNS i Kenya 1996-97. Fjellhaug Misjonshøgskole-student fra 1998, gift med Eldbjørg Kjosavik, f. 1976. Barn: Hedda, Jan David, Sara, Elida. Utreise til Vest-Afrika august 2009.

Selstø, Sigrunn, f. Krogedal 17.04.1951 (Sandnes), misjonsskolen, sykepleier, gift med Jan Ove Selstø, barn: Mons Gunnar, Kristin, Solbjørg, John Olav. Misjonær på Taiwan 1979-95.

Selvik, Jakob, d. 1970, bosatt i Fyllingsnes, Ostrefjorden. Forkynner i over 40 år i Bergen krets.

Selvik, Torkel, f. 1898, bosatt i Bergen. Forkynner fra 1918, for hovedstyret fra 1921, i Bergen krets fra 1951.

SES (1), South Ethiopia Synod, med hovedsete i Awasa i Sør Etiopia. Det var blitt dannet to presbyterier der i 1959, disse etablerte en synode fra 1962: "Sidano og Gamu-Gofa Synode". Alle misjonens eiendommer ble overdratt til SES ved samarbeidsavtalen (Intergration Agreement) fra 1.1.1972. Distrik­tene i Gamu-Gofa ble fradelt som egen synode (SWS) i 1990. Fra 1997 er denne synoden igjen delt i en sidamo-synode (South Ethiopia Central Synod), en oromo-synode (South Ethiopia Synod) og et arbeidsområde direkte tilknyttet kirkens hovedkontor i Addis Abeba (Bale).

SES (2), etablert synode av EECMY-kirken i Sør-Etiopia, fra 1997, etter deling av den opprinnelige SES (1). Hovedkontor Hagere maryam (oromo-synoden), president: Gobena Besaye.

SETELA, Seminario Teológico Luterano Andino, seminar/presteskole i Arequipa, Peru. Skolen hadde 8 studenter som ble uteksaminert i 1996, deriblant noen fra Bolivia.

Severud, John (Johan), d. 1915 etter 13 år som emissær i Bergen, 1.varamann til hovedstyret 1902-07.

Seyffarth, Henrik, 1868-1933 (Mandal), middelskole, kontorpost, Kina-grepet. Han ble en av de første 8 misjonærene som ble sendt til Kina høsten 1891 (han stanset vinteren over på kurs i USA). Ferieopphold i Norge 1897, gift med Marie Sandborg, utreis 1899. De måtte forlate landet under bokser­opprøret 1900, ny utreis 1902, heimreis 1907 pga sviktende hjerte. Reisesekretær i NLM heime, hovedkasserer i 1910-16.

Seyffarth, Marie, f. Sandborg 1975-1951 (Ålesund), studieopphold Tyskland, gift med Henrik Seyffart 1897. Misjonær i Kina 1899-1907. Barn: Petter, Aslaug, Henrik, Carl, Dagny.

Shakkiso, misjonsstasjon og distrikt i gudjiland, SES, Etiopia, der finske misjonærer virker i menighets- og helsearbeid. Arbeidet med bygging av bolighus og klasserom på stasjonen startet i 1973, regjeringen hadde gitt gratis tomt til Kirken. Gullgravingsområde.

Sheishin New Town, Japan, menighetsarbeid ved misjonærer siden 1982.

Shensi (nå: Shaanxi), provins i Kina. Frikirkens misjonsfelt fra 1918 (misjonær O.A. Sommernes) til evakueringen i 1949.

Shihwakai, misjonsstasjon og distrikt i Hupeh provins, Kina. Strasjonen ble åpnet i 1904 av Richard Olsen, kirken bygt 1909, gutteskole. Første dåp i 1906. Stasjonen ble evakuert 1948.

Shodoshima, øysamfunn og menighet med misjonær, ved Himeji i Japan.

Sichwan, misjonsstasjon og distrikt i Honan-provinsen i Kina. Arbeidet startet ved misj. Helland 1904, de første to ble døpt våren 1906. Misj. Lande ble stasjonens "andre stifter" i 1913.

SIDA, svensk, statlig bistandshjelp i Etiopia og andre land.

Sidamo Regional Hospital, se: Yirga Alem Hospital

Sidamo, folkegruppe og språk i et grøderikt område i Sør-Etiopia, med misjonsstasjoner i Dilla, Yirga Alem. Hagere Selam, Awela, Bansa (Gata), Awasa. Arbeidet drives ut fra SCES-synodekontor i Awasa.

Sifa FM, radiostasjon/program langst Kenya-kysten, lages av Scripture Mission Voi. Sifa = ”lovprisning” (Utsyn, aug.2008)

Sigmundstad, Synnøve, forkynner i barne- og kvinnearbeidet i Stavanger krets 1945-54, deltok mye med sang på møtene ellers. Har gått Fjellhaug Bibelskole og Musikkonservatoriet, arbeidet i bokhandel i Stavanger.

Sigurdardóttir, Hrønn, f. 15.11.1959 (Reykjavik), misjonsskolen, sykepleier, gift med Ragnar Gunnarsson, barn: Sigurdur, Hermann Ingi, Kristin Rut, Arni Gunnar. Misjonær i Kenya 1983-86, 87-91, 98-, utsendt av SIK. Sigrid Hrønn Sigurdsdatter: Afrikas døtre (1998).

Sigurdsson, Leifur, f. 18.08.70, fra Reykjavik Island, Fjellhaug Misjonsskole 1993-97, utreise til Kenya 1999 (SIK).

Sihabong-habong, område på Sumatra, der NLM arbeidet i årene 1984-91, i samarbeid med GKLi-kirken i Indonesia.

SIK, Samband Islenskra Kristniboðsfélaga, misjonsorganisasjon på Island, etablert 27.sept. 1929. Første formann var Sigurbjørn A. Gislason. SIK samarbeider på Island med KFUK/M og på misjonsfeltene med NLM. De har flere misjonærer i Etiopia og Tanzania. I Etiopia har de hatt spesielt ansvar for Konso og Woito. Adr: P.O.Box 4060, IS-124 Reykjavík, Island. (00 354 1 67 88 99).

SIM, misjonsorganisasjon i Etiopia og andre land i Afrika. Dette har vært den største misjonsorganisasjonen i Etiopia siden starten der i 1928. SIM stod for "Sudan Interior Mission", men kalles nå "Society of International Missionaries". De fleste misjonærer er baptister.

Singapore Bible College (SBC), der NLM har hatt misjonærer i arbeid. Unge mennesker utdannes der med sikte på tjeneste i menigheter og unådde områder. Skolen gir full presteutdannelse, har ca 330 studenter. Ingen misjonær her siden 1995.

Singapore, republikk, 618 km5, vel 3 mill.innb., språk: Mandarin, engelsk. NLM hadde to familier der i 1989-95, de har tjent innenfor Singapore Bible College (SBC) og Asia Evangelistic Fellowship (AEF).

Sinkerud, Knut, gift med Reidun. Formann i Oslo krets 1988-92.

Sinkerud, Reidun (Nes på Romerike), gift med Knut, barn: Miriam, Linn Charlotte, Kristian. Medarbeider på Hurdal Opptreningssenter 1996.

Sinsenveien 25, 0572 Oslo er fra 25.sept. 1997 den nye adressen både for NLM Hovedkontor, Lunde Forlag og Misjonssentralen. Den gamle Fjellhaug Bibelskole-bygningen fra 1920 ble ombygt for å gi plass til NLMs hoved­ administrasjon. Tel 22 00 72 00.

Sirevåg, Anne-Mari Turøy, f. Turøy 06.04.1960 (Haram), misjonsskole, kon­tor­­utdannet. Lærer Drottningborg ett år, arbeidet i Utsyn og NLM Giverkontor; gift med Rune, barn: Alf Magne, Knut Ivar, Ruth, Martin. Misjonær på Elfen­bens­kysten 1990-92. Løst fra kallsbrevet høsten 1995. Videreutdanning fra 1996 (førskolelærer).

Sirevåg, Inge, f. 22.12.1957 (Hå), snekker, gift med Signe Jorunn f. Høllesli, barn: Kurt Inge, Magnhild, Inghild, Siri, Fredrik. Forkynner i Stavanger krets fra 1980.

Sirevåg, Jan Gaute, f. 24.11.1948 (Hå), cand theol, gift med Gudveig f. Jøssang, barn: Torill Wenche, Kjersti, Elin, Grete, John Terje. Lærer på Tryggheim 1967-68, timelærer Fjelltun 1973-74, ungdomssekretær Stavanger krets 1977-78, lærer Fjellhaug 1978-85, ass. heimesekretær ved hovedkontoret 1986 og heimesekretær fra 1987. Bosted Lørenskog. Deretter var han rådgiver for generalsekretæren og prosjektleder i Norea. I 2008 tok han praktikum ved Det teologiske fakultet og ble sykehusprest. (Utsyn 08.05.09)

Sirevåg, Rune, f. 22.09.1961 (Time), 4 år misjonsskolen, gift med Anne-Mari Misjonær på Elfenbenskysten 1990-92, løst fra kallsbrevet høsten 1995. Han er lærer i folkeskolen. Var 6 mnd KNs arbeider i Ruanda. Bosted: Sirevåg.

Sitter, Carl, 1868-1942, fra Flatanger i Nord-Trøndelag. Emissærskulen i Bergen 1888-89, var med Josefine Jakobsen (som ble hans kone) og startet første Kina-laget i Namdalen 1889. Største gardbruker i Flatanger, ordfører i 12 år, lagrettemann, lekpredikant på egen kostnad. Barn: Jenny, Lyder.

Sivertsen, Arild, f. 1946, rektor på Hurdal Verk fra 1987 til han ble permittert/sluttet i 1995. Underviser på Hamar Lærerhøgskole. Gift med Liv.

Sivertsen, Elise, 1906-95 (Bodø), barnearbeider og forkynner i Nordland krets 1953-73.

Sivertsen, Eva, daglig leder for Bokmiljø A/S, Bodø, fra 1996.

Sivertsen, Hjørdis Marie, f. Brøske, f. 1908 (Hobøl), misjonsskolen, BTI Glasgow, gift med Ludvig Sivertsen, barn: Jan-Erik, Rigmor (misjonær), Arild (rektor), Terje. Misjonær i Kina 1938-46.

Sivertsen, Liv Randi, f. 1952 (Finnsnes), ansatt ved Nordborg fra 1978.

Sivertsen, Ludvig Harald, 1908-83 (Hitra), maskinist, misjonsskole, gift med Hjørdis Marie. Misjonær i Kina 1936-46, etterpå forkynner hjemme.

Sivertsen, Rigmor, se: Bergman, Rigmor (Tanzania-misjonær).

Sivonen, Tuija, finsk narkosesøster, til Jinka, Etiopia, sept. 2006.

Sjelmo, Kari Vigdis, f. Syrstadeng 08.04.1950 (Meldal), cand mag, gift med Otto Sjelmo,, barn: Olav, Vigdis, Sigrid, Åsmund, Marit. Misjonær i Japan 1972-82.

Sjelmo, Otto, f. 30.08.1938 (Hattfjelldal), sivilagronom, gift med Kari Vigdis Sjelmo. Misjonær i Japan 1970-82 (Hiruzen). Rektor på Val Landbruksskole 1984-91.

Sjømæling, Ola, f. 18.01.1956 (Orkdal), gift med Britt f. Årthun, barn: Knut Olav, Arild, Anne Berit. Ungdomsarbeider i Nordmøre krets 1977-81, ungdoms­sekretær der 1983-86, misjonssekretær NKSS(NLM) 1986-94, hovedstyre- forkynner 1994-96, konst.kretssekretær i Namdal 1996-97, forkynner fra 1997.

Sjaastad, Egil, f. 04.07.1949 (Skogn), cand theol, gift med Jorunn (cand theol) f. Dahle, barn: Geir Einar, Jostein, Rigmor, Jørgen, Andreas. Misjonssekretær i NKSS/NLM 1977-78, landsungdomssekretær ved hovedkontoret 1978- 83, lærer på Fjellhaug 1983-86, rektor 1986-99, lærer fra 1999. Han har gitt ut flere bøker, bl.a. Ankerfeste; Når troen prøves; Til jordens ender; Gull - glødet i ild; Veiviser; I fykende fart (G. Hamnøy); Lyskasteren; Det finnes et håp; Salmeskatter (2000).Han vekker mitt øre (2004).

Sjaastad, Jorunn, f. 1953 Dahle, cand theol. Gift med Egil Sjaastad. Forlagsredaktør i Lunde 2000. Arbeidet deltid i Bibelleseringen siden 1990, redaktør og daglig leder der fra 1.07.2004.

Sjaastad, Kristin, f. 1976, fra Skogn i Nord-Trøndelag, allmennlærer med kristendom og drama, lærer ved DNS, Addis Abeba for to år, fra høsten 2005.

Skagen, Vidar, f. 1955, daglig leder av Norrøna Hotell, Oslo.

Skaiaa, Marianne, f. 1977, Grimstad, Utdannelse innen bistand/utviklingsarbied. Misjonær i Kenya, muslimarbeidet. Utreise 15.03.2004.

Skaiaa, Oddvar, lærer Drottningborg, ordfører i Grimstad 1992-96, rektor på Drottningborg fra 1996.

Skar, Gudmund, 1905-84 (Skarsgrenda), forkynner og sanger i 40 år på Nordmøre. G/m Ingeborg, f. Rodal (Hun har reist i barnearbeidet).

Skarbøl, Else Synnøve, lærer, Vestborg

Skarsem, Arne, f. 1964 (Melhus), gift med Gunn Skarsem, barn: Magnus, Maren, Mathias. Lærer Rødde fra 1993.

Skartveit, Ellen Olaug, 1924-78, lærer. Misjonær i Tanzania 1959-63, i Etiopia fra 1964. Hartvigs søster.

Skartveit, Gro, f. 1965, programmedarbeider i Nytt Liv Media nærradio i Stavanger 1987 og 88. Leder for AAN-kontoret (Alternativ til Abort i Norge) i Stavanger fra høsten 1991 til permisjon høsten 1996, og fungerende general­ sekretær i AAN. I november 1996 fortalte hun åpent om hvordan hun var blitt seksuelt misbrukt av en forkynner for noen år tilbake. Dette førte til at slike overgrep kom på saklista til flere av organisasjonene, bl.a. DVI og NLM. Skrev boken Ulvar i lammeflokken - Om predikantar, makt og overgrep mot kvinner (Vårt Land, 3.okt. 1997) (Fyldig omtalt i Utsyn 31/97).

Skartveit, Hartvig, f. 14.12.1921 (Fister), gift med Sigrid f. Riska, barn: Ingrid Marie, Synnøve, Torill, Harald, Solveig, Tor. Forkynner i Stavanger krets 1957-67, kretssekretær i Namdal 1967-72, forretningsfører i Stavanger krets 1972-89. Sigrid var kontordame på Hurdal Verk i 1955, og fortsatte på Stavanger kretskontor fra 1956.

Skartveit Folde, Ingunn, f. 1962 (Finnøy), lærer. Misjonær ved DNS i Etiopia 1992-93. Gros søster. Gift og bosatt i Ålgård, har to barn.

Skartveit, Jostein, f. 26.03.1967 (Karmøy), kontorutdannet, misjonsskolen. Gift med Randi. Misjonær i Tanzania 1993-96. Ny utreise august 1999, tillitsmann fra april 2001. Vikarierende rektor ved Fjellheim 2007/08.

Skartveit, Randi, f. 23.05.1967 Haga (Stavanger), kontorutdannet. Gift med Jostein Skartveit, barn: Tone, Katrine, Malene, Ole Johannes, Richard. Misjonær Tanzania 1993-96, og fra august 1999.

Skartveit, Synnøve, f. 1965 (Nærbø), adjunkt Tryggheim vgs fra 1994.

Skattum, Even, f. 1953, grunnskolelærer i Vestfold flere år. Lærer Nordborg 1983-84, Skauen kristelige skole i Skien (DELK) 1985-97, lærer Tryggheim 1997-98, rektor Sandnes Lutherske Grunnskole 1998-2000. Gift med Kari. Bosted: Egersund. Rektor Tryggheim vgs fra 1.08.2002.

Skattum, Lena, journalist i Utsyn fra 2003, redaktør av Yapa. Skrev boka Én er bedre enn ingen, om fam. Røyland i Kenya 2005. Arbeid i IKO fra september 2007.

Skaug, Knut, f. 28.08.1944 (Trøgstad), lege, gift med Sigdis Ljøen Skaug. Misjonslege i Tanzania 1975-79.

Skaug, Sigdis Ljøen, f. 01.03.1945 (Karmøy), misjonsskolen, adjunkt, gift med Knut Skaug, barn: Ingvald, Dagny, Kari, Jakob, Hans Kristian. Misjonær i Tanzania 1975-79.

Skaug, Sigurd, 1910-83 (Degernes), forkynner i Oslo krets i 36 år. Gift med Tordis, 5.01.1920-10.07.2005 (Rakkestad). Barn: Kjell, Ragnhild, Arne.

Skei, Eli Synnøve, f. 1957 i Levanger. Se: Kvakland.

SKG, Samråd på kirkens grunn, etablert 1991, liturgi- og presteorientert bekjennelsesbevegelse innenfor Den norske kirke. Leder: Ottar Myrseth. Carl Fr. Wisløff har meldt seg ut av SKG (Fast Grunn 1/96, Vårt Land 13.3.96)

Skien krets, grunnlagt 14.11.1904 i Sandefjord ved at Drammen krets ble delt. Liegt.3 i Skien ble senere innkjøpt til kretskontor, bokhandel og kafé. Formann har bl.a. vært Th.Aasland 1904-06, N.B. Christiansen 1914-29, A. Espeland 1936-43, Halvor Holtan 1943-51, T. Ljosland 1930-36 og 51-53, Klas Eie 1953-58, Einar Bagstevold 1959-64, Arne Odd Øvensen 1965-71, Arne Gjærum 1972-79 og 87-91, Ivar Teigen 1979-83, Thor Inge rødseth 1983-87, Rolf Gare 1991-94, Øystein Vatnar 1994-98, Ivar Teigen 1998-2002, Anders T. Wiig 2002-04, Eivind Gjerde fra 2005. Kretssekretær Th. Aasland 1905-06, ingen lønnet 1907-21, L.A. Terjesen 1922-46 (Porsgrunn), S.B.Uldal 1946-48, Kr.Kruse 1949-51, Tore Tungland 1952-56, Andreas Konstad 1956-65, Hans Kristoffer Goa 1965-74, Harald Hodne 1974-78, Kristoffer Hetland 1978-86, Hans Anton Eklund 1986-97, Mangor Harestad fra høsten '97-2005, Sven Åge Solli kretssekretær fra mars 2006. Kretskontor: Prinsessegt 2B, 3724 Skien (35 52 42 45). Kretsblad: Heime og ute. Til kretsen hører Norsjø Ung­domssenter, Kvitsund Gymnas og misjonsradioer i Grenland og Arendal. Fra 1.jan. 2005 går Aust-Agder Felleslag over til Agder krets.

Skilbrei Ungdomssenter, Bygstad, Fjordane krets. Oppført i 1972 og innvidd 5. august 1973. Leirskole. Bestyrer Turid Toft Amenya har permisjon i 1995, vikar er Marit Friborg. Styrer Tone Dalhaug fra 1997.

Skilsmisse og gjengifte. Guds plan fra skapelsen av var at ekteskapet skulle være et livslangt forhold mellom mann og kvinne (1 Mos 2,24; Matt 19,6-8; Rom 7,1-3). Skilsmisse blir unntaksvis tillatt i Bibelen dersom hor (seksuell utroskap) allerede er begått av den ene parten (Matt 19,9), eller der den ene parten vil skille seg fordi den andre er blitt kristen (1 Kor 7,15). Det kristne fellesskapet må være så varmt og åpent at det kan være til hjelp for kristne som har ektespaksproblemer eller er blitt skilte. Gjengifte derimot blir ikke godtatt i Bibelen (Luk 16,18; 1 Kor 7,10-11; Matt 5,32). NLM praktiserer dette slik at en som er skilt og gjengift mens den første ektefellen ennå lever, eller en som blir gift med en fraskilt, kan ikke få ledende funksjon i forsam­lingen (1 Tim 3,2), eller f. eks. bli leder for en barnehage.

Skinlo, Dag Agnar, f. 04.06.1957 (Rødøy), misjonsskolen, gift med Gunhild Marie Vigeland Skinlo. Misjonær på Elfenbenskysten 1984-89, 90-93. Dag er sønn av Inga og Ansgar Jensen (død) på Nesna. Bosted Nøtterøy.

Skinlo, Gunhild Marie Vigeland, f. 30.11.1956 (Nøtterøy), misjonsskolen, diakonkandidat, sykepleier, gift med Dag Agnar Skinlo, barn: Marit, Agnar. Misjonær på Elfenbenskysten 1984-89, 90-93.

Skipnes, Tormod, f. 1953, misjonsskolen - med tanke på heimearbeid. Tilsatt som kretssekretær Helgeland fra 1.1.80 - men studier hindret tilsettelsen. Han ble ordinert 1982 og kapellan i Mo i Rana fra 1995.

Skippervik, Lillian Irene, f. 26.03.1951 (Jondal), misjonsskolen, operasjons­sykepleier. Misjonær i Peru 1978-82, 83-86, hjem 93.

Skjebstad, Siri Birkenes, til Vest-Afrika 15.aug.2008.

Skjeggestad, Osmund, d. 1973, forkynner i 25 år i Agder krets.

Skjeldal, Marie Kvamme, f. 26.09.1931 (Bergen), sykepleier, g. Peter Skjeldal (død 10.03.96), barn: Knut, Magne, Kristen, Ivar, Gudmund, Marta (født i årene 1965-73). Misjonær i Tanzania 1958-62. Bosted Voss.

Skjerdal, Terje, tilsatt i et vikariat som Utsyn-journalist og NLM-informasjonssekretær 1996. Han er fra Sogn, har gått Gimlekollen, studert medie­fag i USA i to år. Ansvarlig for NLM's hjemmeside på Internett. Sluttet desember 1996 for å studere medievitenskap i Sør-Afrika. Redaktør for studentmagasinet Credo fra sommeren 1998.

Skjerkholt, Elin, f. 1960 (Arendal), adjunkt. Misjonær i Indonesia 1988-89.

Skjeslien, Kristine, 1913-90 (Fagernes), lærer. Misjonær i Kina fra 1940, og i Etiopia fra 1949. Lærer på Misjonsskolen for kvinner 1944-46 og 1956-58. Hun var LMFs utsending. Skrev bøkene: Det haster; Du er min sol (1965); Hjem til slutt; Morgenrøden, I samtale med Arna Vågen (1985), Regnbuen - i mitt misjonærliv (1989)..

Skjold, Råmund, adjunkt på Val 1996.

Skjærpe, Jonas, Stavanger, d. 1964, verksmester på jernbanen, praksis­lærer ved Fjellhaug Skoler 1934-45 og ved Hurdal Verk.

Skjæveland, Lars, f. 25.09.1950, Ganddal, baker. Gift med Bjørg, f. Svela. Barn: Oddny, Kirsten, Lars Kåre, Liv Bente. Fritidsforkynner i Stavanger krets fra 1992, fulltidsansatt 1999.

Skjørsæter, Jorunn, lærer Høgtun 1996.

Skjøtskift, Arne, f. 17.01.1922 (Oppdal), gift med Inga f. Bjørnli 1923-2001, barn: Gerd Inger, Arnt Erik, Tor Inge. Gårdsbestyrer for Samemisjonen i Tana 1948-54, forkynner i Trøndelag krets 1955-60, ungdomssekretær 1960-78, krets­sekretær 1979-86, forkynner 1987-89.

Skjøtskift Grøtte, Gerd Inger, f. 12.03.1955 (Melhus), adjunkt. Misjonær ved DNS, Etiopia 1993-95, lærer Rødde fra 1995. Gift i mai 2001 med Kåre Grøtte, Rennebu.

Skoghus leirsted, 9370 Silsand (77 84 41 65), Troms og Finnmark krets. Stedet innkjøpt 1947, første leiren holdt august 1949. Leirstedet ble innvidd 3.9.1950. Styrer 1995: Åge Sele. Nytt internatbygg ferdig sommeren 1998. Asylmottak 2002-04.

Skogrand, Trygve, forlagsredaktør med grafisk ansvar i Lunde Forlag 1999.

Skogtun Ungdomssener, 2030 Nannestad, Oslo krets. Styrer: Roald Hansen. Leirstedet tatt i bruk 1969, med styrerparet Anny og Halvard Krogh.

Skokstad, Torbjørn, 1898-1957, gift med Ella (d. 1962). Forkynner, sekretær i Oslo krets 1949-57.

Skole og Misjon, informasjonsblad tilsendt 3665 abonnenter i 1994. Stoffet brukes også i misjonsutstillingene. Leder er skolesekretær Bjarte Øygard (1994). Redaktør av bladet var Liv Randi Bjørlykke 1970, Solveig Grandhagen til 1995, Randi Olsen 1995-97, Marit Jøssang i 50% stilling fra 1997.

Skoler i NLM. Misjonen har på mange måter vært og er fremdeles en skolemisjon, både i Norge ( se de forskjellige ungdomsskoler, folkehøgskoler, bibelskoler, misjonsskolen, videregående skoler, GMS, Biblia, m fl. ) og på misjonsfeltene (bibel- og forstanderskoler, misjonærbarnskoler i utlandet, barnehager).

Skolesekretær ved NLMs hovedkontor: Kristine Vassbø Eiken fra 1968, Josef Tungland fra 1974, Steinar Handeland fra 1981, Knut Lindaas fra 1985 - i samband med skoleinforma­sjon/giverkontoret, Asbjørn Nordgård, Bjarte Øygard fra 1994.

Skordal, Brita, f. Vestervig, 1867-1953 (Hardanger), studieopphold i USA ett år, utsendt til Kina som misjonær i 1892. Gift med Johan Skordal. Barn: Julius, Birger. Etter mannens død i 1896 reiste hun til Norge, fekk enkepensjon bevilget av NLM Generalforsamling. Reiste senere til USA og arbeidet i sykepleien der. Så var hun lærer og husmor ved Jewell Lutheran College i Iowa i 1907-09, giftet seg med Lewis Nelson i 1914. Utsyn 17/99.

Skordal, Johan Albert, 1868-96 (Dalane), artium, studieopphold USA ett år, gift med Brita. Misjonær i Kina fra 1892 til sin død(dysenteri).

Skorstad, Viktor, 1915-86, vaktmester i Grensen 19 og forkynner fra 1966. Emissær i Namdal i 1946-57, bosted: Fosslandsosen.

Skorge, Lars, lærer på Drottningborg til 1999..

Skotte, Gunnar Lorentz, 1919-2010. Siviløkonom, diplomathandelslærer. Han tok til som lærer på Vestborg (Stor­fjord handelsskole) da skolen startet 1949, var rektor 1962-86. Gift med Ranveig, f. 1919, bosted: Stranda.

Skoven, Ida (f. 1946, sosialpedagog) og Preben (f. 1944, diakon/syke­pleier). DEM-misjonærer i Dodola, Etiopia, 1971-75, 84-87, og utreis igjen august 1997 (Addis Abeba). Barn: Susanne, Michael, Solvej.

Skretting, Aksel, f. 1952 (Ogna), gift med Marit f. Bratland, barn: Tore, Jostein, Berit, Arild, Magnus, Anders. Adjunkt Tryggheim vgs fra 1990.

Skretting, Arnold, lærer på Tryggheim 1985-89.

Skretting, Sven, 1898-1984, forkynner i Haugesund krets 1925-37, deretter i Stavanger krets. Bosted Ganddalen.

Skrettingland, Margareth , f. 23.08.1962 (Time), lærer, utsendt av NMS/NLM til Etiopia som lærer ved DNS, Addis Abeba 1986. Gift med Wako Roba 1995, tilbake til Norge samme året. Barn: Daniel, Janne, Kalle, Tollef. Bosted: Klepp. Wako, f. 1967, var inntil 1995 ansatt ved NLMs kontor i Addis Abeba.

Skriftsyn og skrifttroskap. Bibelen vitner om seg selv at den er Guds åpenbaring. Hele Skriften er Guds ord, og Guds Ånds gjerning. Den er fortsatt Åndens viktigste redskap for å fremme Jesu Kristi rike blant menneskene (Veien fram, s.61) "Vi tror, lærer og bekjenner at den eneste regel og rettesnor som all lære og alle lærere skal prøves og dømmes etter, er de profetiske og apostoliske skrifter i Det gamle og Det nye testamentet." (Concordie­formelen, luthersk bekjennelsesskrift). I dette ligger også forvissningen om at Skriften ikke lærer noe i strid med seg selv, 2 Tim 3,15ff. "Bibeltroskap forutsetter ydmykhet på to plan. For det første ydmykhet overfor Bibelens klare ord, der vi er villige til å bøye oss også for det vi ikke liker. For det andre ydmykhet overfor vår evne og innsikt til å anvende Bibelens ord på våre ordninger og situasjoner. Mer av denne ydmykheten ville ha berget Misjonssambandet fra mye vondt de siste årene. Bibelen advarer oss ikke bare mot å trekke fra Guds ord. Den advarer også mot å legge til. Bibeltroskap er også at vi ikke utlegger tradisjoner, vaner, kulturelle forhold og personlige fordommer som Bibelens tale." (Erling Rimehaug i Vårt Land 14.7.97)

Skromme, A., d. 1966, Stavanger.Formann i Stavanger kretsstyret 1954-56, og formann for styret i Salem. Kona døde også i 1966.

Skrunes, Njål, professor ved NLA Vitenskapelig Høgskole i Bergen. Rektor ved høgskolen fra 1.juli 1998 til sommeren 2004.

Skraastad, Thora, f. , 1878-1971 (Kristian­sand), handelsskole, Englands-opphold., gift med Thorvald Skraastad. Misjonær i Kina 1903-29. Barn: Thoralf, Harald, Esther (gift Kollerøs), Karl, Olav.

Skraastad, Thorvald, 1979-1963 (Kristiansand), misjonsskolen, medisinsk kurs. Misjonær i Kina 1902-29, virket etterpå som forkynner og arbeidet ved NLMs hovedkassekontor og pensjonskassen. Gift med Thora f. Thorsen.

Skuland, Gunvald, f. 1874, Øvrebø i Vest-Agder. Forkynner i Agder krets fra 1908.

Skuland, Marie, f. 28.03.1959 (Mandal), hjelpepleier, misjonær i Kenya 1985-87.

Skullerud, Jarle, f. 08.08.70 Gjøvik, lærer Fjellheim 1993-97. Bysekretær i Kristian­sand fra august '97. Gift med Heidi f.Sæle, barn: Rode Margrethe, Elisabeth. Formann i Hovedstyrets barne- og ungdomskomite 1997-2000. Områdearbeider for Tønsberg fra sommeren 1999-juli 2001, og med tilknytning til Fjellhaug Skoler som lærer og teamveileder. Skoleung-domssekretær i Laget (region Te-Ve-Bu) i 60% stilling fra august 2001, og i 40% stilling i Willow Creek Norge med ansvar for kursopplegg-arbeid. Daglig leder for FriBU (Frikirkens barne- og ungdomsbevegelse) fra 1.aug.2004.

Skumsnes, Brita, f. 08.04.1939 (Fitjar), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Etiopia i 5 perioder 1968-92, 93-96 (Yavello). Boka Borana spirer (1998).

Skumsnes, Margrethe, f. 1914 (Fitjar), ansatt i Haugesund krets 1947-62, gikk over til Lekmannsmisjonen.

Skutlaberg, Egil, f. 07.01.1953 (Kvam), gift med Anne-Margrete f. Sørbø, barn: Per Øyvind, Marianne, Geir Jarle, Britt Elin. Lærer på Vestborg 1974-75, på Lundeneset 1976-77, forretningsfører i Haugesund krets 1977-91, og ungdomssekretær. Kretssekretær på Nordmøre fra 1992.

Skutlaberg, Jostein, f. 02.06.1952 (Kvam), misjonsskolen, cand. theol 1978, gift med Liv. Misjonær Japan 1981-85, 86-90. Bosted: Nordheimsund. Sokneprest i Strandebarm menighet fra 1996-2002, undervisningskonsulent i Indremisjonen fra januar 2003.

Skutlaberg, Kristin Belt, f. 1969, gift med Olav Rune Skutlaberg, barn: Joar, David. Musikklinja ved Bergen lærerhøgskule, kristendom grunnfag og 1 avd. spes.ped ved NLA. Sang og musikksekretær Bergen krets fra 1994.

Skutlaberg, Liv, f. Netland 18.01.1957 (Kvinnherad), sykepleier, gift med Jostein, barn: Marie, Sjurd, Geir. Misjonær Japan 1981-85, 86-90. Preste­hustru i Strandebarm fra 1996.

Skutlaberg, Trond, adjunkt fra Kvam, f. 23.04.1969, og Reidun, adjunkt fra Lindås, f. 09.07.1968 Lauvås, antatt som misjonærer i tre år ved DNS, Nairobi fra høsten 1997. Barn: Eirik, Erlend.

Skyttemyr, Knut Bjørn, f. 1958 (Froland), cand theol, gift med Anne Lise f. Venemyr, 5 barn, bl.a: Knut Olav, Arngeir, Gjermund. Forkynner og studiesekretær for Hovedstyret 1984-85, lærer på Fjellheim 1985-89, og rektor 1989. Sokne­prest i Kåfjord, Nord-Hålogaland, fra 1993, senere sokneprest i Gjerstad, Aust-Agder (2004).

Skaar, Hans Kristian, f. 1977, Fjellhaug Misjonshøgskole 2001, gift 2002 med Solvor Sandvik. Miljøarbeider Drottningborg 2001-02, stud.theol. Plassert i Indonesia. Tenåringskonsulent ved NLM hovedkontor 2005. Leder av NLM Ung fra sommeren 2010.

Skaar, Rolf Kristian, f. 07.04.45 (Skiptvet), kontorutdannet, bibelskole, båtbygger; gift med Solveig f. Borgen, barn: Hans Kristian. Forkynner­/halvårsarbeider i Oslo krets fra 1967.

Skår, Ruth, f. 1972, kokke ved Kvitsund Gymnas.

Skår, Thor, formann i Oslo krets til 1997.

Slagstad, Kristen, f. 1880 i Gloppen i Nordfjord. Framnes ungdomsskole. Forkynner i hovedstyrets tjeneste fra 1904. Virket i Skien krets fra 1907.

Slethei, Karl, 1894-1985, gårdbruker i Tananger. Forkynner i Stavanger krets fra 1929, i 40 år. Gift med Amanda (f. Veggeborg 1892-1984, Brusand). Barn: Birgit (gift Risa), Signe, Tordis, Kåre Arthur, Tonny.

Sletner, Lisbet, f. Storbråten 21.09.1957 (Oslo), misjonsskolen, cand. mag, gift med Ole Jørgen Sletner. Barn: Marita, Vegard. Misjonær i Indonesia 84-87, 91, til Elfenbenskysten 1995-98, og fra august 1999.

Sletner, Ole Jørgen, f. 12.03.1955 (Sarpsborg), misjonsskolen 1 år, land­bruks­mekaniker, agronom, gift med Lisbet. Misjonær i Indonesia 1991, og i Elfen­bens­kysten 1995-98 og fra august 1999.

Slettmoen, Cato Ingar, f. 01.12.1957 (Nannestad), tekniker, elektronikk. Gift med Grethe Synøve. Misjonær i Kenya 1990-94, 95-97.

Slettmoen, Grethe Synøve, f. Sveistrup 26.10.1957 (Sørum), misjonsskole, førskolelærer, gift med Cato Slettmoen, barn: Anne-Gro, Tone Helene, Maria, May ynnøve. Misjonær i Kenya 1990-94, 95-97.

Slettum, Marit, f. 1957, cand. theol, redaktør av Blåveisen 1984-86. Sokne­prest i Etnedal (Hamar bispedømme) fra 1988.

Slevigen, Anne Mari, f. 04.08.50 Marker. Misjonsskolen 1 år, lærer. Etiopia 1975-78.

Slimestad, Johan, f. 18.10.1928 (Farsund), lærer, gift med Bodil Slimestad, barn: Dag, Guro (g.Torsvik, misjonær), Åse (g.Kvia), Hilde, Marit, Vigdis (g. Øyen), Rune, Jørn. Lærer på Tryggheim 1957-82. Misjonær i Etiopia (AMTS) 1982-86. Forkynner i Stavanger krets.

Slimestad, Jørn, f. 1970 Nærbø. Cand.mag med historie, samfunnsfag og kristendom. Kretssekretær i Vest-Finnmark Indremisjon 1997-2000, deretter adjunkt ved Kvitsund Gymnas.

Slimestad, Wenche, f. 1970, Evje, arbeider i halv stilling i Agder krets 1996.

Sloreby, Randi Olsen, ved NLM Hovedkontor 1997.

Slotsvik, Arthur, f. 22.01.1922 (Ålesund), snekker, gift med Palma f. Bjørkavoll, barn: Einar Bernt, Magnhild, Irene, Asbjørn. Forkynner i Sunnmøre og Romsdal krets 1954-89.

Slørdahl, Asbjørn Sigmund, 1915-1990, (sønn av John Slørdahl), gift med Solveig f. Mong (1914-2001), cand. jur. Forretningsfører i NLM 1944-46. Senere norsk diplomat og ambassadør i Singapore.

Barn Sofie (1945-1996), Marit (f. 1946), Asbjørn Sigmund (f. 1950) og Kristin Cecilie (f. 1960)

Slørdahl, Gabriel, f. 1966, realist, ansatt på i undervisningsstilling på Sygna vgs fra 1992, IT-leder på samme sted fra 2000

Slørdahl, John, 1874-1935, gift med Sofie .f Hole (1881-1962), "Misjonsskolen" på Framnes kull en, forkynner for NLM fra 1898, kretssekretær i Trondheim 1902-10, kretssekretær Nordmøre 1910-24, da

han ble forkynner for hovedstyret. Senere forkynner i USA. Gift med Sofie (fra Lesja, 1881-1962). Barn: Gabriel (1903-1972), Aslaug (1905-1981), Borghild (1906-1985), Johannes (1909-1974), Solveig

Johanne I (1910-1911), Solveig Johanne II (1912-1974), Asbjørn Sigmund(1915-1990), Dagrun (1917-1987) og John (f. 1920)

SMCC, se: Scripture Mission Conferance Centre (Nairobi).

Smebakk, L.E., f. 1891, Åsnes. Deltidsforkynner i Oppland siden 1921.

SMM, Samarbeidsråd for menighet og misjon. Dette omfatter Bispemøtet, Kirkemøtet, Areopagos (=Buddhist­misjonen), Israelmisjonen, Santalmisjonen, Tibet­misjonen og Misjonsselskapet. SMM ble opprettet 1994 og erstatterKMM. Formann: Tor B. Jørgensen. Prosjektleder: Tore Laugerud. Målet for SMM er å øke misjons­interessen i menighetene.

Smedsgård, Astrid Austbø, f. 1960 (Gjesdal), adjunkt, misjonsskolen, gift med Ivar, barn: Ellen, Knut Olav, Marta. Misjonær i Indonenia 1991.

Smedsgård, Ivar, f. 1961 (Drammen), misjonsskolen, cand theol, gift med Astrid f. Austbø, misjonær i Indonesia 1991, lærer Tryggheim vid. skole fra høsten 1992. Bosted: Brusand. Studieveileder ved Fjellhaug/FiH inntil utgangen av 2010, deretter pastor i Ryenberget (DELK).

Smedsrød, Ivar, f. 1964, førstekonsulent ved Fjellhaug Misjonshøgskole fra 1.01.2010, studieadministrasjon, studeveileder. Har tidligere vært pastor i Sarpsborg frikirke og High Schools Coordinator Europe for International Fellowship of evangelical students.

Smith, Karl, 1931-2000, Oslo. Styrer på Nordborg Handelsskole fra starten 1960-62. Gift med Randi, barn: Kristin, Arnstein, Ragnhild.

Småland, Sollaug, lærer Kongshaug til 1995.

Snartland, Torleiv, 1896-1982 (Skien), landbruksskole. Forkynner fra 1920 i Drammen og Skien kretser, kretssekretær i Troms 1947-49. Gift med Gurine (d. 1963). Hans to sønner, Gunnar og Olav, gav i 2010 ut boka "Emissærens dagbok" om sin far (Nordnorsk Forlag).

Sodefjed, Elin (f. Sandal 1979, fra Lyngdal, adjunkt, idrett grunnfag) og Oddvar (f. 1979, lærer, musikk grunnfag), Ryenberget skole i Oslo 2004-05, utsendt til DNS i Nairobi for to år fra juli 2005.

Solbakken, Gerd, f. Lind-Tviberg 06.02.1945 (Nærøy), sykepleier, gift med Steinar, barn: Hans Christian, Sidsel Ane, Gro Beate. Misjonær i Indonesia 1977-80.

Solbakken, Steinar, f. 25.03.1941 (Lillehammer), cand theol, gift med Gerd Solbakken. Sokneprest i Nærøy i Namdalen i 70-åra og formann for Val-styret. Misjonær i Indonesia 1977-80. Stiftskapellan i Møre Bispedømme fra 1993, sokneprest i Lier fra 1997.

Solberg, Anna, 1895-1974 (Ski), første leder for sentralkontor for barnearbeid i NLM, opprettet 1929. Var lærer på Fjellhaug Bibelskole fra 1929.

Solberg de Garnica, Anne Turid, f. 26.11.65 (Volda), adjunkt, misjonær Bolivia 1994-98. Eneste lærer på den norske skole i Sucre. Gift med David Garnica i Sucre i 1997. Bosted: Tonstad

Solberg, Arne, f. 18.12.1948 (Botne), gift med Gudrun f. Anmarkrud. Misjonær i Etiopia 1974-88, misjonssekretær ved hovedkontoret 1988-90, personalkonsulent ved NLM Hovedkontor fra 1990. NLMs representant i Etiopia 1997-98. Kirkeverge i Øvre Eiker fra ca.2000.

Solberg, Astrid Mæland, f. 25.12.1961 (Bergen), misjonsskolen, adjunkt, gift med Kåre Solberg, barn: Johannes, Thea, Anna. Misjonær på Elfenbenskysten 1989.

Solberg, Bjarne, lærer på Hurdal Verk 1946-47 og 1960-69.

Solberg, Gudrun, f. Anmarkrud 20.06.1950 (Drammen), førskolelærer, gift med Arne Solberg. Barn: Stine, Anna (1976-78), Borghild, Kjersti, Gunnar. Misjonær i Etiopia 1974-88 og 1997-98.

Solberg, Harald, kretsformann i Vestfold til utgangen av 1995

Solberg, Janne Ekroll, f. 1973, Engesetdal, utdanning fra Gimlekollen Mediehøgskole og Volda medielinje. Informasjonskonsulent ved Nasjonalforeningen for folkehelsen, informasjonssekretær/journalist i Utsyn fra 1.10.2000.

Solberg, Kåre, f. 02.02.1960 (Holmestrand), misjon­sskolen, agronom, gift med Astrid f. Mæland. Misjonær på Elfenbenskysten 1989. Lærer Drottningborg 1993-94.

Solberg, Liv-Karin, f. Sletta 14.01.1940 (Oslo), lærer, gift med Øivind Solberg, barn: Olav, Svein Øivind, Kristian, Astrid, Louise, Ingvill. Misjonær i Etiopia 1967-69, 72-75, 82-83.

Solberg, Magnus, 1919-78, Åkrehamn, forkynner i Stavanger krets, senere i Haugesund krets 1956-76.

Solberg, Øivind, f. 17.09.1937 (Østre Toten) , lege, gift med Liv-Karin Solberg. Misjonslege i Etiopia 1967-69, 72-75, 80, 82-83.Arbeid for Kirkens Nødhjelp i Etiopia under sultkatastrofer 1974-75, 84-85, og i Eritrea. Klinisk overlege ved Psykososialt senter ved Universitetet i Oslo, arbeid i flyktningeleir i makedonia 1999.

Solbukta Ungdomssenter, Øyenkilen, 1626 Gressvik, Oslo krets. NLMs første leirsted, innviet 24.07.1949. Nytt hovedbygg ble reist i 1959, etter brann året før. Leirskolestyrer Reidun Guldhaug, styrer Steinar Gulbrandsen i 1996.

Solem, Andreas, formann i Hovedstyret (fellesstyret i NLM) 1936-42, etter mange år som medlem. Forretningsfører i NLM fra 1918, og generalsekretær når Brandtzæg var på reiser.

Solem, Johannes, 1868-1948, stadsingeniør i Ålesund, han spilte en stor rolle i NLMs første tid, som frivillig forkynner og misjonsleder. Han var med på første generalforsamling i 1891. I 1909 flyttet han til Halden og ble en leder for NLM på Østlandet, bl.a. formann i Kristiania krets fra 1911. Reiste i 1918 tilbake til Ålesund der han ble borgermester til 1935. Flyttet for andre gang tilbake til Mysen på Østlandet 1936. Medlem av NLM fellesstyret 1912-18. Gift med Julie f. Kjøsterud, Drammen (d. 1949). Hun tok initiativet til starting av kvinnekomiteen. Barn:bl.a. Louise (misjonær, gift med Olav Lie).

Solemdal, Berit, 1885-1947 (Romsdal), lærer, USA-opphold, misjonær i Kina 1915-46. Styrte Bibelskolen for kvinner på misjonsfeltet i Kina.

Solerød, Erling, f. 1939, lærer, gift med Gerda (lærer fra Øyslebø i Vest-Agder), barn: Arne (død 1985), Janne Tove. Formann i Oslo kretsstyre 1986-88, hovedstyremedlem 1991-97. Bosted: Halden

Solgry ungdoms- og misjonssenter, 5520 Sveio, Haugesund krins. Ung­domssenteret ble åpnet 1978. Daglig leder Geirmund Gausel fra høsten 1998. Fra 2010 overtok tvillingene Magnus (full stilling) og Nils Ove Notland styrerstillingen

Solgaard, Jan (f. 1965, jordbruksutdannet, misjonsskolen) og Kirsten Frøjk f. Sørensen (f. 1965, sykepleier), og barna Anette, Anders. DLM-misjonær til Tanzania 1994.

Solhaug, Karl, Brumundal, d. 1964. Var en tid kretsformann i Hedmark.

Solheim barnehage, 4048 Hafrsfjord, Stavanger krets

Solheim, Dagfinn, f. 16.03.1944 (Fusa), cand theol, dr. missiologi (1978), gift med Kari Helene f. Aarsland, barn: Øivind, Wenche, Arild, Bjarte. Misjonær i Japan 1972-77, forkynner 1979-80, Japan 1980-83, forkynner 1984-85, Japan 1985-87, lærer Fjellhaug, leder av China-Instituttet 1987-90, inspektør ved Fjellhaug Misjonsskole fra 1991.

Solheim, Geirid, misjonssentralen ved Hovedkontoret fra 1997.

Solheim, Kari Helene, f. Aarsland 15.02.1943 (Hå), husflidskole, gift med Dagfinn Solheim. Misjonær i Japan 1972-87.

Solheim, Odd Harald, fjøsmester, Val landbruksskole.

Solheim, Oddvar B., f. 1952, gift emd Ellfrid Gravem, oppgaver innen økonomi og administrasjon i NLM Øst-Afrika fra høsten 2010.

Solheim, Øivind, f. 28.12.1971, fra Japan/Oslo, Fjellhaug misjonsskole, historie grunnfag. Forkynner. Internatleder på Kvitsund fra høsten 1997. Barne- og ungdomssekretær i Nordland fra 1999. Konst. kretssekretær i Nordland krets fra 1.04.2001. Forsamlingsleder i Misjonshuset i Haugesund fra 1.juni 2006.Gift med Hildegunn, f. Kalleland Meling1972, lærer. Barn: Heidi, Brit Elin, Rebekka.

Solheim, Ådne, hjelpemiddelkontoret ved NLMs hovedkontor 1996

Solhjell, Svein L. (Gol) og Anne Johanne, f. Sønderland (Treungen, regnskaps-utdannet), utsendt til Etiopia august 1998-2000. Anne var økonomileder i Addis Abeba, og tar til som hovedbokholder ved hovedkontoret i Oslo fra februar 2001.

Solhøgda leirsted, 6622 Ålvundfjord, Nordmøre krets, styrerpar: Kari og Arne Johan Gagnat. Åpnet 1964.

Sollamo, misjonsstasjon og distrikt i Etiopia (SWS-synoden). Arbeidet med oppbygging av stasjonen startet 1973 ved Gustav Loland. Menighets­arbeid mellom gudji- og gedeo-folket ved forstander Aseffa Atara og Odd Rannestad. Helsearbeid.

Sollesnes, Ivar, 1881-1965, fra Jondal og Stord. Forkynner i Haugesund krets gjennom en mannsalder, 1908-62. Bodde mesteparten av tiden i Tørvikbygd. (Emissær Anders Eide skrev bok om ham i 1994, på eget forlag).

Solli, Einar, generalsekretær i Laget, akademilektor ved NLA 1975-90. Gift med Ragnhild, logoped. Bosted: Jordelia ved Larvik.

Solli, Sven Åge, f. 1963, bosatt på Gjøvik med kona Ranveig og tre barn. Utdannet i journalistikk fra Gimlekollen, programingeniør ved Høgskolen i Gjøvik og bedriftsøkonom fra BI. Arbeid i 10 år som tekniker og journalist innen radio og tv, bl.a. NRK. Kretsformann i Oppland fra sommeren 2001. Kretssekretær i NLM Telemark krets fra 2006 og er bosatt i Porsgrunn.

Sollid, Marie, f. 20.03.1950 (Surnadal), misjonsskolen, sykepleier. Misjonær i Etiopia 1982-85, 86-90, 91-95. Utreise igjen 1997/98 (SWS).

Solsvik, Joakim, 1909-95 (Fjell), gift med Marta f. Landro 1918, barn: Jostein, Marie, Erene, Eimund, Olav. Forkynner i Bergen krets 1934-76.

Solsvik, Åge, f. 18.03.1954 (Bergen), gift med Signy f. Knudsen, barn: Dagny, Arthur, Svein Åge, Gunnhild, Anne Marie. Leirskolelærer og forkynner i Vestfold 1987-93, forkynner/områdesekretær i Agder krets fra 1993, og i Stavanger krets fra høsten 2001. Bosted: Flekkerøy.

Soltun soldatheim og ungdomssenter, Bjørkvn 23, 9250 Bardu (77 18 12 04), Troms og Finnmark krets. Innvidd 31.7.71. Styrer: Egil Grandhagen 1973-76, Thor Fremmegård, Eirik Johnsen 1985-90, Torbjørn Honnemyr 1990- 91, Sigurd Halvorsen 1991-95. Daglig leder Anette Jensen fra 1996. Bestyrer Knut Heng til sommeren 1996, Sigurd Olav Lende august 1996-juni 97, Frode Nordhelle fra juli 1997 til aug.’99, Trond Vegge fra høsten 1999, styrer Øivind Ruud Kringstad, deretter fra 2.august 2010: Anders Vedøy.. Husmor Berit Bø 1987-93, Oddrunn Ueland fra 1993, Annette Jensen fra jan. 1995.

Solvang, Anlaug, f. 1943, kontorfullmektig Kvitsund Gymnas.

Solvang, Marit, f. 05.07.1947 (Oslo), barnepleier, sosialkonsulent, misjonær i Japan 1977-81.

Solvoll, Erlend Hartvig, f.07.07.1966 (Lavangen), næringsmiddeltekniker, gift med Tone. Misjonær i Kenya 1995-97.

Solvoll, Tone, f. Eek Pedersen 08.06.1969 (Bamle), næringsmiddeltekniker, gift med Erlend. Barn: Kenneth. Misjonær i Kenya 1995-97.

Solåsen Ungdomssenter, 3280 Tjodalyng, Vestfold krets. Styrerpar: Johan og Marit Wittersø Rømo 1996.

Somaliland, norddelen av Somalia., fungert som selvstandig republikk siden 1991, men ikke offisielt anerkjent av andre stater (2008). Ca. 3,5 mill. Innbyggere, hovedstad Hargeisa. NLM er registrert som bistandsorganisasjon i landet (helse, vann, utdanning), skal sende et korttidsteam ut I november 2008 og et legeektepar I 2009.

Somali-regionen i Øst-Etiopia, nytt satsingområde for NLM blant denne muslimske folkegruppen på ca. 4,2 mill. mennesker. Vedtatt på misjonær­kon­feransen i Etiopia 1996, og av EECMY. Et utviklingsprosjekt i samarbeid med Kirkens Nødhjelp vil starte med senter i Filtu (140 km fra Neghelle) og El Kere. Administrasjonsbyen er Jijiga, med en liten kristenflokk.

Sommerskole. Den første sommerskolen i Norge ble holdt på Framnes i 1911 av skolestyrer Ivar Åsen, etter impuls fra England. Senere har mange av misjons­organisasjonene slike faste ukelange sommerskoler flere steder i landet.

Sonne Petersen, Henrik og Agnete, se: Petersen.

Sortland, Anders, f. 1874, byggmester i Bergen. Leder i Bergen fellesforening, styreformann i kretsen 1918-22, 36-38.

Sotra (NLM), se Tremorkirken

Spangereid, Tobias E., 1885-1971, bonde i Spangereid fra 1917, forkynner i Agder krets i ca. 40 år. Stod i vekkelser. G/m Signe, barn: Yngvar.

Spanne, Synnøve, f. 1948 (Arendal/Målselv), lærer, arbeider i Hedmark krets 1975, i Troms krets fra 1976. Lærer på Nordborg 1979-81, ungdoms­sekretær i Troms og Finnmark fra 1981. Abonnentsekretær i Utsyn fra 1989.Veileder/sjelesørger ved Fjellhaug Skoler fra høsten 1999.

Spikkeland, Håvard, lærer ved Kvås folkehøgskole fra 2000.

Spikkeland, Tone Marie, f. 1957, forretningsfører i Agder krets til 1993. Økonomisekretær i Lynor

Spiren barnehage, Asbj. Øveråsv.13A, 7036 Trondheim

Splittelsen i NLM 1963 (Verden for Kristus, s328), se: NLL.

Sponbukt, S. A., 1887-1967, Østfold. Pionérforkynner i Oslo krets, fra 1914.

Språk i verden: 6528 språk (UT i all verden, nov-94)

Språkskolen, Addis Abeba, Etiopia. "Joint Language School".

SRH, se: Yirga Alem Hospital, Etiopia

Stack, Reidun Kolnes, f. 1958 (Stavanger), lærer, misjonsskolen. Misjonær i Bolivia 1986-88. Senere gift med Ken Stack og bor i USA.

Stakkeland, Oskar, 02.05.1920 (Fjotland) – 13.03.2006, pianostemmer, Musikkonserva­toriet i Oslo 1944-45. Gift med Johanne f. Brekke (død 1988), barn: Jan Oddvar, Øystein, Mailis (gift med Tom Gallatin). Gift andre gang med Synnøve f. Sandve 1933. Sanger, forkynner Stav­anger krets 1938-87, sekretær i Flekkefjord Felleslag. Han har komponert melodien til Kor stort min Gud, at eg ditt barn får vera. Ga ut Sanghefte i 1997 med 14 melodier og 9 originale tekster. Synnøve har gått Fjellhaug Bibelskole og arbeidet 12 år i NLM, inkludert 7 år på Jakobsbakken. Hjelpepleier ved aldersheim i Flekkefjord.

Stamland, Nils,1902-69, Porsgrunn. Forkynner i Skien krets fra 1957.

Standal, Vigdis, se: Rekvik Standal, Vigdis

Stang, Tove Anita, f. 1967 (Tune), barne- og ungdomsarbeider i Hedmark krets fra 1987.

Stangeland, John Petter, f. 31.05.1958 (Stavanger), lærer og rektor Kvås 1983-94. Gift med Kari f. Fredheim. Misjonær Japan 1994-98. Rektor på Hurdal Verk fra 1.8.1998.

Stangeland, Kari, f. Fredheim 05.02.58 (Evje), hjelpepleier, gift med John Petter, barn: Kristine, Ingvild, Ragnhild, Astrid. Misjonær Japan 1994-98.

Stangeland, Sigrunn, f. 08.08.1947 (Stavanger), misjonsskolen, sykepleier, jord­mor. Misjonær i Etiopia 1977-80. Sykepleier i Stavanger. Leder av kretsens innvandrerutvalg (IKFs I.U.) 1995-98.

Stangeland, Torlaug Kari, f. 31.08.1949 (Stavanger), lege, misjonsskolen. Misjonslege i Peru 1979-84, 86-90. Kommunelege og senere privatpraktiserende lege i Ålgård.

Starheimsæter, Svein Ove, f. 1978, Ørskog. Lastebilmekaniker og sjåfør. Forkynner i Misjonssambandet fra februar 2001, fast ansatt fra 25.03.02 i Sunnmøre og Romsdal krets.

Stat/kirke. Stat og kirke har alltid vært knyttet til hverandre i Norge, siden Olav Trygvassons tid i 995. Også da reformasjonen ble innført i 1537 ble kirken og staten bundet sammen, og da eneveldet ble innført i landet 1660. Konventikkelplakaten kom i 1741 og stod ved lag i 101 år. Grunnloven av 1814 fastholdt statskirkeordningen. Dissenterloven kom i 1845, frivillig kirkelig landsmøte i 1873, første bispemøte 1915, lov i menighetsråd og menig­ hetsmøter i 1920. Kirkemøtet opprettes i 1984. Bispedømerådene ansetter menighetsprester 1986, for første gang siden 1660. (Veien fram, s304)

Statskirken: "Dei fleste av oss er einige om at statskyrkja ikkje kan gi alt det eit sant kristenliv treng". (Hope i Kyrkja og Guds folk, 1923). "Kirken lider av tradisjonsbundet lydighet mot staten, og av en normløs tilpassingsevne overfor tidens krav". (Øystese i Vårt Land 13.5.96: Bedehuset og "kaffedralen"). Statskirken er anbefalt foran folkekirken (Jon Kvalbein i Fast Grunn 4/75, Veien fram s.337ff). Se: Kirken. Kyrkja.

Staurheim, Astrid, lærer på Val til juli 1995.

Staurset, Knut, 1892-1979, forkynner i Sunnmøre og Romsdals krets fra 1920, kretssekretær 1937-47. Gift med Åsta, 1893-1985.

Staurset, Marit, 1887-1977 (Romsdal), sykepleier, 5 års studier ved Moody Inst, USA. Misjonær i Kina 1918-48, virket deretter for misjonen i heimearbeidet.

Staurset, Peder J., 1902-77, lærer, gikk del av misjonsskolen. Formann og sekretær i Nordland krets (da: Nordland fellesforening) 1933-40.

Staurseth, Anna Mathilde, f. Andersen, 1892-1960 (Kristiansund), artium, kontordame, gift med Even Staurseth. Misjonær i Kina 1917-32. Barn: Erik, Martha, Ruth, Ida, Signe, Ingrid, to barn døde.

Staurseth, Even, 1885-1974 (Romsdal), snekker, misjonsskole, studie­opphold i USA, gift med Anna. Misjonær i Kina 1915-38. Forkynner i Norge, medlem av hovedstyret fra 1946, og formann 1949-52.

Stautland, Anne Karine, f. 13.20.1979 Eikeland, Bjerkreim, journalistutdanning bjerkely og Stavanger. Gift med Helge Stautland. Journalist og senere redaksjonssekretær i Utsyn fra 2002.

Stautland, Jostein, f. 1940, Stord, maler. Ungdomssekretær i Bergen, for­kynner i Haugesund krets 1971-75.

Stautland, Torunn, f. 1970, avislinja Gimlekollen. Journalist i Utsyn 1992-95, deltidsarbeider i Ungdom og Tiden fra 1995-juli 1996. Kristendom mellomfag ved MF 1997. Gift med Harald Haraldsen, Kristiansand.

Stava, May Britt, f. 1967, adjunkt Tryggheim vgs 1991-97.

Stavanger byforsamling (NLM) brukte Kinahuset i årene etter 1906, og Betania til større møter. Forsamlingshuset Salem ble innviet 12.okt.1924, Bergjelandsgt 38/Breigt.7-9, 4012 Stavanger (Straume: Kristenliv i Rogaland, s.447f). Johannes Daasvand vart fast arbeider i byforsamlinga 1920-30, flere vekkelser bl.a. ved Tormod Vågen i 1931. Byforsamlingen har egen "bysekretær", Terje Thorsen 1983-84, Jakob Middelthon 1985-91, Øystein Meling 1992- 98, Terje Thorsen fra 1998, Hans Kirkholm fra 2003.. 75-års jubileum for huset 12.sept. 99. Nybygg og fornying av det gamle i 2003. Nytt navn: Salem Misjonsforsamling.

Stavanger krets, største kretsen i Misjonssambandet, grunnlagt 4-5. nov. 1900 med møter i Nygata bedehus og Misjonshuset (NMS). Kretsen skulle bestå av Stavanger amt og Flekkefjord prosti. Første kretsformenn var Gustav C. Gundersen og Bernt Høiland. Sekretæren var I.M.Bowitz. Br.P.Mugås var både formann og sekretær i 1910-36, da ledet han arbeidet fra Egersund. Johannes Daasvand var kretssekretær 1936-41. I hans ettermanns tid, Tore Botnen, sekretær 1941-55, ble kretskontoret flyttet til Østervåg 24, senere til Ø. Holmegt 8, Stavanger. Senere kretssekretærer har vært Tore Tungland 1956-73, Arthur Kråkenes 1974-84, Kåre Eidsvåg 1984-2000, Bjarne Dagsland konstituert 2000-01, Øystein Meling fra 1.05.2001, og Birger Helland fra 1.august 2009. Kretsformenn: Johs Haavandstein, Arne Gjedrem 1946-54, A. Skromme 1954-56, Einar Tonstad 1957-64, Jesper Krogedal 1964-67, Tore Steinsland 1968- 79, Tor Ydstebø 1980-88, Reidar Bjørkvik 1988-89, Håkon Helgøy 1990-95, Hans Edvart Bø 1995-2004, Anders Olsen fra sommeren 2004, Raymond Bjuland fra sommeren 2009. Kretsen har 4 ungdoms­sentrer: Tonstadli, Utsyn, Holmavatn, Ersdalstun; Tryggheim ungdomsskole og videregående skole; Fjelltun Bibelskole. Krets­kontor: Ny Olavskleiv 8, Boks 147, 4001 Stavanger, fra september 1982 til juli 1998. Da ble huset solgt og kretskontoret og nærradioen flyttet til nyoppført kontorbygg ved Fjelltun Bibelskole, Gulaksveien 4, 4017 Stavanger (51 82 31 00). Kretsens 100-årsjubileum feiret 4-5.nov.2000 (Utsyn 36/2000).

Stave, Kirsti, lærer på Vestborg til 1994.

Stave, Noralf Kjell, timelærer Vestborg fra høsten 2000

Stavenes, Ann-Jorid og Øyvind, barn: Joakim, Katinka, til Etiopia 1.aug.2008.

Stavik, Lilly, Ålesund, kontorsekretær ved Sunnmøre og Romsdal kretskontor fra 1988.

Stavik, Aase, f. 10.05.1924 (Fræna), sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania 1954-60, 62-67.

Stavland, Silje (f. Mjåland, fra Kristiansand, sykepleier) og Ole Morten (fra Karmøy, diplomøkonom), utsendinger for to år i Indonesia, fra sommeren 2005, og fra januar 2010.

Stavnes, Øyvind og Ann Jorid, antatt som misjonærer i NLM jan.2008, plassering seinere.

Stavran, Liv Antonsdotter, se: Ljøkjell, Liv.

Steen, Bjørg Marie, f. Berge 05.07.1944 (Finnøy), misjonsskolen, anestesi­sykepleier, gift med Frode Steen. Misjonær på Taiwan i 4 perioder 1972-89; barn: Leif Arild, Liv Kristin, Ellen Marie. Arbeider i resepsjonen på Fjellhaug 1996.

Steen, Frode, f. 16.09.1947 (Strand), gift med Bjørg Marie f. Berge,. Misjonær på Taiwan 1972-89, forkynner for hovedstyret 1977-79, 1982, daglig leder Nytt Liv Media nærradio (Stavanger) 1985-88, lærer på Fjellhaug fra 1989, leder av China-Instituttet der. Har skrevet boken Fortsatt Kinamisjon om arbeidet på Taiwan.

Steen, O.A., snekkermester i Kristiansand. Første formann i Kristiansand (=Agder krets) 1896-99. Han deltok også i arbeidet for Misjonsselskapet og Indremisjonen.

Steilbu, Arne-Harald, f. 1965 (Senja), økonomoleder Nordborg fra 1989.

Steilbu, Kirsten Ragnhild, f.1963 (Senja), adjunkt, lærer Nordborg fra 1992.

Steinbru, Anne Kari, f. 1959 (Suldal), Fjellhaug bibelskole, butikkdame i Valdres i fire år, regnskapsfører Haugesund krets fra 1986. Styrer ved Holmavatn fra sommeren 2007. Bosted: Nærbø. Begynte 1.1.2011 som kontorsekretær i 40%-stilling for IKF, Stavanger.

Steinholt barnehage, Eie, 4370 Egersund

Steinhovden, Jan Magne, f. 01.03.1971, lærer, engelsk grunnfag, musikk mellomfag. Musikklærer på Fjellhaug fra 1996, og fra 1999 på Kongshaug. Gift med Gudveig Bjotveit i 1999. Rektor ved Tabor Evanb.College i Awasa fra høsten 2006, og i Mekanissa fra høsten 2008. Fra høsten 2010 tilsatt i musikkseksjonen ved NLA Høgskolen. Gudveig, f. 1977, fra Rosendal ved Bergen, interiørkonsulent. Barn: Sigurd Helene, Samue, Jon Gabriel.

Steinhovden, Jarl, f. 15.05.1940 (Flora), adjunkt, gift med Magna Steinhovden. Misjonær i Etiopia 1972-77, 79-82, 85-87.

Steinhovden, Magna, f. Førde 25.09.1936 (Bremanger), sykepleier, jordmor, gift med Jarl Steinhovden, barn: Sissel, Jan Magne. Misjonær i Etiopia 1972-87.

Steinskog, Solveig Synnøve, f. Indset 21.10.1949 (Midte Gausdal), misjons­skolen, sykepleier, jordmor, gift med Torgny Steinskog, barn: Berit, Kamilla, Ove, Ingvar. Misjonær i Tanzania 1979-80, 92-94. 96-98, 2001-09

Steinskog, Torgny, f. 1954 (Gjesdal), misjonsskolen, gift med Solveig Synnøve. Misjonær i Tanzania 1979-80, 81-83, 92-94, 96-98, 2001-09

Steinsland, Tore, bonde på Bryne. Formann i Stavanger krets 1968-79. Bror til Målfrid Sandve og farfar til Marit Halvorsen.

Steinsland, Marit, f.1969 (Talje), barne- og ungdomsarbeider Haugesund krets fra 1994-97. Gift med Kjetil Halvorsen. Plassert som misjonær i Peru fra 1997.

Steinstø, Nils, f. 2.04.1922, lærer i folkehøgskolen i 9 år , bl. a. på Tryggheim 1948-56. Deretter lærer i grunnskolen i 31 år , i Nordheimsund, der han bor. Gift med Solveig, barn: Ragnhild og flere.

Steinsvik, Norunn, f. 25.06.1945 (Volda), misjonsskolen, operasjonssykepleier. Misjonær i Hong Kong 1971-75, 77-83, 87-90. Styrer ved Sanitetshjemmet i Ålesund fra 1990 (Utsyn 27/98).

Stemmerett-spørsmål, om kvinnenes stemmerett i NLMs general­for­samlinger. Saken har vært oppe til drøfting gang på gang i NLMs historie, og ble behandlet for 5. gang på generalforsamlingen 1997 (Verden for Kristus, s.153, 373). Se: kvinners stemmerett, generalforsamling, Sigurd Odland.

Stenberg, Bjørn, 1962-91 (Lund), misjonsskolen, gift med Anne Grethe Gangås Stenberg. Misjonær i Peru fra 1988. Barn: Frode, Kjetil, og en som ble født etter farens død. Druknet i Peru ved forsøk på å berge en ungdom, 25.12.1991. (Utsyn 2/92, 37/92).

Stenberg, Anne Grete , se: Omdal

Stene, Endre, fra Klæbu, Trøndelag. Fjellhaug Misjonshøgskole 1995-99. Gift med Edel Tværåli fra Røyrvik i Namdal. Barne- og ungdomssekretær i Fjordane krets fra høsten 2000. Kretssekretær i Fjordane. Kretsleder i Namdal og Sør-Helgeland fra august 2010 Barn: gutt.

Stene, Eva Johanne, f. 21.03.1952 (Namsos), misjonsskolen, lærer. Kontor­assistent Namsos kretskontor 1983-84. Misjonær på Taiwan 1985-88.

Stenklev, Signe Aspevoll, f. 21.07.1959 (Harstad), kontorutdannet. Misjonær i Hong Kong 1986-89, arbeider i NLM Økonomiavdeling til sommeren 1994.Gift med Jens K.S.Stenklev, barn: Andrea Yuanxing.

Stensland, Georg, leder for NLM Ung Region Øst, 2010. Talsmann for NLM Ung-lederne i 2010 i samtaler med Hovedstyret.

Stensland, Ida Otilie, 1882-1954 (Kristiansund), sykepleier, jordmor. Misjonær i Kina 1910-46 (Laohokow, feltets jordmor).

Stensland, Lars, f. 12.07.79 , barne- og ungdomssekretær i Haugesund krets fra 1999. Gift med Kjersti, har barna Simen og Leah. Startet som misjonærer mellom datooga-folket i Tanzania i 2007, ble flyttet til Kiabakari bibelskole fra høsten 2009.

Stensland, Odd Eivind, f. 20.07.1960 (Hjelmeland), gift med Thorhild Irene f. Vorland, barn: Marianne, Ivar, Kristine. Bedriftsøkonom, Fjelltun bibelskole. Forkynner i Bergen krets fra 1985.

Stenvik, T.H., forretningsfører i NLM 1917-18.

Stevik, Ole Jørgen, adjunkt i allmenne fag på Val landbruksskole 1996.

Stevik, Petter, driftsleder gård, Val landbruksskole 1996.

Stevold, Amandus, 1877-1939 (Ålesund), misjonsskolen. Misjonær i Kina 1902-19. Gift med Paula f. Mathisen, død 1909. Gift andre gang med Emilie f. Frønsdal. Barn: Hjørdis, Marcel, Liv.

Stevold, M. Emilie, f. Frønsdal,1874-1948, musikkutdanning, gift med enkemannen og misjonæren Amandus i 1910. Misjonær i Kina 1910-19.

Stevold, Paula, f.Mathisen, født i Ørskog, Sunnmøre, og gift med Amandus Stevold . Sammen reiste de til Kina 1902, der hun døde 1909.

Stien, Inger Anita, husholdsassistent Val landbruksskole 1996.

Stieper, Marianne, økonomisekretær Fjellhaug Skoler til sommeren 1999, økonomimedarbeider Lunde Forlag fra samme høst.

Stige, Anne Gro Bjerkestrand, f. 20.09.1957 (Oslo), misjonsskolen, førskole­lærer, gift med Arnfinn Stige, barn: Martin, Andreas, Kristoffer. Misjonær i Indonesia 1984-88. Mosjøen 1990-96.

Stige, Arnfinn, f. 01.07.1956 (Molde), gift med Anne Gro Stige. Misjonær i Indonesia 1984-88, forkynner for hovedstyret 1981-84 og 88-89. Krets­sekretær Helgeland 1990-96 (Mosjøen). Fra 1997 er han forkynner i halv stilling i Sunnmøre og Romsdal krets, samt styrer ved Vestheim Ungdoms­senter.

Stige, Asbjørn, f. 13.05.1958 (Skodje), misjonsskolen, gift med Turid Waagsbø Stige. Misjonssekretær i Laget, Trondheim, 1984-86. Redaktør av Ungdom og Tiden 1986-90. Misjonær i Kenya 1990-92. Innsamlingsleder ved Vestborg ett år. Redaksjonsleder i Utsyn 1994-99 Redaktør av Utsyn og informasjonssekretær fra 1. august 1999.

Stige, Lars Birger, f. 1947 i Engesetdal. Lærer ved Vestborg vgs i 1978-87. Økonomisjef i Stranda kommune. Rektor på Vestborg fra høsten 1998.

Stige, Per Ove, f. 1939, programsekretær i Norea Radio, Oslo-kontoret, 1999-2009.

Stige, Solveig Randi, f. 23.12.1948 (Skodje), misjonsskolen, førskolelærer. Misjonær i Kenya 1982-85, 87-88.

Stige, Turid Waagsbø, f. 08.06.1961 (Stranda), misjonsskolen, kontorutdannet, gift med Asbjørn Stige, barn: Jenny, Jakob, David. Misjonær i Kenya 1990-92.

Stock, Jorunn Bergljot, f. 1941 (Vadsø), sykepleier, jordmor. Misjonær i Bolivia 1984-86.

Stokholm, Helle, f. 1961, sykepleier, jordmor, DEM-misjonær i Etiopia i 1990-årene (medical coordinator for SES, Awasa).

Stokke, Knu, utsendt som Kina-misjonær av Kinamisjonsforbundet (NLM) i 1891, men gikk over til Den forenede kirke i USA. Misjonær for denne kirken i Kina og Mongolia 1896-død 1921.

Stokkeland, Jostein, fra Klepp, rektor Kvitsund Gymnas 1974-76.

Stokstad, Ann Kristin, se: Haga, A.K.S.

Storbykonsulent i NLM. Stillingen ble opprettet i august 1995 og er knyttet til heimesekretariatet. Hans hovedoppgave er å informere om og motivere til etablering av nærmiljøsentrer og andre nybrottstiltak i byene. I stillingen var Magne Gillebo til juni 1996, deretter Thor-Rune Fiskum. Stillingen har vært knyttet til Sagene Nærmiljøsenter i Oslo.

Stormo, Kåre, styrer Jakobsbakken til høsten 1996.

Stormoen, Harald, f. 1954 (Bergen), gift med Solrun f. Sørli. Forkynner i Bergen krets 1976-77, i Sunnmøre og Romsdal krets fra 1977.

Stoveland, Asbjørn, lærer Kvås Folkehøgskole fra 1936, styrer 1945-61.

Strai, Klara, f. 1934, gift med Sverre Strai, barn: Tone, Torveig, Sissel, Ingbjørg. Kokk Tryggheim ungdomsskole/folkehøgskole i flere perioder 1952-2001. Sverre var lærer på Tryggheim 1960-83.

Strand, Greta, f. Leifsen 29.09.1964 (Haugesund), førskolelærer, gift med Svein Erik. Misjonær i Japan 1992-96, 2001-. Barn: Thomas, Jonas..

Strand, Kirsti Helene , f. 03.12.1946 (Skodje), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Japan i 4 perioder 1972-88, 90-93, 94-97, og fra august 1998.

Strand, Knut, f. 03.04.1948 (Skodje), gift med Bergljot f. Wold, barn: Øystein, Torbjørn, Jogeir, Håvard. Ungdomsarbeider i Sunnmøre og Romsdal 1971-73, styrer Rjånes 1973-86, forkynner i kretsen fra 1988, kretssekretær fra august 1997.

Strand, Marit Slimestad, kjøkkenleder Hurdal Verk 1996.

Strand, Ola, styrer på Norsjø Ungdomssenter, Skien krets, til 1994.

Strand, Otto, f. 1896, Hurdal. Småbruker, månedsarbeider i NLM fra 1960.

Strand, Randi, fra Nag, kristendom og idrett grunnfag, bibelskolen i Grimstad. Lærer på Fjelltun 2001-02.

Strand, Svein Erik, f. 15.02.1965 Lørenskog, misjonsskolen, gift med Greta. Barn: Thomas, Jonas. Misjonær i Japan 1992-96. Daglig leder ved Nybyen nærmiljøsenter (Dram­men) 1996-97. Stilling som diakonkonsulent ved hovedkontoret fra aug.'99. Utreise til Japan august 01.

Strand, Øystein, inspektør og kjemilærer ved Vestborg vgs fra 2001.

Strangstad, Hans, fra Tretten. Deltidsforkynner i Oppland krets i 1980-årene.

Strangstad, Inger Melbø, f. 25.02.75 Lillehammer; lærer, bibelskole; barne- og ungdomssekretær i Oppland fra 1.8.1998. Gift med Harald.

Straum, Geirtrud, f. 07.07.1937 (Tysvær), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Japan 4 perioder 1970-89, 90-93, 94-96. Lærer på Fjellhaug 1980-81, hovedstyreforkynner fra 1996.

Straume, Anders Egil, f. 1983 barne- og ungdomssekretær i Sunnmørwe og Romsdal fra 1.aug.2007 til2010

Straume, Berit Johanne,f. Hildestrand 21.06.1941 (Haram), sykepleier, gift med Olav Straume. Barn: Bodil Kristine, Elin (død), Janne, Ole André. Misjonær på Taiwan 1967-72.

Straume, Bertha, 1896-1982, f. Kile, gift med Jakob Straume. Misjonær i Kina 1922-38.

Straume, Jakob, 1894-1978 (Volda), misjonsskolen, gift med Berta Straume, barn: Gjertrud Solveig, Jorunn Kjellaug, Sjurd-Folke. Misjonær i Kina 1921-38. Han har skrevet mange bøker fra Kina (Langs vegen, Det som greip meg mest i heidningeland, Atterreising) og fra Norge, bl.a. Kristenliv i Bjørgvin; K. i Buskerud og Jarlsberg; K. i Hard­anger; K. i Namdalen; K. i Rogaland; K. i Trøndelag, K. i Opplandene; K. på Nord­møre, K. på Sunnmøre og Romsdal.

Straume, Olav, f. 14.09.1942 (Volda), gift med Berit Johanne f. Hildrestrand. Forkynner for hovedstyret 1967, misjonær i Taiwan 1967-72, kretssekretær i Sunnmøre og Romsdal krets 1978-80, forkynner der 1972-78 og 80-87, studieleder i Biblia 1987-97. For­eningssekretær i Oslo krets fra januar 1998.

Ström, Anita, f. 10.09.1940 (Borgå), gartner, FLOM-misjonær i Japan 1972-76, 77-81, 82-86, 87-91, 93-97.

Strøm, Anna, 1892-1975 (Sverige), sykepleier, utsendt i 1921 som EFS-misjonær til daværende Italiensk Somaliland, til Tanganyika 1938 (Dongobesh stasjon/hospital). Der fortsatte hun i NLMs tjeneste da NLM overtok FESs stasjon i 1950. Hun har oversatt deler av NT til iraqw-språket. Kom hjem til Sverige i 1960.

Strøm, Aslaug Marie, f. Engejordet 01.12.1933 (Nordre Land), kontorutdannet, barnearbeider, gift med Åge Strøm, barn: Sissel, Berit, Bjørn Inge, Randi, Anne. Misjonær i Etiopia 1967-77, i Kenya 1980-83, igjen i Etiopia 1993-95 og fra juli 1999.

Strøm, Bjørnar, f. 1946 (Os), gift med Aase f. Ditlefsen, barn: Tore, Anne Kathrine. Forkynner i Nordhordland Indremisjon 1968-70, Trøndelag krets av NLM 1970-81 og fra 1988.

Strøm, Einar, f. 12.06.1968, agronom (Roan), gift med Ellen. Misjonær i Etiopia 1995-98 (Omo Rate), midlertidlig hjemmeopphold i 1997 pga sykdom.

Strøm, Ellen, f. Ommedal 30.04.1966, sykepleier (Gloppen). Gift med Einar Strøm, barn: Morten, Andreas, Arild, Randi. Misjonær i Etiopia 1995-98 (Omo Rate).

Strøm, Nils Kåre, f. 30.01.1950 (Bokn), lærer, gift med Signe f. Egeland, barn: Simon, Hege, Anne, Jarle. Forkynner for Hovedstyret 1969-70, ungdoms­sekretær i Agder krets 1975-78, i Stavanger krets 1978-80, for Hovedstyret fra 1980.

Strøm, Ole, f. 1971, gift med Irene, f. Trønnes. Barn: David. Barne- og ungdomssekretær i Nord­land krets fra 1995. Kom til Norge 1994 fra Calgary, Canada; Fjellhaug Bibelskole. Bosted: Bodø.

Strøm, Åge Ingebjørn, f. 26.10.1935 (Hitra), cand real, gift med Aslaug f. Engejordet. Misjonær i Etiopia 1967-77, 93-95, Kenya 1980-83. Utreise til Etiopia juli 1999.

Strømme, Arthur Fredrik Eismann, f. 30.07.1951 (Kvam), ingeniør, gift med Aud Marit. Misjonær i Kenya 1981-88, 92-95.

Strømme, Aud Marit, f. Frantzen 1953 (Kvam), førskolelærer, gift med Arthur Strømme, barn: Tormod, Marta, Margrethe, Erling. Misjonær i Kenya 1981-88, 92-95.

Strømme, Bernt Egil, f. 14.06.1952 (Kvitsøy), misjonsskolen, BI-kandidat, gift med Gunn. Misjonær i Bolivia 1978-82, 83-87, 89-93. Banksjef i Sauda Sparebank siden 1993.

Strømme, Elbjørg Kvistad, f. 1953 (Ulstein), misjonsskolen, førskolelærer, gift med Kjell Strømme, barn: Silje, Alvhild, Jon Eivind, Ingelinn, Hild Eirin. Misjonær i Kenya 1979-83, 84-88, 90-94

Strømme, Gunn, f. Aabø 06.11.1952 (Sauda), misjonsskolen, sykepleier, gift med Bernt-Egil Strømme, barn: Asbjørg, Knut Leo, Egil, Bjørnar. Misjonær i Bolivia 1979-82, 83-87, 89-93. Bosted: Sauda i Rogaland.

Strømme, Kjell, f. 09.02.1954 (Kvam), misjonsskolen, gift med Eldbjørg, misjonær i Kenya 1979-83, 84-88, 90-94. Studier 1994-96, lærer Framnes Vid.Skole fra høsten 1996.

Strømme, Øystein, f. 1978, fra Hardanger, vært mye aktiv i Misjonssalen, Oslo. Medlem av NLMs Hovedstyre 2006-12.

Strømsvik, Peder, formann i Nordland krets fra 2004.

Stråbø, Magne, f. 1967, gift med Tone Lise, vaktmesterassistent Tryggheim vgs fra 1994.

Stubberud, Arvid, 1931-99, lærer på Lena, skolestyrer i Snertingdal. Formann i Oppland krets. 1980-83 og 91-92.

Stubberud, Thorleif, død 1994, Rakkestad, forkynner.

Studio 19, (Fjellhaug), NLMs lokalradio, Oslo krets.

Sture, Magnus, 26.03.1920-94 (Landro), diakon, gift med Magny, misjonær i Etiopia (Gidole) 1949-55. Fra 1957 diakon ved Nærlandsheimen, Nærbø.

Sture, Magny, f. Landro, 8.01.1923-89, sykepleier, gift med Magnus Sture. Barn: Joran, Roald, Arne, Martha. De har også barnegrav i Gidole. Misjonær i Etiopia (Gidole) 1950-55.

Størset, Peder, d. 1916, lærer fra Bynes, emissær fra 1908.Gift med Petrine, 1881-1968.

Suao, menighetpå nordøstkysten av Taiwan.

Sucre, Bolivias formelle hovedstad, med sete for høgsterett og erkebiskop. Gr.lagt 1538, med Sør-Amerikas eldste universitet fra 1624. NLM har misjonsarbeid med bibelskole (CLET) og media-avdeling.

Sukka, Anna, f. 16.05.1949 (Suldal), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania 1980-84, 86-89, Kenya 1992-96.

Sundby, Johanne, grafisk formgiver ved Misjonssentralen (Ungdom og Tiden, Utsyn) 1995-desember 1999.

Sundby, Odd, lærer på Hurdal Verk 1950-58.

Sundal, Solveig, f. 29.01.1925 (Eid), kontorutdannet, misjonær i Etiopia 1965-69, 69-73. Senere arbeid på hovedkontoret, Oslo.

Sunde, Einar, f. 29.07.1937 (Stavanger), byggmester, gift med Margoth f. Bø (død 1989), barn: Wenche, Ove Kenneth, Margareth. Tømmermann ved Tryggheim vid.skole 1982-90, vaktmester og deltidsforkynner i Stavanger krets 1990-93. Kretsarbeider Nordmøre fra 1994 til sommeren 1995. Bosted: Stavanger. Gift andre gang med Mari f. Grostad, barn: Runar, Øivind. Einar er bror til Bernhard og Oddvar Sunde.

Sunde, Elisa, 1911-78 (Høyland, Sandnes), sykepleier, jordmor. Misjonær i Mandsjuria 1937-46, og i Etiopia 1948-65.

Sundgot, Hilma, f. Ulstein 11.05.1910 (Ulstein), BTI, sykepleier, misjonær i Kina 1937-46. Gift med Karl Sundgot (død 1981), barn: Tjodunn, Hilde, Kirsti, Eldrid

Sundgaard, Nic. ("Nikken", Nikolai), 1926-2012 i Roan, drev motefor-retning i Namsos 1946-91. Gift med Agnes f. Torgersen, 1924-2012, fire barn. Første formann i ungdomsnemnda i Namdal krets, medlem av Hovedstyret i to perioder. Formann i oppføring/drift av Misjonsgården i Namsos.

Sundvoll, Steinar, inspektør Hurdal Verk 1996.

Sunnmøre og Romsdal krins, grunnlagt 1898. Kretskontoret: Storgt. 28, Boks 946 Sentrum, 6001 Ålesund (70 10 70 70). Kretsblad: Glimt. Vestheim Ungdomssenter. Rjånes Ungdomssenter. Lepsøy Misjonssenter. Bjorli Misjonssenter. Vestborg Vid. Skole. Mange barnehager med navn Tryggheim. Formann Johannes Solem 1898-1909 og 1918-1936, O.K.Herje 1952-55, John P. Ringstad, Iver Hjellset 1960-63, 67-69, Sverre Dalen 1964-66, Ottar Reiten 1970-72, Jostein Harnes 1973-77, Knut Herje 1978-82, Einar Oterholm 1982-92, Jon Arne Lillebø fra 1992, Karl Roth. Kretssekretær Sivert Høynes 1918-19, Kristian Hagen 1919-22, Knut Leine 1922-37, Knut Staurset 1937- 47, Jon Ørstavik 1947-51, Sigurd Eide 1951-58, Arthur Kråkenes 1958-71, Sveinung Lianes 1971-78, Olav Straume 1978-80, Jakob Hånes 1980-83, Øystein Meling 1983-92, Per Ove Aarseth 1992-96, Jan Erik Lehre 1996-97, Knut Strand fra august 1997. Ungdomssekretær Sveinung Lianes 1965-71, Gunnar Hamnøy 1974-78, Jakob Hånes 1978-79, Per Arne Sve 1979-80, Ole Audun Os 1980-96, Runar Kasbo fra 1996.

Sunnset, Sven, lærer i teorifag og idrett på Kvås fra 1970.

Superblink, medieklubb drevet av NLM og Norea i samarbeid med Indremisjonsforbundet. Redaktør Fride Blaker til sept.2008, deretter Alf Gjøsund. Superblink er videreføring av Blåveisen og Blink. Høsten 2010 hadde Superblink 4000 medlemmer, og to redaktører: Brit Kari Urdal er plassert i Kristiansand med ansvar for lydproduksjonen, og Torunn Haraldsen (vikar for Gjøsund) med ansvaret for bladene. De samarbeider om Superblinkland, interaktiv nettside.

Svalastog, Nils, 1912-96 (Vinje i Telemark), gift med Gunhild f. Bratland, barn: Sondre, Gunla, Tone, Tore Olav, Astrid. Deltidsforkynner i Skien krets 1937-79.

Svalland, Grethe, se: Øpstebø, Grethe

Svanholm, Lars Christian, f. 04.04.1962 (Oslo), misjonsskolen, flyger, gift med Målfrid. Misjonær i Tanzania 1990-93. Deretter flyger i SAS Commuter.

Svanholm, Målfrid Bleikli, f. 04.05.1964 (Osterøy), sykepleier, gift med Lars Christian Svanholm. Misjonær i Tanzania 1990-93. Barn: Kristin, Fredrik, Marit.

Svarstad, Hans, 1883-1971, lærerskolen 1907, var hele sitt liv lærer på Framnes ungdomsskole. Styrer for Framnes private realskole i flere år. Stor­tingsmann i to perioder. Har skrevet flere bøker. Gift med Sigrid f. Hægeland. Sønnen Nils (1918-2005) er far til Valgerd Svarstad Haugland (f. 1956).

Svarstad, Roald, fra Sunnmøre. Lærer på Hurdal Verk ungdomsskole 1952-66. Fortsatte som ungdomsskolelærer på Hamar. Gift med Ruth, 1924-2001, barn: Elin, Anne, Olav.

Svavarsson, Gylfi, f. 1942 (Island/Undheim), gift med Johanna Gudmunds­dottir. Hovedvaktmester Tryggheim vgs fra 1986.

Svavarsson, Kjellrun, f. Langdal 28.10.1943 (Volda), misjonsskolen, sykepleier, gift med Skuli Svavarsson, barn: Kristin, Inga Margret, Arnar, Edda Bjørk, Egill. Misjonær i Etiopia for SIK 1967-76, og i Kenya 1978-82. Utreis til Kenya igjen i 1997-99.

Svavarsson, Skuli, f. 24.03.1939 (Aukureyri), misjonsskolen, gift med norskfødte Kjellrun Svavarsson. SIK-misjonær i Etiopia 1967-76, i Kenya 1978-82. Leder for SISs arbeid på Island.. Utreis til Kenya igjen i 1997-99.

Sveistrup, Jan Erik, 1966-97, gift med Janne, barn: Kristian. Bibel- og forkynnerseminar på Fjellhaug i to år. Forkynner og ungdomssekretær i Oslo i flere år.

Sveistrup, Kai, 1918-96 (Stjørdal/Sørumsand), gift med Gunvor Helene f. Larsen, barn: Bjørn Magne, Kåre Gunnar, Håkon Olav, Øivind Holger, Knut Egil, Grethe Synnøve. Arbeider i Oslo krets 1944-46 og 72-85. Har også arbeidet i Vårt Land og ved Kr.F.s landskontor.

Svela, Egil, Vedavågen, formann i Haugesund krets fra sommeren 1999.

Svela, Jorunn, fra Karmøy, misjonær i Japan (menighetsarbeidet) fra januar 2008.

Svenneby, Trond, kretsformann i Oslo fra 2004.

Svendsen, Helge, fra Skoppum, formann i Vestfold krets fra sommeren 1997.

Svenneby, Trond, formann i Oslo krets, gjenvalgt som formann i Oslo og Drammen krets i mai 2006.

Svensen, Eivind, ettårig misjonsskole 2000-01. Gift med Reidun.

Svensen, Inger Lise, f. 1948 Halvorsen, regnskapsfører Stavanger krets­kontor fra 1995. Gift med Martin Svensen, bosted: Randaberg. Barn: Ann Elin, Monica, Kjartan, Bjarte, Hildegunn.

Svensen, Kristine, 14.02.1914 (Lenvik) – juli 2007, BTI Glasgow, lærer. Misjonær i Etiopia i 5 perioder 1948-76 (språklærer for nye misjonærer).

Svensen, Reidun, f. 19.03.1937 (Ålesund), teleteknisk assistent, gift med Steinar. Misjonær i Tanzania 1991. Barn: Sverre, Magne, Ingrid, Erling. Til Nairobi 1995-97 og Tanzania våren 1998.

Svensen, Steinar, 1937-98 (Ålesund, opprinnelig fra Senja), typograf, kontorutdannet, gift med Reidun. Misjonær i Tanzania 1991 (regnskap og litteratur). Til Nairobi 1995-97. Ut igjen til Tanzania 3.mars 1998. Skutt ned og drept av ransmenn på NLMs kontor i Arusha 21.april 1998. Gravlagt i Spjelkavik ved Ålesund.

Svensen, Vegard, f. 1951 (Lenvik), gift med Kjellaug f. Olsen, barn: Arnhild, Eivind, Ingrid Elise, Yngvar, Vera Kathrine. Forkynner og ungdoms­sekretær i Troms og Finnmark krets 1970-80, kretssekretær 1980-88, forkynner for hovedstyret fra 1988. Hovedstyremedlem 1997-2003, nestfor­mann fra mai 1998, formann fra juli 2000 til sommeren 2009. Lærer i halv stilling ved Fjellheim fra høsten 1997.

Svenska Kyrkans Mission, CSM, med arbeid bl.a. i EECMY, Etiopia.

Sverrisson, Kristjern og Helga Vilborg Sigurdjonsdottir, SIK-misjonærer til Etiopia høsten 2005 for 4 år. Barn: Margaret Helga, Joel,barn. Etter flere år ved MYS startet i Woitu høsten 2008.

Svindland, Birgit, f. 09.12.1922 (Flekkefjord), husstell­-lærer. Misjonær i Etiopia 1957-60, husmor på Fjellhaug Skoler fra 1960 til pensjonsalder. Hun har gitt ut flere andaktsbøker med skriftord og sangvers. I 2010 redigerte hus evangelistheftet "Fra mitt vindu" til utdeling til alle husstander i Flekkefjord kommune.

Svinth, Jytte (f.23.04.1959 organist, bankutdannet) og Børge (f. 18.04.1960 sivilagronom) Formsgaard, misjonærer i DLM. Utsendt til Etiopia jan.1996-99 (Jinka). Børge har missionsskolen. Barn: Hannah.

SWS Bibelskole, toårig bibelskole i Gidole, Etiopia.

SWS, synode i EECMY, Etiopia, opprettet 10-11.mars 1990 med hovedkontor i Arba Minch. Synoden omfatter distriktene i Arba Minch, Gidole, Konso, Geresse, Galta, Woitu, Jinka, Omo Rate. Synodepresident: Berisha Hunde 1990-95; Nyamme Gabino fra 1995.

Sygna Videregåande Skule, 5850 Balestrand (57 69 11 58), Bergen og Fjordane kretser, innkjøpt av NLM 1977, start 1981. Rektor Helge Thomsen 1980-88, Svenning Bjørke fra 1988, Bjørg Aase 1995-98, Nils Ivar Brennhaug august 1998-sommeren 2001, Bjørg Aase august 2001-august 2009, Roar Eriksen fra august 2009. Joakim Hector fra høsten 2010.

Sykepleiernes Misjonsring, SMR, Lovisenberggt, 15, 0456 Oslo, stiftet 1921, bønnering og støtteorganisasjon for flere av misjonærene i NLM. Organ: Misjonsringen, formann: Ingeborg Mosand.

Sylte, Kirsti, f. 1962 (Vanylven), misjonsskolen, kostøkonom. Misjonær i Japan 1990-91.

Synode er en geografisk kirkelig enhet som brukes bl.a. i Frikirken i Norge, på Kina-feltet fra 1938 (se: Kirkeordning), på Etiopia-feltet fra 1962 (se: Synoder i EECMY, SES, SWS, Wabe Batu), og tidligere i Tanzania. Lederen for en synode kalles synodeformann eller president, og han velges på åremål til forskjell fra en biskop i et bispedømme.

Synodedeling i Etiopia, dette skjedde da SWS (Sør-vest Synoden) ble utskilt fra SES (Sør Etiopia-synoden) 10.mars 1990 i Arba Minch. En ny deling av SES ble satt i verk i 1997 (se: SES, SECS, Wabe Batu, Bale). Andre synoder i EECMY har delt seg i årenes løp pga. at de er blitt svært store, eller pga. forskjeller innen folkegruppene.

Synodepresidenter på NLMs felt i Sør-Etiopia. Presidenter i SES har vært: Gebre Igziabiher Zelleqe (1961-63), Gutema Gidada (1963-64, død 2001), Hailu Wolde Tsadiq (fra 1964), Leggese Wolde (til 1982), Alemu Shetta (1983-94), Girma Arfaso (fra 1994). I SWS har det vært Berisha Hunde (1990-95) og Nyamme Gabino (fra 1995). Den nye SES (2) har valgt president Gobena Besaye fra 1997. Hailu Yohannes er synodepresident i SCES (Awasa) 2010.

Synoder i EECMY, Etiopia. Synodene i den lutherske kirken er formet gjennom misjonsarbeidet, derfor er også synodene ulike og har forskjellig guds­tjenesteform og oppbygning. Misjonssambandet er det historiske opphav til SCES, SES og SWS; tysk, svensk og amerikansk misjon startet arbeid andre steder i landet. Det var 10 synoden i kirken, men disse er senere oppdelt i enda flere.

Syrstad, Ole, 1872-1944, fra Nordmøre. Forkynner fra 1917 til ut i 40-åra. Han var trønder bosatt i Kristiansund.

Sysimes, Tuula, f. 10.12.1947 (Helsinki), sykepleier, jordmor, FLOM-misjonær i Etiopia 1981-85, 86-90.

Syvertsen, Haakon, 1903-75, hovedlærer ved Fjellhaug Skolers handelsavdeling 1930-45, gift med Hjørdis.

Syvertsen, Ida, Fjellhaug bibelskole 2009/10, utreise til Etiopia august 2010 for å ta seg av misjonærbarna i Jinka i ett år.

Sæbø, Egil, medielærer GMS til 1995.

Sæbø, Jarle, lærer på Sygna til 1995 og fra 1997.

Sæter, Oddvar, adjunkt, lærer på Høgtun 1996.

Sæteren, Arne, 53, redaksjonsleder i Utsyn fra 4.aug.2008. Tidligere redaktør i Normisjon og red.sekr. i For Fattig og Rik.

Sæternes, Ingrid, 1927-23.06.2001 (Vanylven), sykepleier, misjonær i Tanzania 1954-59, 61-67, 68-73.

Sæterøy Nekstad, Randi, f. 01.12.1940 (Sandøy), misjonsskolen, anestesisykepleier, sykepleielærer. Misjonær i Etiopia 1971-75, 76-79, og i Tanzania 1984-87. Senere gift Nekstad.

Sætervika Ungdomssenter, 5650 Tysse, Bergen krets. Styrer: Sven Tore Kulleseid til sommeren 1998, John Einar Mjelstad fra okt.1998.

Sæteråsen, Peter M., f. 1884 i Hurdal. Forkynner i Oslo krets av NLM fra 1916.

Sæth, Jostein og Elisabeth L., antatt som misjonærermed tanke på radioarbeid i Vest-Afrika, 2005. De var heime i des.08-mars 09, og kom så ut igjen til Abidjan (Elfenbenskysten) (Utsyn 7/09). Barna er Simone Amalie og Lydia Johanne.

Sæth, Ole, Romsdal, d. 1962. Forkynner for NLM i 30 år, fra 1915.

Sæth, Ole, f. 05.12.1945 (Rauma), maskiningeniør, gift med Åse. Misjonær i Tanzania 1979-82 og i Kenya 1984-87. Tanzania fra august 1998.

Sæth, Åse Elin Drangsholt, f. 27.01.1947 (Kristiansand), husstellærer, gift med Ole Sæth, barn: Elisabeth, Jostein, Oddvar, Bente. Misjonær i Tanzania 1979-82, Kenya 1984-87. Tanzania fra august 1998.

Sæther, Anna, f. 04.08.1948 (Surnadal), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Taiwan 1974-77, 79-83, 84-88. 89-93. Lærer på Fjellhaug 1993-94. Taiwan 1995-des'97. Ny utreise til Taiwan sept. 1999. Heimreise juli 2009. Utreise igjen for 8. gang høsten 2010.

Sæther, Aud Grethe, f. Hansen 1949 (Oslo), sekretær ved NLMs reise­kontor fra 1986.

Sæther, Sven, f. 1967 (Melhus), gift med Bodil Sæther, barn: Solveig, Ingvild. Lærer på Rødde fra 1989, rektor fra 1997-2009.

Sæther, Torunn, sekretær ved NLM hovedkontor 2006

Sætre, Eivind, f. 06.05.1955 (Kvinnherad), misjonsskolen, gift med Mona Sætre. Misjonær i Indonesia 1984-87, 88-91. Forkynner Bergen Indremisjon 1991-93, NLM Bergen 1993-94. Misjonssekretær for NLM Asia 1995-96. Forsamlingsleder Salem (Bergen) fra 1996, med misjonssekretær-ansvar for Indonesia, til des.’99.

Sætre, Inga-Birgithe, f. 1980, oppvokst i Indonesia, med i KRIK, gått Fjellhaug Skoler, misjonær i Indonesia 2001.

Sætre, Ingrid, til Øst-Afrika 25.juli 2008.

Sætre, Mona, f. Heggernes 25.02.1955 (Bergen), misjonsskolen, operasjons­sykepleier, gift med Eivind Sætre, barn: Inga-Birgithe, Anders, Kristin. Misjonær i Indonesia 1984-87, 88-91.

Sætrenes, Birgit, se: Hillesund.

Sætrenes, Ingrid, 12.04.1927-23.06.01 (Vanylven), sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania 1954-73.

Sæverud, H. P., kjøpmann i Bergen, medlem av NLMs fellesstyre 1891-1901.

Sæverås, Arne, f. 28.01.1961 (Oslo), misjonsskolen, cand theol, gift med Elin Finnseth Sæverås. Misjonær i Etiopia 1990-93. Leder av IKF, Oslo, til 1996. Informasjonssekretær i Kirkens Nødhjelp fra jan 1997.

Sæverås, Aud, f. Andersen 1937-95 (Kina), misjonsskolen, lærer, gift med Olav Ingvar Sæverås, barn: Arne, Ingrid, Solveig (g. Skaug). Misjonær i Etiopia 1962-67, 68-72, 74-76, 82-84. Forlagssjef i Lunde Forlag 1989-95. Skrev bøkene: Guds under i Etiopia; Har du hørt at...; Hjelp meg, bestemor; I samtale med Johanne Høeg.

Sæverås, Elin Finnseth, f. 13.11.1962 (Japan), misjonsskolen, cand mag, gift med Arne Sæverås, barn: Benjamin, Elisabeth. Misjonær i Etiopia 1990-93. Ansatt ved MF fra høsten 1996.

Sæverås, Olav, 1935-89 (Hordaland), misjonsskolen, Dr. theol (Church-mission Relations, Ethiopia), gift med Aud Sæverås. Misjonær i Etiopia 1962-67, 68-72, 74-76, 82-84. Lærer på Fjellhaug 1985-89.

Sævik, Odd Arild, f. 1984. Godkjent av hovedstyret som barne- og ungdomssekretær i Haugesund krets fra 1.08.05. Permittert fra 2010-

Sævre, Margunn og Kristoffer Krohn, antatt i april 2010 som misjonærer til litteraturarbeidet i Arusha, Tanzania, utleise 15.7.2010. Begge er utdannet journalister.

Sødal, Leif Otto, lærer på Drottningborg fra 1972.

Søgnen, Jens, 1851-1933, forkynner i Bergen krets 1894-1915. Før det hadde han vært forkynner i indremisjonen.

Søiland, Håvard , f.27.06.62 (Hå), lege, gift med Marit. Misjonslege i Etiopia 1995-98.

Søiland, Marit, f. Skjæveland 16.05.62, bankfullmektig (Sola), gift med Håvard, barn: Hans Magne, Anette, Therese, Harald. Misjonær i Etiopia 1995-98 (Gidole).

Søllesnes, Ivar, 1881-1965, Hardanger, emissær i NLM 56 år, bodde mesteparten av tiden i Tøvikbygd (Stord) (Emissær Anders Eide skrev bok om ham i 1994, eget forlag).

Søndenå, Gunn Solvor, f. 1970 (Jelsa), barnearbeider i Stavanger krets 1991-92, senere arbeider i Einar Krogedals kristne bokhandel på Bryne. Hun er datter av tidl. kretsstyremedlem Sigurd Søndenå.

Sønderland, Olaus, f. 28.10.71 Arendal, siviløkonom med utdanning fra USA. Økonomileder ved NLMs kontor, Addis Abeba, 1996-98, og høsten 1999. Gift med Gerd Irene Berge 30.12.2000. Hovedbokholder ved Hovedkontoret sept.00-feb.01.

Søraunet, Inger, husholdsassistent på Val landbruksskole 1996.

Sør-Amerika. Misjonsfelt bestemt på NLMs generalforsamling i 1976. I januar 1977 reiste de første misjonærene til Peru (Mette og Kjell Jaren, Solveig Bjørneberg). Arbeidet tok til i byen Cochabamba i Bolivia i 1977 (Solveig og Helge Hånes) og i Arequipa i Peru 1978. Se: Bolivia og Peru. (Nyborg: Et folk med hjertet utenpå. 1976)

Sør-Etiopia-synoden , se: SES.

Sør-vest-synoden, Etiopia , se: SWS

Sørbø, Jorunn Karin, f. 01.03.1940 (Rennesøy), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Etiopia 1968-73, 74-78, 79-83, 85-89, 90-93, 94-97 (SCES-adm. i Awasa), og fra høsten 1998 til sommeren 2008, da hun kom heim etter endt tjeneste.

Sørbø, Kristin, lærer på Tryggheim fra høsten 1997.

Sørbø, Lars, f. 1923 (Bru, Rogaland), forkynner i Stavanger krets fra 1958, pensjonert. Gift med Marit 1942 – 27.11.2008, f. Ånestad. De har barna: Andreas, Rønnaug, Møyfrid, Kristin, Mona, Lars Martin, Kjetil.

Sørbø, Margit, f. 1917 (Stavanger), husmor på Drottningborg fra 1958, på Norrøna Hotell, Oslo fra 1966.

Sørbø, Mona Elise, f. 1968, adjunkt med opprykk Tryggheim vgs. 1992-97.

Søreng, Evelyn, f. 1944, lærer/rådgiver Nordborg fra 1986, konst. rektor 1999-2000. Gift med Per-Inge Søreng.

Søreng, Per-Inge, f. 1946, forsikringsmann og misjonsvenn fra Finnsnes. Gift med Evelyn. Han har i mange år vært medlem av kretsstyret, formann i kretsstyret 1981-91, og formann for bl.a. Nordborg-styret.

Sørensen, Anni Elise, se: Rasmussen.

Sørensen, Enok Thestrup (f. 1961, elektriker, misjonsskolen), og Anne Bine f. Mikkelsen (f 1962, lærer), og barna Lina, Rakel. Utsendt av DLM til Tanzania (Sumbawanga) 1988.

Sørensen, Grete Lyhne, f. 1956, lærer, DEM-misjonær i Etiopia i 90-årene, lærer for danske misjonærbarn i AA.

Sørensen, Margit Dahl, f. 31.12.1947 (Fuur, DK), anestesisykepleier, DLM-misjonær i Etiopia 1987-90, 91-95, 2000 (Jinka),etter vel to år i D

Sørensen, Olav, f. 1920 (Vik), g.Elly (1921-86). Han var forman i Helgeland krets i flere år. De flyttet til Froland i 1968.

Sørensen, Ole (maskiningeniør, misjonsskole) og Britta (kontorutdannet, lærer), DEM-misjonærer plassert i Etiopia høsten 1997.

Sørensen, Torunn, se: Laupstad, Torunn

Sørfonn, Ingebrigt, formann DVI. Stortingsrepresentant fra 1997.

Sørhus, Bjørn Olav (lege, f. 1976) og Åse (sykepleier f. 1976), innvidd som misjonærer i Namsos 26.10.08, til Mongolia februar 2009. Barn: Samuel og Solveig.

Sørhus, Else, f. Weydahl 19.03.1928 (Drammen), lærer, gift med Magnus Sørhus, barn: Marte-Marie, Sigvart (død s.å.). Misjonær i Japan 1954-79.

Sørhus, Gerd, f. Byremo 10.02.1945 (Kristiansand), misjonsskolen, adjunkt, gift med Sven Sørhus, barn: Torunn, Bjørn Olav, Bjarte. Misjonær i Etiopia 1974-77, 81-84, 85-89. Bosted Birkeland.

Sørhus, Magnus, f. 23.08.1926 (Vindafjord), misjonsskolen, cand theol, mastergrad i teologi St. Louis 1977. Gift med Else Sørhus. Misjonær i Japan 1954-90, lærer Fjellhaug 1982-83, 94-95.

Sørhus, Sven Martin, f. 10.08.1942 (Vindafjord), misjonsskolen, adjunkt, gift med Gerd Sørhus. Misjonær i Etiopia 1974-77, 81-84, 85-89, tillitsmann for Etiopia-feltet. Senere lærer Drottningborg. Bosted Birkeland. Stedlig representant for NLM i Etiopia 2001-03.

Sør-Jæren Misjonsradio startet med sendinger i mai 1985.

Sørli, Elisabeth, f. 1971 (Leksvik), musikklinjen Fjellhaug, Notodden lærerskole. Formingslærer på Hurdal Verk fra høsten 1996.

Sørli, Oddmund, f. 05.12.1943 (Leksvik), bilmekaniker, gift med Else f. Rosvold, barn: Elisabeth, Oddrun, Ola. Bestyrer/vaktmester Laberget 1969-76, ungdoms­sekretær Trøndelag krets 1980-85, forkynner fra 1986.

Sørlie, Eli Johanne, fra Våler i Hedmark, ettåring Elfenbenskysten 1994-95, lærer ved DNS 2000-2002.

Sørlie, Ragnfrid, f. 1964, Våler i Solør, kontorsekretær i Hedmark 1988-90, barnesekretær ved hovedkontoret 1990-94. Gift Granerud.

Sørlie, Reidar, f. 1933, Våler i Solør, ungdomsarbeider i Hedmark i 11 år, kretsformann i Hedmark 1982-87 og 1991-93.

Sørlien, Ellen, f. 25.08.1959 (Gjøvik), misjonsskolen, Peru-misjonær 1988-92. Nærradioarbeid fra 1981, GMS radiolinje 1981 (1.kull), 4 år ved Nytt Liv Media, Stavanger. Nærradioarbeid i Oslo og Gjøvik, programsekretær i Norea Radio fra april 1996.

Sørås, Arne Håkon, f. 16.03.1952 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Tone Marit Sørås. Misjonær i Japan 1977-93, daglig leder (ansvarlig redaktør) for Nytt Liv Media lokalradio i Stavanger 1992-96. Teologisk embetseksamen ved Misjonshøyskolen i Stavanger des.99, regionskoordinator ved NMSs hovedkontor fra januar 2000. Bosted Stavanger. Formann i KIAs landsstyre fra høsten 2000.

Sørås, Tone Marit, f. Torgersen 21.06.1956 (Stavanger), husflidskole, gift med Arne Sørås, barn: Kjetil, Gunnhild, Trond Arne, Gunnar. Misjonær i Japan 1977-93. Barnehage-assistent på Hinna, Stavanger.

Søvassli ungdomssenter, 7203 Vinjeøra, Nordmøre krets. Åpnet 1969. Styrer Øyvind Fonn 1996, Jakob Nilsen fra høsten 2000.

Søvde, Maria Kristine, f. 26.04.1949 (Sauherad), misjonsskolen, opera­sjons­sykepleier. Misjonær i Japan 1974-78.

Såningsmannen, d.s.s. misjonsorganisasjonen FLOM, Finland.