Van niet-christenen toegewijde discipelen van de Here Jezus maken`. Deze opdracht bestaat uit een aantal fasen: a) dat mensen zich toewijden aan Jezus en Zijn gemeente, b) dat mensen zich toewijden aan een christelijke levensstijl, c) dat mensen zich toewijden aan de bediening die God hen heeft gegeven en d) dat mensen zich toewijden aan de opdrachten die Jezus ons heeft gegeven, te weten: A. Aanbidding (Jezus als focus) We willen Gods liefde ervaren in alles om ons heen en Hem liefhebben door alle dingen. Als we samenkomen is Hij het middelpunt, onze focus en het doel. B. Bediening (Jezus dienen) We willen zonder reserves en met bewogenheid zorgdragend voor de mensen om ons heen. Hierbij is het belangrijk om te blijven leren en te ontwikkelen zodat we onder leiding van de Heilige Geest open staan voor verandering en zo up-to-date blijven. C. Evangelisatie (Jezus delen) We willen ons in vrede uitstrekken naar de wereld (zowel dichtbij als all over the World ) en haar geloof, hoop en liefde aan te bieden. Alles wat we nastreven willen we doen met ons hele hart en onze hele ziel.

 

D. Kameraadschap (Jezus kennen) We willen mensen prikkelen om Jezus te gaan volgen en dit te doen in kameraadschap met andere gelovigen. Door zich te laten dopen worden ze deel van Gods gezin. We vinden het als gemeente belangrijk om oprecht te zijn, eerlijk en transparant in alle situaties. E. Discipelschap (Groeien in Jezus) We willen als gemeenschap en als individu groeien in relatie tot God om zodoende meer op Christus te lijken. We willen een organische gemeenschap zijn die altijd groeit, zich aanpast en zichzelf vermenigvuldigd