NKV Programma '18 - '19

Eerstvolgende activiteit


woensdag 17 april

20u, Dienstencentrum Ledeberg

dr. Andy Hilkens (Gent)


Klassieke katten - Huisdieren in de Oudheid


Tegenwoordig zijn katten en andere huisdieren niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar wanneer zijn dieren zo'n belangrijk onderdeel van ons huiselijk leven geworden? Hoe stonden mensen in de Oudheid tegenover katten en andere huisdieren? De Egyptische kattengodin Bastet klinkt veel mensen wellicht bekend in de oren, maar hoe zat dit in Mesopotamië en bij de Grieken en bij de Romeinen? Teksten, afbeeldingen en archeologische vondsten kunnen ons hier meer inzicht over verschaffen.


Voorbije activiteiten


woensdag 20 maart 2019

20u, Dienstencentrum Ledeberg

Dr. Saskia Stevens (Utrecht)


Wonen in Romeinse insulae - de hoogbouw van Rome en Ostia


Afgaand op de verhalen van antieke auteurs de over woon- en leefomstandigheden in Romeinse appartementen, lijkt het wonen in hoogbouw in de Romeinse tijd een hachelijke onderneming te zijn geweest. Brand- en instortingsgevaar, maar ook burenoverlast, waren volgens deze auteurs aan de orde van de dag. Archeologisch onderzoek heeft echter aangetoond dat dit beeld aanzienlijk moet worden bijgesteld. Echter, in de eerste twee eeuwen na Christus kon een Romeins appartement over een groot aantal voorzieningen beschikken, zoals stromend water en een eigen toilet, en zouden we een Romeins appartement zelfs comfortabel kunnen noemen. Aan de hand van citaten van antieke auteurs, inscripties en archeologische voorbeelden uit Rome en de havenstad Ostia zal een beeld worden geschetst van de leef- en wooncultuur in Romeinse hoogbouw in de eerste en tweede eeuw na Christus.


Dr. Saskia Stevens is classica en archeologe en werkt als universitair docent aan de afdeling Oude Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Saskia is gespecialiseerd in de archeologie en geschiedenis van Romeins Italië, met een focus op de Late Republiek en vroege Keizertijd, de topografie van Rome, Romeinse urbanisatie, stedenbouw en wooncultuur.

woensdag 6 februari 2019

20u, Dienstencentrum Ledeberg

dr. Rolf Strootman (Utrecht)


De Slangenzuil in de Hippodroom van Constantinopel

(i.s.m. Griekenlandcentrum)


In het hart van Istanbul, precies in het midden van het voormalige hippodroom, staat het droevige restant van een opmerkelijk, 2500 jaar oud monument: de Slangenzuil. Dit Klassieke monument kent een opmerkelijke continuïteit als sacraal object en vond een plaats in Christelijk, Joods en Islamitisch volksgeloof. Het oorspronkelijke monument, een gouden drievoet gedragen door een driekoppige bronzen slang, was een wij-geschenk van de Grieken aan Apollo na hun overwinning op de Perzen bij Plataia (de namen van 31 poleis die bij Plataiai streden zijn nog altijd onderaan de zuil zichtbaar). Constantijn de Grote bracht het monument (de drievoet was toen al verdwenen) naar Constantinopel om zijn nieuwe hoofdstad te markeren als centrum van de wereld. Velerlei sacrale en magische betekenissen zijn in de loop der eeuwen aan de zuil toegekend door Christenen, Moslims en Joden. In het bijzonder gold de Slagenzuil als talisman die de stad beschermde tegen giftige slangen. Ook deden allerlei volksverhalen de ronde over de zuil, met name in de Osmaanse periode. Rond 1700 vielen de drie koppen eraf; slechts een ervan is tot dusverre teruggevonden.


woensdag 30 januari 2018

14u - 17u30

Dienstencentrum Ledeberg

Provinciale voorronde 'Ken-Je-Klassieken'-Quiz


De winnende teams stoten door naar de grote finale in Nederland. Verdere informatie hieromtrent volgt nog. De winnaar neemt de prestigieuze Wisselbokaal mee naar huis, alsook een boekenpakket voor de school (samengesteld door Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep).

zaterdag 3 november 2018

Dienstencentrum Ledeberg


Ovidius 2000

2000 jaar geleden stierf Ovidius in zijn ballingsoord aan de Zwarte Zee. Zijn culturele nalatenschap is enorm. Sinds de oudheid heeft Ovidius met zijn tragisch levenspad en zijn veelzijdig werk schrijvers en kunstenaars geïnspireerd. Nog steeds behoren zijn verzen tot het curriculum van de leerlingen Latijn in het secundair onderwijs. Met het project 'Ovidius2000' wilde het NKV Oost-Vlaanderen de erfenis van de dichter in het voetlicht plaatsen en voortbouwen aan zijn nalatenschap. Van vertellingen, kunst, muziek, drama en debat tot een vertaalwedstrijd voor scholieren: het was een dag vol Ovidius!

In samenwerking met NKV Nederland, Stad Gent, UGent en Vlaams Fonds voor de Letteren.

woensdag 26 september 2018

20u, Dienstencentrum Ledeberg

drs. Alexis Daveloose


De Etruskische familie: Romeins, feministisch en modern?


De zogenaamde "Sarcofaag van het Koppel" heeft talloze mensen bewogen, als symbool voor de affectie binnen het Etruskische echtpaar. Dergelijke objecten zijn echter ook gebruikt om een beeld te schetsen van de Etruskische vrouw als vrijgevochten en onafhankelijk, met de Etruskische familie gebaseerd op de unie tussen twee gelijken. Naarmate we meer zicht krijgen op de sleutelmomenten en rollen van bepaalde familieleden, wordt deze reconstructie echter steeds meer genuanceerd.

In deze lezing worden deze debatten gedistilleerd tot een overzicht van de Etruskische familie. Hierbij wordt het leven van de man en vrouw als leidraad gevolgd: vertrekkend vanaf de kinderwens, zwangerschap en geboorte, gaan we via de kindertijd, het huwelijk en het leven als moeder en vader, uiteindelijk tot aan de dood en het herdenken binnen de familie. Deze levensfases binnen de familiale context worden concreet geïllustreerd aan de hand van het rijke Etruskische bronnenmateriaal, gaande van inscripties tot rijkelijke sarcofagen en de uitzonderlijke beschilderde tombes, die samen ongeveer zeven eeuwen beschaving omvatten.