NLM A

AASECMY, Addis Abeba and Surounding Evangelical Church Mekane Yesus, c. 40 menigheter i Addis Abeba-området som i januar 2001 brøt med EECMY og dannet sin egen kirke i Etiopia. Pastor Francis Stifanos ble innsatt som president i denne kirken 8.04.01. Kirken ble forlikt med EECMY igjen høsten 2008, etter påtrykk fra myndighetene.

Abelseth, Fredrik, 1865-1943, plogspissen og pioner­forkynneren for NLM i Sunnmøre og Romsdal fra kretsen ble etablert i 1899. Gift med Hanna. De bodde på Ørskog og i Molde.

Abidjan, største byen i Elfenbenskysten, med 2.168.000 mennesker (1990), hovedstad inntil 1984. NLM planlegger administrasjonssenter i byen.

Abraham Muhammed, 1951-94, medarbeider i Sør-Etiopia, av burdji-folket, ble omvendt fra islam. Styrer av Hagere Maryam barnehjem fra 1975. Kom så til Arba Minch Yrkesskole der han var administrator og sløyd­lærer - etter to års utdanning i Amerika. Gift med Tsigge, de har 6 barn. Etter at han ble skutt ned og drept sommeren 1994, ble det et fryktelig vanskelig oppgjør mellom folkegrupper innen SWS-synoden i Arba Minch, med fengsling og beskyldninger fra begge sider. Tsigge fikk arbeid på synodekontoret i Awasa.

Abrahamsen, Signe, 1884 -1952, fra Risør. Utdanning ved Moody Bible School, Chicago, 22 år. Utsendt til China (Tengchow stasjon) 1915, hjemreis 1921 pga. sykdom.

Acasio, liten by i Bolivia, med kanskje 500 familier. NLMs misjonsarbeid tok til der ca. 1980. Der er menighet og en god del helsearbeid, støttet av NORAD og UNICEF

ACTA – Barn og unge i Normisjon, Normisjons ungdomsarbeid, leder fra august 2000: Ole Martin Grevstad.

AD 2000 & Beyond, en vendensvid visjon om å nå de siste 1700 unådde folkegruppene i verden med evangeliet før år 2000, med den karismatiske lederen Luis Bush. Bevegelsen fokuserer på 10/40-vinduet, og har sitt utspring i "Joshua Project 2000" fra desember 1995 i Colorado Springs i USA. NLM er redd for at organisasjonen er for svak når det gjelder å følge opp radioarbeidet og utdanne ledere og bygge menigheter som kan stå seg mot forfølgelse og synkretisme.

Addis Abeba, hovedstaden i Etiopia, gr.lagt 1893, 1.732.000 mennesker (1989). Alle misjons­organisa­sjoner i landet har egne stasjoner eller sentrer i byen, NLM fra 1948. Den evangeliske kirken Mekane Yesus har flere store menigheter der, disse utgjør en egen synode av EECMY. EECMY har sitt hovedkontor og presteskole (MYS) i byen, NLM har folkeskole med internat, gjestehus, lager, misjonærboliger, innkjøps- og regnskapskontor. Et kapell på misjonsstasjonen tjente som forsamlingshus de første årene, inntil ny kirke ble bygd 10 min's gang fra den, for den hurtig voksende menigheten. Gatebarn-arbeid støttet av NLM fra 2002.

Adebo, Marchen, f. Frikke-Schmidt 1945 (København), handelsskole. Utsendt til Etiopia 1968 av DLM. Gift med Tarekenj Adebo, bosatt i Sverige.

Adopsjonsvennen, informasjonsblad for fjernadopsjon i NLM.

Adresser, se de aktuelle kretser, institusjoner og arbeidsområder.

Afrika, her er NLMs misjonsfelt: Etiopia (siden 1948), Tanzania (1950), Kenya (1978) og Elfenbens­kysten (1984). På flere av disse feltene har vi samarbeid med andre misjonsorganisasjoner i Danmark (DLM), Island (SIK), Finland (FLOM) og Færøyene (KMF). Se også DEM og Hauge Foreign Mission

Agder krets: Kristiansand krets av NLM var den første som ble dannet, i 1896. Lister og Mandal krets kom til i 1902, i 1924 ble disse slått sammen til Agder krets. Det var Rettedal-vekkelsen som la grunnlaget for kretsen. Kretsen hadde i 1994 en inntekt på 10.226.000 (den 2.største i NLM), og 336 ulike foreninger og lag, kretsbladet kalles Sørlands-Glimt. Kontoret ligger i Kristian 4des gt 35, 4612 Kristiansand, med postadresse: Bok.s 650, 4601 Kr.sand (38 02 44 32). Formann: Odd Hovstad til 1985, Paul Qvalben 1986-89, Odd Kr. Kristiansen 1990-93, Odd Syvert Åsland 1994-97, Helge Norheim fra 1997, Enok Kråkenes 2000-01, Even Eftestøl fra 2001, Olaf Borgen fra 2004. Nils Belland var både formann og sekretær 1933-46, da overtok Fredrik Grøvan som sekretær 1946-55. Ungdoms­sekre­tær Olav Kleven ble krets­sekretær 1955, ­Hans Kristoffer Goa 1981-90, Terje Thorsen 1990-98, Jakob Hånes fra oktober 1998. Ungd.sekr. Finn-Widar Knutzen, Arne Kristian Helgøy fra 1996. Kretsen har Evjetun Leirsted, Undeland Misjonsgård og Gautestad kurs- og misjonssenter, skolene Drottningborg vid.skole (Grim­stad), Gimlekollen Mediehøgskole (Kr.sand), Kvås Folkehøgskole, og Evjetun Leirskole. Barne­hager: Imekollen Barnehage (Mandal) og Kvås Barnehage. Lokal­radioer: Gimlekollen, Radio Grimstad, Lindesnes Nærradio og medeier i Evje Nærradio.Byforsamlinger: Misjons­huset (Kr.sand), Misjons­salen Mandal, Misjonssalen Grimstad. (Kjebekk: "Misjon i 100 år", 1996).

Agenda 3:16, fra januar 2001 navn på det nye månedlige misjonsbladet til Normisjoon. Bladet erstatter For Fattig og Rik, Santalen, Barn og Familie. Redaktør er Espen

Aglen Høgås, Kjartan, fagarbeider på gårdsbruket på Val, fra 1995.

Agre, første ordet i noen sammensatte navn i Etiopia, se: Hagere (=land).

Ahrens, Christel, tysk misjonær utsendt til Vest-Etiopia i 1988 av German Hermannsburg Mission, arbeidet som jordmor ved EECMYs klinikker i Wollega. Var i 3 år ansatt i GTZ, den tyske stats bistandsorganisasjon. Etter amharisk kurs i Addis Abeba, fikk hun kontakt med NLM og begynte så i 2004 i et NLM-prosjekt i Ginnir (Utsyn 1/05).

Aibara, Kenzo, 1897-1985, førstegrøden av norsk misjon i Japan, arbeider i VJELK. Han mottok St.Olavs-medaljen 1978. Trygve Bjerkrheim har skrevet bok om ham.

Airaksinen, Marjatta, finsk misjonær (FLOM), f.12.05.1939, lærerutdanning. Utsendt til Etiopia 1973-88. Senere studieopphold og arbeid blant falasha-jøder i Israel.

Akoo, prekeplass med fast møtevirksomhet i Japan

Akselvoll, Kari, f. 1948 (Midsund), adjunkt. Misjonær i Japan 1982-86.

Aksjon Ansvar var en økonomisk langtidsplan for Den norske kirke, fra 1970, der også organisasjons­medlemmer ville bli trukket inn lokalt. Denne aksjonen ble sterkt imøtegått av NLM, som mente at våre misjonsvenner var engasjert i nok arbeid fra før (jf. Fast Grunn 4/70).

Aksjon Håp, tv-aksjon 1982 til inntekt for mange norske misjons­organisasjoner. Ifølge regnskapene i årbøkene 1982-88, fikk NLM over 24 millioner av i alt 87 millioner. Mye av disse pengene gikk til dekning av misjonens andel av NORAD-støttede prosjekter."Aksjon Håp" er også navnet på innsamlingsaksjonen som Norsk Misjonsråd satte i gang 10.des.2000 til støtte for humanitære misjonsprosjekt, innsamlit ca. 50 mill. Av disse får NLM ca. 10 millioner. Ny ”Aksjon Håp” 10.12.2006 i samarbeid med TV2 og TV-inter.

Albertsson, Jón Fjötnir, fra Egilstadir, Island, f. 1970, gift med Fanney Kristrún Ingadottir, f. 1970, barn: Salomon, Daniel, David, Markús. Bibel- og misjonslinje Fjellhaug 2008/9, til språkstudie i Nairobi høsten 2009, deretter til Pokot/Kapenguria (Utsyn 11/09)

Allidrett, se: idrett.

Alme, Bjørnar, f.1971, ansatt ved Nordborg fra 1995.

Alme, O., 1880-1942, fra Volda på Sunnmøre. Forkynner i 1908-42.

Almelid, Annlaug Berit, f. Mæstad 1934 (Bergen), sykepleier, jordmor. Gift med Gunnar Almelid, barna: Bergfrid, Sigrunn, Oddvar, Hildegunn, Marit, Sigbjørn (død), Sigmund, Gunnlaug. Misjonær i Etiopia i 3 perioder 1962-77. Gift igjen med Kåre Farestveit (Modalen).

Almelid, Bergfrid, f.12.09.1963 (Etiopia), misjonsskolen, landbruksutdanning, språkkurs i Frankrike 1995/96. Misjonær i Elfenbenskysten fra 1997.

Almelid, Gunnar, 1929-90 (Modalen), 6 år misjonsskole, gift med Annlaug f. Mæstad. Misjonær i Etiopia i 3 perioder 1960-77, senere virket han som forkynner og leirsted-arbeider i Norge.

Almelid, Marit, f. 1967, hovedfagstudent innen ernæringsbiologi 2000, antatt som misjonær til Etiopia.

Almås, Bjørg, f. Rossabø 07.01.1943 (Haugesund), sykepleier, gift med Johannes Almås. Barna: Åsgeir, Ingeborg, Maria Birgitte. Misjonær i Etiopia 1967-71 og i Kenya 1978-81.

Almås, Johannes Martin, f. 24.11.1940 (Stord), 4 år misjonsskole, gift med Bjørg Almås. Misjonær i Etiopia 1967-72 og i Kenya 1978-81. Lektor.

Alpha-kurs, evangeliseringskurs beregnet på kirke-fremmede og nyomvendte. Kurset startet opprinnelig i London i 1982, materialet som brukes i dag er utarbeidet av Nicky Gumbel 1991-95. Holdt første gang i Norge våren 1995, utgis av Prokla-Media (Ungdom i Oppdrag). Kurset er godt, men med for stor vektlegging på Åndens virke i den troende (Fast Grunn 1/97). Noen NLM-forsamlinger har tatt kurset i bruk og justert det ved egne forkynnere.

Alsmo, Ola, 1893-1979, Valdres, gift med Magnhild f. Smeby. Forkynner i Oppland krets.

Altin, Liv. Regnskapsassistent ved hovedkontoret 1997 (NLM R&Ø AS)

Alveberg, Jakob, 1872-1955 (Skudenes), sjømann, misjonsskole. Utsendt til China 1902. Fulgte Borthen hjem i 1903, kom ikke ut igjen pga. sykdom. Var kretssekretær i Oppland, kaptein på "Skibladner", forretningsmann i Oslo. Gift 1912 med Gerd f. Grønn, barn: Eva, Reidar, Per, Nils Jakob.

Alvheim, Mats, f. 07.09.72 fra Stord. Ansatt i Bergen krets 1997 med halv stilling i barne- og ungdomsarbeidet, og halv stilling i Radio Gnisten. Gift med Gro Helen, f. Tveit. Rektor ved Kvås skolesenter fra våren 2005.

Amdahl, Tor, ansatt i Lunde Forlag, Oslo, fra 1981.

Amaro, distrikt i Sør-Etiopia, egen synode i EECMY fra 2007.

Amenya, Janesh Ochieng, f. 1959, fra South Nyanza i Kenya. Gift med Turid Toft. Pastor-utdannelse. Blir innvidd som misjonær i NLM 23.05.04. Barn: Christopher og David.Utreise til Kenya høsten 2004, og 28.juli 2008-.

Amenya, Turid Toft, f. 21.07.1956 (Øygarden), misjonsskolen og forkynnerkurs 1 år. Misjonær i Kenya 1986-89. Styrer på Skilbrei Ungdomssenter fra 1994. Permisjon fra høsten 1995. Gift 1994 med Janesh Amenya. Barn: Christopher, David. Janesh Amenya, f. 1959 i Kenya, er menighetsarbeider i Øygarden fra høsten 1997. Misjonærer i Kenya fra høsten 2004.

Amland, Johannes, f. 06.03.1919 (Tysnes), gift med Ingeborg f. Landeråen, d.1999. Barn: Unni, Ida-Sofie, Reidunn, Kåre. Forkynner i Haugesund krets 1937-57 og Bergen krets 1959-86, kretssekretær i Fjordane 1967-68. Forkynner i Bergen krets til 1986.

Amland, Konrad, f. 1956 (Stavanger), gift med Margun Torheim Amdal, barn: Silje, Runar, Elise, Malene. Kokkeskole, forkynner i Haugesund og Fjordane 1977-84. Kokk på Fjelltun fra 1991.

Amdal, Rolf Einar, gift i 2004 med Anne Bjalland. Fast ansatt fra 1.mars 2005 som styrer for Soltun

Ammitzbøll, Marie, dansk misjonær (DLM), f. 30.08.1947. Utdanning: misjons­skole 1 år, sykepleier, jordmor. Utsendt til Etiopia 1975-79, 80-83, 85-89, 91-93, 95-, har arbeidet både i SECS (Awasa) og SWS (Arba Minch) som medical coordinator.

Amsrud, Egil, f. 21.04.1950 (Tromsø), lærer, gift med Margret Amsrud. Misjo­nær i Kenya 1984-93.

Amsrud, Margret, f. Vedvik 08.02.1951(Vågsøy), gift med Egil Amsrud, barn: Mariann, Eivind. Misjonær i Kenya 1984-93.

Amundsen, Ingrid, medarbeider Hurdal Opptreningssenter 1996.

Amundøy, Julie Lefdal, f. Krekvik 04.05.1912 (Nordmøre) – 10.01.2006, Utdanning: BTI (Glasgow), bibelskole, misjonsskole. Misjonær i China 1939-46 (Lushan, Chenping). Gift 1950 med Martin Amundøy. Utsyn21/2000.

Anda, Arne, 1894-1984 (Klepp), misjonsskole, USA-opphold. Misjonær til Kina 1920 (Chenping), til Mandsjuria 1932 (Tsitsihar), igjen i Kina 1946-49. Forkynner i Norge. Gift med Randi f. Friestad.

Anda, Randi, f. Friestad 1898-1999 (Egersund), lærer. Misjonær i Kina 1920-38. Gift med Arne Anda, barn: Oddvar, Alfhild. Bosted Klepp.

Andenæs, G.L., 1885-1979(73?), Haugesund. Forkynner i Stavanger krets 1905-10. Gikk misjonsskolen 1910-11 og Augsburg Seminary i USA 1917-20. Senere forkynner i hovedstyrets tjeneste. Bosted Oslo.

Andersen, Berit, lektor (husdyr) på Val Landbruksskole 1996.

Andersen, Bjarte Tidemann, f. 1971, Arendal, kirurg, og Helen Sinnes Andersen, f. 1971 fra Sirdal, sykepleier, utsendt til Jinka i Etiopia 3.aug. 2006, for to år. Barn: Juliana og Johannes.

Andersen, Christian, vaktmester på Fjellhaug til 1998.

Andersen, Christian Haahr, f. 22.06.1955 (Skjern, Danmark), misjonsskolen 3 år, gift med Ingrid Haahr Andersen. Utsendt av DLM som misjonær i Etiopia 1983-91, 96-97 - måtte reise fra Negelle/Etiopia pga sykdom.

Andersen, Erik Haahr, f. 18.09.1958 (Ølgod, Danmark), misjonsskolen 2 år, landbruksutdannet, gift med Maja Andersen. Misjonær for DLM i Tanzania fra 1985-89, 90-93, 94-99.

Andersen, Erik Birch, 10.07.1942- 1.05.2004 (København), murermester, gift med Lisbeth Andersen. Bygnings­misjonær for DLM i Etiopia i 1972-75, 83-86 og 1993-95.

Andersen, Hans, 1888-1982, dansk gartner på Fjellhaug fra 1927.

Andersen, Hjalmar (f. 1915) og Marianne (f. Jacobsen 1925-89), ektepar utsendt av den nystiftede Dansk Etioper-Mission til Etiopia i 1949. De fikk sitt arbeidsfelt i Bale provins, og kom hjem til Danmark 1955 helt utslitt etter første periode. Vel 20 år senere solgte de det de hadde og reiste ut igjen i den danske Folkekirkens Nødhjælps tjeneste til svært slitsomme revolusjonsår 1976-84. I 1985 ble Marianne ansatt av Det Danske Missionsselskab for å bygge opp en besøkstjeneste til innvandrerfamilier. De hadde mye samarbeid med NLMs misjonærer i Etiopia. Selvbiografisk bok: Gå! (1988). Barn: Alice (gift med nordmannen Sven Hogstad, Gyland).

Andersen, Ingrid Haahr, f. Nielsen 30.05.1956 (Vordingborg, Danmark), sykepleier, gift med Christian Haahr Andersen, barn: Simon, Lone, Anne Birgitte, Carsten. Misjonær for DLM i Etiopia 1983-91, 96-97, hjemreis pga sykdom i familien.

Andersen, Kjellaug, se: Inntjore

Andersen, Lisbeth, f. Hansen 09.09.1942- 2002 (Dronninglund, Danmark), kontor­utdannet, gift med Erik Birch Andersen, barn: Tanja, Katja, Olai, Thorbjørn. Misjonær for DLM i Etiopia 1972-75, 83-85, 93-95.

Andersen, Maja, f. Christensen 01.11.1954 (Grønbæk, Danmark), beskæftig­elsesveileder, gift med Erik Haahr Andersen, barn: Kalle, Marie, Neema, Silas. Misjonær for DLM i Tanzania fra 1985-89, 90-93, 94-99.

Andersen, Marit, f. 24.01.1969, fra Arendal, cand mag, lærer Kvitsund Gymnas. Misjonsskolen 1996/67, innvidd juli'97. Misjonær i Bolivia fra jan.'98.

Andersen, Oddbjørn, 1904-80, sekretær og forkynner i Trøndelag krets fra 1943.

Andersen, Ragnhild, medarbeider ved NLM Økonomiavdeling, Oslo, fra 1985 til pensjonsalder.

Andersen, Sidsel, fra Arendal. Fjellheim bibelskole. 10 som ungdomsskolelærer i Oslo. NLMs skolesekretær fra 14.04.2010.

Andersen, Øivind, Kongsberg, formann i Drammen krets til 1995.

Andersen, Øivind, 1905-1994, cand theol, gift med Astrid f.Aarstad 1907-98, barn: Bjørg (død som 11-12-åring), Ingrid (gift Pettersen), Gunvor, Else Johanne (gift Østereng), Randi (gift Vorhaug). Lærer og rektor ved Fjellhaug Skoler ca.1930-75. Forfatter av mange bøker: Romerbrevet, I sjelesorg hos Jesus, Noe falt i god jord, Ekteskapet og hjemmet,Troslære, En kristens forhold til Israel, Ved kilden, Livets brød, Åndsdåp og åndsfylde (Fast Grunn 5/54). Landskjent og aktet roseniansk-luthersk forkynner og sjelesørger. (Kåre Ekroll: I samtale med Øivind Andersen, 1981).

Andersson, Astri Mangelrød, f. 08.11.1953 (Larvik), sykepleier, misjonsskole. Barnearbeider i Vestfold krets fra 1979. Misjonær i Kenya i 1982-86 og 87-91. Gift med den svenske pinsevennen Leif Andersson. Virker i et AIDS- prosjekt for Ungdom i Oppdrag i Uganda 1997.

Andersson, Bertil og Gunn (f. Kjosavik), innvidd som misjonærer på Vigrestad 1.06.02. Mongolia. Barn: Benjamin, Ellen Rebecca, Jonatan.. Ny utreise august 2010 etter sommerferie i Norge (Utsyn 15/2010)

Andersson, David, f. 27.09.1924 (Hareid), misjonsskolen 6 år, gift med Sigrid Andersson. Misjonær i Etiopia i 4 perioder 1955-76. Forkynner og arbeider i Biblia brevkurs 1977-91. Bosatt i Oslo.

Andersson, Sigrid Helene, f. Ovesen 31.12.1923-18.03.2009, sykepleier, gift med David Andersson, barna: Ernst Arne, Dag Snorre, Anne Kari, Rune Olav, Bernt Endre. Misjonær i Etiopia 1955-76. Bosatt i Oslo.

Andestad, Edvard, lærer, formann i Sunnmøre og Romsdals krets fra 1937.

Andestad, Ella, f. Hovda, 1893-1968 (Frogn, Ryfylke), lærer- og bibel­skole, utsendt som misjonær til China 1920, gift med enkemannen Martin Andestad, hjem 1948.

Andestad, Martin Olaus Jensen, 1886-1952 (1956?) (Sykkylven), misjonsskole. Utsendt til China som misjonær 1915, gift i Laohokow 1919 med Mathilde f.Baalsrud. Gift andre gang i Norge 1937 med Ella f.Hovda. Han kom hjem 1948.

Andestad, Mathilde, f. Baalsrud, 1884-1921 (Hønefoss), husmorskole, Moody Bible Institute (Chicago), utsendt til China 1915, gift med Martin 1919, død i China 1921. Barn: Sverre.

Andreassen, Anne Berit, f. 15.06.1952 (Farsund), logoped. Misjonær i Etiopia 1975-77.

Andreassen, Edvard, kjøpmann. Første sekretær i Drammen krets, fra 1900.

Andreassen, Gerd, f. 17.06.1938 (Askøy), sykepleier og jordmor, misjonær i Tanzania 1967-70.

Andreassen, Margot, f. Almedal 1942 (Vennesla), sykepleier, jordmor, misjonsskolen. Gift med Odd Andreassen, barn: Irene. Misjonær i Japan 1969-78.

Andreassen, Trygve, kretssekretær i Drammen krets 1943-55

Andreassen, Siss-Marit, f. 1952, adjunkt med opprykk, lærer Nordborg vid. skole fra 1984.

Andresen, Geir, Namsos, f. 1953, kretsformann i Namdal 1990-92 og fra 1997. Produksjonsleder Tine Meierier. Gift med Vigdis, f. Klykken.

Andresen, Kaspar, d. 1960, bakermester, flyttet i 1896 fra Brandbu til Gjøvik, der han ble leder for NLMs arbeid. Hovedstyremedlem 1921-33. Gift med Hansine, f. Gundersen. Barn: Sigrid (misjonær, gift Kjos).

Andresen, Kenneth, f. 1965, medielærer ved Mediehøgskolen, GMS

Andresen, Oddbjørn, kretssekretær i Troms og Finnmark krets 1967-69.

Andresen, Sigrid, lærer på Fjellhaug 1927-29.

Angell, Bente Anna, f. 05.11.1950 (Meløy), hjelpepleier, misjonær i Japan 1981-84. Gift med Steinar Arve Wærum til 1990, barna: Einar-Martin, Ebba-Margrete.

Angelskår, Helga, lærer Kongshaug til 1995.

Anona, menighet med folkeskole i landsby i Nord-Kenya.

Antin-Autelitano, Anni-Mari, f. 01.08.1960 (Finland), lærer, utsendt av FLOM til Etiopia 1988-91.

Aotani, misjonsstasjon i Japan, grunnlagt 1950 av Anders Hoaas. Skolesenter i Kobe by. Bibelskole. Menigheten grunnlagt 26.12.54, da fem kvinner ble døpt.

Apeland Gonzales, Magnhild, f. 21.03.1965 (Bjerkheim), sykepleier. Gunvor Aardals søster. Misjonær i Bolivia 1993-96. Gift nov.1995 med Emilio Gonzales, La Paz. Barn: Kristian, Andrea, Oskar. Bosted Bjerkreim. Emilio innvidd som misjonær 22.06.02 i Bjerkreim. Familien utsendt til Bolivia.

Apeland, Gunhild Tyra, f. 1954, internatleder på Tryggheim Vgs. fra 1981. Reiduns søster.

Apeland Olberg, Reidun Marie, f. 1956 (Bjerkreim), misjonskolen, kontor­utdanning. Misjonær i Japan fra 1980-95. Skolesekretær Hurdal Verk 1995-98. Gift okt.'97 med Ole Olberg, Strømmen.

Arba Minch Hospital. Dette sykehuset hadde helsemyndighetene i Etiopia bygd, og bad NLM om å drive det. Legene Johannes Olafsson (SIK) og Steen Holst Nissen (DLM) startet der i 1973. Det foregår i 1997-98 forhandlinger med helsemyndighetene om å ta over ansvaret for driften av sykehuset (se intervju med dr.Breivik i Utsyn 12/98). Ny kvinneklinikk (fistelavdeling) åpnet ved sykehuset 29.okt.2008.

Arba Minch, "40 kilder", administrasjonsby for Nord-Omo-regionen (tidl. Gamu-Gofa) i Sør-vest-Etiopia, ca. 50.000 mennesker. Her driver NLM et stort sykehus (AMH) sammen med helseministeriet. Mekane Yesus-kirken har her sitt hovedkontor for SWS-synoden, og stor yrkesskole (AMTS). Flere misjonærer arbeider i SWS og sykehuset, men ingen i AMTS i 1995. NLM begynte menighetsarbeid der i området fordi 10 evangeliske menigheter i Ochollo ville inn i Mekane Yesus kirken allerede i 1971.

Arba Minch Tekniske Skole, AMTS, Etiopias best utstyrte yrkesskole, ble innviet og tatt i bruk i 1971, grunnlagt på en visjon av den norske yrkesskolerektor Rolf Skjerpe, og penger fra NORAD og yrkesskolelærere og elever i Norge. Skolen kan ta 120 studenter fordelt på møbelavdeling, metallavdeling og bilavdeling i tillegg til akademiske fag som fører til studenteksamen. Misjonærer har vært i arbeid der både som lærere og rektorer. Fra 1989 er Daqa Djilo rektor, under hans 2-årige utdannelse i England 1990-92, vikarierte Oskar Nydal for ham.

Arbeidsmetoder og grunnsyn i NLM ble skapt i en kamp for å følge kallet til misjon i Kina og Norge etter lekmannsarbeidets idealer: I kirken, men likevel med krav til å kunne forkynne Guds ord ved egne forkynnere, og innvie sine egne utsendinger til misjonsfeltene, organisere egne foreninger og lag, og ta vare på de helliges samfunn (vennesamfunnet, helst også med fri nattverd) (Veien fram, s.182). Viktig med vekkelses­linjen, å bli stående i Den norske kirke, og drive ytremisjons­arbeid. NLM legger stor vekt på barne-, ungdoms- og skolearbeidet, og på blad- og bokmisjon. Grunnleggende ord: Vekkelses­forkynnelse, radikalt lekmannssyn, bibeltroskap, misjonskall, nådegavene, forsamlinga. NLMs grunnsyn kommer klart fram i boka Veien fram (1977) og i artikler i Fast Grunn og Utsyn.

Areopagos, d.s.s.Buddhistmisjonen

Arequipa, den første byen der NLM startet arbeid i Peru, i 1977-78. Her er 6-8 menigheter og et teologisk seminar for utdanning av evangeliske arbeidere både for Peru og Bolivia. Byen har ca. 1 mill. innb. NLM har flere misjonærer i byen, med adressen: Misio Luterana Norguega, Apartado 1387, Arequipa, tel: 00 51 54 23 53 23. Der er også feltets norske folkeskole Collegio Noruega.

Arnesen, Janne Merete, f. 18.03.75, Kristiansand. Bibelskole. Barnearbeider i Hedmark krets fra 1995.

Argachew Wondimu, prosjektkoordinator for NLMs bistandprosjekter i Etiopia, besøk i Norge okt. 2009 (Utsyn 21/2009

Argento, Aasta Bjørgum, 1876-1966 (Stjørdalen), sykepleier, misjonær i Kina fra 1899. Hun gikk over til CIM-misjonen i 1905, kom hjem til Norge 1911. Deltok siden i NLMs barne- og kvinnearbeid. Gift 1905 med italienneren misjonær Alfenso Argento, barn: Alf Bjørgum, Olav Bjørgum.

Arnetvedt, Nils Mikkelsen, 1846-1935 (Vaksdal), lærerutdanning fra Stord og USA. Han var med og stiftet NLM i 1891, og var den første formann og sekretær i organisasjonen. Ordinert i USA og utsendt til China 1893, der han var tilsynsmann. I 1900 kom han hjem til Norge og gikk ut av NLM i 1901 pga. ordinasjons­striden. I årene 1901-14 var han misjonær og tilsynsmann for NMS i China.

Arnkelsson, Gisli, f. 10.01.1933 (Reykjavik), lærer, gift med Katrin Gud­laugsdottir. Utsendt av SIK som misjonær i Etiopia (Konso stasjon) i to perioder, 1961-1972 . Arbeid for SIK på Island.

Arroyo, Aud Nymark, f. 09.07.56, Gulen. Misjonskolen 1 år, kokk. Gift med Agapito Arroyo. Misjonær i Bolivia 1988-92,93-96.

Arusha, by i Tanzania med litteraturarbeid og kontor for NLM: Scripture Mission, P.O.Box 2696, Arusha, tel: 00 255 57 7001.

Aryan, Tony og Iris, ansatt i Norea Radio, bosatt i Canada. Tony Estaidi, f. 1952, er kurder fra Iran, en "kommando-soldat som ble Kristus-vitne" (Asbjørn Kvalbein: Tony). Hans hustru, Iris f. Seemel, kommer fra en kristen hjem i Canada. Tony begynte i Norea 1982, han produserer kristne program på farsi (persisk).

Asdahl, Dag Erik, Fjellhaug Misjonsskole, mastergrad, fra høsten 2008: Lærer ved Fjellheim bibelskole. Gift med Ingrid, barn: Sigurd, Hanna.

Asia Evangelistic Fellowship (AEF), en misjonsorganisasjon i Singapore der også NLM hadde misjonær i 1989-95.

Asia. Her har/hadde NLM misjonærer på følgende felt: Kina (startet 1892 - evakuert 1949), Japan (fra 1949), Hong Kong (1949), Macau (1978), Taiwan (1952), Indonesia (1975), Singapore (1975), Mandsjuria (1932-46), Mongolia (1994).

AsiaLink, organisasjon i Norge som støtter ”Tilbake til Jerusalem” – en visjon om at kineserne skal evangelisere i Kina og ellers i Asia. Eivind Frøen startet AsiaLink, daglig leder Øystein Åsen (Utsyn 22/2004)

Ask, Anton, d. 1964, sekretær i Nordmøre krets 1925-41. Gift med Mary (død 1973), barn: Ole.

Aske, Sigurd, 1914-91, Frikirke-misjonær i Kina og Japan, LWFs utsending i Geneva og ved radiostasjonen RVOG i Addis Abeba. Senere ble han Kirkens Nødhjelps sjef i Norge. Han er stifer av IMMI, Internasjonalt Masse-Media Institutt.

Askildsen, Arne, f. 1898 (Kristiansand), fylkes­fullmektig i Vest-Agder fra 1919, lensmann i Mandal fra 1929. Først var han med i Frikirken, senere i NLM, var med i styret for Agder krets, hovedstyre­medlem 1936-55 og 58-64. Gift med Aasta,1898-1978. Barn: Haakon, Bjørg (Hauan), Kaare Magne, Kjell (novelle-forfatter).

Askildsen, Tore, f. 24.08.1957 (Mandal), misjonsskolen, gift med Karin f. Toftenes, barn: Kristian, Tor-Erik, Merete. Forkynner for Hovedstyret og ungdomssekretær i Agder krets 1982-87, landsungdomssekretær 1987-97. Daglig leder for Norea Radio fra sept. 1997.

Askjem, Magnhild, f. 1911 (Oslo), kontordame ved Fjellhaug Skoler fra 1937.

Askvik, Egil, f. 1930, gift med Kristine (f. Landro), barn: Egon, Sølvi. Vaktmester i halv stilling på Kongshaug fra 1982.

Asmussen, Finn, f. 19.07.76 Danmark, Fjelltun bibelskole. Gift med Åshild Almli. Ettåring i Skien krets 1997-98, forkynner fra 1998.

Asp, Kari-Anne, f. Borgersen 08.08.1961 (Larvik), misjonsskolen, kontorfag. Gift med Ola Asp, barn: Johanne, Lars Andreas. Misjonær i Etiopia 1989-92,94-95.

Asp, Ola Kristian, f. 28.08.1961 (Skien), medlem av DELK til 1997, misjons-skole 4 år, ingeniørutdannelse. Gift med Kari-Anne f. Borgersen. Misjonær i Etiopia fra 1989-92,94-95 (Arba Minch Yrkesskole). Kirkeverge i Larvik 1997-2007.

Aspevoll, Signe, se: Stenklev

Augestad, Per, Tørvikbygd, forkynner i Haugesund krets 1976-87.

Aukan, Inge og Marie Annette Stenberg, barn: Håkon, til Vest-Afrika aug. 2008.

Auli, Tone Ødegaard, f.06.04.1956 (Oslo), adjunkt. Misjonær i Etiopia 1982-83. Gift med Dag Auli, barn: Ingunn, Øystein.

Aune, Nils Åge, f. 10.09.1965 (Inderøy), Utdanning: misjonsskolen, cand.theol. Gift med Unni Aune. Misjonær i Japan 1993-95. Kapellan / sokneprest i Verdal fra 1997.

Aune, Unni, f. 26.08.1966 (Levanger), cand.mag., gift med Nils Åge Aune, barn: Linda, Magnus. Misjonær i Japan 1993-95.

Austbø, Aslaug, f. 18.07.1956 (Gjesdal), adjunkt. Misjonær i Etiopia i to perioder 1983-90. Ble løst fra NLMs kallsbrev i 1995, senere student ved NMS misjonshøgskole, Stavanger. Ordinert til prest i Ogna kirke 12.04.2000, kapellan i Stavanger domkirke fra høsten 2001.

Austbø, Valbjørg, f. 06.06.1958 (Finnøy), utdannelse: misjonsskolen, førskole­lærer. Misjonær i Indonesia i to perioder 1984-91, kortere periode 1998-99.

Austeid, Odd B, 26.08.1925 (Fredrikstad) - 10.04.2010, misjonsskole og lærerutdannelse, gift med Åshild Austeid. Misjonær i Etiopia 1955-58, hjem pga. overfall i Etiopia.

Austeid, Åshild Elisabeth, f. Rasmussen 05.04.1927 (Sauda) - død ca.2000, sykepleier, gift med Odd Austeid, barna: Knut Olav, Bjørn Rasmus, Gunnar (død), Åsmund, Astrid. Misjonær i Etiopia 1956-58.

Austevoll, Odd Inge, f. 20.05.1969 (Austevoll i Hordaland) og Herdis, f. Gjengedal 26.12.1970 (Øygarden), lærerpar ved DNS i Etiopia 1998-99. Barn: Simon, Sunniva.

Austneberg, Sten Magne, f. 04.05.1944 (Karmøy), tømrer; Fjellhaug Bibelskole; gift med Solveig f. Mellem­strand, barn: Arve, Bente (misjonær, g.Bråthen), Runhild, Maria. Vaktmesterassistent Lundeneset 1972-77, forkynner i Hangesund krets fra 1977, kretssekretær 1981-97, vanlig forkynner i kretsen fra 1998.

Awasa, fra 2009: Hawassa, stor by i Sør Etiopia, med NLMs feriested, SECSs synodesenter, flere store EECMY-menigheter, bl.a. Sentralmenigheten, Tabor menighet, Hogane menighet. Byen er ganske ny, den ligger fint til ved Awasa-sjøen, er nå administrasjonsby for alle distriktene i Sør-Etiopia. NLM bygde opp Tabor Seminary, som utdannet prester og evangelister for Sør Etiopia i mange år, skolen ble nasjonalisert av kommunist­regimet i 1983. NLM overtok skolen igjen i 2002 , den kalles nå Tabor Evangelical College (TEC) og har videregående skole, bibel- og misjonsskoleklasser.Adressen er NLM, P.O.Box 43, Awasa. Flere misjonærer arbeider på SECSs synodekontor. Feriestedet for NLMs misjonærer ligger ved Awasa-sjøen, stedet er det eneste i landet som formelt og reelt eies av NLM. Feriestedet "NLM Resort" ble overført til Awasa-synoden/EECMY i 1999, men drives av NLM som leirsted og konferansesenter.