Lidmaatschap

Toegang tot de lezingen NKV, afdeling Oost-Vlaanderen

Het bijwonen van de lezingen van het NKV, afdeling Oost-Vlaanderen is voor de leden van het NKV, alsook voor studenten en schoolleerlingen gratis. Voor andere aanwezigen vragen wij een inkomprijs.

U kunt zich echter ook inschrijven voor een jaarabonnement op de lezingen. Voor een voordelige prijs kunt u alle lezingen van het ingeschreven kalenderjaar bijwonen en ontvangt u een elektronische nieuwsbrief met een overzicht van onze activiteiten. Het verschil tussen het jaarabonnement op de lezingen en volwaardige NKV-leden (zie hieronder) is dat deze laatsten ook lid zijn van de overkoepelende vereniging van het Nederlands Klassiek Verbond en zij eveneens het tijdschrift Hermeneus ontvangen.

Inkomprijzen lezingen van het NKV, afdeling Oost-Vlaanderen:

Eén lezing € 3,00

Jaarabonnement € 5,00

Om een jaarabonnement te verkrijgen volstaat het hiernaar te vragen voor aanvang van een lezing. Eén van onze bestuursleden helpt u dan verder. Ook kunt u een mailtje sturen naar info@nkvoostvlaanderen.be. Hierop krijgt u een betalingsverzoek en vervolgens een inschrijvingsbewijs toegestuurd.

Lidmaatschap NKV Nederland

Leden van het NKV ontvangen vijf maal per jaar het tijdschrift Hermeneus en hebben gratis toegang tot de lezingen en leeskringen van de afdelingen. De leden worden via het Verbondsnieuws, de website www.nkv.nl en de nieuwsbrieven van hun eigen afdeling geïnformeerd over lezingen, leeskringen, tentoonstellingen, voorstellingen en reizen en over de feestelijke Verbondsdag die ieder jaar in september wordt georganiseerd voor alle NKV-leden.

De prijs van het jaarlidmaatschap bedraagt voor 2018:

  • Jeugdleden (tot 25 jaar): € 21 (incl. Hermeneus)
  • Gewone leden: € 42 (incl. Hermeneus)
  • Huisgenootleden: € 11 (excl. Hermeneus)
  • Gewoon lid en huisgenoot lid: € 53 (incl. één exemplaar Hermeneus)
  • Jeugdlid en huisgenoot lid: € 32 (incl. één exemplaar Hermeneus)
  • Buitenlandlid: € 47,90 (incl. Hermeneus)
  • Leden voor het leven: € 800 (incl. Hermeneus)

Het verenigingsjaar loopt van januari tot januari.

U kan zich aanmelden als lid via het online invulformulier op de webstek van NKV Nederland. Voor een rechtstreekse link kunt u hier klikken. Vergeet niet de afdeling van uw keuze aan te geven! Aanmelding bij voorkeur via het aanmeldingsformulier. U kunt zich/iemand ook als lid opgeven door te schrijven naar:

Ledenadministratie NKV

p/a Marcelis Dékavé

Postbus 255

1800 AG Alkmaar

ledenadministratie@nkv.nl