Onze visie (toegevoegde waarde) kun je samenvatten in een zin: `Het beste in mensen naar boven halen door hen te helpen om Jezus centraal te stellen in hun leven`.Deze visie willen we vormgeven door steeds groeiende gemeenschap en d.m.v `lifegroups`, die Christus centraal stelt en zich toewijdt aan het liefhebben van God en het liefhebben van mensen.Wij hebben ook een droom! Net als Jozef. Zijn dromen werden werkelijkheid .* We dromen ervan om een netwerk te zijn van kleine groepen mensen uit verschillende culturen die samen met elkaar optrekken en Jezus navolgen.

 * We dromen ervan om Jezus centraal te stellen in alles wat we doen door ons geestelijk te ontwikkelen en de bijbehorende vruchten uit te dragen.* We dromen ervan om vrienden van God te zijn en Hem te leren kennen zoals Hij echt is. We willen een leven leiden naar Zijn wil en waar Hij blij mee is.

 

* We dromen ervan om de mensen om ons heen liefde, aanvaarding en vergeving aan te bieden op een manier dat zij het kunnen begrijpen en kunnen ontvangen. * We dromen ervan om in Nederland nieuwe `churches` te planten die zich op hun beurt verantwoordelijk weten om het evangelie bekend te maken in hun leefomgeving en mensen  tot discipelen te maken. Heb jij interesse om deze visie met ons uit te werken? Neem dan contact met ons op of bezoek een van onze diensten.