Wat doen we?

Het NKV Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks vijf lezingen, waarvan één in samenwerking met het Griekenlandcentrum. Op deze manier bieden we een platform aan (inter-) nationale onderzoekers om hun passie voor de Griekse of Romeinse samenleving te delen met een gevarieerd publiek.

Over de afgelopen jaren zijn dan ook een brede waaier aan onderwerpen aangesneden, zowel van archeologische, filologische, filosofische of ook meer strikt wetenschappelijke aard, met aandacht voor zowel de voorlopers als navolgingen van de Griekse en Romeinse beschavingen.

Graag herinneren wij u er ook aan dat voor iedere activiteit een nascholingsattest kan verkregen worden. Hiervoor vragen wij u ons op voorhand te contacteren (nkv.oostvl@gmail.com), zodat wij u het attest op de activiteit zelf kunnen overhandigen.

Indien u geïnteresseerd bent in onze voorbije activiteiten, verwijzen wij u graag door.

Regelmatig krijgen wij van scholen, organisaties en andere geïnteresseerden ook de vraag of de affiches van de activiteiten verkrijgbaar zijn. Om deze reden staan deze hier ter uwer beschikking;