NLM H

Habostad, Eva Rinde, lærer på Vestborg fra 1990, permisjon 1996.

Habostad, Torstein og Gunhild Lovise, innvies under GF2006

Hadland, John, f. 1969, fra Egersund, adjunkt fra Universitetet i Bergen. Lærer i samfunnsfag ved kvitsund fra høsten 1997. Gift med Torun Nordgård.

Hadland, Toun Nordgård, f. 1970, lektor fra Universitetet i Bergen. Lærer i tysk, norsk og musikk ved Kvitsund fra høsten 1997. Dirigent for koret. Gift med John Hadland.

Hafell, Asta, f. Lekven 23.05.1944 (Bergen), sykepleier, gift med Sverre Hafell, barn: Håkon, Harald (død), Ole Amund, Kristin, Øyvind. Misjonær Taiwan 1981-85, 87-91. Bosted Bjugn.

Hafell, Sverre, f. 27.05.1941 (Stjørna), adjunkt, gift med Asta Hafell. Misjonær Taiwan 1981-85, 87-91 Bosted Bjugn. Leirskoleleder. Kretssekretær i Vestfold fra 2001.

Haga, Alfred, lærer på Tryggheim Ungdomsskole 1920-32, deretter lærer og kirkesanger på Nærbø.

Haga, Ann Kristin Stokstad, lærer Hurdal Verk til august 1996.

Haga, Peder, d. 1952, Karmøy. Virket som forkynner i 60 år.

Haga, Signe,1920-77 (Ganddal v/Sandnes), misjonsskolen, lærerskole. Misjonær i Tanzania 1953-75.

Haga, Tor Ove, f. 12.11.1958 (Stavanger), byggmester, flere oppdrag som misjo­nær i Elfenbenskysten fra 1988. Utreis jan.1996. Gift med Venke Haga. Bygging av misjonærboliger i Mali både i 2005 og høsten 2006.

Haga, Venke, f. Borgenvik 07.04.1958 (Bokn), kontorutdannet, hjelpepleier. Misjonær Elfenbenskysten fra 1988, utreis igjen jan 1996. Gift med Tor Ove Haga, barn: Thomas.

Hage, Bodil, f. Mikkelsen 1948 (Vågsøy), misjonsskolen, sykepleier, adjunkt. Misjonær på Taiwan 1974-76. Gift med Kjell Hage, barn: Kristine, Rannveig.

Hageberg, Anne-Karin, medarbeider Hurdal Opptreningssenter til 1995.

Hagen, Grethe, Toten, elev ved Hurdal Verk 1971/72, 73/74, og ved Fjellhaug bibelskole høsten 1975, husmorskole Gjøvik 1978. Kjøkkenassistent Hurdal Verk 1976-2001.

Hagen, Gudrun, f. 06.01.1929 (Lindesnes), sykepleier. Misjonær i Etiopia 1959-64 og 66-71, i Hovedstyrets heimearbeid 1971-96. Bosted Mandal.

Hagen, Jørgen, 1859-1926, byggmester i Kristiansand, formann i Agder krets 1899-1924.

Hagen, Kristian, d. 1941, gullsmed i Ålesund. Kretssekretær i Sunnmøre og Romsdal 1919-22.

Hagere Maryam, misjonsstasjon mellom gudjifolket, Sør-Etiopia, grunnlagt 1950 av Karl Bogetvedt. Stasjonen tatt i bruk 1952, her ble det bygt folkeskole, klinikk og barneheim for hele Sør-Etiopia. Den første av gudjifolket ble døpt i 1954. Hovedkontor for den nye oromo-synoden SES fra 1997.

Hagere Selam (Agre Selam), misjonsstasjon mellom sidamo-folket i Sør-Etiopia, grunnlagt 1954 av Torjus Vatnedalen, med folkeskole, klinikk og jenteskole (Olga Handeland). Stasjonen er overtatt av SCES som kirkesenter. Jenteskolen ble utvidet til evangelist-skole da myndighetene konfiskerte Tabor Seminary .

Hagere Selam Bibelskole, Etiopia, opprinnelig jenteskole, men ble utvidet til evangelistskole da myndighetene konfiskerte Tabor Seminary.

Hagesæther, Gunhild, prorektor ved NLA til 2004, forskningsleder ved institusjonen i to år framover.

Hagland, Inger Helene, f. Bakke 13.10.1964 (Oslo), sykepleier, gift med Truls Johansen Hagland, barn: Marilen, Magnus, Marte og Mathilde (tvillinger adoptert mai 1996). Misjonær i Etiopia 1993-97, 99-.

Hagland, Truls Johansen, f. 28.06.1965 (Oslo), adjunkt, gift med Inger Helene, misjonær i Etiopia 1993-97, 99-.

Haishan, feriested for misjonærene i Kina, fjellområde 1000 moh, 5 min sør for Laohokow, Misjonen bygde hus der i 1904, senere bygde misjonærene fra flere organisasjoner sine hytter i dette gode ferieparadiset..

Halden, Martin, Drammen, f. 1897, skogsarbeider. Månedsarbeider i NLM fra 1946.

Halden Nærradio, Oslo krets. Redaktør: Gerda Solerød 1997.

Halhjem, Jakob, 1863-1942, fra Os ved Bergen, emissærskolen i Bergen 1890-91. Kretsstyremedlem 1902-30. Hovedstyre-forkynner i 35 år.

Halland, Irene, f. 1959, hjelpekokke ved Kongshaug 1979-80, 86-94.

Halle, Kjellrun, lærer Høgtun 1996.

Halle, Lars, 1898-1988, Torvikbukt, forkynner Nordmøre fra 1931, ungdomssekretær og formann i kretsstyret i Nordmøre 1952, kretssekretær 1953-65. Forkynner for hovedstyret fra 1965. Gift med Sigrid, død 1985.

Halle, Lilly, f. Sunde 1913-2001, kontorsekretær ved Stavanger kretskontor 1970-79. Barn: Svein, Anne Kerin, Else-Berit.

Hallerud, Anne Grethe, f. 03.11.1954 (Spydeberg), adjunkt. Misjonær i Japan 1985-88.

Hals, Anne Kristi, f. Thorbjørnsen 1951 (Bamle), sykepleier, gift med Lars Hals, barn: Solveig Margrete, Johan, Jan Einar. Misjonær i Japan 1977-81, 82-86.

Hals, Lars, f. 26.03.1948 (Surnadal), misjonsskolen, lærer, gift med Anne Kristi Hals. Misjonær i Japan 1979-81, 82-86.

Halsne, Ernst Jan, f. 02.09.1956 (Finnøy), gift med Åse f. Skartveit, barn: Ruth, Elin, Rolf, Jon, Trygve. Forkynner i Stavanger krets 1977-81, og i Oppland 1882-90. Kretssekretær i Hedmark 1990-92. Forkynner i Oppland 1992-95, bysekretær i Oslo fra 1995. (Kalt til kretssekretær i Haugesund fra april 1998, vedtaket ble omgjort) Sekretær i Oslo krets fra oktober 1998. Foreningskonsulent (ass.heimesekretær) i NLM fra 2002.

Halvfabrikata-fabrikken, startet av John A. Glendrange (Flekkefjord) i januar 1958, samtidig med guttelaget "Sendebudet" på Drangeid. Hans halvfabrikata-produksjon kom i stand i 1961, og flyttet til Varhaug i 1974. Fabrikken lager halvferdige ting til bruk i barnelag. Daglig leder er Brikt Goa fra høsten 1997. Nytt navn fra 1997: Hobby-M.Aks.

Halvorsen, Kjetil, f. 26.02.1969 (Varhaug), Fjellhaug misjonsskole 1991-95, leirstadstyrer/forkynner Haugesund krets fra 1995. Gift med Marit. Innvidd i juni 1997, og utsendt som misjonærer til Peru, hjem 2001.

Halvorsen, Marit, f. Steinsland 21.03.73 Stavanger. Kontorutdannet. Gift med Kjell, barn: Joakim, Elias (dødfødt), Ingvild. Barnearbeider i Haugesund krets.Misjonær til Peru 1997-2001.

Halvorsen, Olivia, formann i kvinneforening for Kinamisjonen i Bergen i 1890-årene. Hun drev moteforretning. Ofte kalt for "Kinamisjonens mor".

Halvorsen, Sigurd, styrer på Soltun 1991-95.

Hammer, Kirsten, f. 06.05.1927 (Notodden), lærer. Utsendt til Tanzania 1957 for Det lutherske verdensforbund, misjonær i Tanzania 1958-62, 65-69, 70-74, 75-79. Arbeid på Hovedkontorets økonomiavdeling 1982-94.

Hammersland, Marta, f. 15.10.942, adjunkt fra Stavanger, lærer i grunnskolen, 15 år ved Solborg Folkehøyskole. Utsendt til to års tjeneste som lærer i Kenya 1996-98.

Hammersvik, Knut Kr., lensmann bosatt i Innvik. Formann i Fjordane kretsstyre 1988-90.

Hamnøy, Gunnar, f. 19.07.1948, gift med Eva f. Langlo, barna: Per Gunnar, Vidar, Jan Tore. Forkynner og ungdomssekretær i Sunnmøre og Romsdal krets av NLM 1967-76, Hovedstyrets forkynner fra 1976 (4 år på deltid, handels­reisende) Flere turer til misjonfelt, forkynner- og innsamlings­virk­somhet, boken Ut og inn med evangeliet (1995), Roser til deg (1997), Garya (2004), Takk at også jeg fikk være med (2009). Sønnen Vidar, f. 1975, er miljøarbeider på Kvitsund 1997-98, og ved NLM Økonomiregnskap i 2010. Eva arbeidet i Tryggheim barnehage 1988-2010.

Hamre, Helge, f. 23.07.1959 (Lomen), sivilagronom, gift med Nina, f. Kjelås. Misjonær i Peru 1991-94. Barn: Johannes, Håkon, Magnus og Knut. Bosted: Berg i Helgeland Kom heim fra Peru igjen juni 2009.

Hamre, Jorunn, f. 26.05.1931 (Kvinesdal), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia 1959-64, 65-70, 71-75, 76-79, 81-84, 87-90, 91-94. Sykepermitering 1995-96, ny utreise mai 1996. De siste årene har hun arbeidet i evangelisk arbeid ut fra Waddera. Har utgitt boken Fra trollkvinne til evangelist (1982). Var i Norge i november 1997 pga brystkreft, helbredet ved salving og bønn i Addis Abeba før hjemreis. Avsluttet tjenesten i Etiopia september 1999. Fortsatte i Etiopia (Shakiso) på privat initiativ, med bibelsalg, sangboka på gudji, og bygging av kirke i Shakiso og evangeliserende arbeid i området.

Hamre, Nina Kjelås, f. 17.03.1962 (Verdal), adjunkt/lærer, gift med Helge. Misjonær i Peru 1992-94.

Hamre, Tom Erik, Fjellhaug bibelskole/studentlinja 1991/92, kristendom mellomfag ved MF, 3 års bibliotek- og informasjonsstudier ved Høgskolen i Oslo. Bibliotekar ved Fjellhaug fra juli 1997.

Hanasand, Elin, f. 1954, husmor/bestyrer på Evje leirsted, Agder krets, fra 1991.

Hanasand, Hilde, ungdomsarbeider, se: Øystese, Hilde.

Handeland, Alfa, etter 10 års tjeneste på Tryggheim ungdomsskole døde hun 8.3.1960 under besøk hos søstera Olga i Etiopia.

Handeland, Asbjørn, f. 03.05.1973 (Eiken), Fjelltun bibelskole. Barne- og ungdomsarbeider i Agder krets fra høsten 1995. Gift med Brynhild. Bosted Lyngdal.

Handeland, Gudrun, f. Jørstad, død 1963. Husmor på Fjellhaug 1915-18. Gift med Oscar Handeland 1917.

Handeland, Ola Tobias, f. 19.05.1918 (Eiken), forkynner i Agder krets 1955-85.

Handeland, Olav, 1922-99 (Eiken), gift med Anne Oline f. Helland, barn: Annlaug, Sissel (misjonær), Audun, Sveinung, Oddvar. Forkynnerkurs Fjellhaug. Forkynner i Stavanger krets 1954-89, derav noen år styrer på Tonstadli ungdomssenter.

Handeland, Olav B., 1883-1975, bonde og emissær fra Åseral, Agder krets. Barn: Asbjørn.

Handeland, Ole O., 1886-1978 (Eiken), forkynner i indremisjonen og i Amerika; i Agder krets av NLM fra 1932.

Handeland, Olga, 31.01.1920 -16.04.2009(Hægebostad), misjonsskolen, hjelpepleier. Misjonær i Etiopia 1952-57, 58-63, 64-69, 71-75, 76-78, 80-83, 84-84. Mesteparten av tiden ledet hun arbeidet ved Jenteskolen i Hagere Selam. Den første perioden var hun i arbeid på Keiserinnens Industriskole i Addis Abeba. Ble innvidd som misjonær i 1957. Senere kvinnesekretær i Agder krets. Bosted Eiken. Boka Da tiden var moden, 2002.

Handeland, Oscar, 1890-1967 (Åseral), misjonshistoriker, forfatter av bl.a. 25 år (1916), Kongens budbærere 1-6 (1937-43), Vårløysing 1-3, Kristenliv på Agder, Boken om Ludvig Hope (1955), Kinamisjonsforbundet gjennom 50 år, Sigurd Odland (1941), Norsk kristendomsforkynning (1918), To linor i norsk kyrkjepolitikk (1923). Han var redaksjons-sekretær/redaktør av Utsyn 1912-36, og Fast Grunn, 1948-61. Som lærer på Fjellhaug Misjons­skole 1912-59, prega han mange kull av misjonærenes kunnskap om kirke- og misjonshistorie. Han var svært nøy­aktig­ og levende både i historiebøkene sine og i undervisningen. Hovedstyre­medlem 1924-30. I 1917 ble han gift med Gudrun, som døde 1963. Barn: bl.a. Bjarne, Torgny (Fast Grunn 1/98).

Handeland, Sissel, f. 16.02.1959 (Finnøy), misjonsskolen, hjelpepleier, husflid­utdannet. Misjonær i Etiopia 1984-88, 90-94

Handeland, Solveig, f. 25.11.1932 (Drammen), adjunkt. Misjonær i Japan 1967-71, 84-85, 88-93. Bosted Birkeland.

Handeland, Steinar, f. 1947, gift med Ingrid f. Bogetvedt. Ung­doms­sekre­tær i Nordmøre krets fra 1974, krets­sekretær der 1975-80, deretter barne­hagekonsulent og forkynner. Han ble områdesekretær i Flekkefjord Felles­lag og slo seg ned i Hovsherad (Lund) som lærer og gårdbruker.

Hansen, Anna, f. Mugaas, 1887-1972, gift med Ole Hansen. Misjonær i Kina 1918-31.

Hansen, Aud Grethe, se: Sæther.

Hansen, Bjørg, f. 04.04.1940 (Stokke), misjonsskolen, hjelpepleier, fotterapeut. Misjonær i Hong Kong 1970-74, 75-81, 82-86. Har skrevet boken "Og alle dører åpnet seg" (1995)

Hansen, Ernst, f. 1957, (Senja), lærer Nordborg fra 1990.

Hansen, Gunn Elen Arneberg, styrer på Veslestølen fra jan.1997.

Hansen, Hans Kr., 1919-91, cand theol, lærer på Hurdal Verk 1945-60, deretter rektor ved kommunal ungdomsskole i Hurdal.

Hansen, Ole, Målselv, 1880-1955, forkynner i Troms Indremisj.krets, deretter formann i Troms krets av NLM 1916-29.

Hansen, Ole, 1886-1961 (Romsdal), misjonsskolen, gift med Anna f. Mugås. Misjonær i Kina 1915-31, deretter reist som forkynner i Norge til 1952.

Hansen, Roald, f. 1945 (Trysil), driftteknisk assistent, vaktmester/styrer Skogtun , Oslo. Gift med Solveig Petra, barn: Ragnhild, Trude, Joakim.

Hansen, Ruth Erna, dansk sykepleier. Antatt som misjonær av DEM og utsendt til Etiopia i januar 1980, arbeidet ved Dodola og Gidole hospital. Måtte reise hjem til Danmark sommeren 1982 pga sykdom, og fikk ikke reise ut igjen. Bosted: Ringsted.

Hansen, Solveig Petra, f. 1952 (Grue i Solør), handelsutdannelse, husmor Skogtun ungd.senter fra 1990. Barn: Ragnhild, Trude, Joakim.

Hansen, Svein Anton, f.10.06.1966 (Orkdal), misjonsskolen 1985-89, cand theol, feltprest. Ungdomssekretær Trøndelag krets fra høsten 1993. Ungdomsarbeider i Stavanger fra høsten 2000. Bosted Egersund. Gift med Elisabeth, f. Kvalbein. Barn: Jone, Ingrid, Marie. Forsamlingsleder i Misjonssalen, Sandnes, fra jan 2008, 50% stilling.

Hansen, Torhild, f. Sørbø 13.06.1950 (Stavanger), misjonsskolen, lærer, gift med Trond Aril Hansen, barn: Ingvild, Gunnar, Andreas Jakob, Grete. Misjonær i Tanzania 1975-79, 80-83, 85-88.

Hansen, Trond Arild, f. 27.09.1949 (Rælingen), misjonsskolen, gift med Torhild Hansen. Misjonær i Tanzania 1975-79, 80-83, 84-88. Lærer Rennesøy, Rogaland.

Hansen, Trude, f. 1974, Nannestad, spesialpedagog, kristendom grunnfag. Lærer i riding og kr.dom ved Hurdal Verk fra høsten 2000.

Hansen-Bjerknes, Ole, 1904-89, Øymark, arbeider i Oslo krets fra 1943. Bodde i senere år på Harpefoss og virket i Oppland krets til 1968. Som enkemann giftet han seg opp igjen med Ruth.

Hanson, Carl, amerikansk professor, lærer på Fjellhaug 1919-29.

Hanson, Hilda Bugge, f. Bugge 08.05.1910 (Nesset), gift med Ole Hanson. Misjonær i Mandsjuria 1936-46.

Hanssen, Magnus Oskar, f. 05.10.922 (Skjerstad), gift med Ingebjørg f. Røysland, barn: Magne. Forkynner i Nordland krets 1946-89. Han var også kretsforamnn noen år og styrer på Jakobsbakken leirsted i 10 år. Bosted: Misvær/Hoset ved Bodø. Han fikk Kongens fortjenestemedalje i sølv i 2005 for sitt arbeid innen politikk, menighetsråd og misjon.

Hanstveit, Trond, misjonsskolen 1995-99, plassert i Kina-regionen. Økonomileder Fjellhaug 2003-04.

Haraldseid, Nils-Gunnar, f. 1947, fra Vindafjord (Ryfylke), ansvarlig redaktør fra 1988 for Radio Øst, NLMs lokalradio i Råde i Østfold. Gift med Jorunn, fire barn (VL 27.02.01). Formann i Kristent Radioforum.

Haraldseid, Tone-Anita, f. 1973 (Sarpsborg), handel- og kontorutdannelse, barnehageassistent. Barnearbeider i Oslo krets fra 1993.

Haraldsdóttir, Ástriður, f. 03.02.1962 (Island), musikkutdanning, Fjellhaug bibelskole og for­kynnerkurs. Barne- og ungdoms­arbeider på Helgeland 1985-87, ungdoms­arbeider og musikkonsulent i Fjordane krets. Deretter KFUM/K- og SIK-arbeider i Reykjavik.

Haraldsen, Harald, f. 1969 (Kristiansand), lokalradio-leder i Ålesund 1992-94 og i Agder krets fra 1994. Gift med Torunn f. Stautland.

Haraldsen, Torunn, f. Stautland 1970, Kristiansand. Avislinjen ved GMS. Journalist i bladene Utsyn 1992-95 og Ungdom og Tiden. 1995-96. Skrev boken Kvinner med kall til Kina (Utsyn 28/97). Gift med Harald Haraldsen.

Harbo, Signe, f. 1970, barnearbeider Stavanger krets 1992-98. Bosted: Nærbø.

Harbo, Solfrid, førskulelærer, Varhaug. Styrerassistent ved Holmavatn fra 1.12.2007.

Harbo, Tone, f. 1975 (Nærbø, Rogaland), kjøkkenassistent Kvitsund Gymnas.

Hareide, Bjarne, 1908-79, cand theol 1935, lærer på Fjellhaug 1937-44. Theol. dr. i Uppsala 1966. Lektor Oslo Lærerskole 1945, styrer av IKO 1947-71, prost i Sarpsborg 73-78. Forfatter.

Hareland, Vigdis L., f. 1970, gift med Per Hareland, barn: gutt. Kjøkken­assistent Tryggheim vgs fra 1992.

Hares, Hilkka, f. 22.07.1944 (Helsinki), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia for FLOM 1972-76, 77-81, 83-89, 91-94, 96-98.

Harestad, Bjørg A, f. Skåtan 03.06.1958 (Larvik), gift med Mangor Harestad, misjonsskolen, hjelpepleier. Misjonær i Peru 1982-86, 87-92, 93-97. Barn: Margrethe, Anette, Ragnhild, Birgitte, Anders.

Harestad, Bodil, f. Goa 19.04.1963 (Sandefjord), gift med Steinar Harestad, misjons­skole og kontorutdanning. Misjonær i Bolivia 1989-93. Barn: Solveig, Kristine.

Harestad, Mangor, f. 13.07.1956 (Randaberg), Fjellhaug misjonsskole, gift med Bjørg. Misjonær i Peru 1982-86, 87-91, 93-97. Kretssekretær i Skien fra høsten'97 – 2005, da blehan konsulent i Norea Mediemisjon..

Harestad, Margaret, f .Eiane 24.10.1969 (Sokn, Rennesøy), misjonsskolen, inn­­­­vidd og sendt ut til Peru 1996-2000, og fra høsten 2001. Gift med Svein Kåre Harestad, barn: Marta, Kristoffer, Andreas, Sondre. Heimreise sommeren 2004.

Harestad, Steinar, f. 10.11.1963 (Randaberg), gift med Bodil, misjonskolen. Misjonær i Bolivia 1989-93. Deltidsforkynner, og arbeider i Orient, Stavanger. Forkynner i Stavanger krets fra 1998.

Harestad, Svein Kåre, f. 20.06.1969 på Randaberg, gift med Margaret; Fjell­haug misjonsskole, innvidd og sendt ut til Peru 1996-2000. Ny utreise 28.09.2001. Heimreise sommeren 2004 av helsemessige årsaker. Forsamlingsarbeider i Bore i halv stilling fra nyttår 2006. Bosted: Lye (Time).

Hargeisa, hovedstad i Somaliland. Der er to sykehus som ønsker fagpersonell, muslim-befolkning: Edna Adan Maternity og Hargeisa Group Hospital.

Harila, Helge, f. 20.09.72 Finnmark/Sunnmøre. Bildøy bibelskole, kristendom grunnfag ved NLA, 4 år ved Griegakademiet (sang, inkl. ped.sem.), studier ved Norges Musikkhøgskole, 50% stilling som musikklærer på Fjellhaug i skoleåret 1999/2000.

Harnes, Jostein, f. 1930, bonde på Elnesvågen, emissær fra 1958. Formann i Sunnmøre og Romsdal krets 1973-77.

Harnes, Terje, barne- og ungdomssekretær i Trøndelag krets fra 2000.

Härsilä, Maija, f. 25.01.1942 (Viiala), misjonsskolen, sykepleier. Misjonær for FLOM i Etiopia 1973-77, 78-80, 82-86.

Haslemo, Tallak, f. 1894, bonde i Bykle. Månedsarbeider i NLM i 40 år.

Hasli, Amund, 1885-1973 (Øyer), emissær i Oppland krets i 50 år.

Hatlehol, Oddvar, f. 12.01.1951 (Haram), miajonsskolen. Gift med helsesøster Hanna f. Selstø, barn: Per Magnus, Eivind, Kjetil. Ungdoms­arbeider i Sunnmøre og Romsdal 1974-75, bysekretær i Oslo 1985-86, i Hovedstyrets innvandrer­arbeid i 1979-85, og fra 1987. NLMs innvandrerkonsulent og arbeider i Tverrkulturelt Senter fra 1996. Deltidsarbeider i reisebyrå.

Hatlem, Bjørn Arild, journalist i Utsyn. Nærradiomedarbeider i Sunnmøre og Romsdal krets fra 1994.

Hatlem, Gudleik, f. 28.8.1908, begynte som månedsarbeider i NLM 1940

Hatlevik, Ove, lærer Nordborg til 1995.

Hatlø, Ragnar, f. 1969 (Ulsteinsvik), frelst i 1989, Fjellhaug Misjonsskole. Forkynner i NLM Oslo krets fra 1996. Gift med Leila.(Utsyn 31/96)

Hauan, Bjørg, f. Askildsen 1938 (Mandal), gift med Normann Hauan, barn: Eva (g. Grindland), Liv, Magne, Helge. Kvinnesekretær og deltidsarbeid i Agder krets fra 1978. Ekspedisjonsarbeider i Lynor.

Hauan, Kristin, f. Håland, Mandal, forretningsfører Agder krets 1993-95.

Haug, Berit Børsheim, 1946-2000 (Sandnes), gift med Petter A. Haug, barn: Siri Elisabeth, Joakim. Spesialpedagog Tryggheim vgs. fra 1994-2000.

Haug, Håvard, f. 24.11.66 Bodø. Norges kommune- og sosialhøgskole, gift med Sissel. Misjonær ved DNS, Kenya 1995-97. Ettårig misjonsskole 2000-01, innvidd 27.07.01, Mongolia med utreise jan 2002.

Haug, Petter A., f. 1950, gift med Berit f. Børsheim, adjunkt og lære­bokforfatter Tryggheim vgs. fra 1995.

Haug, Sissel , f. Steinhovden 23.08.1966, adjunkt, logoped, gift med Håvard. Misjonær ved DNS, Kenya 1995-97. Utreise til Mongolia jan. 2002. Barn: Svein Magne, Hanna Marie.

Hauge Foreign Mission, USA, støtter NLMs arbeid i Etiopia, Japan, Bolivia og Peru. Det var predikanten Elling Eielsen f. 1804, Voss, som bygde det første bedehuset i USA 1842, og stiftet Eielsen-synoden. Så kom Peder Fostervold, Nordmøre, 1884-1940, til USA 1911, og organiserte "Hauge Innermission Federation" i 1920, med bladet "Morning Glory" - redigert av pastor Peder Ljostveit. HFM består av misjonsvenner i disse to synodene som ville støtte misjonærene i Japan og Etiopia i starten. De har et eget blad, "The Christian Fellowship Banner".

Hauge-bevegelsen begynte med at Hans Nielsen Hauge (1771-1824) hadde en spesiell kallsopplevelse i april 1796, som sendte ham ut som forkynner (Verden for Kristus, s14). Det førte til vekkelse, venneflokker og haugianere omkring i landet. Han gav ut Hauges testamente og mange bøker, ble forfulgt og fengslet av kirken og myndighetene.

Hauge, Astrid Klara, f. Hatlevik 06.10.1953 (Fitjar), lærer, gift med Bård Hauge, barn: Harald (f.1978, prest i Røros), Reidun, Torgeir, Ingar. Misjonær i Japan 1980-84, 85-89, 90-96, og 2006-08.

Hauge, Berit, f. Brekke 01.01.67 Bømlo. Sykepleier. Gift med Bjørn Steinar Hauge. Barn: Martin, Ingebjørg, Eirik, Sissel. Misjonær i Mongolia fra 1997-2001.(Utsyn 11.03.01)

Hauge, Bjørn Steinar, f. 23.10.1965, fra Kopervik/Ølen, lege. Gift med Berit. Misjonær i Mongolia 1997-2001 (Darhan).

Hauge, Bård, f. 28.05.1954 (Karmøy), misjonsskolen, cand theol, gift med Astrid Klara Hauge. Misjonær i Japan 1980-84, 85-89, 90-96. Førstekonsulent i adm. ved NLA fra 1996, studiesjef ved B&M-studier 2005-06, feltleder i Japan (Kobe) 2006-08. Studiesjef ved NLA Høgskolen i Sandviken, Bergen. Rektor ved Danielsens vid.skole i Bergen fra august 2010.

Hauge, Harald, f. 1926, lærer på Drottningborg fra 1958, rektor på Lunde­neset Vid. Skole 1965-87, deretter lærer der til 1993. Gift med Margrethe (f. 1924). Barn: Bl.a. Bård, Bodil, Petter.

Hauge, Ingebjørg, til Mongolia aug.2008

Hauge, Kjellaug Marie, f. Haaland 12.07.1961 (Karmøy), misjonsskolen, syke­pleier, gift med Rolf Hauge. Misjonær på Taiwan 1988-92. Barn: Sveinung, Johannes Markus.

Hauge, Rolf, f. 14.03.1962 (Grimstad), misjonsskolen, lærer Lundeneset, gift med Kjellaug Marie Hauge. Misjonær på Taiwan 1988-92.

Haugeland, Bergljot, f. Brunvatne (Søgne), 1912-98, husmorskole, gift med Trygve Haugeland, barn: Kari, Torbjørg, Reinert, Helga, Martin, Målfrid, Gar. Misjonær i Etiopia 1963-66.

Haugeland, Trygve, 1914-98 (Lyngdal), sivilagronom, gift med Bergljot Haugeland. Misjonær i Etiopia 1963-66 (Oppbygging av Malge Wondo Jordbruksskole). Fylkeslandbrukssjef i Vest Agder. Miljøvernminister i Bortens regjering. Bosted Lyngdal.­

Haugen, Ann Margareth, f. 09.05.1963 (Trondheim), sykepleier, jordmor. Misjo­nær i Etiopia 1993-96.

Haugen, Arthur A, f. 05.07.1937 (Trondheim), adjunkt, gift med Perny Haugen. Misjonær i Etiopia (DNS) 1974-77, 88-90, og 1995-97.

Haugen, Brit Marit,f. Matre 25.02.1955 (Etne), sykepleier, gift med Olav Hau­gen, barn: Håvard, Magnhild, Ågot, Birgit. Misjonær i Peru 1984-87, 92-95.

Haugen, Egil, 17.03.1924-12.04.2006 (Grimstad), maler, lærer Drottningborg fra 1949 til pensjonsalder, gift med Helga (f. 1932). (Utsyn 5/92).

Haugen, Eli, f. Færevåg 1944, forfatter. Gift med Jan haugen, 4 barn. MS-pasient siden 1970. Bestsellerbok: Kjære deg.

Haugen, Ingvild, misjonsarbeider i Etiopia 1996.

Haugen, Kari Helene, f. 26.01.1953 (Våler), 2-årig forkynnerkurs. Misjonær i Japan 1979-83, 84-88, 90-93; lærer og husmor på Fjellheim 1994-95. Japan 1995-2001.

Haugen, Lars Storaas, f. 12.04.1951 (Kvam), misjonsskolen, gift med Torill Haugen. Misjonær i Japan 1980-84, 85-89, 90-94, områdearbeider i Sunnmøre og Romsdal krets fra 1996..

Haugen, Marit Kristine, f. 29.01.1950 (Trondheim), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Japan 1975-78, 80-84, 88-89, 92-96, 2008-.

Haugen, Olav, f. 12.04.1951 (Kvam), lege, gift med Brit Marit Haugen. Misjons­lege i Peru 1984-87, 92-95.

Haugen, Perny Margrethe, f. Berg 17.02.1939 (Skodje), misjonsbibelskolen Stjørdal, gift med Arthur Haugen, barn: Ann Margreth, Asgeir, Torbjørg, Hildegunn, Ingvild. Misjonær i Etiopia 1974-77, 88-90, og 1995-97.

Haugen, Solveig Østebø, f. 20.12.1941 (Finnøy), misjonsskolen, lærer, gift med Torstein Haugen, barn: Dagrun Marie, Ole Martin. Lærer på Hurdal Verk 1968-74. Misjonær i Etiopia 1976-79, 81-85, 88-91.

Haugen, Torill Elshaug, f. 25.03.1949 (Stjørdal), adjunkt, gift med Lars Haugen, barn: Hildegunn,Øystein, Marianne. Misjonær i Japan 1980-84, 85-89, 90-94.

Haugen, Torstein J, f. 16.07.1938 (Ølen), sivilagronom, gift med Solveig Østebø Haugen. Misjonær i Etiopia 1972-76, 76-79, 81-85, 88-91.

Haugerud, Helga, se: Ligaard

Haugerud, Jul Sverre, medarbeider i Lunde Forlag fra 1992.

Hauges testamente, datert 7.mars 1822, og skrevet av en gammel nedbrutt mann som har resignert og ønsket forlik med myndighetene (Fast Grunn 3/96): "Thi er min siste Velje, at I her efter som forhen ganske enne haalder Eder til vor Stats Religion, saa I modtager af de offentlige Lærer alt hvad deres ofentlige Embede medfører. I gaar da i Kirken anamer Sakramenterne, ved Ægteskap gjør dem Vielsen, samt ved Dødsfald Iordpaakastelse og alt andet der hører med til god Aarden." (Veien fram,s260; Verden for Kristus s25).

Haugestad, Reidun, fra Borre, lærer på Drottningborg til 1999..

Haugesund krets (HSH krets). Sunn­hordaland og Hardanger krets ble stiftet 1900 og ledet av Ole Risvold til 1918, P.S.Eikrem var kretssekretær 1918-36. I 1936 ble foreningene i Karmsund prosti tatt av Stavanger krets og lagt til denne kretsen som da fikk navnet HSH-krets. Indre strid og splitting i kretsen og mellom forkynnerne er grundig omtalt i Josef Tunglands bok Tormod Vågen på kallets veg, s. 356ff. Striden sluttet ikke før NLL, Lek­manns­­misjonen, ble til i 1963. Kretskontor: Spannavn 1, 5500 Haugesund (52 71 19 99). Kretsformann Henrik Elde til 1978, Eivind Fauskanger 1979-86, Magnar Tolo 1987-88, Per Augestad 1989-90, Rasmus Voll 1991-92, Øyvind Monsen 1993-99, og Egil Svela fra sommeren 1999. Kretssekretær Olav Hovda 1936-47, Vincent Færevåg 1947-63, Sigurd Eide 1963-64, Asbjørn Rannestad 1964-74, Kåre Eidsvåg 1974-81, Magne Austneberg 1981-98, Georg Mork fra jan. 1999.

Haugesund Fellesforening, fra 1910 byforsamling i Spannaveien 1, 5500 Haugesund. Nærmiljøsenter planlagt i 1998.

Haughom, Reidun Byberg, f. 10.10.1957 (Sandnes), lærer. Misjonær Peru 1987-91. Senere gift med Kjell Haughom. Lærer på Drottningborg. Bosted Tonstad.

Haugland, Bjørn Steinar. Daglig leder for Radio Gnisten, Bergen, fra august 1998. Ønsker medarbeiderforening for NLM-ansatte 2004 (VL 24.05.04)

Haugland, Elise, informasjonskonsulent i NLM, Oslo, 2010.

Haugland, Helga, f. 1930, gift med Peder. Daglig leder for Norrøna kafe i Oslo til 1997.

Haugland Rangnes, Herdis Karin, f. 1954 (Askøy), misjonsskolen, sykepleier. Misjonær i Peru 1980-84, 85-87. Leder for Hurdal Opptreningssenter 1990-okt'95. Gift med Ole Rangnes.

Haugland, Jorunn, regnskapsfører ved hovedkontoret fra 1996, NLM Regnskap og økonomiservice AS - avd.Øst.

Haugland, Kåre, fra Mosby ved Kristiansand, klesbutikk-forhandler i 30 år. Daglig leder Gautestad kurs- og misjonssenter senter fra juli 1997.

Haugland, Lars Magne, f. 10.07.1942 Kvinnherad, adjunkt, gift med Olaug Sofie Haugland. Lærer Kongshaug 1970-71, Val 1973-75. Misjonær i Kenya 1981-84, 88-90. Grunnskolelærer i Bjerkreim fra 1991.

Haugland, Marit Elise, medarbeider ved Norrøna hotell, Oslo

Haugland, Olaug Sofie, f. Auestad 20.07.1949 (Iveland), hjelpepleier, gift med Lars Magne Haugland, barn: Lars Einar, Anne Ruth, Ellen Synnøve, Øyvind. Misjonær i Kenya 1981-84, 88-90.

Haugland Peder, f. 1930, gift med Helga. Han har vært lærer ved Kongshaug og Lundeneset og disponent i Dagen. Daglig leder av NLMs forretninger, eiendommer og boligselskaper, Oslo, til des.'97. Som pensjonister flyttet han og Helga tilbake til Haugland på Askøy i 1998.

Haugstad, Jorunn Marie, f. 28.01.1962 (Hå), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Indonesia 1989-91.

Haugstad, Judith K., f. 1944, gift på Nærbø, renholdsassistent Tryggheim vgs. fra 1988.

Haugstvedt, Rolf, adjunkt, lærer på Sygna fra 1989.

Haugvaldstad Kjølvik, Valfrid, f. 18.01.1945 (Rennesøy), misjonsskolen, anestesisykepleier. Misjonær i Tanzania 1973-77, 78-82, 83-85, 86-88, 90-92. Gift med Holger Kjølvik 2000.

Haukvik, Torunn, f. 05.12.1956 (Sauherad), misjonsskolen, bioingeniør. Utsendt av DELK til Etiopia 1983-86, 87-91, 94-97. Gift juni 2000 med gårdbruker Arild Minnesjord, Skien.

Hausvik, Reinert, 1897-1978, Lyngdal, emissær i Agder krets 1921-67. Gift første gang med Tora (f. 1895-død), gift 2. gang med Ingeborg (f. 1905).

Havn, Ruth, f. 13.05.1928 (Forsand), operasjonssykepleier. Misjonær i Etiopia i 6 perioder 1958-86.

Havnegjerde, Karl, 1903-81, emissær i Sunnmøre og Romsdal i 46 år.

Havu, Satu, f. 1959 (Aanekoski), lærer. Misjonær for FLOM i Japan fra 1988.

Hawassa, fra 2009 nytt (sidama-)navn på Awasa (se dette) i Sør Etiopia med Feriesenter og Tabor Evangelical College.

Haydom Lutheran Hospital, i Mbulu-distriktet i Tanzania har vært i drift siden 1955 med NLM-helsepersonell i arbeid. Åpningen var i 1954 ved dr. Olaf Olsen. Hospitalet har også hjelpepleier-, sykepleier- og jordmorskole. Mange folk har etter hvert flyttet inn i området, og ny kirke med 1000 sitteplasser ble innviet 1995. Dr. Ole Halgrim Evjen Olsen har hatt ansvaret for oppbyggingen av sykehuset og oppfølgelsen i distriktet fra 1961. Kirken tok over ansvaret 1963. Jubileumsbok høsten 2004, av Bjørn Ines: ”Eventuret i Haydom”. Her forteller han om en ”Haydom-strid” mellom NLM og dr. Olsen, som førte til at Olsen ble ansatt av den kanadiske stats bistandsarbeid (Utsyn 22/2004). I 2002 ble bistandsstøtten til Haydom overført fra NLM og NORAD, til DU og ambassaden i Dar-es-Salaam. Dr. Øystein Evjen Olsen overtok som adm.direktør fra 2006, og dr. Olav Espegren fra høsten 2010..

Haydoms Venner, stiftelse registrert i 2002 til støtte for sykehuset Haydom i Tanzania. I 2005 ble en stor farm innkjøpt i nærheten av Haydom - for å støtte sykehuset økonomisk.

Hebano, misjonsstasjon og distrikt i Bale provins i Sør-Etiopia, startet av DEM-misjonærer i 1950-årene, overtatt av SES/EECMY.

Hebnes, Karsten, 1905-94 (Jelsa), gift med Osmine f. Stople (d.1987), barn: Serina, Synnøve, Ingebjørg. Forkynner i Stavanger krets 1944-62, og i Haugesund 1963-75.

Hector, Joakim, f. 1975, med studier i teologi, ped., jus og skuleleiing. Rektor på Sygna fra oktober 2010. Familien flytter da fra Sverige. Gift med Regina, barn: Ruben.

Heddeland, Hanne Berit, internatleder Hurdal Verk 1996.

Hedmark krets var en del av Opplandenes krets fra 1905 til 1945, da den ble utskilt som egen krets. Kretskontor Holteveien 2, 2822 Bybrua (61 18 90 60). Kretsformann Ole Strømner til 1974, Håvard Grønbeck 1975-81, Reidar Sørlie 1982-87, Svein Kåre Rydland 1987-90, R. Sørlie 1991-93, Jan Terje Løitegård fra 1993, Svein Kåre Rydland gjenvalgt 2000, Tom Røsberg fra 2004. Kretssekretær Arne Nyheim 1945-64, Sigurd Rydland 1965-69, Leif Bakeng 1970-78, Ole Kirkengen 1978-81, Bjarne Dagsland 1982-87, Magne Østertun 1987-90, Ernst Jan Halsne 1990-92, Karl Johan Bjørge 1992-97, Tom Røsberg fra 1997, Tor Magne Normann, Bjarte Rydland fra 2002. Kretsen harOrmseter leirsted og Hurdal Verk Folke­høgskole.

Hedningemisjon. Hedninger er i Bibelen egentlig uttrykk for alle ikke-jøder ("gojjim" i GT), eller alle folkeslag (nasjoner) ("ethnoi" i NT). Det norske ordet hedning kommer av "heden"/bygdelag og heiestrekninger mellom byene, det samme er tilfelle med det engelske ordet "pagan". Årsaken er at kristendommen slo først rot i byene i Romerriket, før den nådde befolkningen på landsbygdene. I misjonshistorien er ordet brukt om folk som ikke har tatt imot kristen tro og moral. Hedningemisjon vil altså si det samme som å evangelisere utover sine egne lande- og kulturgrenser - mellom de unådde folkeslagene. En kan også si at evangelisering betyr å arbeide innenfor sitt eget land (indremisjon), og å drive misjon er å arbeide utenfor sitt eget land (ytre­misjon). Siden en slik ytremisjon ofte er i utviklingsland, drar arbeidet der også med seg nødvendig utviklingsarbeid innen helse og skolesektoren, og nødhjelpsarbeid. I den ikke- kristne verden finnes mange ulike religioner, bl.a. animisme, buddhisme, islam, taoisme, shintoisme, hinduisme. Også i den "kristne verden" fins synkretisme: blanding av f.eks. katolisisme og animisme (helgendyrkelse) i Sør- Amerika, kristen tro og "kristen kultur" i Europa, osv.

Heen, Ingjerd og Espen, fagfolk i arbeid i Øst-Afrika 2010

Heggdal, Jan Ove, f. 15.10.1966, fra Grong, gift med Marianne. Misjonær i Mongolia høsten 1995-98. Sykepleier ved Namsos sykehus, og fra 2004 ansvarligtilrettelegger for NLLs arbeid i Moldova.

Heggdal, Marianne, f. Roth20.06.1967, fra Sola. Gift med Jan Ove Heggdal, barn: Johan, Ole, Maren. Misjonær i Mongolia høsten 1995-98.

Heggdal, Thorvald, f. 1901. Gardbruker i Ganddal, månedsarbeider i NLM fra 1931.

Heggem, Helga, se: Heggheim.

Heggem, Johan, 1881-1964, forkynner på Nordmøre i 60 år.

Heggem, Margrethe, 1907-95, forkynner fra 1940-årene. Hun har Kongens fortjenestemedalje for søndagsskole­arbeid, og Nesset kommunes kulturpris.

Heggem, Nils Daniel, 1918-91 (Romsdal), lærer, gift med Helga Heggheim. Misjonær i Japan ved Den norske skolen 1955-59 og 60-64. Lærer på Hurdal Verk 1964-69.

Heggernes, Karsten, f. 1957, ekspedisjonsleder i Lynor fra 1984.

Heggheim, Helga, f. Nødland 08.05.1920-2004 (Gjesdal), misjonsskolen, lærer, gift med Nils Daniel Heggem, barn: Karen Sofie, Synnøve. Misjonær i Japan 1955-59, 60-64. (DNS).

Heggli barnehage, 7170 Åfjord, Trøndelag krets. Åpnet 1979. Styrer Lise Taraldsen (2009), nytt tilbygg 2009.

Heggset, Per Inge, formings- og friluftslærer på Hurdal Verk 1992-98. Gift med Bodil, som var timelærer ved skolen.

Hegnar, Alfred, f. 1882 i Mandal, grosserer/disponent i Oslo. Hovedstyremedlem 1930-41, formann i Oslo krets fra 1944.

Heide, Hans Kr., d. 1960. Kolportør i Lunde Forlag i Nord-Norge 1910-16, emissær i Troms 1917-44.

Heien, Karl, 1903-93, fra Nedstrand (Tysvær), forkynner i Stavanger krets fra 1937, i 30 år. Gift med Olava (1906-90).

Heiene, Arne, 10.09.1919-24.06.2006 (Sør Aurdal), gift med Thora f. Engen (d.1981), barn: Gunnar Harald, Bjørn Ivar, Halstein Olav. Forkynner i Oppland krets 1944-86, områdesekretær i Valdres. "Valdres-bispen" (Utsyn 26/88).

Heier, Gunnar, elektriker, vaktmester ved Sygna i 1991-99, vaktmester på Fjellhaug fra høsten 1999. Marit Heier var skolesektrtær på Sygna 1991-99, resepsjonist på Fjellhaug fra samme tid som mannen.

Heimdal, Magnhild, medarbeider ved Hurdal Opptreningssenter 1996.

Heimdal, Ingebjørg, 1917-74 (Larvik), operasjons­sykepleier, misjonær i Etiopia fra 1954.

Heimearbeidet i NLM inkluderer arbeidet i kretsene, skolene og institusjonene, leirstedene, barnehagene og massemedia, barne- og ungdoms­arbeidet, arbeid blant innvandrere og med litteratur. Hovedstyret ga i 1994 ut "Hovedlinjer for NLMs arbeid i Norge", der det heter at arbeidet "må være preget av erobringstrang og vilje til å bryte nytt land for Guds rike i Norge". Heimearbeidet er ledet av et heimesekretariat og en heimesekretær ved hovedkontoret i Oslo.

Heimesekretær i NLM: Steinar Hunnestad 1956-86, Jan Gaute Sirevåg fra 1987. Trond Bjørsvik er ass.heimesekretær fra 1989. Ass.heimesekretær er byttet ut med tittelen ”foreningskonsulent” i 2002.

Heimly barnehage, Marikollen 7, 5088 Mjølkeråen, Bergen krets.

Heimstad, Ingrid, husmor på Hurdal Verk 1978-84.

Heimstad, Øyvind, lærer i tekniske fag på Val 1996. Gift med Oddny Heimstad, kontorfullmektig på Val 1996-97.

Heinesen, Doris, f. 01.04.1941 (Danmark), sykepleier, DLM-misjonær i Etiopia fra 1971-75, 76-79, 81-85, 93-95.

Heinola, Mervi, f. Bryggare 26.05.1958 (Kouvola), misjonsskolen, sykepleier, gift med Pauli Heinola, barn: Joona. Misjonær i Etiopia fra 1989, utsendt av FLOM.

Heinola, Pauli, f. 16.01.1961 (Nuijamaa), misjonsskolen, agronom, gift med Mervi Heinola. Misjonær for FLOM i Etiopia fra 1989.

Helgeland krets var en del av Tromsø krets av Kinamisjonsforbundet 1897-1912, og en del av Nordland krets 1913-33. Så ble Helgeland Fellesforening dannet i 1933, og utvidet til krets i 1945- da en regnet med 66 lag i kretsen - senere er det gått nedover med lagene. Kretskontoret har vært Skolegata 6, Boks 107, 8651 Mosjøen (75 04 82 54), blad: Kretsmelding. Felles kretsblad med Nordland: "Misjonskontakten", fra høsten 1996. Kretssekretærene har vært Asbjørn Rannestad 1945-52, Sigurd Tolo 1952-60, Peder Maudal 1960-68, Gudleik Himle 1968-74, Annar Ugedal 1974-78, Didrik Løvås 1978-80, Tor Øyvind Sandaker 1980-85, Tobias Salmelid 1985-88, Torjus Vatnedalen 1989-90, Arnfinn Stige 1990-96. Kristen Salmelid konst.kretssekretær 1996-97. I 1996 ble både Skolegt. 6 og boligen i Terne­veien 54 solgt. Gry ungdoms- og misjonssenter (Trofors). Formenn: bl.a. Olav Sørensen, Ragnar Norheim, John Erlandsen. Siste kretsmøtet i april 1997 vedtok å dele kretsen med 10 foreninger til Namdal og 3 til Nordland, fra august 1997.

Helgesen, Aslaug, 1908-88 (Råstad, Vestfold), misjonsskolen, sykepleie. Misjonær i Kina fra 1946, i Etiopia fra 1949.

Helgesen, Sigrid, fra Drammen, fødselsår og dødsår ser ut til å være ukjent, hun var utdannet lege i USA. Utsendt som misjonær til Kina 1895, reiste til Amerika året etter.

Helgøy, Arne Kristian, f.18.02.1970, idrett grunnfag. Forkynner Stavanger krets fra 1992, ungdomssekretær i Agder krets 1996-98, forkynner i Stavanger krets fra 1998. Lærer Fjellltun fra høsten 2002 til des.2004: idrett/friluftsliv. Gift med Brit Elin f. Bjorland, barn: Elisa Katrine og Birgitte.

Helgøy, Håkon, f. 1947 (Helgøy, Rogaland), gårdbruker/fruktdyrker, lærer, kommune-ordfører. Lærer på Kvås 1967-68. Lærer i Årdal. Forkynner i Stavanger krets noen år. Formann i Stavanger krets 1989-95. Varamann i hovedstyret fra 1991, nestformann fra 1994 og formann fra mai 1998 til juli 2000. Gift med Margareth, 5 barn. (Håkons søsken er: Odd, Ola, Jan, Berit, Synnøve, Kjell, Marit, Jan Arne, Else)

Helke, Eira, 1934-89, lærer, FLOM-misjonær i Etiopia fra 1970.

Helland, Birger, f. 11.11.1950 (Stavanger), cand oecon, gift med Kristin f. Lorentzen (1952-15.12.2008), barn: Egil, Marianne, Ingunn. Lærer på Lundeneset 1969-70, ungdomsarbeider i Stavanger krets 1970-71, lærer og lektor Lundeneset 1975-81, ass. generalsekretær ved hovedkontoret 1982-87, forretningsfører i NLM 1987-2006. Forkynner i NLM fra høsten 2006. Bosted Ytre Enebakk, flyttet til Nærbø. Kretsleder i Stavanger krets fra 1.august 2009.

Helland, Edvard, f. 01.01.1953 (Stavanger), tømmermann, gift med Margunn. Misjonær i Kenya 1987-90, 91-94, musikklærer/vaktmester på Fjelltun 1994-95, lærer på Kvitsøy 1995-96. Utreise Kenya høsten 1996 - tillitsmann fra 1997 - heim sommeren 1998. Ny utreise august 2001 og høsten 2005-07. Bosted: Randaberg. Kirkeverge i Randaberg fra 2008.

Helland, Johan, 1880-1973, hotelleier i Bergen, gift med Herborg f. Kronstad (d.1948), barn: Per. Forkynner i Bergen krets fra 1904, sekretær i Bergen krets 1918-37, senere også kretsformann. Hovedstyremedlem 1930-36.

Helland, Jørn, f. 1977, utsending.

Helland, Kjell, adjunkt, lærer på Sygna fra 1988.

Helland, Kristin, f. 1952, lærer i grunnskolen og frilans i forlagsarbeidet. Markedskonsulent i Lunde Forlag fra 2001.

Helland, Margunn, f. Bø 21.08.1952 (Randaberg), hjelpepleier, gift med Edvard Helland, barn: Jørn, Synnøve, Tormod, Møyfrid Elin. Misjonær i Kenya 1987-90, 91-94, 96-98, 2001-07.

Helland, Marie, f. Skordal 1874-1909, misjonær i Kina fra 1903, gift med Ole Johannes Helland. Død i Kina. Barn: Arnold, Agnes Bertine, Klara Beate, Marie Julie.

Helland, Ole Johannes Andreas, 1874-1924 (Sunnmøre), gift med Marie f. Skordal. Misjonær i Kina fra 1902 til 1918, skolemisjonær i Laohokow i 10 år. Etterpå reiste han som forkynner i Norge. Skolestyrer på Fjellhaug 1920-24.

Helland, Ottar, f. 1955, serviceingeiør i Lynor.

Helland, Per, 1918-71(Bergen), misjonsskolen, gift med Solveig Helland, misjonær i Kina fra 1946, til Etiopia 1949. Han er gravlagt i Arba Minch, Etiopia.

Helland, Solveig, f. Eie, 1916-87 (Drangedal), handels- og bibelskole, gift med Per Helland. Misjonær i Kina fra 1946 og i Etiopia fra 1949 til 1971, da mannen døde i Arba Minch. Barn: Johan, Mette, Knut, Ottar. Bosatt i Bergen.

Helleve, Kristi, f. 10.09.1939 (Voss), misjonsskolen, sykepleier. Misjonær i Etiopia 1972-76, 77-81, 82-86, 92-95.

Helliesen Øpstebø, Bodil, f. 24.12.1959 (Mandal), misjonsskolen, kokk storhusholdning. Misjonær i Kenya 1985-88, 90-93. Husmor på Drottningborg 1993-95. Studerer i Oslo. Gift med Gunnar Øpstebø, Tysse.

Helset, Olea, husmor og husstelllærerinne på Kvås 1922-50.

Helvetesstriden, 1953 (Verden for Kristus, s.270). Kirkelig oppgjør mellom prof. Ole Hallesby etter hans radiotale i Storsalen i Oslo i januar, og biskop Kristian Schjelderup (Hamar), som fornektet evige helvetesstraffer. Departementet bestemte at biskopen ved sin fornektelse likevel ikke hadde satt seg utenfor bekjennelsen.

Heng, Eli (f.Lone 25.05.70 Osterøy) og Knut, (f. 08.04.1970 Stavanger), misjonærinnvielse i Sunde kirke, Kvernevik 24.08.96. Uutreise til Elfenbenskysten jan.1998-juni 2001. Barn: Kristoffer, Mona, Ingunn, Hanne. Knut har misjon­s­skolen, var arbeider på Soltun. Språkstudium i Paris 1997. Eli er møbel­snekker og har 1 år misjonsskole. Områdearbeider/forsamlingsleder i Tromsø/Fjellheim Misjonssenter fra høsten 2001. Til Vest-Afrika 1.aug.2008. Fra 1.1.2011 har Knut Heng en 50%-stilling i IKF, Stavanger.

Henriksen, H. L., kjøpmann i Gutvik, formann i Namdal krets 1941-44.

Henriksen, Ivar Harald, f. 19.04.1950 (Bergen), misjonsskolen, DH-kandidat, bilmekaniker, gift med Reidun f. Sæverås. Misjonær i Etiopia 1977-82, 85-90.

Henriksen, Jorunn Karin, f. Rullestad 12.10.1947 (Etne), sykepleier og jordmor. Gift med Thor-Henrik Henriksen, barn: Katrine, Margunn, Randi, Nils-Vidar. Misjonær i Etiopia 1980-83, 85-89, 90-93. Bosted Tønsberg.

Henriksen, Margunn, deskjournalist I Utsyn 2008.

Henriksen, Reidun, f. Sæverås 06.04.1949 (Bergen), sykepleier. Gift med Ivar Hen­riksen, barn: Torbjørn, Ingunn, Andreas. Misjonær i Etiopia 1978-82 og 85-90.

Henriksen, Thor-Henrik, f. 18.07.1949 (Tønsberg), lege, gift med Jorunn Hen­riksen. Misjonslege i Etiopia 1980-83, 85-89, 90-93. Bosted Tønsberg.

Henriksen, Unni, f. 1940 (Senja), kjøkkenansatt Nordborg fra 1983.

Herigstad, Arild, f.15.04.1970 (Sandnes), gift med Jenny Lariza Burgos, f. 18.10.1973 (Cuenca i Equador). Arbeidet som lærer og menighetsarbeider for Santalmisjonen i Ecuador. Lærer ved DNS, Peru, 1996-97. Innvidd under GF2000, utreise til Peru juli 2000. Barn: Christer Daniel, Larixa Nathalia.

Herje, Anna Ragnhild, f. Haavardsholm 15.10.1934 (Sandnes), sykepleier, jordmor. Gift med Knut Herje, barn: Olav, Trond, Geir Magne, Kjell Audun. Misjonær i Japan 1967-70

Herje, Kjell Audun, f. 1974, Sunnmøre og Romsdal krets, Fjellhaug Misjonsskole 1993-97, utsendt til Indonesia 2002, feltleder der fra 2006. Gift med Silje Elisabeth Rott (Tananger) 1998. Barn: Benjamin, Marielle, David. Cand.theol 2002.

Herje, Knut, f. 27.08.1930 (Rauma), sivilagronom, gift med Anna f.Haavardsholm. Misjonær i Japan (Hiruzen) 1967-70. Kretsformann i Sunnmøre og Romsdal 1978-82. Varamann i Hovedstyret.

Herje, O.K., bonde på Åfarne. Formann i Sunnmøre og Romsdal krets 1952-55.

Herje, Trond og Anna Karina, lærerpar på Sygna fra 1996. Barn: Hans Olav, Kristine.

Hermannstølen, se: Åreeld leirsted.

Herseth, Helga Hugdal, f. 06.11.1958 (Trondheim), cand mag, gift med Jan Inge Monsen Herseth, barn: Gunhild, Anne Elise, Maria. Misjonær Kenya 1989-91. Boken Et stykke til kvelds (1997). Områdeleder i halv stilling i NMS Region Trøndelag fra 2000.

Herseth, Jan Inge Monsen, f. 10.05.1957 (Stavanger), cand mag, ingeniør, gift med Helga Hugdal Herseth. Misjonær i Kenya 1989-91. Lærer Rødde folke­høgskole til 1995.

Hertzberg, Arthur Johan, 1870-1941 (Hamar), cand real. Utsendt for NLM til Kina 1899-1901, gikk da over til NMS pga. ordinasjonsspørsmålet. Studerte teologi og ble ordinert i 1903 og fortsatte da i Kina for NMS til 1931. Gift med Fredrikke Mariane Johanne.

Hertzberg, F.M. Johanne, f. Øverland 1873-1930 (Kvikne), gift med Arthuir Johan Hertzberg, cand philos, lærerprøven, utsendt til Kina for NLM i 1900, gikk over til NMS i 1901.

Herveland, se: Tepstad.

Hestenes, Olav, driftstyrer i Utvik, formann i den nystiftede Fjordane krets 1966-73.

Hetland, Gunnar, 1902-77, bonde og forkynner, 2 år formann i Haugesund krets.

Hetland, Gunvor Kristine, f. 01.04.1942 (Sandnes), misjonsskolen, operasjons­sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania 1968-72, 75-79, 81-84.

Hetland, Jarl, f. 29.02.1912 i Riska (Sandnes), død 5.09.2007, gårdbruker. Forkynner i Stavanger krets 1946-70. Gift med Signe Alida f. Skjørestad 1915. Barn: Gunvor (misjonær), Bjørg, Margaret (misjonær), Sigrun, Torild, Andreas.

Hetland, Kristoffer, f. 12.12.1926 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Sigrid f. Hagerup, barn: Geir, Grethe Helene, Ingeborg, Olav. Forkynner for hoved­styret 1952-57, misjonær i Etiopia 1957-77, bysekretær i Stavanger 1963-65, og i Trondheim 1975-76. Kretssekretær i Skien 1979-86.

Hetland, Linda, f. 1967 (Finnøy), kontorsekretær i NMS (Stavanger) 1986-87, barnearbeider for NLM i Stavanger krets 1988-92.

Hetland, Margaret, f. 25.08.1947 (Sandnes), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Tanzania 1974-77, 82-83. Tilleggsutdanning innen sykepleien. Lærer på Tryggheim vgs ett år. Bosted: Kvernevik, Stavanger.

Hetland, Olav, 27.01.1933-14.09.2000 (Hommersåk, Sandnes), Fjellhaug Bibelskole. Forkynner i Stavanger krets fra 1955. Gift med Olaug. Barn: Svanhild, Astrid, Margunn (misjonær, gift Einarsen), Frøydis, Ove.

Hetland, Reidun, økonomiavdelingen (giverkontoret) ved Hovedkontoret 1996-98, regnskapsfører i NLM Regnskap og Økonomiservice A/S, Ålesund, fra høsten 1998.

Hetland, Sigrid Amalie, f. Hagerud 04.09.1924 (Eidsskog), sykepleier, jordmor, gift med Kristoffer Hetland. Misjonær i Etiopia i 3 perioder 1957-73.

Hildre, Ingebjørg, f. 09.12.1957 (Haram), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Japan 1984-89, 90-94, 95-99.

Hillesund, Birgit Sætrenes, arbeider i Lunde Forlag fra 1992.

Hillesund, Sigurd, 1915-98 (Mandal), cand real. Misjonær i Etiopia (Debre Zeit) 1956-58. Gift med Ingrid f. Gåserud, sykepleier, misjonsskolen for kvinner 1956-58. Barn: Berit, Svein, Øyvind. Bosted: Asker.

Himeji-Higashi, by i Japan med misjonær i menighetsarbeid.

Himle, Gunleik, f. 1942, kretssekretær i Helgeland krets 1968-74, deltidsforkynner i Stavanger krets. Sveiser på Jørpeland Stålverk siden 1986. Gift med Elsa f. Ljønes, barn: Trine (g.Holta), Knut-Erik, Eimund, Gunlaug, Aslak, Marta. Adr: Fiskå (Ryfylke).

Himle, Knut Eirik, kretsformann i Namdal og Sør-Helgeland krets fra 2004.

Hindenes, Osvald, f. 02.07.1942 (Bruvik), misjonsskolen, gift med Jorunn f. Haugland, barn: Anne Cathrine (gift Johannessen), Gjertrud, Ole Johannes, Olve Andreas. Misjonær i Etiopia 1967-71, lærer på Kongshaug 1971-72 , i Etiopia 1972-82, forkynner for Hovedstyret 1982-83, daglig leder i Norea Radio 1983-86, misjonssekretær ved hovedkontoret fra 1986, koordinerende misjonssekretær 1996-2004, NLMs representant i Ethiopia 2005-08. Har skrevet flere guttebøker om Terje og Etiopia Tikdem (2005)

Hindenes, Jorunn, f. Haugland 17.05.1942 (Os), misjonsskolen, lærer, gift med Osvald Hindenes. Misjonær i Etiopia i 3 perioder 1967-82 og 2005-08. Bosted Oslo.

Hinderaker, Asta, f. Hagen 09.10.1927 (Stavanger), sykepleier, gift med Sven Hinderaker. Barn: Jorunn, Stein Olav, Bjørn (misjonær), Sven Gudmund (misjonslege), Hans David. Misjonær i Tanzania i 3 perioder 1956-77.

Hinderaker, Bjørn, f. 14.03.1960, cand theol (Mandal), gift med Yvonne f. Mjølhus. Misjonær i Kenya 1995-97. Bysekretær i Kristiansand (Misjonshuset) fra 01.08.01 til 2011, deretter overtok han i full stilling ved Mediehøgskolen som lærer i Kommunikasjon og Livssyn-

Hinderaker, Sven, 1926-80 (Stavanger), lege, gift med Asta Hinderaker. Misjonslege i Tanzania (Haydom Hospital) 1956-77.

Hinderaker, Sven Gudmund, f. 29.08.1962, lege. Misjonslege ved Haydom Hospital i Tanzania 1991-94.

Hinderaker, Yvonne, f. Mjølhus 06.05.1967, sykepleier (Rælingen), gift med Bjørn Hinderaker, barn: Lillian, Sven, Hilde Cecilie. Misjonær i Kenya 1995-97.

Hiruzen, her startet NLM jordbrukssenter, Okayama fylke, Japan, i 1963. Knut Herje arbeidet der i 1967-70. Kurs- og leirsenter. Barnehage i 36 år, til mars 2001.

Hitland, Svein, fra Tysse, formann i Bergen krets 1992- høsten 96. 1. varamann i Hovedstyret 2000-2003-

Hitland, Øystein, f. 1979, forkynner i Namsos og Sør-Helgeland, permisjon fra 1.sept.2004 for å studere til sykepleier. Gift med Reidun, f. Tværåli. Han begynte som områdearbeider i Sunnhordland, region Sørvest, fra 1.1.2011.

Hjelleseth, Kjellfrid, f. 15.02.1946 (Tonstad), kontorsekretær i Agder krets fra 1968.

Hjelleset, Leif, f. 1944 (Tonstad), forkynner i Stavanger krets 1963-64, Fjellhaug bibelskole. Ungd.sekr. i Vestfold 1965-66. Daglig leder av Orient A/S i 13 år, forsikringsagent. Ansatt i firmaet Holta og Håland (Randaberg). Gift med Astrid, 4 barn.

Hjellset, Erik, d. 1952, forkynner på Nordmøre og Romsdal.

Hjellset, Iver, bonde på Hjelset i Romsdal, formann i Sunnmøre og Romsdal kretsstyre 1960-63 og 67-69.

Hjelm, Conny, se: Pedersen, Conny.

Hjelpemiddelkontoret, NLM, produserer trykksaker og andre ting til barne- og ungdomslag, julekort, NLM-kalender og noter.

Hjelset, Ingar, f. 1951, fra Molde. Gift med Rannveig. Kristendom mellomfag. Ung­domsarbeider i Romsdal Indremisjon 1973-79. Styreformann i Norges Kristelige Studieråd 1990-96, forlassjef i Sambåndet Forlag og administrasjonsleder i DVI 1988-96. Daglig leder i bokklubben Perspektiv/­Profil/Portal 1996-2000. Redaktør av barneandaktsboka Sammem med Jesus. Administrasjonsleder ved Mediehøgskolen, Gimlekollen, fra 1.5.2000.

Hjemmenes Dåpsring, Boks 173, 1430 Ås, har gitt ut dåpsopplærings-opplegget "Tripp Trapp" siden 1986. Samarbeider med kirken og organi­sasjonene, bl. a. NLM.

Hjertvik, Halvor, lærer på Fjellhaug 1935-45.

Hjorteland, Andreas, 1858-1947, fra Mandal. Forkynner for NLM fra 1890-årene. Sekretær i Mandal og Lister krets 1916-24, da ble kretsen slått sammen med Kristiansand til Agder krets. Gift med Elise (død 1946). Han var blind i de siste leveårene.

Hjorthaug, Gudmund, fra Knapstad. Forkynner for NLM hovedstyret 1949-63, gikk deretter over i Lekmannsmisjonen

HKBP, den store Batak-kirken i Indonesia (s.d.)

HKMLC, den lutherske kirken i Hong Kong og Macau, etablert 1978, har 7 menigheter, 5 preken­plasser, 1475 voksne medlemmer, 408 barn, en aldersheim, eldresenter, dagheim, barnehager, barneskoler, et gymnas, lesesenter. I disse institusjonene er tilsatt 261 medarbeidere. Kirken har 6 prester, to evangelister, 7 bibelkvinner, tre norske misjonærfamilier, en japansk misjonær. Wu Chi Longer kirkepresident fra 1994.

HMS, "Hele Misjonssambandet synger", tiltak 1999-2000 for å fornye fellessangen på bedehuset. Et ressurshefte er utarbeidt med bl.a. sang-potpurrier og dramatiseringer.

Ho-Yen, Anthony Neil, lærer Sygna 1996.

Hobberstad, Øyvind, f. 1949. Studiesekretær i Biblia Brevskole. Lærerskole og kr.dom grunnfag. Lærer ved Kongshaug til sommeren 1993.

Hobby Maks Misjonssentralen, fra 1997 nytt navn på halvfabrikata­sentralen på Varhaug. Hatleveien 3, 4360 Varhaug; 51 43 05 06. Daglig leder fra 1997: Brikt Goa.

Hodne, Anne Gunn, f. 1962, kontorsekretær i Lynor tilnovember 1999.

Hodne, Berit Anne, f.Pettersen 07.01.1946 (Lenvik), adjunkt, gift med Harald, barn: Sigrid, Ingunn, Åshild, Håvard. Misjonær Peru 1993-99.

Hodne, Harald, f. 23.09.1942 (Lenvik), lærer, gift med Berit. Rektor Nordborg videregående skole 1968-93. Misjonær i Peru 1993-99. Tillitsmann fra 1997.

Hodne, Harald Agnar, f. 04.11.1911 (Lindås), gift med Tordis f. Vestby (1915-2004), barn: Aslaug, Berit, Kirsten. Forkynner i Skien krets 1934-37, i Bergen krets 19378-42, i Skien krets 1943-56, kretssekretær i Troms og Finnmark 1956-62, i Drammen krets 1963-71, i Vestfold 1972-73 og i Skien 1974-79. Bosted Kvelde. Tildelt Kongens fortjenestemedalje 2001 for sin lange og tro tjeneste i NLM, hans innsats under krigen, og hans politiske virksomhet (KrF).

Hodne, Marianne, fra Kristiansand, lærer ved DNS i Kenya for to år fra høsten 2000.

Hodøl, Hans Olav, f. 1966, medielærer ved Mediehøgskolen, GMS

Hoelgaard, Keld, f. 10.07.1943 (Videbæk, DK), gift med Jorunn f. Aano,1944-2000. Barn: Øyvind, Arne, Anne Grete. Forkynner for Hovedstyret 1964-69, område­arbeider i Drammen 1970-72, ungdoms- og bysekretær i Bergen 1972-75, for­kynner for Hovedstyret 1975-85, lærer ved Kvås 1985-89, og igjen for Hoved­styret fra 1989. Bosted: Tananger.

Hoelsæter, Hans, 1894-1973, emissær i Oslo krets fra 1919, i 45 år.

Hofstad, Astrid Ruud, medarbeider ved Hurdal Opptreningssenter 1996.

Hogstad, Sven, f. 1949, fra Gyland. Bibelskole, lærer i to år ved folkehøgskole Nordmøre, utsending for den danske etiopiamisjonen til Jerusalem og Etiopia (Bale), lærer i 15 år i Gyland, begynte januar 1996 som kyrkjeverge/daglig leiar i Sirdal. Gift med Alice, f. Andersen (dansk, flyktningekoordinator ved sosialkontoret, Flekkefjord)

Hol Pensjonat, 3576 Hol. Eies av NLM.

Holden, Harald, Kolbotn, foreningsformann i NLM i mange år. Gift med Ellen (d.1990), barn: Solveig (g. Grandhagen), Anne-Berit.

Hole, Klaus Vidar, lærer bosatt i Bryggja. Formann i Fjordane kretsstyre 1980-87.

Hole, Steinar (f.1980, datatekniker. fra Nordfjord) og Marianne Prestvik Hole (f. 1983, geokjemiker, fra Hedmark), forbønnshandling i Oslo 5.6.10, reiser til arbeid i Asia i august 2010. Barn: Rebekka

Holen, Jon Ove, f. 1970, fra Skodje. Journalistutdanning Gimlekollen. Forkynner i Nordmøre krets 1994. Lærer Vestborg. Kretssekretær i Nordmøre fra 1.08.2001. Gift med Åse, f. Holtskog, fra Molde.

Holen, Paul, f. 1932, Skodje, forkynner i Sunnmøre og Romsdals krins fra slutten av 50-årene. Forkynnerkurs 1958-59. Skogreisningsleder i Skodje og Haram. Hjerteslag og ufør 1989. Gift med Åse. Barn: Jon Ove.

Holm, Anne Mary Øiestad, f. 03.08.1934 (Askim), kontorutdannet. Misjonær i Etiopia (Addis Abeba) 1961-64. Gift med Knut Holm, barn: Kristin, Kari, Ivar.

Holm, Josef, fra Furnes, forkynner i Hedmark krets 1994.

Holm, Kjell, f. 22.09.39 Borre. Kretsformann i Oppland krets 1995-97, forkynner på halvtid fra 1997. Gift med Turid f. Evensen, barn: Ingunn, Anders.

Holm, Olaf, f. 1969, adjunkt fra Kvelde, rådgiver i økonomi på Val til 1997, flyttet til Østfold. Forskningsstipend ved Ås Landbrukshøgskole. Medlem av NLMs hovedstyre 2000-2006, gjenvalgt for 2006-12..

Holm, Per Bergene, Kvelde, forkynner og ungdomsarbeider på prøve i Skien krets 1984-88. Lærer på Kvitsund. Gikk deretter over i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon, rektor på deres bibelskole på Fossnes.

Holmavatn ungdoms- og misjonssenter, 4360 Varhaug. Eiendommen på 24 mål gitt av Oddny og Torfinn Ueland, bygningene oppført i 1984-88. Senteren ble innvidd 19.juni 1988. Husmor/vaktmester fra starten er Oddny og Torfinn Ueland (Stavanger krets), til 2007, da Anne Kari Steinbru overtok. Solfrid Harbo styrersaaistent fra desember 2007. Senere nybygg.

Holmedahl, Gerd Marken, f. Nilsen 09.03.1938 (Vega), sykepleier, gift med Jostein Holmedahl, barn: Kjersti (gift Sandsmark), Nils Henrik, Vegard, Steinar, Christian, Anne Marken. Misjonær i Etiopia (DNS) 1969-73, og Kenya 1978-81, 84-86, 89-93, 95-97. Som pensjonist reiste hun ut igjen til helsearbeid utenfor Nairobi sommeren 2002.

Holmedahl, Jostein, f. 20.01.1938 (Aurskog), adjunkt, gift med Gerd Holmedahl. Misjonær i Etiopia (DNS) 1969-73, og i Kenya (DNS) 1978-81, 84-86, 89-93, 95-97. Han har vært lærer i Norge, skrevet flere bøker, bl.a. Gjem­ mestedet (1995); Kan flyet lande (2000). Ungdomssekretær i Oslo krets 1998-99, forkynner fra 1999.

Holmen, Geirid, medarbeider ved NLM misjonssentralen til 1995.

Holmen, Rune, røkter akvafag, Val; permisjon fra 1.8.1995.

Holmgaard, Arne, cand. theol, gift med Inger. DEM-misjonær i Etiopia 1984-93. Prest i Danmark fra 1994, avbrudd av et opphold i Etiopia 2002-03..

Holmgaard, Inger, fysioterapevt, gift med Arne, DEM-misjonær i Etiopia, -1992.

Holmås, Kari, f. 1959, allmennpraktiserende lege med privat helsesenter med kristen profil i Molde. Sjelesørger og forkynner, cd-utgiver. (Utsyn 20/2001)

Holst, Eva, lærer ved Den norske skolen i Juliaca, Peru, 1997-98.

Holta, Kåre, f. 1966 (Stavanger), tømrer, vaktmester på Nordborg fra 1993, forkynner i vinterhalvåret fra 1995. Gift med Trine, f. Himle. Barn: Else Mari, Trine.

Holtan, Halvor, 1891-1967, Helgja. Forkynner i Telemark. Kretsformann i Skien krets 1943-51. Hovedstyremedlem 1947648.

Holte, Marit, f. 14.05.1960 (Volda), førskolelærer, misjonsskolen. Misjonær i Japan 1991-95.

Holter, Inger, f. 06.03.1935 (Oslo), lærer, kontorutdannet. Misjonær i Etiopia 1967-72, 72-75 (Addis Abeba). Økonomimedarbeider på hovedkontoret i mange år. Forlagsredaktør i Lunde Forlag fra 1995.

Holth, Gunnar, lærer Hjelset/Skjevik. Hovedstyremedlem 1976-82.

Holth, Ragnvald, 1904-88, gårdsbestyrer Våler i Østfold. Hovedstyre-medlem 1949-67. Han var i Etiopia i forbindelse med jordbruksskolens oppstart i Wondo Gennet. Gift med Anna (Ørje), 1906-84. Barn: Gunnar.

Holthe, Anne Gro, f. Pedersen 27.12.1960 (Kristiansand), misjonsskolen, før­skolelærer, gift med Leif Holthe, barn: Andreas, Maren, to barn til. Misjonær på Taiwan 1986-90, 91-95.

Holthe, Leif, f. 26.01.1958 (Kristiansand), misjonsskolen, kontorutdannet, gift med Anne Gro Holthe. Misjonær på Taiwan 1986-90, 91-95.

Homofili betyr en seksuell tiltrekning mellom personer av samme kjønn. En kristen kan også ha en homofil eller homoseksuell legning og skal bli møtt med omsorg og kjærlighet i forsamlingen. Men han har ikke lov til å leve ut sin legning i samboerskap/partnerskap, det ville stride mot Guds klare bud (3 Mos 18,22; Rom 1,26f; 1 Kor 6,9). Heller ikke en heterofil, som blir seksuelt tiltrukket av det motsatte kjønn, kan leve ut sin legning på andre måter enn gjennom ekteskapet. Se: skilsmisse og gjengifte. På bispemøtet 1995 gikk biskopene Steinholt, Køhn og Osberg inn for kirkelig forbønnshandling for homofile partnere og tilsetting av slike personer i kirkelige stillinger. MF stemplet dette som vranglære, og de andre biskopene gikk også imot det. Kirkemøtet samme høst sluttet seg til flertallet av biskopene. "Det vanskeligste spørsmålet blir hvilke konsekvenser uenighet i homofilispørsmålet skal få for samholdet i Kirken." (E.Grandhagen i Utsyn 28.sept. 97). Bispemøtet høsten 1997 ble enige om at "(1) uenighet i homofilispørsmål er ikke kirkesplittende, (2) praktiserende homofile skal ikke inneha vigslede, kirkelige stillinger, og (3) samboende homofile skal ha adgang til nattverdbordet." Kirkemøtet i nov.'97 godkjente dette. Vedtaket tok bare hensyn til den kirkelige orden og ikke til Guds ord, og ble derfor sterkt imøtegått av Jan Bygstad, Egil Grandhagen (Utsyn 31/97), NLMs hovedstyre (Utsyn 35/97) og rådsmøtet (Utsyn 34/99) m.fl. Kjærlighet i egoismens tid, red. Espen Ottosen, jan. 2005 (Utsyn 2/05).

Homstvedt, Johan, 1897-1974, bonde, forkynner i Oslo krets i 50 år. Gift med Marie (f. 1897).

Honan (Henan), provins i Kina der NLM hadde arbeid inntil 1949. Her lå hovedstasjonene Tengchow, Nanyang, Chenping, Sichwan og Lushan. Provins-navnet blir i dag skrevet: Henan.

Hong Kong, britisk kronkoloni siden 1841. Etter opiumskrigen 1839-42 måtte Kina avstå Hong Kong til Storbritannia i samband med krigsoppgjøret. Tilbakeført til Kina 1. juli 1997 under navnet Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR China). 1070 km5, 5 575 000 mennesker (1991), hovedstad: Victoria. Religion: buddhisme, taoisme.

Hong Kong Norwegian International school, NIS ble startet av NLM og NMS i 1985 for norske barn. Ble internasjonal i 1994, heleid av NLM fra 2002, og overlatt til Small World Christian Kindergarten (SWCK) i 2010.

Hong Kong misjonsfelt, her startet NLM arbeid i 1949, da misjonærene måtte forlate Kina. Den første menigheten ble dannet i Tai Po marked 1949. Luthersk kirke (HKMLC) ble dannet 1978, i 1994 hadde den 7 menigheter og 4 prekeplasser, 4 barnehager, to barneskoler, ungdomsskole/vid.gående skole. Queen Maud School (realskole og gymnas) ble bygt for penger fra Flyktningerådet og stod ferdig 1961. Adr: NLM, Shek On bldg. 1/F, 8 Chun Yan Street, Won Tai Sin, Kowloon, HKSAR China (00 852 2324 0128).

Honkala, Riitta, f. 26.02.1960 (Hauho), misjonsskolen, lærer. Misjonær i Etiopia for FLOM 1988-97.

Honnemyr, Grethe, f. Husveg 16.11.1965 (Nærbø), førskolelærer, gift med Torbjørn, barn: Olav, Gunn. Misjonær i Etiopia 1992-96. Bosted Varhaug. Utreis igjen jan. 1998 og august 2002.

Honnemyr, Torbjørn, f. 16.09.1963 (Iveland), agronom, agrotekniker, misjonsskolen. Gift med Grete. Misjonær i Etiopia 1992-96. Bosted Varhaug, vikarlærer 1997. Utreis i januar 1998, og august 2002.

Honningdal, Liv Kari Børnes, internatlærer Kvås 1996.

Honningdal, Lovise, f. 1928, Ålesund. Begynte i NLM 1947, kretskasserer i Sunnmøre og Romsdal fra 1956.

Hope, Ludvig, 1871-1954, fra Masfjorden, Misjonssambandets mest markante lekmannshøvding. "I mer enn 50 år stod han som den selvskrevne leder for lekmannsarbeidet. Han hadde reist programsakene, han hadde staket opp vegene, han har sagt det myndige ord i de kritiske øyeblikk og samlet de mange meninger til enig handling" (Hallesby). Hovedstyremedlem 1918-24, generalsekretær 1931-36, formann 1933-36, vekkelses­forkynner og stor forfatter (Kyrkja og Guds folk; Mot målet, Eit ord i dag; Mot målet, m.fl.). Han ble gift i 1900 med Ragnhild, f. Øistesø, 1871-1924. Barn: Sverre, Astrid (gift Faye), Martha (gift Eikli). Gift igjen med enkefru Julie Mo (1872-1958) i 1927. I 1928 kjøpte Hope hus i Løvenskjoldgt.16 i Oslo og bodde der resten av livet. Om hans kirkesyn, se: Hus nr. 11; Kyrkja er Guds folk; Kyrkja, i - men ikkje under; Kirken og lekmannsarbeidet.

Hope, Øyvind, f. 25.05.1970 , MF og 1 år Fjellhaug, Halden, og Hildegunn, f. Nesgård 11.08. 1972, sosionom, Lyngdal, antatt av NLM april 2001 som misjonærer plassert i Mongolia (bibelskolearbeid). Utreise feb. 2002. Barn: Joel. Arbeider i 2001 i IKF/KIA Oslo.

Hopland, Thorleif, f. 1954, EDB-ingeniør ved Gimlekollen Mediesenter. Fra sept. 2004 økonomi- og markedsføringskonsulent ved Giverkontoret, NLM Hovedkontor.

Horsberg, A., kirkesanger og lærer fra Ibestad i Troms. Formann i Troms og Finnmark krets 1901-16.

Hoseth, Martin, 1911-90, forkynner på Nordmøre fra 1934, senere for hoved­styret, deretter i Vestfold 1970-76. Bestyrer Solåsen.

Hoteller, misjonshoteller som drives av NLM: Norrøna Hotell og Kafé A/S, Grensen 19, Oslo; Hol Pensjonat; Norrøna Kafé og Pensjonat, Ørsta (til høsten 1997); Norrøna Kafé og Pensjonat, Molde; Utsyn Kafé og Pensjonat,Kristiansund; Norrøna Misjonshotell A/S, Th. Angellsgt 20, Trondheim (solgt juni 1997). Disse hotellene er tilsluttet Norske Misjonshoteller, stiftet 1896.

Houmå Jørgensen, Bent (f. 1957, misjonsskolen), og Vivi Agerbo f. Heldgaard (f. 1958, lærer), med barna: Jens, Inge, Johanne, Hans, Kristine, utsendt av DLM til Tanzania (Ulanga) 1983.

Hovd, by i Mongolia, der flyttet Den norske skole til i august 2008. Den var tidligere i byen Darhan.

Hovda, Brith Jorunn, f. Gilje 27.11.1968 Stavanger, Fjellhaug Misjonsskole 1 år, sykepleier. Gift med Sverre Hovda. Misjonær i Peru april'97-2001. Barn: David, Peter.

Hovda, Ellen, f. 27.12.1927 (Kina), misjonsskolen, lærer. Misjonær på Taiwan i 7 perioder 1957-94. Arbeid blant kinesere i Stavanger.

Hovda, Hadle, f. 22.08.1934 (Finnøy), cand real, gift med Ragnhild Hovda. Misjonær i Etiopia 1962-67, 69-74 (Debre Zeit). Rektor på Kvitsund Gymnas 1976-87, deretter lærer samme sted.

Hovda, Hanna, 1883-1971 (Fogn), lærer. Utsendt til Kina 1910, var i Mandsjuria fra 1934, kom hjem for godt i 1946.

Hovda, Inga, f. Hesby 1897-1966 (Finnøy), Bibelskole og USA-opphold, gift med Kristoffer Hovda. Misjonær i Kina fra 1926. Barn: Ellen, Margreta, Ruth Oddrun, Ingjerd Kjellaug (g/Bjarne Dagestad), Olav, Johannes (gift med Solveig, f. Handeland), Arna Herborg.

Hovda, Kristoffer, 1893-1985 (Fogn), gårdbruker og emissær, Framnes ungdomsskole, misjonsskole, bibelskole og 2 år ved Whites Bible Seminary, NY,USA. Gift med Inga Hovda. Misjonær i Kina 1923-46. Forkynner i Norge.

Hovda, Margreta, 19.08.1929 (Kina)-2.05.2009, adjunkt. Misjonær i Tanzania 1957-62, og Hong Kong 1964-69. Bosted Stavanger.

Hovda, Olav, 1891-1985, gift med Sigrid (f. Bjerkrheim, død 1971), barn Torfinn, Eldbjørg, Sverre Olav, Astrid (g.Ljønes). Forkynner i NLM i 50 år, kretssekretær i Haugesund krets 1936-47. Tre av hans søsken ble misjonærer: Hanna, Kristoffer og Ella (g. Andestad). Deres foreldre var Ola Hovda (1851-1926, gårdbruker, Finnøy) og Elen (f. 1852).

Hovda, Sylvia Ragnhild, f. Line Løvås 05.10.1937 (Sokndal), cand mag, gift med Hadle Hovda, barn: Ingvild, Joar, Møyfrid, Ingar. Misjonær i Etiopia 1963-67, 69-74. Lærer Kvitsund Gymnas (norsk, tysk).

Hovda, Leif Sverre, f. 09.10.1969, Fjellhaug bibelskole; gift med Brith-Jorunn. For­kynner i Stravanger krets 1990-94, og i Haugesund krets 1994-96. Adr: Vormedal. Ettårig misjonsskole. Misjonær i Peru april 1997-2001. Forkynner i Stavanger krets fra høsten 2001, forsamlingsleder i Misjonssalen Sandnes aug06-juli 2007. Barn: David, Peter, sønn.

Hovde, Ole, 1901-84, Breiskallen, forkynner i 62 år i Hedmark og Oppland kretser. Gift med Margit, d. 1968.

Hovden, Inga, 1879-1949 (Hareide), lærer. Misjonær i Kina (skole­arbeidet) 1910-37.

Hovedkontoret, NLM, var i Bergen og Framnes 1891-1912, flyttet til Oslo i 1913 (Karl Johansgt 7). I vel 75 år, 1921-97, var adressen Grensen 19, 0159 Oslo (22 42 91 30). En del av virkomheten måtte flytte til Kirkegata 5 våren 1996 pga. plassmangel (Lunde Forlag og Misjonssentralen). I 1996 ble det bestemt at Fjellhaug Bibelskolebygning (Sinsenveien 25, 0572 Oslo) skulle ombygges til framtidig hovedkontor. Innflytting ca. 25. september 1997. Grensen 19 blir da hotelldrift. Hovedkontorets nye telefon: 22 00 72 00

Hovedstyret, tidl. fellesstyret. Grunnreglene '4: "Til å forestå Forbundets anliggender velges et hovedstyre bestående av 7 menn... valgt av general­for­samlingen for 6 år. Hovedstyret velger selv innen sin midte formann..." Se:formenn i NLMs hovedstyre.

Hovland, Frode, lærer og røkter i akvafag, Val.

Hovland, Torbjørn, f. 1965, gift med Anne f. Goa, barn: Harald, Endre, Bjarte, Grete. Bosted: Klepp stasjon. Ungd.arbeider i Haugesund krets 1986-93. Ungdomssekretær Stavanger krets 1994-99.

Hoaas, Anders, 1907-93 (Hegra), gift med Aase f. Kalstad (d.1978), barn: Bjarne Andreas, Harald, Solrun, Geir. Misjonær i Kina 1932-41, lærer på Fjellhaug 1942-45, misjonær i Kina 1946-49 og i Japan 1949-54. Forkynner for Hovedstyret 1954-55, Japan 1955-62, lærer og rektor på Fjellhaug Misjonsskole 1962-74. Skrev boken Esaias (Bibelverket).

Hoaas, Anna K, 1910-93 (Gulen), gift med Asbjørn Hoaas, barn: Åshild, Kjellaug, Valbjørg, Brynjulf, Aslaug. Misjonær i Kina 1936-46, på Taiwan i 3 perioder 1968-79.

Hoaas, Asbjørn, 11.08.1910-2000, handelsskole, misjonsskole, gift med Anna Hoaas. Misjonær i Kina 1935-46, på Taiwan i 3 perioder 1968-79. Forkynner i Norge, kretssekretær i Vestfold. 1965-68. Bosted Oslo.

Hoaas, Aud, f. 1947 (Hestøysund, Helgeland), lærer. Barne- og ungdoms­arbeider i NLM 1972-76, timelærer ved Fjellhaug Bibelskole fra 1990. Styremedlem i For Livsrett og Menneskeverd fra 1991. Lærer på Ammerud skole i Oslo fra 1996. Gift med Brynjulf.

Hoaas, Borthinus, d. 1955, jernbanefunksjonær i Trondheim. Kretsfor­mann i Trøndelag i flere år. Gift med Anne, f. Ingstad. Barn: Anders (misjonær), Asbjørn (misjonær).

Hoås, Brit Helen, f. Gilde 13.05.1962 (Trondheim), misjonsskolen, agronom, gift med Ragnar Hoås, barn: Ingvill, Even. Misjonær i Tanzania 1988-91.

Hoaas, Brynjulf, f. 30.05.1943 (Kina), dr. theol, gift med Aud, f. Olsen, barn: Målfrid, Asbjørn, Trygve, Erna. Arbeider i Biblia 1972-80, lærer på Fjellheim 1981-88, og på Fjellhaug 1990 -2010.

Hoaas, Geir, f. 18.04.1947 (Kina), misjonsskolen, cand theol. Gift med Ingunn Elisabeth Hoaas til 1994. Misjonær i Japan 1975-79, 81-85, 86-90.

Hoaas, Ingunn Elisabet, f. Welle 1947 (Ørsta), gift med Geir Hoaas til 1994. Barn: Hanne, Terje. Misjonær i Japan 1975-79, 81-85, 86-91.

Hoås, Ragnar, f. 06.10.1962 (Trondheim), misjonsskolen, høgskoleutdannet, gift med Brit Helen Hoås. Misjonær i Tanzania 1988-91.

Hoaas, Aase, f. Kalstad 1908-78 (Trondheim), handelsskole, bibelskole, gift med Anders Hoaas. Barn: Geir. Misjonær i Kina 1934-46, og i Japan 1949-62.

Hróbjartsson, Unni, f. Næss 1939 (Hedrum), sykepleier. Gift med Helgi Hróbjartsson til 1978. Barn: Hjalti, Hanna Maria, Ingebjørg Margret. Gjengift. Både Unni og hennes andre mann døde ca. 1990.

Hróbjartsdóttir, Margret, f. 18.02.1934 (Reykjavik), sykepleier, gift med Benedikt Jasonarson. Misjonærer i Etiopia 1957-62, 68-71, utsendt av SIK. Ny tjeneste i Etiopia 1994-97.

HSH krets, se: Haugesund krets

Hsinchu, Bibelseminar med presteutdanning (CLS) på Taiwan. Den ble startet av NLM og andre misjoner i 1966. I byen ligger også "Hsinchu International School".

Hugdal, Hjalmar, 07.08.1904-68, Ler. Forkynner i Trøndelag krets fra 1960. Månedsarbeider fra 1950.

Hugdal, Hjalmar, f. 25.10.1964 (Melhus), sivilagronom, gift med Mette Sofie f. Goa. Misjonær Mongolia 1994-97, og fra august 1998.

Hugdal, Håkon, f. 08.01.1963, lærer fra Ler, agronom og tømmermann. Innvidd til misjonær i Trøndelag 14.6.1998. Gift med Åshild. Til Mongolia august 1998 og 2000-02.

Hugdal, Mette Sofie Goa, f. 16.08.1967 (Aure), sykepleier. Gift med Hjalmar Hugdal, barn: Henning, Ingrid Lovise, Solveig, Gunvor Mathilde. Misjonær Mongolia 1994-97 og fra sommeren 1998.

Hugdal, Åshild, f. Ljøkjell 01.12.1967, lærer fra Ler. Gift med Håkon Hugdal, barn: Endre, Sondre, Øyvind, Torgeir, Olav. Misjonær i Mongolia fra august 1998 og 2000-02.

Hunan, NMS's felt i Kina fra 1902

Hundvin, Olaug, f. 1956, lærer Nordborg fra 1995-99

Hundvin, Olav, f. 1956, lærer Nordborg fra 1994, rektor 1995-99.

Hunemo, Margit, f. 1956, opprinnelig fra Nissedal i Telemark. Fritidsforkynner i NLM, bosted: Time på Jæren. Lærer på Tryggheim vgs. 1989-93, og i 5 år forkynner i Indremisjonen (Stav. Aft. 8.2.97). Broren Arvid Hunemo er pastor i Guds Menighet på Vegårdshei. En annen bror, Oddvar Hunemo, er tidl. forkynner i NLM, deretter lærer.

Hunnes, Elin Ulmo og Odd Ragnar, fra Volda, lærere ved DNS i Kenya for to år fra høsten 2000. Barn: Odd Erling, Rut, Hans Jakob.

Hunnestad, Inger Turid, f. 1948, gift med Jens Kr. Hunnestad, barn: Jens Ivar, Ellinor, Rannveig, Inger Kister. Timelærer Rødde fra 1981.

Hunnestad, Ivar, fra Drammen, kretsformann i Drammen 1987-90.

Hunnestad, Jens Kristian, f. 1947, rektor på Val til 1981, da han samme høsten tok over som rektor på Rødde. Rektor ved Lønset barneskole, Oppdal, fra høsten 1997. Gift med Inger Turid Hunnestad.

Hunnestad, Steinar, 1922-92 (Vikna), gift med Jensine f. Støvik 1928-, barn: Bjarte, Berit, Svein, Steinar. Han var forkynner i Hovedstyret fra 1942, ungdoms­sekretær i Namdal krets 1948-49, kretssekretær i Troms 1949-56, heimesekretær ved hovedkontoret 1956-86. Han har skrevet mange bøker både fra norske forhold og etter besøk på misjonsmarken og i Israel (Det hendte ved havet; Ferdig til kamp; Gullfiskeren; Nærkamp i Borana/Gamu Gofa; Nødalarm fra Nordsjøen; Ørnerovet; Seier ved grensene; Sidamo i morgenlys).

Hupeh (Hubei), provins i Kina der NLM hadde arbeid 1892-1949. Ved Yangtse-elven liggen provinshovedstaden Wuchang. Derfra fulgte de første misjo­nærene Han-elven nordover til Laohokow, der de kom 1.juni 1892. Andre misjonsstasjoner i provinsen ble Yünyang, Fanghsien, Künchow og Shihwakai.

Hurdal Opptreningssenter, 2090 Hurdal, med plass til 40 pasienter, eies av NLM. Tidl. Hurdal Rekreasjonssenter, måtte skifte navn i 1993. Styrer Herdis Haugland Rangnes 1989-okt'95, Bjørg Rønning 1995-97, og Tor Sandviken fra august 1997, Tom Røsberg fra des. 1999. Hurdal Rekreasjonshjem ble startet av Erling Ruud (f.1921) 1975 og overtatt av NLM 1.7.89. Rehabiliteringssenteret bestemt avviklet i 2005 pga. vansker med konomien

Hurdal Verk barnehage, 2090 Hurdal, Oslo krets. Nedlagt fra 1.8.1998.

Hurdal Verk folkehøgskole, 2090 Hurdal (63 98 71 08), Akershus. Hurdal Verk var glassverk 1755-1895, i sin tid det største i Norge. Ragnvald Tandberg kjøpte Verket, bygde det ut og drev herregård der. Fra 1918 kom eiendommen for en tid i hendene på spekulanter, i 1929 ble stedet kjøpt av et selskap ledet av Sigurd Thori og ble omgjort til turisthotell. Tyskerne annekterte stedet i 1940, det ble brukt til føde- og mødrehjem for norske kvinner som fikk barn med tyske soldater. Da Thori døde i 1944, ble Verket solgt til Misjons­sambandet samme høst. Ungdomsskolen på Fjellhaug ble flyttet dit høsten 1945 (innvidd 21.10.45), med Lars Aanestad som lærer/rektor 1945-63. Rektor Asbjørn Mugås 1963-83, Oddvar Pederstad 1983-87, Arild Sivertsen 1987-95, Tor Grønvik (konst.)1995-96, Turid Fagerli (konst.)1996-98, John Petter Stangeland fra 1.8.1998.

Hus nr. 11 . Hope talte på lekmannsmøte i Bergen 1932 om 10 atskilte kirker i en by (ingen snakket om splittelse da!), men så kom et 11. gudshus, et bedehus, og da ble det ropt om splittelse - fordi der var det en lekmann som forkynte Ordet og ledet nattverdsamlingen. Hope sier at det var ei livsmakt i folket som sprengde seg veg "tvers gjennom embetet og kyrkja, på grunn av ei livslov, den lov som ligg i Guds vilje om det ålmenne prestedøme og nådegåvene" (Veien fram, s. 229ff).

Husby, Ingebjørg, økonomileder på Val 1996.

Husby, Olaug, f. 12.01.1940 (Levanger), sykepleier, jordmo. Misjonær i Tan­zania fra 1989, ass. oversykepleier ved Bunda Hospital til høsten 1997. Ny utreise august 1998-sommeren 2001, til Kenya. Kongens gull i 2006 for sin innsats.

Hushagen, Liv Kirsten, f. 09.03.1948 (Askvoll) misjonsskolen, adjunkt. Misjonær i Etiopia 1974-77, 78-82, 84-85. Lærer på Kongshaug. Etiopia 1994-97, 98-2001, 2002-06 (Tabor Evang.College).

Hustad, Conrad, d. 1941, gift med Adeline (d. 1957), havnefogd i Namsos. Han ledet arbeidet for NLM i Namdal krets fra starten 1904 til 1937.

Husveg, Else Marie, f. 1973, ergoterapeut, miljøarbeider ved DNS 1994-95 i Bolivia. Utsendt som misjonær til menighetsbyggende arbeid i Bolivia 1. august 2004. Misjonærinnvidd 6.juni.

Husvær, Liv , født 21.03.1931 på Helgeland, mangeårig kjøkkensjef på Fjellhaug.

Hylander, Fride, 1898-1988, svensk lege. Misjonær i Fosterlandsstiftelsen og Bibeltrogna Venner i Etiopia, var med på den 4. ekspedisjonen til galla-folket; nådde Harrer og ble der som misjonslege 1926-30, var ett år i telt, og bygde opp misjonsstasjon i Arsi. Han var sjef for Svenska Røde Kors 1935-36, rådgiver i etiopisk helsedepartment fra 1947, og tok imot norske og danske misjonærer i 1948. Gift med Naemi (d. 1984), de bodde i Runtuna i Sverige. Datteren Ruth er gift med misjonær Haktor Thorsen (NLM).

Hyldmo, Hilde, kontorhjelp, Trøndelag krets 1994. (Om Terje Hyldmo i Trondheim Vineyard, se Utsynh23/04)

Hægeland , Oddvar, Kristiansand. Lærer Kvitsund Gymnas fra høsten 1998.

Hægeland, Selmer, 1883-1952, Lyngdal. Emissær i Agder 1908-52.

Hægeland, Vidar, f. 1971, ekspedisjonsmedarbeider i Lynor til 1998.

Høgetveit, Anna, f. 18.03.1916, Evje og Hornnes, misjonsskolen, jordmor. Misjonær i Etiopia 1949-54, 56-61, 62-67, 68-73. Anna er søster av Arne og Jørgen.

Høgetveit, Arne Chr, 1913-92 (Evje og Hornnes), lege, gift med Gunlaug Høgetveit. Misjonslege i Kina 1947-49, i Etiopia i 4 perioder 1949-67.

Høgetveit, Gunlaug, f. Aas 14.04.1920 (Notodden), sykepleier og jordmor, gift med Arne Høgetveit, barn: Jorann Elisabeth, Ørnulf, Olav Leonard. Misjonær i Kina 1947-49, og 4 perioder i Etiopia 1949-67.

Høgetveit, Irene, f. Kleppe 13.04.1951 (Tysnes), sykepleier, gift med Øystein Høgetveit, barn: Marianne, Jostein, Øyvind. Misjonær i Kenya 1983-95 (DNS). Bosted Vennesla.

Høgetveit, Jørgen, 1906-39, misjonsskolen, gift med Laura Høgetveit. Misjonær i Mandsjuria 1935-39 (Tsitsihar og Noho). Død av tyfoid.

Høgetveit, Jørgen, f. 15.08.39 Evje og Hornnes. Sivilagronom. Gift med Brit Ingeborg, barn: Dag Jørgen, Lars Arne, Anne Jorunn. Etiopia 1974-75.

Høgetveit, Laura, f. Riise 1899-1994 (Romsdal), sykepleier, gift med Jørgen Høgetveit. Utsendt som misjonær til Mandsjuria 1933. Barn: Olav (1937-70), Jørgen (f. 1939). Hun reiste hjem igjen til Norge da mannen døde der ute i 1939. Sykepleier på Hurdal Verk 1945-53.

Høgetveit Qvalben, Tone, f. 15.10.1959 (Evje/Hornes), misjonsskolen, jordmor, anestesi­sykepleier. Misjonær i Etiopia 1968-73, 75-77, og i Kenya 1979-83, 84-87. Gift med Paul Qvalben 2001. Tilbake fra Etiopia (Bale) sommeren 2005.

Høgetveit, Øystein, f. 21.02.1949 (Kristiansand), adjunkt, gift med Irene Høgetveit. Lærer Tryggheim 1978-83, misjonær i Kenya (DNS) 1983-86, rektor på Kvås 1986-90. I Kenya 1991-95. Bosted Vennesla.

Høgevoll, Oddvar, f. 16.02.1951 (Bygland), gift med Astri f. Riseng, barn: Monica, Grethe. Forkynner i Agder krets fra 1978.

Høgsås, Marianne, f. Vittersø 04.07.1969 (Tjølling), bio­ingeniør, gift med Tor Egil Høgsås. Misjonær i Peru fra 1995.

Høgsås, Tor Egil, f. 24.01.1968 (Kristiansand), cand. mag., misjonsskolen, gift med Marianne. Misjonær i Peru fra 1995.

Høgtun Folkehøgskole, 6639 Torvikbukt, på Nordmøre, etablert 1917, ble i 1954 overtatt av DVI og NLM og IM, med Sverre Reiten som styrer. Kristenfolket på Nordmøre hadde drevet ungdomsskolen der siden 1917. RektorÅsmund Eikli til 1970, Tormod Reiten fra 1970, Edgar Fredriksen i 2000.

Høie, Lars, 1914-2000 (Høyland), gift med Anna f. Torgersen. Forkynner i Stavanger krets 1938-51, for Hovedstyret 1951-76, og i Haugesund 1976-81. I midten av 50-årene var han forkynner 4 år i USA.

Høie, Torleif, 1923-2004, Sogndal/Greipstad. Lærer på Kvås folkehøgskule fra 1959. Barn: Øyvind.

Høiland, John N., 1877-1945, Grindheim. Virket flere år i "Betesda-misjonen" i Amerika. Forkynner i Agder krets i 15 år.

Høilund, Alfred, f. 1902 (Blomsterdalen/Bergen), gift med Anna f. Håland (d.1963), barn: Aud, Ingunn Marie. Forkynner i Bergen krets 1928-69.

Høines, Else, f. 1948 (Sandnes), gift med Kåre Høines, barn: Kristian Jong, Maria. Faglærer HS-fag Tryggheim vid.skole fra1989.

Høivik, Anne, f. 12.05.1959 (Suldal), lærer, misjonær i Peru 1989-93.

Høivik, Jostein, f. 1952 (Suldal), gift med Gunn Astrid f. Melås, barn: Vidar, Åshild, Sølvi. Forkynner i Trøndelag krets 1975-76 og fra 1978.

Højgaard Jensen, Mogens, (f. 1959, misjonsskole, kontorutdannelse), og Margit (f. Paulsen 1961, sykepleier), med barna: Monika, Thomas, Helene, Karina) utsendt av DLM til Tanzania (Sumbawanga) 1988.

Hølland, Livar, f. 25.09.1958, arbeider i Lynor fra 1978, disponent fra 1993.

Høsteland, Anne Marit, lærer Hurdal Verk 1996.

Høviskeland, Sverre, f. 1909, Uggdal, forkynner i Haugesund krets 1948-83.

Høybråten, Kjetil Røse, f. 1982, ny studieve3ileder ved HiH/Fjellhaug fra begruar 2011. Han har bachlor i KRL og sammenliknende politikk, og har vært menighetskonsulent i Holmlia menighet.

Høyland, Andreas, begynner august 2009 som leder for NLM Ung i Vestfold og leirskolelærer Solåsen.

Høyland, Arne, 1897-1976 (Helleland), misjonsskole, lærerskole, gift med Louise. Misjonær i Kina 1928-46, senere reist som forkynner.

Høyland, Louise, f. Drangsholt 1906-90, sykepleier, gift med Arne Høy­land. Misjonær i Kina 1931-46. Barn: Marta, Odd Jofred, Liv Anny, to barn døde i Kina.

Høyland, Åslaug, f. 1942, legepraksis i Kristiansand. Psykiater. Sammen med mannen Håkon (f. 1942, lege, bonde) startet hun Torland Senter for sjelesorg og psykiatri på Nærbø 1988. Hun er mye brukt av NLM på misjonærkurs og i samband med personalomsorg, og tar imot ansatte i allslags kristent arbeid. NLM støttet Senteret med kr. 57.700 for 1997 (Utsyn 32/96).

Høynes, Knut, d. 1971, reiste som forkynner i Haugesund krets og for hovedstyret et langt liv.

Høynes, Sivert, kretssekretær i Sunnmøre og Romsdal 1918-19.

Høyvik, Karl, lærer på Fjellhaug 1937-38.

Håbesland, Oddveig, f. 1971, renholdsassistent ved Gimlekollen Medie­senter.

Håheim, Rolf, f. 23.05.1947 (Bømlo), adjunkt, gift med Torny Håheim. Misjonær i Etiopia (DNS) 1983-87.

Håheim, Torny, f. Johansen 15.04.1951 (Grane), sykepleier, gift med Rolf Håheim, barn: Øyvind, Torolf, Anne-Randi. Misjonær i Etiopia 1983-87.

Haahr, Jens Peder f. 05.05.52 lege, og Else Marie f. 23.08.60 barnehagepedagog, barn: Thomas, Kristian, Mathias. DLM-misjonær i Tanzania 1990-93.

Haahr, Niels Ole (f. 1957, misjonsskole, jordbruks­utdannet) og Mette (f. Kofod 1960, sykepleier), med barna: Randi, Ivan, Asbjørn. Utsendt av DLM til Tanzania 1985.

Håkestad, Arne Maretin og Eldbjørg Farmen, fra Tolvsrød i Vestfold. Antatt for to års prosjektarbeid i Pokot, Kenya, utreise 20.01.2000. Eldbjørg er rullestolbruker siden 1984 (Utsyn 7/2000). Tre barn igjen hjemme.

Haakonsen, Ingeborg, 1889-1978 (Fana), sykepleier. Misjonær i Kina 1916-32 og i Mandsjuria 1933-46, i flyktningeleirene i Hong Kong 1949-52. Sigurd Rydland har skrevet bok om henne (Guds under i mitt liv).

Håland, Alf, f. 02.03.1942 (Sandnes), byggmester, misjonær i Etiopia 1969-72. Gift med Simonette f. Bruvik. Senere misjonær for pinsevennene i Zaïre.

Haaland, Alise Tjelta, f. 23.03.1966 (Sola), hjelpepleier, gift med Per, barn: Astrid, Anna Kristin, Sigmund. Misjonær i Macau/Hong Kong 1992-96, fra feb'98-sommeren 2001 (Hong Kong).

Haaland, Ann-Merete, se: Olsen

Haaland, Kjell, f. 29.11.1938 (Sandnes), misjonsskolen, adjunkt, gift med Ruth-Karin Haaland. Misjonær i Etiopia 1971-75, 82-85, 89-91, Kenya 1977-80. Lærer på Sygna. Daglig leder av NLMs giverkontor fra høsten 1996 til 1997, deretter deltidsstilling ved kontoret.

Haaland, L., kjøpmann i Bergen. Hovedstyremedlem 1901-03. Trolig den samme som ble omtalt som "Forbundets eldste arbeider", 1837-1932.

Haaland, Liv Olaug, f. 22.01.1963 (Karmøy), misjonsskolen, sykepleier. Misjonær på Taiwan 1991-97. Foreningssekretær i Stavanger krets jan. 1998-sommeren 2000. Hun er søster til Per Gunvald.

Haaland, Per Gunvald, f. 31.12.1964 (Kopervik) kontorutdannet, misjonsskolen. Gift med Alice. Misjonær i Macau/Hong Kong 1992-96, fra feb'98-2001 (Hong Kong). Leder for Kinaregionen i 4 år fra høsten 2002. Administrasjonsleder I Haugesund krets fra september 2008, assisterende kirkeverge i Karmøy fra juli 2010. Bror til Liv Olaug.

Haaland, Ruth-Karin, f. Høviskeland 20.12.943 (Tysnes), kjøkkensjef, gift med Kjell Haaland, barn: Ann-Merete, Hallgeir, Solbjørg, Runar. Misjonær i Etiopia 1971-75, Kenya 1977-80, Etiopia 1982-84, 90-91.

Haaland, Sidsel, f. 1967 (Karmøy), barne og ungdomsarbeider. Cand. mag. Lærer Nordborg, elev på Fjellheim 1987-88, skolesekretær Fjellheim 1996-98. Informasjonssekretær/Utsyn-journalist fra august 1998, redaksjons- sekretær fra april 1999. Lærer Bibelskolen Bildøy 2004. Søster til Per G., Liv O., og Kjellaug Hauge.

Håland, Simonette Bruvik, f. 10.02.1943 (Island), misjonsskolen, sykepleier, jordmor. Misjonær i Etiopia 1967-71. Gift med Alf Håland. Barn: adoptivgutt. Senere misjonær for pinsevennene i Zaïre.

Håland, Svein Kåre, f. 1950, gift med Grete f. Bjorland, barn: Karete, Oddrun, Stine Grete. Adjunkt/undervisningsinspektør ved Tryggheim videre­gående skole fra 1983, rektor 1992-93.

Håndbok for misjonærer og heimearbeidere i NLM (1986), er utgitt av Hovedstyret og inneholder NLMs grunnregler med tillegg, instrukser for forkynnere, sekretærer og andre arbeiderne, lover for lagsarbeidet, bedehus, barnehager og andre opplysninger. Ny utgave mai 1996.

Hånes, Helge, f. 26.10.1952 (Vanylven), misjonsskolen, gift med Solveig Hånes. Misjonær i Bolivia 1977-81, 82-86, 88-91, 92-95.

Hånes, Jakob, f. 14.02.1953 (Vanylven), gift med Astrid f. Røsvik, barn: Jan Petter, Marit, Steinar. Ungdoms­arbeider i Sunnmøre og Romsdal 1970-74, ungd.­sekretær 1977-79, kretssekretær 1980-83, landsung­doms­sekretær 1983- 86, kretssekretær i Oslo krets fra 1987. Kretssekretær i Agder fra oktober 1998.

Haanes, Kristian, 1903-77, lensmann, skipsreder i Kristiansand. Medlem av Hovedstyret fra 1955, og formann 1958-73. Han var gift med Ruth f. Mosvold, og fikk tre barn med henne: Odd, Leif og Torbjørg. Da hun døde ble han gift med søsteren Esther, 1904-2000, tidl. misjonær i en amerikansk organisasjon i Sør Afrika. Kristian og Esther gav tomt til Gimlekollen Mediesenter.

Hånes, Solveig Oddfrid, f. Bjørlykhaug 17.03.952 (Haram), misjonsskolen, hjelpepleier, gift med Helge Hånes, barn: Bjarte Andreas, Sigrid Kristin, Håvar Marcelino, Christian Samuel. Misjonær i Bolivia 1977-81, 82-86, 88-91, 92-95.

HÅP-konferanser på Fjellhaug, årlige fellesarrangement mellom NLM, NMS, Santalmisjonen og Laget, med fokusering på misjon og misjonær­rekruttering. Den første ble arrangert 24-27.okt.1996, med 350 deltakere - med mottoet: "Misjon er meir enn visjon, det er å gå!"

Haarvik, Mons, 1884-1960, gift med Berta (d. 1969), forkynner i Bergen krets fra ca 1903, kretssekretær 1935-53. Barn: Orlaug (Kina-misjonær, gift med Gratte).

Haarvik, Nancy Fredrikke, f.Anthonisen 1903-69 (Bergen), misjonsskolen, bibelskole i Skotland, gift med Olav Haarvik. Misjonær i Kina 1938-46.

Haarvik, Olav, 1908-67 (Åsane), misjonsskolen, gift med Nancy Haarvik. Misjonær i Kina 1936-46.

Haarvik, Orlaug, se: Gratte.

Haavet, Målfrid, f. Eriksen 01.08.1953 (Etiopia), sykepleier, gift med Tor Arne Haavet, barn: Tomas Are, Geir Ove, Jan Erik. Misjonær i Tanzania 1977-81, 82-86, 87-90.

Haavet, Tor Arne, f. 07.11.1951 (Stavanger), misjonsskolen, gift med Målfrid Haavet. Misjonær i Tanzania 1977-81, 82-86, 87-90. Misjonssekretær for Kenya/Tanzania til 1999. Dataprosjektleder ved hovedkontoret høsten 1999.

Håvik, Edvin, f. 23.05.72, siviløkonom fra Bømlo. Prosjektleder i Tinguipaya Bolivia i 1997-99. Konsernleder for Lunde Holding AS fra 1999-2002, daglig leder for NLM Regnskap og Økonomiservice AS fra 1.08.2002.

Haavik, Ole Chr.W., lærer Tryggheim vid.skole fra 1992.-