Dankzegging kan doden opwekken
Joh 11:41:42
…Daarop keek hij omhoog en zei: 'Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik...'
 
Nadat Jezus deze woorden had gesproken sprak Hij met luide stem: 'Lazarus, kom naar buiten!' De man die reeds vier dagen dood was kwam naar buiten!
Dit is een van de grootste wonderen die Jezus gedaan heeft. Lazarus was al vier dagen dood toen Jezus hem opwekte uit de dood. Ben jij het met me eens als ik zeg dat de dood een extreem probleem is? Geen geld hebben op de bank, ziek zijn en je baan kwijtraken, zijn - hoe erg ze ook zijn - niet zo erg als dood zijn!
 
Maar wat ik wil dat je ziet is dit: Als Jezus, in de meest extreme problemen, laat zien dat de oplossing is, 'Vader, Ik dank U…' hoeveel temeer moeten wij God danken wanneer we met problemen geconfronteerd worden. Als dankzegging doden kan opwekken, laten we dan dankzeggen in het midden van onze problemen en zo onze overwinning zien.
 
Helaas zijn wij geneigd het tegenovergestelde te doen - klagen en zeuren. Daarmee vergroten we het probleem alleen maar. Dankzegging is de taal van geloof welke God pleziert. Nu zeg ik niet dat we danken voor de problemen die we hebben. Nee, we danken God dat Hij onze oplossing is en dat Hij ons alle zegen al gegeven heeft (Efeze 1:3).
 
'Maar Pastor hans , ik heb zo weinig.'
 
Mijn vriend, dank God voor het weinige wat je hebt en het zal vermenigvuldigd worden. Jezus dankte Zijn Vader voor de vijf broden en twee kleine visjes, de lunch voor een kleine jongen en het werd vermenigvuldigd zodat meer dan 5000 mensen gevoed werden en er bleven zelfs 12 manden vol over! (Joh 6:8-13) Merk op dat wanneer de Heilige Geest sprak over deze gebeurtenis, Hij expliciet noemde dat de Heer dank uitsprak - '…dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken…' (Joh 6:23). De Heilige Geest lijkt blijer te zijn met de dankzegging dan het wonder zelf.
 
Geliefden, hoe meer je God dankt, hoe meer je Hem pleziert. Dat kleine beetje wat je hebt zal vermenigvuldigd worden en wat dood is in je leven zal opgewekt worden!