NLM K

Kainulainen, Sakari, f. 1956 (Finland), lege, misjonsskolen, FLOM-misjonær i Etiopia 1990-94.

Kaldestad, Eldbjørg, f. 1948, kontordame i Helgeland krets 1974, barnearbeider fra 1977. Gift Ødegård.

Kaldestad, Lars, 1908-98, lærer på Hurdal Verk 1948-58.

Kaldestad, Svein, økonomileder i Lynor fra 1975.

Kaldestad, Sverre, f. 1911 (Kvam), gift med Målfrid f. Kjøllesdal, barn: Nils Harald, Kjellaug, Eldbjørg, Solveig, Hilmar. Bibelkurs Fjellhaug. Forkynner i Haugesund krets 1937-86. Småbruker i Skånevik.

Kalheim, Bente S., f. 1968 (Vigrestad), gift med Jone Kalheim. Adjunkt Tryggheim vgs fra 1996.

Kall og innvielse, NLM vil ikke bare kalle og utdanne sine utsendinger, men også innvie dem. Dette skapte ordinasjonsstriden i NLMs første år (Veien fram, s. 188). Innvielse er bønn om Guds velsignelse, og en bekreftelse på det ytre kall organisasjonen har gitt utsendingen. "Indre kall" er da det personlige tjenestekallet utsendingen har fått fra Gud.

Kallem, Ole Mogensen, 1813-85, forkynner fra Strand, Rogaland. Den første lekmann som ble kalt "indremisjonær" i Bergen Indremisjon (stiftet 1863), avholdspredikant fra 1852, kolportør for Stavanger bibel- og traktat­misjon 1854-61. Flyttet til Troms 1855, til Levanger 1866 og til Gjerpen utenfor Skien i 1979. Reiste for Det Norske Totalavholdsselskapet 1877-85, virket med vekkelse i Bodø og andre steder langs kysten i 1860-70-årene. (FG 1/99)

Kallestad, Inge, f. 1964, begynte i NLM 1993. Gift med Astrid f. Opstad 1963, barn: Maria, Nils Olav. Programsekretær i Nytt Liv Media, Stavanger.

Kallestein, Andreas, Skudeneshavn, forkynner i Haugesund krets 1937-57. Faren, Knut Kallesten, 1876-1937, reiste også som forkynner.

Kallsbrev, NLMs tilsettelses-brev for misjonærer.

Kalviknes, Svein Ingvar, f. 1954 (Strand), gift med Bjørg Gunlaug f. Vinskei (lærer ved DELKs skole, Eigersund). Barn: Kristin Irene, Ole Henrik,Hildegunn, Stein, Bjarte. Forkynner i Stavanger krets 1975-76, for Hovedstyret 1978-79, i Oppland 1979-80, kretssekretær i Oppland 1980-87, områdesekretær i Agder 1987-89, kretssekretær i Vestfold fra 1989. Permisjon fra 1997. Hovedstyrearbeider til august 2000. Bosted: Hommersåk, Sandnes.

Kansay, misjonsstasjon og distrikt i Tanzania, grunnlagt av Alfred Lien i 1951. Dette feltet i Mbulu fylke hadde NLM overtatt av svenske misjonærer i 1950. Klinikk startet ved Gudrun Follesø. Skolearbeid.

Kantate, sangverk med orkester. Her er noen kantater skrevet/brukt i forbindelse med Misjonssambandet: "Den store stjerna" (julekantate, T: Trygve Bjerkrheim, M: Mons L. Takle); julekantaten "Den store kongen" (T: Trygve Bjerkrheim, M: Takle); "Gud byggjer eit rike" (til 50-års-jub. 1941, T: Trygve Bjerkrheim, M: Elling Enger); "Det brenn ein eld" (1991, til 100-års-jub., T: Haldis Reigstad, M: Sigvald Tveit); "Prisen for et liv" (1995. T: Vidar Kristensen, M: Sigvald Tveit); "Rykte om engler" (1997: T og M: Graham Kendrick/­Hans Johan Sagrusten).

Kapenguria, misjonsdistrikt i Pokot, nordvest Kenya. Arbeidet med Bibelsenter der startet 1982, første kurs 1984, utvidelse av senteret 1996.

Käppi, Marjatta, f. 04.06.1950 (Finland), sykepleier, diakonisse, utdendt av FLOM til Etiopia 1989-93.

Karalaks leir-utfartssted, Boks 74, 9700 Lakselv, Troms og Finnmark krets. NLM har vært medeier i stedet. Daglig leder: Anne Grete Colbjørnsen. Da Hovedstyret vedtok ikke å kjøpe dette leirstedet, ble det i 1996 kjøpt av NLM Lakselv misjonsforening.karalaks@nlm.no, Internett: www.karalaks.no Daglig leder : Stilling ledig. Styreleder: Oluf Skarhol (2007)

Karismatisk forkynnelse betoner nådegavenes betydning i den enkeltes liv og i menigheten. Bevegelsen kom fra Amerika til Norge ca 1970 (Helligånds-seminarer, Oasemøter, "Gud har mer å gi"). NLM har betont at Gud allerede har gitt oss alt i Kristus, og har dempet ned den sterke fremheving av tungetale og profetisk tale. På mange bedehus har dette skapt spenning og brytninger. Karismatisk bevegelse (Jon Kvalbein i FG 2/98) (Verden for Kristus, s359).

Karjalainen, Hannele og Simo, FLOM-misjonærer i Etiopia 1995-98.

Karlsen, Bjørn David, f. 05.10.67, forkynner i Hedmark krets fra 1988. Han er gift med Tove Anita f. Stang. I 1992 var de ute for stygg bilulykke, dette førte til at Bjørn måtte amputere venstre arm og fikk stor skade i venstre bein (Utsyn 4/96). Barn: Eilev.

Karlsen, Elisabeth, lærer ved DNS, Addis Abeba, til 2008.

Karlsen, Geir Magne, f. 1978, fra Grimstad. Drottningborg vid.sk. og Fjellhaug bibelskole, kr.d. mellomfag. Abonnementsleder ved Misjonssentralen fra 1.juni 1999. IT-konsulent i NLM IKT-service fra 2002, i tillegg lærer på Tryggheim vgs fra 2005. Gift med Annette Fosse Karlsen, de har en sønn.

Karlsen, Gunnar, f. 12.05.1956 (Herøy), gift med Ruth-Borgny f. Brandsæter. Forkynner i Helgeland krets 1980-90, i Oppland fra 1990. Bolig: Dombås.

Karlsen, Harry, fra Skollenborg, forkynner i Drammen krets 1979-83, og i Skien krets 1985. Arbeidet noen år i Indre Sjømannsmisjonen fra 1985 i Stavanger og på landsbasis. Sluttet som forkynner.

Karlsen, Ludvig (Vågdal), lærer på Fjellhaug 1916-18.

Karlsen, Pet (Petra), f. 24.08.1932 (Bergen), lærer. Ungdomsarbeider i Agder krets 1964-66, lærer på Kongshaug 1966-69, ungdomsarbeider i Stavanger krets 1969-74, lærer på Fjelltun Bibelskole 1974-93, programsekretær i Norea Radio 1994-99. Pensjonstid i Kristiansand (Norea-bladet 4/99).

Karlsen, Tove Anita, f. Stang, ungdomssekretær i Hedmark krets, daglig leder av BokMiljø på Hamar fra 1995. Gift med Bjørn David.

Karlsen, Åse, f. 14.02.1960 (Onsøy), barnearbeider i Namdal krets 1980-83, ungdomssekretær i Namdal 1984-89 og i Drammen fra 1989.

Karstad, Henrikka (Ludvig Hopes søster), 1887-1971, (Masfjorden), gift med Johannes Karstad. Misjonær i Kina 1908-48. Barn: Harald, Erling, 2 barn døde.

Karstad, Johannes, 1879-1965 (Sunnfjord), misjonsskolen, gift med Henrikka f. Hope. Misjonær i Kina 1908-48. Tilsynsmann 1938-47. Forkynner i Norge.

Karlstad, Karl, død 1943, fra Sunnfjord, snekker i Bergen. Først forkynner i DVI, deretter i NLM, Bergen krets.

Kartveit, Geir, f. 29.06.1960-1.12.2000 (Stord), lærer, gift med Kristi Kartveit. Misjonær i Peru 1988-91.

Kartveit, Kristi, f. Onarheim 14.08.1962 (Bergen), gift med Geir Kartveit, barn: Cicilie, Anders. Misjonær i Peru 1988-91.

Kasbo, Runar, f. 16.07.1971 (Ørje i Østfold), bibelskole og misjonsskolen, gift med Ingrid f. Ysterud . Har vært feltprest, barne- og ungdomssekretær i Sunn­møre og Romsdal krets fra august 1996.

Kasin, Gunnar, 1925-79, forkynner i Skien krets fra 1956.

Kasin, Ivar, lærer på Hurdal Verk 1958-93. Har fått Kongelig Selskap for Norges Vels medalje.

Kaspersen, Dag A, f. 09.06.1962 (Drammen), gift med Heidi, misjonsskolen, cand theol. Misjonær i Indonesia 1991-94. Fikk reise ut igjen da visum ble innvilget juni 1996 (Batu). Hjem igjen mars 1997.

Kaspersen, Heidi, f. Jensen, 18.12.1963 (Svelvik), misjonsskolen, sykepleier, gift med Dag Kaspersen, barn: Andreas, Håkon. Misjonær i Indonesia 1991-94, og fra juni 1996- mars 1997.

Kaspersen, Inger H. Rambøl, f. 1961, kontor­sekretær for Blåveisen og Ungdom og Tiden 1991-94; markedssjef i Misjonssentralen, NLM, fra 1994.

Kasti, Aslak, 1851-1932, fra Vinje. Anleggsslusken og ralleren ble omvendt i 1886. Da han ble styrer på Vinje prestegård i 1893 flyttet kona hans tilbake til ham etter mange års fravær. Kalt til emissær i den nye Skien krets i 1904. Død 1932. Han var en "mystiker" (Oscar Handeland i sin biografi av ham).

Katsuhara, Tadaaki, president i VJELK i Japan til 1996.

Kayser, Berit, f. Johnsen 04.01.27, Bergen, sykepleier. Misjonær i LWFs tjeneste i Indonesia 1957. Gift med Erling, barn: Henrik, Hans Georg, Jannike.

Kayser, Erling, f. 15.08.1926, lege Bergen, misjonær i Indonesia 1957 i LWFs tjeneste. Gift med Berit.

KE, se: Kristenfolkets Edruskapsråd

Kebre Mengist, misjonsstasjon og distrikt i Sør-Etiopia, overtatt av SES/EECMY. Byen er knutepunkt med veier til Hagere Selam, til Neghelli og Shakkiso. Stasjonen er oppbygt av finske misjonærer (Urpo Kyyhkynen) fra FLOM i 1971-72, med bolighus, folkeskole og bibelskole. Stasjonen overtok da ansvaret for noen menigheter i Wadera- og Shakiso-distriktene. Gudjiene utgjør den største folkeslagene i området.

Keelung, Taiwans viktigste havneby, med mange flyktninger fra Kina. NMS tok til med arbeid i byen i 1952

Keilegavlen, Randi, f. 1966 (Lindås), arbeidet på Norrøna kafe 1986-87, kretskasserer Oslo kretskontor 1987-97.

Kenya, britisk koloni som ble selvstendig 12.des.1963, med Jomo Kenyatta som første president. Hovedstaden er Nairobi. Størrelse 582 646 km5, 30 800 000 mennesker (1995), språk: engelsk, swahili. 82 % kristne (inkludert katolikkene).

Kenya Lutherske Kirke, ELCK, 55 000 medlemmer, kirken er inndelt i bispedømmer. Fra 1996 er kirkens president en biskop. Sann­synligvis blir kirken slått sammen med den mindre lutherske kirke KELC om noen år. NLM har hatt samarbeid med ELCK siden 1977. Kirkens generalsekr. er Mundia Daniel Daudi.

Kenya, misjonmark. NLMs første misjonærer kom til Voi i 1971 (Jon Jøssang med undervisning og litteratur). Eget misjonsfelt i 1977 - i samarbeid med ELCK (pokot-folket i nord-vest, og den islamske digo-folkegruppen ved kysten). Misjonærer også i Marsabit, Nairobi, Matongo. Radiosendinger over FEBA-radio startet 1981. Litteratur- og radioarbeidet er organisert under navnet "Scripture Mission". Norsk skole i Nairobi. En annen liten luthersk kirke i landet er KELC. NLMs adr: Scripture Mission, P.O.Box 24569, Nairobi, Kenya (00 254 2 891420 / 891177). (Lundeby, Mæstad, Valen: Ferdiglagde gjerninger. 1984). Skule Svavarsson overtok som tillitsmann etter Edvard Helland i mars 1998. E-mail (nov'99): scrimiss@scrimiss.or.ke

KFF, se: Kristne Friskolers Forbund

KFT, se: Teltmakertjeneste

KG, Kristelig Gymnasium, ungdomsskole og videregående skole, Oscarsgt 1A, 0352 Oslo. Etablert med sin første klasse høsten 1913. NLM er medarbeider i skolen. Rektor var Aage Stabell 1913-21 og Hans Høeg 1921-51. Rektor Finn Andersen til 1992 (død april 1993), Anders Martin Andersen 1992-93, Tjostolv Berget fra 1993.

Khovd, by i Mongolia, misjonærer bosatt der fra 2008.

KIA, Kristent Innvandrerarbeid med kontorer i Oslo, Stavanger (start 1989), Bergen, Trondheim, Ålesund, Kristiansand. Begynte 1974 som et samarbeid mellom NMS, Santalmisjonen, Diakonissehuset, IM, DVI, Agder krets av NLM, Frikirken, og fra 1999: kretser av Muhammedanermisjonen, Skien krets av NLM, og DELK. Leder fra 1996: Tore Seierstad, fra 2000: Arne Sørås. Landssekretær: Jon Østby. NLM har sitt eget IKF-arbeid.

Kiabakari, bibelskolesenter i Mara, Tanzania. De første elevene kom høsten 1996.

Kina Lutherske Kirke, CLROC, NLMs samarbeidskirke på Taiwan. Kirkepresidenten biskop Chang Li, Wu Fan Fu (Der er 7 lutherske kirkesam­funn på Taiwan, én av dem er CLROC, en annen er Taiwan Lutherske Kirke).

Kina Innlandsmisjon (Hudson Taylor), se: CIM

Kina, misjonsmark. Katolske fransiskaner­misjonærer kom ca. 1300 til Kina, jesuitt-misjonærer kom 1550. Robert Morrison kom til Kina som første protestantiske misjonær 1807, Hudson Taylor i 1854. Misjonssam­bandet fikk sine misjonærer inn i provinsene Honan (Henan) og Hupeh (Hubei) 1893, Misjonsselskapet i provinsen Hunan 1902, Frikirken i Shansi (Shanxi) 1916, Buddhistmisjonen i Nanking 1922, og så kom flere andre norske misjoner til etter hvert. Vonde tider i Kina har vært opiumskrigen med England 1839-42, bokseropprøret 1900, keiser­dømmets fall 1911, Maos kommunistparti fra 1921, omveltninger i 1927 da misjonærene måtte flykte (innvielse av fire forstandere 27.mars), Japans angrep på Kina i 1937. Da kommunistene tok over makten i 1949, måtte misjonsstasjonene evakueres. De røde tvang kirken til å bli uavhengig av utenlandste midler, og ville samle alle kirker i Tre-selv-bevegelsen. Den siste misjonæren forlot Kina i 1959. I årenes løp var mange blitt martyrer-misjonærer. Tilsynsmenn: Nils Arnetvedt, Olav Espegren, Ole M. Sama, Enok Osnes 1916-19, Knut Samset 1919-35, Johannes Karlstad 1938-47, Arne Tiltnes 1948-50. Samarbeidspartnere i Kina i 1999: CICETE (China International Centre for Economical and Technical Exchanges) og Xin Consulting (norsk firma registrert i Kina med hovedsete i Kunming, Yunnan provins).

Kina-regionen. Dette navnet ble første gang brukt 1997 i Hovedstyrets Visjon og virkelighet, om satsingsområdet Hong Kong/Macau/Taiwan, gamlefeltet i Kina (Henan, Hubei), og eventuell nye felt i Kina (Yunnan). Under HS- møtet i mai '97 ble flere framtidige misjonærer plassert i dette området: Jørn Martinsen, Grethe Yksnøy, Torbjørg og John Arve Nilsen. Olaug Bergjord er økonomileder for regionen i 1998-99. Regionsleder er Harald Gilje april 98-99, og Jan Ove Selstø fra høsten 1999, med bolig/kontor i Hong Kong.

Kinamisjon, Den Norske, stiftet 1889, fra 1951: EOM (s.d.)

Kinamisjonsforbundet, Det norsk-lutherske, navn på Misjonssambandet (NLM) fra starten i 1891 til 1949.

Kineseren, navn på NLMs misjonsblad 1891-1937, se: Utsyn. "Kinesere" og "Kina-folket" har i alle år vært et kallenavn på NLMs misjonsvenner.

Kiplesund, Anbjørg f. Fjose 16.02.1961 (Tanzania), sykepleier. Gift med Kjell Magne Kiplesund, barn: Sveinung, Richard, Alexander. Misjonær i Etiopia 1990-94, og 2000-02, fra høsten 2008 ”field nurse” for etiopiafeltets misjonærer.. Bosted Tasta, Stavanger.

Kiplesund, Dag Ottar, f. 23.04.1964, maskiningeniør, gift med Silja Maria. Misjonær i Vest-Etiopia 1993-97. Språkstudier i Nairobi (somali), ut igjen til Øst-Etiopia (Filtu) juli 2008. Heim juni 2010.

Kiplesund, Esther Johanne, f. Nilsen 09.10.1935 (Mosvik), gift med Ottar Kiplesund, barn: Kjell Magne, Tormod, Dag Ottar, Sigfred, Ole Johan, Endre. Misjonær i Etiopia 1965-69, 72-78, 89-92.

Kiplesund, Helge, f. 02.11.1938 (Trondheim), adjunkt, gift med Målfrid. Misjonær Taiwan 1976-79.

Kiplesund, Hildegunn, kokk ved Fjellhaug Skoler 1991-99.

Kiplesund, Kjell Magne, f. 19.05.1961 (Trondheim), lege, gift med Anbjørg Kiplesund. Misjonslege i Etiopia (Arba Minch) 1990-94. Lege ved Sentral­sjukehuset i Rogaland (Stavanger) fra høsten 1994. Arbeid i Etiopia 2000-2002 (Jinka), og fra høsten 2008 (Koreanske sykehus i AA).

Kiplesund, Målfrid Wigum, f. 21.06.1936 (Frei), gift med Helge Kiplesund, barn: Hege Margrete, Solveig Kathrine, Ragnfrid, Trond. Misjonær Taiwan 1976-79.

Kiplesund, Oddbjørg Johanne, f. Sørgård 01.12.1964, sykepleier (Åfjord), gift med Sigfred. Misjonær i Elfenbenskysten 1994-98. Barn: Evelyn, Esther Margrethe, Emil, Elin Johanne. Ny utreise august 1999.

Kiplesund, Ottar, f. 04.01.1936 (Trondheim), lærer, gift med Esther Kiplesund. Misjonær i Etiopia 1965-69, 72-78, 89-92. Styrer på Søvassli leirskole. Norsk-lærer for utlendinger i Trondheim fra 1994. Ny utreise til Etiopia 8.03.05.

Kiplesund, Ole Johan og Margrete, begge f. 1967. Begge er fra Stjørdal og har arbeidserfaring innen helse og omsorg. Internatarbeid ved NCS Nairobi 2006-08.

Kiplesund, Sigfred, f. 17.09.1965, lærer (Trondheim), gift med Oddbjørg. Misjonær Elfenbenskysten 1994-98 - lærer på internasjonal skole i Vavoua. Ny utreise august 1999. Ny utreise igjen august 2010 til Vest-Afrika.

Kiplesund, Silja Maria, f. Kurkola 18.10.1971 (Helsinki), kontorutdannet, gift med Dag Ottar. Misjonær i Etiopia 1993-97, og fra 2008. Barn: Daniel, Ann Elise, Sanna, Mikael. .

Kirkegata 5, 0153 Oslo var i tiden 1.3.96-22.9.97 den midlertidige adressen til Lunde Forlag og Misjonssen­tralen. Grunnen var plassmangel i Grensen 19, og at Kirkegaten 5 ble innkjøpt med tanke på å flytte hele hovedadmini­ stra­sjonen dit. Huset ble innkjøpt 1993 og solgt igjen 1997. Hovedkontoret flyttet til Fjellhaug fra 25.sept.'97.

Kirkelig aktivitet (Veien fram s.276, 303; Verden for Kristus s.347). Med dette uttrykket tenker vi på menighetsråd og arbeidskirker med aktiviteter som tidligere bare fantes på bedehuset, f.eks. "kaffedraler" (Per Lønning), sosiale samlinger og misjonsvirksom­het (SMM). NLM oppfordrer ikke sine misjonvenner til å gå inn i disse aktivitene fordi her er nok å gjøre innenfor NLMs eget misjonsarbeid.

Kirken, Den norske: Kirken fikk fotfeste i Norge allerede i 995, og tyske og engelske misjonærer hadde kommet til landet før den tid. Den lutherske kristendomsform ble innført med reformasjonen i 1537, og kirken ble ren statskirke fra 1660 (se: Stat-kirke). Bispemøtet består av alle biskoppene som møtes to ganger i året. Kirkerådet, opprettet 1969, 15 medlemmer, forbereder saker som skal fram for kirkemøtet, formann: Oddbjørn Evenshaug 1990-98, Gunvor Kongsvik fra høsten 1998. Direktør: Knut Andresen, Erling Pettersen fra 1996 (Kirkens regjering). Kirkemøtet, opprettet 1984, øverste organ for Den norske kirke, møtes en gang annenhvert år, 80 representanter (Kirkens storting). Ny kirkelov kom i mars 1996, den gir menighetene en mer selvstendig stilling (Fast Grunn 3/96). Sitatene nedenfor viser forskjellige syn på hva Den norske kirke egentlig er: "Også Den norske kirke skal møtes med respekt og aktelse som en sann Jesu kirke" (Red. Per Eriksen i Frikirkens Budbæreren 18/8/96). "Vi som kjemper for et fritt og uavhengig lekmannsarbeide innenfor Den norske kirke, gjør det ut fra et kirkesyn som ikke godtar statskirken som en sann Jesu Kristi kirke. Stats­kirkestrukturen er uttrykk for et offentlig religionsvesen som omfatter både Kristus-bekjennere, likegyldige og Kristus-fornektere. Her er intet bibelsk grunnlag for å omtale dette som en sann kirke" (Fast Grunn 5/96: I fokus). "NLMs utsendinger skal alltid betrakte seg som Den evangelisk-lutherske kirkes sendebud" (Tillegg til grunnregler for NLM). "Den norske kirke er et trossamfunn og må kunne bygge på nåværende praksis uten å komme i konflikt med gjeldende lovverk innen arbeids- og forvaltningsrett." (Kirkemøtet 1997). "Det er strategisk sett viktig å bli værende innenfor Den norske kirke, ikke for å ta vare på kirken, men for å ta vare på muligheten overfor et folk som tross alt har en identitet i forhold til kirken." (Anfin Skaaheim i For Fattig og Rik, 7/98) "Vi ser i dag ikke realistiske og samlende alternativer som vil tjene evangeliets sak på en bedre måte enn vår nåværende kirkeordning." (NLM rådsmøte 1999). – Denne holdning til DnK er satt under debatt i 2008-09, også i NLM og ImF.

Kirken og lekmannsarbeidet (Veien fram s.228). "Det er mi faste overtyding at gjennom ei statskyrkje som gir rom for eit gudfryktig, radikalt og fritt lekmannsarbeid, ber Guds rike dei beste frukter i Noreg. Men vert desse to arbeidsreidskap øydelagde på ein eller annan måte, eller berre det eine av dei, so vil kristendomen i Noreg lida eit stort nederlag." (Kyrkja og Guds folk, 1923) "Guds menighet trer synlig fram for oss her i verden der Guds ord forkynnes i samsvar med Bibelens lære, og der dåp og nattverd tas i bruk slik Jesus innstiftet dem. De helliges samfunn blir erfart som en virkelighet når kristne samles til bibellesning og bønn, forkynnelse og vitnesbyrd, hengivelse og tjeneste..., (derfor) forstår vi både våre foreninger, forsamlinger og de frie vennesamfunnene på tvers av organisasjonsgrensene som synlige uttrykk for den troende forsamling. De enkelte nådegaver Gud gir, tilhører og har sin utfoldelse i denne forsamling" (Håndboken: Vårt kirkesyn). "Kyrkja er Guds folk, om dei er i statskyrkja, i frikyrkja, i eit misjonsselskap, i himmelen eller på jorda. Det me plar kalle kyrkja, er eit stillas me står på mens me held på å byggja Jesu Kristi kyrkja." (Hope på Lekmannsmøtet i Bergen 1932; Verden for Kristus, s.347). "NLM ønsker fortsatt å være en fri lekmannsorganisasjon innen Den norske kirke. Vi ser det verken som nødvendig eller tjenlig å organisere NLM som eget kirkesamfunn. NLM ønsker å markere sin uav­hengighet til den offisielle kirkes organer og det kirkelige embete. Denne uavhengighet er blitt markert ved at NLM selv har det åndelige og praktiske styreansvaret over virksomheten, både ved misjonærer, forkynnere og nattverd­forvaltning. Denne uavhengigheten kan også utvides til å gjelde dåpen, om misjonsfolket skulle kjenne behov for det i fremtiden. Viktigere enn dåpen er kanskje andre tiltak som kan bidra til å utvikle forsamlingene våre til varme sentra som kan gi større trivsel og åndelig tilhørighet for hele misjonsfamilien." (Visjon og virkelighet, 1997) NLMs hovedstyre gav ut heftet "NLM i fremtidens kirkebilde" i mai 1998, der blir det understreket at NLM vil være en bevegele for misjon, evangelisering, bekjennelse, vennesamfunn, diakoni og lekmannsarbeid. Se: Menighet; Kyrkja...

Kirkenes Verdensråd, se: KV

Kirkengen, Anne Karin, se: Gangstø.

Kirkengen, Eline, f, Rønningstad, 1915-95, (Ringsaker), misjonsskolen, sykepleier, gift med Ole Kirkengen, barn: Svein Ragnar, Tordis. Misjonær i Etiopia i 3 perioder 1949-70.

Kirkengen, Ole, 28.09.1919-2000 (Skiptvet), misjonsskolen, agronom, gift med Eline f. Rønningstad, barn: Svein Ragnar, Tordis. Misjonær i Etiopia 1951-73, lærer Hurdal Verk 1956-57, forkynner for Hovedstyret 1973-86, kretssekretær på Hedmark 1978-81.

Kirkengen Næss, Tordis, f. 05.04.1954 (Etiopia), misjonsskolen, adjunkt. Misjonær i Etiopia 1981-85, 87-90. Gift med Torvald Næss.

Kirkens Nødhjelp, se: KN.

Kirkenær, Petter, 1912-84, Våler i Solør. Forkynner i Hedmark krets fra 1943. Gift med Gerd, f. 1927, som også var kretsarbeider noen år fra 1955.

Kirkeordning på Kina-feltet: Den første menighet ble organisert 1898 (Laohokow), forfatning utarbeidet i årene 1907-09, to presbyterier dannet i 1920, og synoden organisert 9. febr. 1938 (Laohokow). Synodeformann ble forstander Liu Dao-sheng 1938-44, forstander Li Süen-dji fra 1944. I 1943 ble synoden innmeldt i Kinas lutherske kirke (Misjonærkonferansen hadde tilrådt det samme i 1942).

Kirkesamfunn eller trossamfunn. NLMs rådsmøte høsten 2008 tilrådde med 75 av 80 stemmer misjonsorganisasjonen NLM å registrere et trossamfunn for de misjonsvennene som tilhører NLM med ikke ønsker å stå i Den norske Kirke. (Utsyn 21/08, 11/09) Endelig vedtak blir på generalforsamlingen i 2009.

Kirkholm, Hans, f. 31.12.1955 , byggmester, gift med Reidun f. Helland, barn: Knut Kåre, Jofrid, Mona, Helene, Miriam. Deltidsforkynner i Stavanger krets fra 1980. Bosted: Jørpeland. Forsamlingsleder i Salem, Stavanger, til 2010.

Kirkholm, Knut Kåre, Fjellhaug misjonsskole, mastergrad. Lærer på Fjellhaug (gresk/hebraisk). Gift, bor i Nydalen, Oslo.

Kirkhus, Ellen Fredheim, f. 1960, Evje, økonomisekretær i Lynor

Kirkjuliga Missionsfelagid, se: KMF.

Kiserud, Kari Gullbjørg, f. Hals 07.03.1944 (Stavanger), lærer, gift med Torvid Waldemar Kiserud til 1992. Barn: Thorleif, Einar, Anne (gift Lavik), Yngve, Ingeborg. Misjonær i Etiopia 1974-77, 82-86.

Kiserud, Thorleif (f.1971, lege) og Jerin (lege), misjonærer i Etiopia. Kom heim mai 2009 etter arbeid i Jinka Hospital. Tre barn.

Kiserud, Torvid Waldemar, f. 20.06.1944 (Tyskland), lege, gift med Kari Gullbjørg Kiserud til 1992. Misjonslege i Etiopia 1974-78, 82-86. Gjengift 1995.Professor/seksjonsoverlege Haukeland (fostermedisin), 1999.

Kjebekk, Erik, f. 24.02.1946 (Evje/Hornnes), cand theol, historie mellomfag. Gift med Borghild f. Aas, barn: Solfrid, Dag Ole, Kristin, Lars. Lærer på Fjelltun 1975-81, på Gimlekollen 1981-82, forkynner i Agder krets fra 1982, og lærer i Biblia fra 1986. Leder for NLMs historiske arkiv på Fjellhaug fra januar 1997. Forfatter av bøkene Verden for Kristus (NLM 100 år), Misjon i 100 år (Agder krets 100 år). (Utsyn 37/91: "historie-granskeren"). "Fjellhaug Misjonshøgskole 100 år. En historisk oversikt" (1998). "Kallet fra Kina" (1999). ”Selge alt og følge Kristus” (Om Alexis Berg, 2001). Ny bok om martyrmisjonæren Tønnes Frøytland i 2009. Omtale av Kjebekk i Utsyn 21/09.

Kjeldsen, Helle, f. 01.05.59, mediekonsulent. DLM-misjonær Peru 1999-.

Kjeldsvik, Johs., 1876-1935, Jelsa, emissær i Stavanger krets fra 1905.

Kjelling, Øyvind, utsending bestemt for Etiopia 2002

Kjenes, Martin, 1904-66, disponent i Oslo. Varamann i hovedstyret i 1950-årene, leder for misjonens bedrifter i Grensen 19, Oslo. Barn: Magne Ivar Kjenes, 1936-97.

Kjevik, Ludvig, 1926-88, gift med Mary. Vaktmester Vestborg i 11 år, forkynner siden 20-års-alderen. Kretssekretær i Nordmøre 1972-75. Deretter vaktmester på Fillan.

Kjos, Kristoffer Lemvik, 1902-84 (Hafslo, Sogn), misjonsskole, lærer­skole, Lærerhøgskolen i Trondheim,. Gift med Sigrid Kjos i 1931. Misjonær i Kina 1928-32, Mandsjuria 1932-46, Japan 1957-60. Forkynner og lærer ved Hurdal Verk 1946-48 og 1960-73.

Kjos, Sigrid, f. Andresen 1904 (Gjøvik), lærer, gift med Kristoffer Kjos, barn: Egil (død), Arnulf (død), Harald, Per Lemvik. Misjonær i Kina 1930-35, i Mandsjuria 1937-46.

Kjosavik, Gunn, f. 1971, Sandnes, cand mag. Musikklærer på Fjellhaug 1996. Misjonærplassering Mongolia. Forlovet 1998 med Bertil Andersson (Sverige).

Kjosavik, Sveinung, f. 1944 (Sandnes), adjunkt med opprykk Tryggheim vid. skole fra 1994. Gift med Ruth f. Laland, barn: Edel (gift Valland), Gunn (gift Andersson, misjonær), Siri (gift med Andreas Myklebust).

Kjærland, Edit, f. Feet, 17.06.1928 (Osterøy), hjelpepleier, gift med Gunnar Kjærland, barn: Geir Ingvard (1957-92). Misjonær i Etiopia i 4 perioder 1953-74.

Kjærland, Gunhild, f. 10.04.1959, Uskedalen. Fjellhaug bibelskole. Lærer ved KVT. Forlagsredaktør, tegner og grafisk formgiver i Lunde Forlag 1991-98. Formingslærer ved Hurdal Verk fra høsten 1998.

Kjærland, Gunnar, f. 11.02.1923 (Haugesund), misjonsskolen, Dr. Missiology, gift med Edit Kjærland. Misjonær i Etiopia 6 perioder 1953-87, i Tanzania 1978-81, i Kenya 1982-83. Har arbeidet mye med praktisk menighetsstatistikk og bibelske billeder tilrettelagt for undervisning av analfabeter og nye kristne (Utsyn 29/99).

Kjøl, Johanne Sofie, Andersen 13.10.1913-28.09.2004 (Oslo), husmorsskole, gift med Nils Kjøl, barn: Inger Johanne, Per Helge, Nils Øyvind, Olga Elisabeth. Misjonær i Mandsjuria 1938-46. (Johanne er søster til Øivind Andersen).

Kjøl, Nils, 1909-82 (Nordmøre), cand theol, gift med Johanne Sofie Kjøl. Misjonær i Mandsjuria 1938-46. Gikk inn i heimearbeidet, tok praktikum 1947, sokneprest i Sirdal 1953, senere i Østre Moland.

Kjøllesdal, Karl, lærer på Fjellhaug fra 1916 til sin død i 1920.

Kjølvik, Aud Karin, Varhaug, lærer Tryggheim vgs 1988-97. Deretter lærer ved DVI Bibelskolen på Bildøy, misjonssekretær og fra 2007 personalkonsulent i Indremisjonsforbundet. Bosted: Hinna .

Kjølvik, Holger, f. 24.08.1937, bonde og forkynner på Jæren. Aktiv med i Jæren misjonsradio og i styret for Tryggheim vgs. Driver begravelsesbyrå. Gift med Jorunn,1938-98. Barn: Aud Karin. Gift 2000 med Valfrid Haugvaldstad.

Kjølvik, Jakob, f. 1976 Vatlandsvåg i Ryfylke, forlovet med Elisabet Søvik. 4-årig misjonshøgskole 2001, plassert i Sør-Amerika.

Kjøndal, Jan Ove, f. 1979, Larvik. Fjellhaug Bibelskole, musikklinjen. Internettmedarbeider i Utsyn fra 18.09.2000.

Kjøndal, Svanhild Bredvei, f. 04.02.63 Etiopia. Misjonsskolen 1 år, sykepleier. Gift med Svein Kjøndal (Dødsulykke i Etiopia 10.05.09, 55 år gammel). Barn: Anders, Kristian, Lovise, Marie. Misjonær i Kenya 1980-81.

Kjønna, Ella, 1951-91, Solbukta-arbeider i Oslo krets, ved hovedkontoret fra 1985 (sekretær for heimesekretæren). Omkom ved bilulykke.

KKL, Kristelig Kringkastingslag, Storgt. 10B, 0155 Oslo (22 42 21 20; responstelefon 820 53 333), formann: Kåre Hegle, gen.sekr. Åge Nevland, 1979-2001, Geir Magnus Nyborg fra 2001. Fellesorganisasjon for 27 kristelige organisasjoner innen kirkene i Norge, startet 1956. Stipend, radiomisjon, organ: På Bølgelengde. I redaksjonen: Andrew Hannevik, Ann-Karin Bleivik. KKL Dataklubb startet 1996 (http://www.kkl.no) Se også BarneVakten. Nytt navn på KKL fra april 2002: Familie & medier – Kristent medieforum KKL.

Klaris, Anne Margrethe, f. 17.02.51, misjonsskolen 1 år, anestisykepleier, jordmor. DLM-misjonær i Etiopia 11978-82, 84-87, 89-91.

Klarskov, lærer Svend Aage (d.1983) og sykepleier Martha (1922-2000), DEMs misjonærer i Etiopia 1958-68 (Worqa).

Klausen, Reidar og Inger Johanne, f. Indrebø, fra Vigrestad. Lærerpar ved Den norske skole i Kenya for 2 år, fra 1.08.2001.

KLBI, se: Kobe Lutheran Bible Institute, Japan.

Kleiven, Åshild, f. 27.11.1957 (Sarpsborg), adjunkt, misjonær i Kenya 1985-88, 90-92, 93-97.

Kleppa, Liv, f. 15.11.1930 (Hjelmeland), anestesisykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia i 5 perioder 1962-88. Bor i Stavanger.

Klepsvik, Ellen Martha, f. Thollefsen 21.10.1958, vernepleier, gift med Knut Klepsvik, barn: Vibeke, Åshild, Eline. DELK-misjonær i Etiopia 1963-66.

Klepsvik, Knut, f. 24.07.1955 (Oslo), siviløkonom, DELK-misjonær i Etiopia 1963-66 (regnskapskontoret for NLM i Addis Abeba)

Kleven, Olav, 1913-83, Audnedal/Kristiansand, forkynner og ungdomssekretær i Agder krets 1936-55, kretssekretær 1955-81.

Klingsheim Bø, Randi, f. 28.06.1971, adjunkt fra Klepp. Lærer ved Lyngdal Jord­bruksskole 1997-98, lærer ved DNS i Addis Abeba fra høsten 1998. Gift med Tormod Bø. Barn: Torger, Ingrid.

KLKT, se Kina Lutherske Kirke (Taiwan)

Klokk, Lars Johan, f. 1968 (Melhus), lærer på Rødde fra 1995.

Klokkehaug, Margrete, f. 28.09.1964 (Ørskog), barnehagepraktikant i Sunnmøre og Romsdal 1984-85, kontorfullmektig og barnearbeider i Namdal krets fra 1985.

Klomstein, Johannes, 1896-1969, misjonsskolen på Fjellhaug 1915-17, forkynner fra 1918, kretssekretær i Trøndelag fra 1944 til 1965, bysekretær i Trondheim 1965-66. Gift med Karen Sofie f. Tulstad (1896-1974).

Kloster, Svein Erik, lege i Stavanger. Han virket en tid som lege ved Yirga Alem Sykehus i Etiopia. Gift med Berit Helgøy Kloster, tidl. misjonær i Sør-Amerika, lektor i Stavanger.

KLTS, se: Kobe Lutheran Theological Seminary, Japan

Kluken, Eli, se: Moene, Eli.

Klungseth, Bjarne, 1891-1969, Tysse i Samnanger, i 50 år var han forkynner i Bergen krets. Gift med Astrid.

Klungseth, Leif, styrer på Norsjø ungdomssenter 1970-79.

Klungsøyr, Peter Johannes, f. 27.07.1945 (Herøy), lege, gift med Solveig Klungsøyr. Misjonslege i Etiopia 1975-79, 83-86, 87-90, 95-96, og fra august 2006 i Jinka.

Klungsøyr, Solveig C. M., f. Nielsen 11.01.1947 (Nome), cand philol, gift med Peter Klungsøyr, barn: Jørn Ivar, Jan Arvid, Hilde, Thomas. Misjonær i Etiopia 1975-79, 83-86, 87-90, 1995-96, og fra 2006.

Kløve, Eirik O., 1923-94 (Voss), misjonsskolen, byggmester, faglærer, gift med Ragnhild, Misjonær i Etiopia 4 perioder 1953-74.

Kløve, Ragnhild, f. Avdal 04.06.1929 (Voss), kontor­utdannet, gift med Eirik Kløve, barn: Dagfinn, Marie, Arne, Oddrun, Magne. Misjonær i Etiopia 1953-74.

KMF, Kirkjuliga Missiónsfelagið, misjonsorganisasjon på Færøyene, Landavegur 20, FR-100 Tórshavn. De har samarbeid med NLM i Etiopia, har underholdt misjonær Elsa Jacobsen og støttet bibelskolearbeid i SWS.. Generalsekretæren er Esmar A. Jacobsen.

KMM, Kontaktforum for Menighet og Misjon, samarbeid mellom Den norske kirke, NMS, Israelsmisjonen og Santalmisjonen, for å styrke misjonsansvaret i menighetene. Dette samarbeidet er videreført av SMM.

KMM, Kristen Muslimmisjon (tidl. Muhammedanermisjonen)

KN, Kirkens Nødhjelp, en felleskirkelig, selvstendig bistandsorganisasjon. Startet arbeid blant flyktninger i Europa 1947, organ: Medmenneske, adr: Sandakerv. 74, Pb 4544 Torshov, 0404 Oslo (22 22 22 99). Formann i styret: Odd Arild Haugen. Generalsekretær Elias Berge 1966-73, Jan A. Erichsen 1978-92, Per Midteide 1992-95, Atle Sommerfelt fra 1995. Red. Helge Kjøllesdal er info-sekretær. KN formidler mye av egne og NORADs midler til våre misjonsorganisasjoner og samarbeidende kirker.

Knardal, Emil-Kåre, f. 21.01.1955 (Vanylven), misjonsskolen, adjunkt, gift med Ingrid. Misjonær i Bolivia 1983-86, 88-91, 92-96. Lærer Bildøy Bibeløskole (DVI) fra høsten 1996, senere lærer ved Giske barne- og ungdomsskole.

Knardal, Ingrid Valkvæ, f. 11.09.1956 (Giske), lærer, gift med Emil-Kåre Knardal, barn: Silje, Elisabeth, Gunhild, Marit, Emilie. Misjonær i Bolivia 1983-86, 88-91, 92-96.

Knarvik barnehage, 5100 Isdalstø, Bergen krets

KNFF , se: Kristen-Norges Forsikringsfellesskap.

KNIF, se: Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap.

Knivedalen, Alfred, 13.10.1907 (Nedre Eiker) – 27.12.2004, gift med Ella f. Solberg. Forkynner i Helgeland 1948-56 og i Drammen krets 1956-75.

Knudsen-Aaros, Ellen, f. Lima 1894-1976 (Gjesdal), lærer, gift med Fredrik Knudsen. Misjonær i Kina og Hong Kong 1932-50.

Knudsen-Aaros, Fredrik, 1895-1979 (Dalane), misjonsskolen, USA stududium, gift med Ellen Knudsen. Misjonær i Kina 1921- 49, i Hong Kong fra 1949. Skrev boken Tragediens leir (1959, om skolearbeidet i Rennies' MillCamp i Hong Kong).

Knudsen Gjerlaug, Anne Kari, f. 1947 (Skiptvedt), misjonsskolen, operasjons­sykepleier. Misjonær i Hong Kong i 4 perioder 1974-88. Gift med Gjerlaug , bosted: Ridabu.

Knudsen, Ingelise, f. 25.02.1966, DLM-misjonær i Yavello, Etiopia, 1994 -98. Gift med Jørn Blohm Knudsen, barn: Johanna, Theresa, Bjarke.

Knudsen, Jørn Blohm, f. 15.03.1966, DLM-misjonær i Etiopia, gift med Inger­lise Knudsen. Evangeliseringsarbeid i Yavello 1994-98.

Knudsen, Torkel, 1875-1930, født på Randaberg, baker i Hjelmeland. Emissær i NLM fra 1907. Gift med Dorthea, d. 1960.

Knutson, Ester Nybraaten, f. 31.08.1952 (Gjøvik), kontorutdannet, legesekretær, gift med Stig Magne Knutson, barn: Tonje Camilla, Helle Synnøve, Stine Margrethe. Misjonær i Japan 1986-90.

Knutson, Stein Magne, f. 17.01.1950 (Birkenes), adjunkt, gift med Ester. Misjonær i Japan 1986-90.

Knutzen, Finn-Widar, f. 1965, gift med Grete, barn: Jakob, Fredrik, Syvert. Adjunkt med opprykk. Ungdomssekretær Agder krets til 1996, lærer ved Kvitsund Gymnas 1996-98. Lærer ved Sandnes Lutherske Grunnskole fra høsten 1998.

Kobe Lutheran Bible Institute, Bibelskole i Kobe, Japan, grunnlagt av Anders Hoaas 1950. Den danske pionermisjonæren Dr. Winther, og amerikaneren Dr. Stirevalt var lærere der i mange år. Skolen drives sammen med NMS og LFCM (Frikirken)

Kobe Lutheran Theological Seminar, Japan, startet av NLM (Anders Hoaas) i 1957, og drives av NLM, NMS og kirkene VJELK og KELK. Rektor Gyoji Nabetani 1976-92, Akio Hashimoto fra 1992. I tillegg til NLM- misjonærer, holder NMS og LFCM (Frikirken) hver sin misjonær som lærer ved skolen.

Kobe, industri- og universitetsby i Japan, 1.5 mill mennesker. Her er bibelskole og presteseminar, og flere misjonærer fra NLM, NMS og Frikirken arbeider i byen.

KOF, Kontaktforum for de kristne organisasjoner, et intern samarbeids­organ som ble stiftet 1991. Lukket samtaleforum for lederne i de største organisasjonene. Formann: Tor B. Jørgensen. NLM er ikke med i KOF.

Kokkonen, Eeva R, f. Vaisanen 14.10.1953 (Finland), lege, gift med Jorma, barn: Teuvo Hermanni, Maria Kristina, Toumo Sakari. Misjonslege i Tanzani 1983-87, utsendt av FLOM.

Kokkonen, Hilkka, f.17.07.1940 (Finland), sykepleier, FLOM-misjonær til Japan 1977-81, 82-87, 88-92, 96-.

Kokkonen, Jorma, f. 12.08.1950 (Finland), lege, gift med Eeva. Misjonslege Tanzania 1983-87, utsendt av FLOM.

Koland, Aina, f. Tønnesen 1960, Flekkerøy, kontorsekretær i Norea Radio.

Kollbær, Ferdinand Fredriksen, 1886-1980 (Romsdal), handelsskole, baker, bibelskole, misjonsskole i Brooklyn, gift med Albertine. Misjonær i Kina 1918-48.

Kollbær, Albertine, f.Aronsen 1886-1979 (Bærum), sykepleier, jordmor, gift med Ferdinand Kollbær 1921. Misjonær i Kina 1918-48. Barn: Thorleif, Rolf, Sverre, Kjellaug.

Kollerøs, Esther, f. Skraastad 21.04.1912 (Kristiansand), misjonsskolen, BTI Glasgow, kontorutdannet, gift med Johannes Kollerøs, barn: Dagfinn Tore. Misjonær i Kina 1938-45, Etiopa 1950-56, 57-62, Taiwan 72-74. Skrevet boka Brudeferden til Kina 1938.

Kollerøs, Johannes, 1908-88, misjonsskole, BTI Glasgow, gift med Ester Kollerøs. Misjonær i Kina 1936-46. Lærer på Hurdal Verk i 2 år. Misjonær i Etiopia 1950-62, på Taiwan 1965-74. Lærer på Fjellhaug 1956-57.

Kolnes, Rolf Kåre, Randaberg, inspektør på Lundeneset til sommeren 1995.

Kolnes, Ingunn Nåden, f. 25.10.1960 (Hå), kontorutdannet, gift med Åsmund Kolnes, barn: Tora Marie, Åge André, Jørn Andreas, Lene Rebekka. Misjonær i Peru 1986-87.

Kolnes, Åsmund, f. 25.07.1959 (Randaberg), adjunkt, misjonær i Peru 1986-87. Lærer Tryggheim vid. skole fra 1994. Gift med Ingunn Nåden Kolnes.

Kom og Se, barneblad, se Salto.

Konfirmasjonsopplæring er menighetens kristendomsopplæring av de døpte barna, for å gjøre dem til "fullverdige nattverdmedlemmer", den var tvungen i Norge 1736-1912. Dåp er betingelse for konfirmasjon. Borgerlig konfirmasjon er brukt i Norge siden 1951. NLM driver i Stavanger krets en kristendomsopplæring av elever i 8. kl., som supplerende opplæring til Kirkens konfirmasjonsopplæring. Tiltaket startet i 1992 ved ungdoms-arbeider Ivar Lyster.

Kongens budbærere, I-VI, misjonshistorieverk av Oscar Handeland, 3. opplag kom i 1949.

Kongensøy, Osvald, 1923-90, salgskonsulent. Deltidsforkynner /måneds-arbeider i Namdal, styremed­lem i kretsen og på Val. Kretsformann i Namdal 1971-77.

Kongelai, misjonsdistrikt i Pokot i nordvest Kenya. Arbeidet startet i 1980, bustadhus bygt i 1983.

Kongshaug Folkehøgskole, 5228 Lepsøy (56 30 54 50), Bergen krets. Eiendommen ble innkjøpt i 1960 på Lepsøy, Os ved Bergen. Den startet opp med handelskurs i januar 1962, og som folkehøyskole fra høsten 1964, med Josef Tungland som styrer, Asbjørn Tveiten fra 1974. Rektor Annbjørg Barane 1982-86, Hermann Dahl 1986-95. På grunn av for liten elevtilgang, var ikke skolen i drift 1995/97. Departementet godkjente i mars 1998 søknad om å drive videregående skole med studieretning for musikk, dans og drama, men med "etnisk musikk" i stedet for dans. Kongshaug Musikk­gymnas startet høsten 1999 med 31 elever (Utsyn 1 og 27/99). Rektor er Oddvar Rotvik fra høsten 1998.

Kongsvinger nærmiljøsenter drives av Indremisjonen, menigheten og NLM i fellesskap. Leder Sigurd Olav Lende høsten 1997- våren 1998.

Konso, misjonsstasjon i Sør-vest-Etiopia, grunnlagt i 1954 av Felix Olafsson fra Det islandske Misjons­samband (se: SIK), som har ansvaret for stasjonen - i samarbeid med NLM. Det ble reist folkeskole, stor klinikk og lokal bibelskole. Stasjonen er nå kirkesenter i SWS.

Konstad, Andreas, d.1981, skreddermester, ungdomssekretær i Trøndelag til 1946, deretter kretssekretær i Oppland. Kretssekretær i Skien 1956-65. Bysekretær i Betania, Trondheim 1965-66, deretter uføretrygdet.

Kontaktforum, se: KOF og KMM (SMM).

Konventikkel-plakaten stod ved lag i Norge i 1741-1842. Denne loven skulle hindre "konventikler" (=småmøter), og det var den som sendte H.N.Hauge i fengsel flere ganger. NMS ble stiftet samme året denne loven ble opphevet.

Koonan, misjonsstasjon i Elfenbenkysten med arbeidsstart 1984. Stasjonen stod tom for misjonærer i 1992-94. Våren 1996 ble et bibelsenter åpnet og første kurs avviklet ved misjonærene Johannes Redse og Geir Lindahl.

Koptisk kirke er navnet på den ortodokse kirken i Egypt, ikke Etiopia.

Kor-grupper i NLM er av mange slag, vi har Unge Røster-kor fra 1957/75, ungdomskor, kretsungdomskor fra 1982, m.fl. 180 kor er innmeldt i NLM 1997. Se: sang og musikk.

Korsvik, Inger, f. Stavran 06.11.1961 (Inderøy), sykepleier, gift med Morten Korsvik, barn: Anne Marit, Randi, Ingunn, Ellen. Misjonær i Kenya 1990-94, 96-99.

Korsvik, Morten, f. 28.04.1961 (Strand), misjonsskolen, byggteknikar, gift med Inger Korsvik. Misjonær i Kenya 1990-94, 96-99.

Korsvik, Torill, f. 1964, Stokke i Vestfold, førskolelærer og spesialpedagog. Utreise til Bolivia 1. august 2004 for arbeid ved Den norske skolen.

Kortner, Ragnar, f. 25.05.71 Arendal, studerer i USA, antatt som misjonær for to år i Peru, som regnskapsfører­/administrasjonssekretær, 1996-98.

Koskinen, Marja Helene, f. 01.06.59, lærer, FLOM-misjonær i Japan fra 1993-96.

Kottum, Kari, f. 1952, Oslo, grafisk formgiver i Ungdom og Tiden i mer enn 20 år, ble sekretær i redaksjonen fra sommeren 1995. Hun har skrevet flere sanger utgitt på MINOBA, bl.a. Kom la oss juble av glede (Rop det ut'96). Journalist i Utsyn, ansvar for misjonærbrev 2008.

Kowloon, halvøy og by på det kinesiske fastland, del av Hong Kong

KPK, Kristelig Pressekontor, Postboks 101, 1801 Askim. Kontoret ble opprettet 1914, bak det står 34 kristelige organisasjoner, institusjoner og kirkesamfunn. Kirkelig nyhetsstoff og oppbyggelige stykker blir formidlet til dagsaviser og menighetsblad. Leder i starten var var Johannes Lavik 1915-19. Formann Johannes Kleppa (til 1996) og redaktør Torbjørn Greipsland. Åge Løsnes­løkken er formann 1996-2000, Elisabeth Lehland fra juni 2000, og Torbjørn Gripstad (f. 1942) formann i 2004.

KPK, Kristne Pensjonerete Konfianter, tidl. konfirmanter undervist av Ivar Lyster ved Fjelltun Bibelskole. De teller 220 høsten 2000 (Utsyn 36/2000).

KPK - Ukraina, fra ca. 2000. Se: KPK. Stiftelsen bygde barneheim i Ukraina i 2005.

Kransvik, Roger og Turid, lærere på Drottningborg 1996.

Kretsblader, se de enkelte kretsene.

Kretsene, NLMs 17 kretser: Agder (stiftet 1896), Troms og Finnmark (1897), Nordmøre (1898), Sunn­møre og Romsdal (1898), Drammen (1900), Stavanger (1900), Haugesund (1900), Oslo (1901), Bergen (1902), Skien (1903), Trøndalag (1903), Namdal (1904), Oppland (1905), Vestfold (1943); Hedmark (1945), Helgeland (1945, opphørt 1997), Nordland (1946), Fjordane (1966). (Verden for Kristus, s.114, 316, 363) Ny struktur av kretser omformet til store "regioner" ble avvist av rådsmøtet 1999, men samarbeid eller sammenslåing for å minske administrativutgiftene, ble anbefalt. Ny behandling i 2008 og 2009 om å omgjøre kretsene til 6 regioner (Utsyn, 15.aug.2008)

Kringlebotten , Arnfinn, 1930-89 (Etne), yrkeslærer, gift med Ingebjørg Kringlebotten. Misjonær i Etiopia 1973-77, 80-82.

Kringlebotten, Ingebjørg, f. Miljeteig 10.07.1931 (Sauda), kontorutdannet, gift med Arnfinn, barn: Magne Glenn. Misjonær i Etiopia 1973-77, 80-82.

Kringstad, Helge, 06.08.1953-9.11.2003, Val landbruksskole, lektor og prosjektleder, underviser i akvafag og avlslære. Han var skolens rektor i 1992-94. Gift med Lisbeth, barn: Øivind, Jorunn, Edel.

Kristelig Folkeblad hadde fra 1910 kommet ut i Bergen, fra 1918 i Trondheim. Et aksjeselskap fra 1917 kjøpte bladet og ville bruke det til å videreføre Kinamisjonsforbundets gamle linje, med Olav Risan, O. Handeland og Anders Gil i redaksjonen. Gen. fors. i Stavanger 1921 berstemte at misjonen bare skulle ha ett blad, Kineseren (Utsyn), Kristelig Folkeblad fortsatte derfor som et fritt organ. Nå er det kretsblad for Trøndelag (NLM).

Kristelig Gymnasium, Oslo, se: KG

Kristelig Pressekontor, se: KPK

Kristen Muslimmisjon, KMM, nytt navn fra 2001 på Den Norske Muhammedanermisjon. Formann Olav Bergene Holm, generalsekretær Eivind Flå. Samarbeid med NLM om å ta opp arbeid i Usbekistan.

Kristen Riksradio P7 ble etablert i Norge i mars 1997, i første tiden som en programsentral som sender via nærradioene. Et stort flertall av KKLs medlemsorganisasjoner har vedtatt å gå inn i denne riksradioen, som skal sende døgnet rundt så snart det digitale radiosystemet er utbygt om noen år. Prosjektleder er Vigleik Brekke, og leder for interimsstyret er Geir Magnus Nyborg. NLM har prioritert sine ca. 30 lokalradiotiltak og Norea Radio framfor Kristen Riksradio. Radiosjef 1997-98: Preben Colstrup (f. 1947). Kristen Riksradio har overtatt Euromedier's program. Adr. er Storgt.106, 0155 Oslo: 22 42 30 01. Radioprest Ola Bjorland. Styreleder valgt sept'97: Geir Magnus Nyborg. Drømmen om en landsomfattende kristen radio lagt ned 2005.

Kristen Samråd, stiftet oktober 1940 av medlemmer av Den norske kirke, til "samfunn og samråd mellom alle dem som kjenner ansvar for en rett kristen holdning i denne ansvarsfulle tid." I styret satt bl.a. biskop Berggrav, prof. Hallesby og Ludvig Hope. Oppropet ble kunngjort 28.10.1940 i et stort møte i Calmeyergt.misjonshus. Dette samrådet gav ut "Kirkens Grunn" i 1942, et "bekjennelsesskrift" (Olav Valen-Sendstad).(Verden for Kristus,s 238)

Kristen Videregående Skole, Trøndelag (KVT), 7075 Tiller, samarbeid mellom NLM, NMS, Santalmisjonen og IM. Undervisning startet 1978, nybygg 1980. Rektor Magne Bjørkøy 1978-87, Leiv Elvestad fra høsten 1987.

Kristen Videregående Skole, Pb 103, 8700 Nesna, Nordland fylke (KVN). Skolen drives fra 1990 av flere av de største kristne organisasjonene, Misjons­sambandet ble ikke med. Linjer i allmennfag og hjelpepleie. Rektor er Eivind Olafsen 1992-98, Johan Alvestad 1998-2000, Eivind Olafsen fra høsten 2000.

Kristen-Norges Forsikringsfellesskap (KNFF), et innkjøpsfellesskap innen forsikring av eiendommer til kristne organisasjoner og deres ansatte. Det er gjort avtale med forsikrings­selskapet Ansvar fra 1.1.93, forlenget fram til 31.12.98. KNFF er administrert av KFF.

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF), et innkjøpsfellesskap for kristne organisasjoner og deres ansatte. Administrert av KFF. Samkjøp er gått inn i KNIF. Avtale med Flyspesialisten (Due i Grimstad) om flyreiser 1998-2000. Formann i styret 1998: Knut Lindaas, Betty Haga gjenvalt som formann i 2004. NLM er med i styret for KNIF.

Kristenfolkets Edruskapsråd, (KE) Boks 4687 Sofienberg, 0506 Oslo, et samarbeidsorgan for 32 organisasjoner og trossamfunn, med det formål å frigjøre samfunnet og enkeltmennesket fra rusmidler. Formann Arnfinn Holten, landssekr. Odd Arne Riise. Stiftet 1925. Organ: Vardevakt. NLM er medlem av KE

Kristensen, (Hanne) Else Johanne Groth, f. 31.01.1951 (Ærø, DK), sykepleier, jordmor. DLM-misjonær i Etiopia 1980-83, 84-88, 89-83, 95-99.

Kristensen, Elsebeth f. 07.01.1972, og Henrik, f. 1969 misjonsskolen 3 år, driftsleder landbruk, fra Videbæk i Danmark. DLM-utsendinger til Peru fra 1995-98. Barn: Mathilde, Amalie.

Kristensen, Inger Anna, f. Hoel, 1866-1936 (Romsdal), diakonisse, gift med Lyder Kristensen. Utsendt av Kristiania-komiteen som misjonær i Kina 1890. Etter mannens død fortsatte hun i Kina i 2 år, til 1917, da hun reiste til slektninger i USA. Barn: Anna, Jakob, Esther Maud, Ruth, to barnegraver i Kina.

Kristensen, Karl, 1873-1957 (Langangen), gift med Lisbeth. Han skar band for et bøkkerverksted. Reiste en del sammen med andre forkynnere, ble lønnet emissær i Skien krets fra 1918. Mer enn noen annen har han gitt Kinamisjonen i Vestfold dens profil. Bosted: Kvelle og Nanset ved Larvik.

Kristensen, Lyder, 1866-1915 (Rødøy), gift med Inger Kristensen. Utsendt som misjonær til Kina av Kristiania-komiteen 1892, gikk over til Simpsons Allinasemisjon, og i 1899 til NLM. Fra 1907 til sin død 1915 arbeidet han i den amerikanske United Lutheran Church i Honan provins.

Kristent fagpersonell, d.s.s. "teltmakere", se: teltmaker-misjon. NLM støtter høsten 1998 sju slike fagfolk i Sør-Øst-Asia.

Kristiania-komiteen ble dannet 1889 da misjonær i China Inland Mission, Hudson Taylor, kom til Oslo (Kristiania). De norske lederne som stod bak, var "trekløveret": Guldberg, Treider og Jørgensen. De var i kontakt med Ole Næstegård som reiste til Kina på egen initiativ i 1888, støttet av mange misjonsvenner. Men han ville ikke ha noe med Den norske Kinamisjonen (Kristiania-komiteen) å gjøre fordi denne hadde gått sammen med den ulutherske CIM.

Kristiansand byforsamling av NLM, fikk sitt eget Misjonshus i 1928. Nytt hus er i Kristian 4des gt 35, Boks 650, 4601 Kristiansand. Forsamlingen har egen bysekretær, Asbjørn Vegge 1990-97, Jarle Skullerud fra 1997.

Kristiansen, Astrid Hannisdal, f. 04.02.1937 (Osterøy), misjonsskolen, anestesi- og operasjonssykepleier. Misjonær i Tanzania 1971-85. Senere gift med Knut Kristiansen.

Kristiansen, Elsa, medarbeider Hurdal Opptreningssenter til 1995.

Kristiansen, John-Ingvard, f. 1961 (Bergen), gift med Kirsten Reidunn f. Grøteig, barn: Liv-Marie, Jenny, Jan-Inge. Forkynner for Hovedstyret 1986-87, ungdomssekretær i Bergen krets fra 1988.

Kristiansen, Kirsten Reidunn, f. 1958, bosted: Askøy. Handel- og kontorutdanning, gift med John-Ingvard. Kretskasserer i Bergen 1981-84, misjonsskolen Fjellhaug, kontorsekretær i Salem fra 1989.

Kristiansen, Kristian, Rønvik, d. 1969. Første formann i Nordland krets 1946-56.

Kristiansen, Kåre, d. 10.08.2000, Gratangen. Fisker, gardbruker og emissær i NLM – månedsarbeider i Troms og Finnmark krets. Gift med Olanny.

Kristiansen, Odd Kr., ingeniør på Flekkerøy. Formann i Agder krets 1990-93.

Kristiansen, Per, videoprodusent i Lynor til 1994.

Kristiansen, Tanya, videoprodusent i Lynor til 1994.

Kristiansen, Thora, f. 1929 (Sarpsborg), disponent i Grensen Bok og Papir A/S i mange år, bibliotekar ved Fjellhaug Skoler 1987-96.

Kristne for bibelsk likeverd (KBL), startet 1996 for å arbeide for full likestilling mellom mann og kvinne i kirken. Leder er Astri Randsborg Fladberg, Arne Grøvan er sekretær og Gunnar Eikli varamann i styret. KBL er tilstluttet en amerikansk organisasjon som Catherine Clark Krueger startet i 1987 (Fast Grunn 3/96).

Kristne Friskolers Forbund (KFF), interesseorganisasjon for kristne priate skoler og høgskoler. Generalsekretær Torgeir Flateby, 1997. Adr: KFF, Sven Brunsgt. 9, 0166 Oslo. NLM er medlem av forbundet. KFF administrerer KNFF og KNIF.

Kristoffersen, Edgar Gamst, f. 19.11.1972, Oslo krets, gift med Liv Aase, f. Søreng 24.09.1973, Finnsnes. Barn: Kristine, Andreas, Sondre, Eirik, Helene. Fjellhaug Misjonsskole 1993-97. Språk­undervisning i Frankrike 1998. Misjonærinnvielse 20.06.99, utreise til Elfenbenskysten august 1999. Til Mali januar 2005. Feltleder for Elfenbenskysten fra 1.1.05.

Kristoffersen, Tore, f. 1971, Gjøvik, programtekniker i Norea Radio/Lynor.

Kristoffersen, Bjørnulf, adjunkt, lærer på Nordborg til 1995.

Kristoffersen, Trond Inge, f. 11.10.1958 (Tromsø), fiskerikandidat, gift med Gunnhild f. Husby, barn: Gunnlaug, Magnus, Lovise Marlene, Johanna. Barne- og ungd.arbeider i Troms og Finnmark fra 1987, lærer på Nordborg 1992-93, forkynner fra 1993, fung. kretssekretær fra 1995 (kontaktperson for kretsen).Slutter sommeren 2009 etter nærmere 20 år i barne- og ungdomsarbeidet i Troms og Finnmark.

Krogedal, Arthur, 1937-2001, håndverker, disponent for Krogedal kunstsmie, videreutdannelse i data og ped. Fra 1989 lærer ved Sola vgs. Kor-dirigent, støtte for det lokale NLM-arbeidet. G/m Else Lien Krogedal. Barn: Dagny, Jostein, Ellen, Audhild.

Krogedal, Einar, f. 1948 (Sandnes), gift med Kirsten f. Surdal, barn: Bodil, Helen, Toril, Jørn. Forkynner i Stavanger krets 1967-75, lærer på Tryggheim 1975-76, forkynner og bokhandler (Bryne og Nærbø) fra 1976. Driver Antikkforlaget. Medlem av kretsstyret fra 1997.

Krogedal Mjølhus, Janne, barnearbeider i Drammen krets 1993-95. Gift med Rune Mathias Mjølhus 1997. 4-årig misjonsskole 1995-99. Plassert i Tanzania. Ungdomsarbeider i Stavanger krets høsten 1999, Englands-opphold våren 2000.

Krogedal, Jesper, 1911-86 (Ganddal, Sandnes), treskjærer, forkynner og sanger, har gitt ut kassett med sanger og andakter. Formann i Stravanger krets av NLM 1964-67. Gift med Emma, f. Tjemsland 1909-2000. Barn: Judith (gift Granum), Øyvind, Arthur, Leif Jan, Sverre, Arvid, Johannes (død 14 år gammel), Einar, Torbjørn. Han har skrevet teksten til bl.a. Golgata-verket gjeld alle på jord, Kor stort min Gud, Eg ville gjerne eiga, Verda treng Kristus, Takk at vi nå kan gå mett fra vårt bord.

Krogedal, Torbjørn, lærer på Tryggheim 1975-77. Gift med Oddny.

Krogerus, Jukka, f. 31.10.1952 (Helsinki), M.sc., ingeniør, gift med Kaarina. FLOM-utsendt Etiopia 1979-93.

Krogerus, Kaarina, f. Pulkkinen 26.07.1949 (Finland), gift med Jukka, barn: Katriina, Kristiina, Karaoliina. Flom-utsendt til Etiopia 1979-93.

Krogsæter, Alice Karin, f. 1974, Vatne, adjunkt, erfaring fra radio- og informasjonsarbeid. Utsendt til Peru august 2004 for menighetsbyggende arbeid.

Krogsæter, Arne, leder for NLM regnskapsavdeling ved hovedkontoret fra 1993. Daglig leder for NLM Regnskap og Økonomiservice AS som ble opprettet i 1995.

Krogsæter, Olav, 1913-95, forkynner i Sunnmøre og Romsdal fra 1932, ved kretskontoret i Ålesund i 5 år, arbeider ved NLMs hovedkontoret fra høsten 1942, disponent og styreformann i Norrøna fra 1965. Gift med Astrid (f. 1907). (Utsyn 28/95).

Kronheim, Olav, 1908-97 (Bergen), gift med Olga f. Fauske (d.1981), barn: Megnfrd Sveinung, Paul Martin, Inger Marie. Forkynner i DVI Finnmark 1932-40, og i NLM Bergen krets 1942-75.

Krossøy, Kari, f. 20.11.1930 (Os), sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia 1961-66, 68-71.

Kruse, Just, styrer for Fjellhaug ungdomsskole 1918-25. Prest for de norske marinestyrkene under krigen, senere på Svalbard og Salangen.

Kruse, Kristian., sekretær i Skien krets 1949-51. Deretter reisesekretær for Den indre Sjømannsmisjonen.

Kruse, Steen og Tina, fra Hinnerup, DEM-misjonærer til Den norske skole i Addis Abeba fra høsten 2002. Tina er lærer, Steen sosialpedagog og musikklærer. Barn: Kristoffer, Mads og Anders.

Kråkenes, Arthur, f. 01.08.1917 (Vågsøy), gift med Gerd f. Lauvsnes (1921-2010), barn: Enok, Else Marie, Terje, Sveinung, Dagfinn. Forkynner i Namdal krets 1939-45, og kretssekretær der 1945-58. Kretssekretær i Sunnmøre og Romsdal 1958-71, bysekretær i Trondheim 1971-74, kretssekretær i Stavanger 1974-84.

Kråkenes, Enok, f. 1943 (Flatanger), gift med Marit f. Haaland, barn: Arne, Ruth Haaland, Olav. Redaktør for Ungdom og Tiden 1969-73, forlagssjef i Lunde Forlag 1973-77, forretningsdrivende 1977-86, daglig leder for Norea Radio 1986-90, forkynner for Hovedstyret fra 1990. Leder for Norsk Bibel A/S. Bosted: Kristiansand. Kretsformann i Agder 2000.

Kråvik, Trond, f. 1961 (Askøy), gift med Anne Margrethe f. Larsen, barn: Eivind, Kate-Elin, Ingunn. Teamarbeider i Bergen krets 1980-81, ung­domsarbeider for Hovedstyret 1985-86, områdearbeider i Bergen fra 1987. Ungdomsarbeider ved Sygna vid.skole i 1999.

KUL, kontaktutvalg for NLMs lokalradioer. Formann 2000 er Bjørn Arild Hatlem.

Kulleseid, Sven Tore, f. 1960 (Tysse i Samnanger), gift med Sølvi. Barn: Tore, Silje, Arild. Snekker og vaktmester. Styrer Sætervika Ungdomssenter fra 1992.

Kultur: Verdier, kunnskaper og tradisjoner som en gruppe mennesker har felles. Gjennom kommunikasjon og forståelse opprettholdes fellesskapet: "Språk er kulturens uttrykksmåte." Kontakten mellom ulike kulturer kalles tverrkulturell kommunikasjon. Språkopplæring for misjonærane må også omfatte kulturell forståelse og deltakelse. Også her hjemme i Norge må en huske på at omvendte mennesker kan bruke andre kulturelle uttrykksformer enn vi selv gjør, når det gjelder f.eks. klær, musikk, språkbruk. "Jøde og greker ... har den samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham."

Kulturtolken, et selskap som tilbyr hjelp til å megle i konflikter der ulike kulturbakgrunner spiller en rolle. Selskapet er etablert av Tverrkulturelt Senter i Oslo (Oddvar Hatlehol), fra feb. 2000.

Kurayoshi, menighet i Japan med misjonærplassering 1996.

Kurkola, Soili Susanna, f. 18.04.68, operasjon- og anestesisykepleier fra Finland, misjonær i NLMs tjeneste i Peru fra sommeren 1999. Fjellhaug Misjonsskole ett år.Hun er søster til Silja Kiplesund, faren var pilot i Øst- Afrika/MAF.

Kuronen, Marja f. 09.07.60 psykiater, og Jarmo, f. 10.11.60 lege. FLOM-misjonærer i Tanzania 1992-95. Barn: Paula, Sini, Jaakko Antti.

Kuuppo, Mirja f. 22.01.60 barnehagelærer, og Pekka f. 10.04.58 diakon. FLOMs misjonærer i Japan 1989-94.

KV, Kirkenes Verdensråd, World Council of Churches (Geneve), opprettet 1948 i Amsterdam, verdens største økumensiske organisasjon som består av 324 kirker i over 100 land. Den katolske kirke er ikke medlem. NLM har gått imot Den norske kirkes medlemskap i KV (Veien fram, s.369). KV's 8. generalforsamling i Harare 1998. Da Internasjonalt Misjonsråd ble oppløst og gikk inn i KV i 1961, valgte Norsk Misjonsråd å stå utenfor. Stormøtet i Aten i mai 2005 regnes for den 13.misjonskonferansen.

Kvakland, Eli Synnøve Skei, f. 16.09.1957 (Levanger), sykepleier, jordmor. Husmorassistent/skolesøster ved DNS i Nairobi, Kenya 1983-84. Gift med Eivind Kvakland, barn: Bodil, Marius, Hans Emil, Lorents.

Kvalbein, Asbjørn, f. 14.03.1944 (Oslo), cand theol, studie i mediafag i USA. Gift med Aud, f. Nersnæs 1948, barn: Annhild, Åse, Jon Audun. Redaktør for Ungdom og Tiden 1964-67, 68-69, redaktør for Utsyn 1972-78, daglig leder Norea Radio 1979-83, rektor Gimlekollen 1981-90, lærer Fjellhaug 1990-94, forlagssjef i Lunde Forlag 1994-2005. Konsulent i Norea Mediemisjon med egen webside (”webpastor”) fra februar 2006. Bl.a. disse bøkene: Levende pietister (1975), Visjoner fra en postkasse (1977), Tony, kommando-soldat; Mongolia; Dagens glede og opp­munt­ring; Vinger av sølv; Nærmere (1996). Aud er fra april 2002 daglig leder i Menneskeverd.

Kvalbein, Ingebjørg, f. 1938, lektor med opprykk, gift med Jon Kvalbein. Rådgiver ved Lambertseter vgs i Oslo i 15 år.Rådgiver og lærer Kvitsund Gymnas fra 1988.

Kvalbein, Jon, f. 20.08.1940, cand real, ped. mellomfag, høgskolelektor ved Oslo lærerskole 1966-87. Gift med Ingebjørg. Medlem av Hovedstyret i NLM 1970-88, og av kringkastingsrådet i 8 år. Redaktør av Fast (Utsyn 30/2000).

Kvalbein, Lauritz, f. 19.11.1938 (Lillesand), gartner, gift med Anita f. Ribe, barn: Leif Petter, Arnhild, Trond. Halvårs-forkynner i Agder krets fra 1967.

Kvalheim, Johannes, 03.02.1915-2003 (Bergen), cand. theol, praktikum, emissær i DVI, lærer ved Nordhordland, Høgtun og Tryggheim folkehøgskoler. Rektor på Tryggheim 1956-71. Skrev bøkene Lars Njøten; Krøterhandlar og lekpredikant; Bibelens grunntone.

Kvalsnes, Inge, f. 1942, adjunkt fra Fræna i Sunnmøre og Romsdals krets. Gift med Liv. 2. varamenn i hovedstyret fra juli 1997, 1. varamann fra mai 1998.

Kvalvik, Elias, 1907-82, Utsira. Los og forkynner.

Kvalvik, Ingvald, 1896-1943, forkynner på Nordmøre 1924-43. Hadde kone og fem barn.

Kvalvik, Knut, f. 1957 (Hitra), gift med Randi Sofie f. Trefjord, barn: Reidun, Viktor, Irene, Sondre, Karin, Jørgen. Forkynner i Nordmøre fra 1983.

Kvalvik, Peder, 1899-1962, arbeider i Nordmøre krets fra 1922, reiste som forkynner i 40 år.

Kvalvik, Steinar Jøran, f. 10.02.75 Hitra. Landbruksskole, bibelskole. Forkynner i Nordmøre krets fra 1998, fast ansettelse fra 1.04.01.

Kvalvåg, Jan Arvid, Fjellhaug misjonshøyskole 1997-2001, gift med Marta. Ungdomsarbeider i full stilling i Agder krets fra august 2001.

Kvalvåg, Martin, 1925-92 (Ramnes), gift med Wiola f. Holt, barn: Turid. Forkynner i Vestfold krets 1945-72, misjonær i Etiopia 1972-76 og 80-83. Forkynner i Vestfold 1976-80, 83-89, permisjon 1990. Død i Senegal på oppdrag for Kristen Muslimmisjon.

Kvalvåg, Oskar, 14.09.1916 (Strand) – 21.02.2006, gift med Magnhild f. Paulsen, barn: Reidun Liv, Berit, Jan-Ove, Marit. Forkynner i Stavanger krets 1947-56, i Skien krets 1956-60, for Hovedstyret 1960-77 og i Oslo krets 1977- 83. Han var kretssekretær i Namdal 1963-67. Bosted Fredrikstad.

Kvam, Bjarne, akademilektor, rektor ved Norsk Lærerakademi 1989-92. Første rektor ved NLM Lærerhøgskolen, fra 1996.

Kvam, Gjermund og Kjersti, f. 1980, agronomer, fra Rennebu i Sør-Trøndelag. Barna er: Ragnhild, Ola, Håvard, Sondre.. Antatt som misjonærer januar 2005 med tanke på utreise til Mongolia. Innvies under GF2006.

Kvam, Johan, d. 1971, Fullpå, Slagen. Forkynner i Drammen krets 1922-38. Som ulønnet forkynner etterpå.

Kvamme, Helge, f. 02.10.1962 (Askøy), gift med Marion f. Ytre Arna, barn: Brit Ingunn, Cathrine, Christian (død) Ungdomsarbeider i Bergen krets fra 1985, styrer Sætervika 1987-90, ung­domssekretær fra 1991-95, ungdomsarbeider fra 1995.

Kvamme, Knut, f. 1962 (Voss), gift med Inger Alice f. Tveit, barn: Hermund, Espen, Ingrid. Forkynner (halvårsarbeider) i Bergen krets fra 1983. Formann i Bergen krets 1996-97.

Kvamme, Øystein, vaktmester Kvitsund 2001. Gift med adjunkt Sigrun Kvamme, lærer på Kvitsund.

Kvelde kortidsbarnehage, 3282 Kvelde, Vestfold, et fellestiltak mellom IM, Santalmisjonen og NLM.

Kvelland, Judit, se: Rogstad, Per Øyvind.

Kvelland, Per Magne, f. 1942 (Ryfylke), gift med Gerd Marthinsen, barn: Therese, Cecilie. Diverse teknisk arbeid i det militære/sjømann. Vaktmester i Misjonssalen (Oslo) fra jan.1994.

Kverme, Ingeborg, se: Flåten

Kvernhusengen, Kari, lærer på Kongshaug til sommeren 1994.

Kvidaland, Reidar, f. 1876 Gilja. Formann i Dirdal misjonslag fra begynnelsen i 1897. Gift med Serina. Morbror til Klara Frafjord Virak. Reidar var ei tid i USA, omgangsskolelærer i Rogaland, ei tid fritidsforkynner i NLM.

Kvikstad, Gudrun, husmor på Hurdal Verk 1956-67.

Kvilhaug, Bjørg Marit, f. 11.04.1947 (Karmøy), misjonsskole, sykepleier, jordmor, Misjonær i Etiopia 1981-85, 86-90, 91-95, og1998-2001.

Kvinesdal misjonsradio, nærradio som arbeider i kommunene Kvinesdal og Flekkefjord, NLM-folk er aktive der.

Kvinge, Erik, fra Masfjord, lærer ved Val v.g.skole 2000.

Kvinlaug, Andreas, f. 1872 i Fjotland, Vest-Agder. Han var i USA 1892-96, startet det første laget for Indremisjonen i Fjotland 1901. Forkynner for NLM fra 1903.

Kvinlaug, Ingunn, f. 1950 (Mandal), lærer- og NLA-utdanning. Barne­arbeider og leirskolelærer i Agder krets fra 1974, lærer på Kvås fra 1990.

Kvinnekomiteen for misjonsmarkene. Spesielle gaver gitt til kvinne­arbeidet på misjonsfeltene har nedgjennom tidene gått gjennom denne komiteen, ved kasserer Inger Holter. Pengene er blitt fordelt på feltene og brukt til kursvirksomhet og liknende for kvinner. Komiteen ble etablert i 1937 etter initiativ fra bl.a. Julie Solem. Formann Anne Birgitte Fossum 1984-2000, Anne Marie Brudeli 2001-. Sekretær: Inger Lange 1973-2000, Rigmor Ljønes 2001-. Innsamlet i 2000: kr. 43.848.

Kvinnenes stemmerett. Kvinnene var svært aktive både i haugianismen og da misjonsorganisasjonene ble startet i Norge, men i Kinamisjonens grunnregler fra 1891 var det klart at "valgbare som deputerte til generalforsamlingen er bare foreningens mannlige medlemmer." Fellesstyret (Hovedstyret) skulle "bestå av sju menn". (Verden for Kristus, s153, 373). Bakgrunnen var at NLM så på gen.fors. som en "eldsteforsamling", der bare menn skulle sitte, ut fra 1.Kor 14,34-35 og 1. Tim 2,11-12. Misjonsselskapet gikk i 1904 inn for kvinnenes stemmerett til deres gen.fors., og Indre­misjons­selskapet vedtok det samme i 1911. Allmenn stemmerett, også for kvinner, ble vedtatt i Norge i 1913. Gen.fors. i 1912 behandlet spørsmålet og sa nei til kvinnestemmerett. Stemmerettspørsmålet ble realitetsbehandlet på general­forsam­lingene 1912, 1946, 1961, 1988 og 1997. Under gen.fors. i Stavanger 1997 ble grunnreglene forandret slik at kvinnene fikk stemmerett i gen.fors., men samtidig ble lærespørsmål overført til et utvidet rådsmøte som består bare av menn. Bernt Lindtjørns forslag om å gi stemmerett til kvinner i gen.fors., samtidig som den også beholdt øverste myndighet i læresaker, fikk 322 av 887 stemmer. Egil Grandhagens kompromissforslag gikk igjennom med 724 av 885 stemmer. Se: tjenestedeling, læreansvar og stemmerett.

Kviserud, Anne-Grethe, kontorsekretær for bladene 1985-91. Sekretær for forretningsføreren ved NLMs hovedkontor fra 1996, og ved reisekontoret.

Kvistad, Birgitte, medarbeider i NLMs misjonssentralen til 1994.

Kvitstein, Olga, f. 10.08.1960 (Time), misjonsskolen, adjunkt. Misjonær i Indonesia 1989-92, 98-99. Husmor Gimlekollen Mediesenter. Tilknyttet kurs- og kompetansesenteret fra høsten 1997-98.

Kvitstein, Tore, f. 8.07.1931 (Froland), cand theol, undervisnings-inspektør, kommunestyremedlem i 16 år (Kr.F), varamann for Hovedstyret en periode. Gift med Eli f. Siqveland, barn: Olga (misjonær), Ola Kjetil (forkynner i Indremisjonen), Jan Wilhelm. Eli gikk misjonsskolen for kvinner 1956-58.

Kvitsund Gymnas, 3850 Kviteseid (35 05 31 55). Det var Jakob Naadland som hadde bygt sin private Telemark Folke­høgskole i Kviteseid 1914, men røttene til denne skolen går tilbake til den radikale og frisinnede folkehøyskolen som Viggo Ullmann drev fra 1884 i Seljord. I 1954 solgte Naadland skolen til NLM (Skien krets), og Kvitsund framhaldsskole ble startet der i 1955 med Josef Tungland som styrer 1955-56 og 61-64, Lars Aase 1956-61, Einar Vestby 1964-65, Kjell Åsen 1965-69, Olav Mosdøl 1969-74, Jostein Stokkeland 1974-76, Hadle Hovda 1976-87. Realskole og interkommunal ungdomsskole startet opp i 1956, gymnaset i 1974. Rektor Jon Kvalbein 1987-2000, og Håvard Brekkå fra august 2000, Leidulf Nesgård 2008-10 og Hans Johan Sagrusten fra sommeren 2010.

KVT, se: Kristen videregående skole, Trøndelag.

Kvås barnehage, 4592 Kvås, Agder krets.

Kvås Folkehøgskole, 4592 Kvås, (38347701), Agder krets av NLM. Skolen startet i 1921 med Torstein Flottorp som styrer fram til 1945. Linjer i natur og idrett, helse og livsstil, barnehageassistent, reiseliv (Israel), skog og trearbeid, vev og håndverk. Rektor Asbjørn Stoveland 1945-61, Tarje Noraberg 1961-70, Åsmund Eikli 1970-77, Tarje Noraberg 1977-86, Øystein Høgetveit 1984-90, John Petter Stangeland 1990-94, Torbjørn Ougland 1994-2000, Richard Aardal fra aug.2000. Skolen hadde problemer med elevtilgangen i 2003-04, ønsker å starte med både folkehøgskole og videregående skole (Kvås skolesenter) fra høsten 2005, med Mats Alvheim som rektor. Fra høsten 2005 blir det oppstart med både folkehøgskole og videregående skole på Kvås. NLM besluttet i april 2008 å legge ned skolen som ikke kunne bære seg økonomisk og hadde opparbeidet stor gjeld. Den ble solgt i februar - med unntak av barnehage og firemannsbolig - til Kvåstunet AS for 3.8 millioner. Bak det nye selskapet står to anonyme kjøpere.

Kydland, Anne-Britt, f. Hoseth 08.06.1945 (Gjemnes), sykepleier, gift med Olav Hermod Kydland, barn: Roar Magne, Odd Arne, Lillegutt (død s.å.) Jan Tore, Ann-Helen. Misjonær på Taiwan 1975-79. Adjunkt HS-fag Tryggheim vgs fra 1986.

Kydland, Olav Hermod, f. 16.11.1940 (Sandnes), misjonsskolen, cand theol, gift med Anne Britt Kydland, misjonær på Taiwan 1975-79. Lærer på Tryggheim 1988-90, deretter lærer på Nærbø. Medarbeider i tidsskriftet Bibelsk Tro, og formann i styret for stiftelsen På Bibelens Grunn.

Kyrkja er Guds folk "kvar dei so er, i statskyrkja, i frikyrkja, i eit misjons­selskap, i himmelen eller på jorda... eit ånds-samfunn... alle eitt i Kristus, då er det ikkje spursmål om ein menneskeleg kyrkjeorganisasjon, ei statskyrkje, ei folke-kyrkje eller eit selskap for indre eller ytre misjon..." "Kyrkja er eit stillas me står på mens me held på å byggja Jesu Kristi kyrkje" (Ludvig Hope på lekmannsmøtet i Bergen 1932, Veien fram s. 233ff)

Kyrkja, i - men ikkje under. Dette var Hopes program for lekmanns­bevegelsen med sine organisasjoner og bedehus: "Det er mi faste overtyding at gjennom ei statskyrkje som gir rom for eit gudfryktig, radikalt og fritt lekmanns­ arbeid, ber Guds rike dei beste frukter i Noreg. Men vert desse to arbeids­reidskap øydelagde på ein eller annan måte, eller berre det eine av dei, so vil kristendomen i Noreg lida eit stort nederlag." (Kyrkja og Guds folk, 1923). NLM forlot dette programmet i 2008 (hovedstyrevedtak).

Kyyhkynen, Terttu, f. Muhonen 26.04.1941 (Finland), misjonsskolen, sykepleier, gift med Urpo, barn: Marja-Kaarina, Hanna-Leena. FLOM-misjonær i Etiopia 1970-75, 77-77, 82-84. Barn: Marja, Hanna-Leena.

Kyyhkynen, Urpo,f. 10.05.1939 (Finland), misjonsskolen, agronom, lærer, gift med Tertu, FLOM-misjonær i Etiopia 1970-75, 77, 82-84. Misjonssekretær i FLOM.

Køhn, Dagfinn, f. 1951 (Kviteseid), organist, lektor med opprykk. Medarbeider i Lynor fra 1987. Kor- og musikklærer (timelærer) i mange år ved Kvitsund Gymnas.

Kaartinen, Leena, f. 04.02.1942 (Finland), misjonsskolen, lege, legemisjonær i Etoiopia 1976-77, 79-83., utsendt av FLOM.

Kårbø, Andreas, f. 1961 Øygarden, yrkesutdanning og fagbrev i mekaniske fag; og Kjersti, f. 1959, fra Øystese, allmennlærer og sosiallærer. Reiser til NCS Nairobi 2006-08, hun som lærer, han som altmuligmann.

Kårbø, Ingvald Andre, f. 1986, fra Bergen, student ved Fjellhaug i 6 år, lærer ved Fjellhaim bibelskole fra høsten 2010.

Kaas, Ola, 1913-98, kretssekretær på Nordmøre 1965-67. Barn: Steinar, Randi, Toril.

Kaasa, Laila, f. 07.10.1943 , Drammen, adjunkt m/opprykk (Modum). Misjonær Elfenbenskysten 1994-95 og fra august 1998.