Abrahams zegeningen zijn de mijne!

Abrahams blessings are mine
I am blessed in the morning.
I am blessed in the evening.
Abrahams blessings are mine,

Abraham en zijn neef Lot trokken samen vanuit hun vaderland naar Kanaän.
Abraham werd tot zegen voor alle geslachten want uit zijn geslacht werd Jezus geboren.
Lot verloor al zijn zegeningen en zijn nakomelingen werden zelf de vijanden van Gods volk. 

 

 

Hoe komen zegeningen naar je toe?

We kunnen leren uit het leven van Abraham.

 • hij hoort de stem van God; zet tijd apart voor God
 • hij gehoorzaamt als God spreekt
 • hij laat alles achter om Gods wil te doen
 • hij handelt in geloof en vertrouwt op Gods beloften
 • hij zoekt niet eerst naar wereldse rijkdom, maar wel het koninkrijk van God
 • hij gaat de nederigste weg
 • hij traint zijn werkers tot strijders
 • hij kiest niet de gemakkelijkste oplossing
 • hij maakt geen compromissen met de wereld
 • hij doet voorbede voor de verloren steden
 • hij bouwt altaren voor God en brengt offers
 • hij geeft zijn tienden aan Melchesedek, de koning van Salem
 • hij is bereid om zijn eigen zoon te offeren voor God
 • hij wil een gelovige vrouw voor zijn zoon; uit zijn zoon Isaak werd Jezus geboren


Hoe verlies je zegeningen en komen vloeken over je leven?

We kunnen leren uit het leven van Lot.

 • zocht Gods raad niet bij beslissingen
 • zocht eerst naar aardse rijkdom en dan pas Gods koninkrijk
 • neemt zijn beschermende autoriteit niet op voor zijn familie
 • gaat met zijn familie wonen in een plaats vol duisternis
 • zijn dochters zijn verliefd met mannen die God niet vrezen
 • zijn vrouw is gebonden aan de wereldse dingen en kan ze niet achterlaten; ze verandert in een zoutpilaar
 • God stuurt engelen om hem te redden en ze geven hem de opdracht om naar de bergen te vluchten en hij rebelleert als God raad heeft
 • laat zich verleiden door zijn dochters om te veel alcohol te drinken
 • pleegt daardoor incest en maakt zijn beide dochters zwanger
 • zijn twee kleinkinderen Moab en Ben Ammi zijn de vaders van de Moabieten en Amonieten die de vijanden van Gods volk worden

Besluit:

Een leven van toewijding, volledige overgave en gehoorzaamheid aan God maken de deur open voor Gods zegeningen over je leven. Zo worden ook de beloftes voor jou leven waar net als voor Abraham.

Een leven van compromissen en wereldgezindheid opent de deur voor een glijbaan naar beneden en die wordt pas gesloten als je je radicaal gaat bekeren.

ABRAHAMS BLESSINGS ARE MINE!