Programma '17 - '18

EERSTVOLGENDE ACTIVITEIT 


25 april 2018

dr. Gemma Jansen


       

De Romeinse tuin: het voorbeeld Pompeii


Wat is er vergankelijker dan een tuin? Hoe kunnen we eigelijk iets weten over tuinen in de Romeinse tijd? We kennen de tuinen door de beschrijvingen van Latijnse auteurs, van de kleurrijke wandschilderingen en de opgravingen van de tuinen zelf. 

Met name in Pompeji zijn de tuinen bijzonder goed bewaard gebleven én zijn ze bovendien zeer goed onderzocht. Uit onderzoek blijkt dat bijna elk huis, hoe klein ook, over een tuin beschikte en dat deze met liefde zijn ingericht: niet alleen met bomen en planten, maar ook met tuinmeubilair, beelden en fonteinen.

Tijdens de lezing komen de verschillende onderzoeksmethoden aan bod als ook de verschillende soorten tuinen. De spreekster onderzoekt op dit moment de watervoorziening en watertechnologie van Romeinse tuinen.

     


Voor meer informatie: bezoek onze Facebookpagina, lees de samenvattingen in de nieuwsbrief of mail naar nkv.oostvl@gmail.com


VOORBIJE ACTIVITEITEN


    

14 maart 2018

dr. Inger KuinLachen met de goden: humor en antieke religie van Homerus tot Lucianus In de Oudheid was sprake van een opmerkelijk vrije omgang met de goden. Lachen om de goden kon hand in hand gaan met godsverering. In Homerus worden ze in komische situaties beschreven, maar ook op afbeeldingen op Griekse vazen komen ze er niet altijd goed van af. Hoe moeten we dit soort humor duiden? In deze lezing bespreek ik de vele facetten van humor en lachen binnen oude religie, in literatuur, kunst en religieuze gebruiken. 

Uitgangspunt is dat het antropomorfisme van de Griekse en Romeinse religie een unieke voedingsbodem vormde voor een humoristische omgang met mythologie zoals we die zien bij Homerus, Aristophanes, Ovidius en Lucianus.
Voor meer informatie: bezoek onze Facebookpagina, lees de samenvattingen in de nieuwsbrief of mail naar nkv.oostvl@gmail.com


24 februari 2018

Bezoek Expo Pompeii


Wij streven ernaar elk jaar een extra activiteit te organiseren, naast de reguliere lezingen en de Ken-Je-Klassieken Quiz voor scholieren. In het verleden deden wij reeds uitstappen naar musea (bijvoorbeeld de tentoonstelling "Sagalassos, City of Dreams" in Tongeren), organiseerden we een themalezing rond Romeinse wijnen (met aansluitende degustatie), maakten we een stadswandeling op zoek naar echo's van klassieke architectuur in Gent, of zetten we een filmavond op poten ("Satyricon" van Fellini in de KASKCinema, ter ere van ons lustrum). 

Dit jaar gingen we naar Pompeii!! Nou ja, bijna dan.Op zaterdag 24 februari brachten we een geleid bezoek aan de expo Pompeii - the immortal city in Brussel, van 10:30 tot 11:30. De tentoonstelling was bijzonder interessant, we hebben ervan genoten!

7 februari 2018

dr. Jeroen Wijnendaele


De Franken: Boksballen van het Laat-Romeinse Rijk

Niemand had kunnen voorstellen bij de dageraad van de zesde eeuw dat de Franken onder leiding van Clovis het leeuwendeel van Gallië zouden onderwerpen, laat staan de dominante macht worden van vroegmiddeleeuws West-Europa. Inderdaad, doorheen de teloorgang van het west-Romeinse staatsapparaat tijdens de vijfde eeuw speelden ze geen enkele noemenswaardige rol. Desondanks waren de Franken in hun allervroegste geschiedenis prominent aanwezig in de bronnen als barbaarse boemannen wiens plunderingen voor consternatie zorgden. Deze lezing wil echter aantonen dat de Frankische "dreiging aan de Rijn" overroepen was en zij net een essentiële rol vervulden voor de nieuwe keizers van het hervormde rijk in de late derde en vierde eeuw.  


11 oktober 2017

dr. Anton J.L.Van Hooff

  
 Sterven in stijl. Leven met de dood in de Grieks-Romeinse oudheid


De benaderingen van het onherroepelijke einde van het leven waren bij Grieken en Romeinen minstens even uiteenlopend als in onze tijd. Na en naast het geloof in een voortbestaan als schim, werd sterk de voortdurende herinnering gekoesterd; vandaar de grafbeelden en tienduizenden aangrijpende grafinscripties. Maar was de dood wel een finaal einde? Diverse mysteriegenootschappen beloofden meer, tot en met zielsverhuizing. Stoïcische filosofen verkondigden dat de wijze de dood gelaten aanvaardde als iets van de natuur. De Epicureërs stelden: als wij zijn is de dood er niet, als de dood er is, zijn wij er niet. Ten slotte triomfeerde de opvatting dat een mens uit ziel en lichaam bestaat. Christenen gingen het verst: zij beloofden een wederopstanding met ziel en lichaam.

Deze voordracht is het beeldverhaal bij het boek Sterven in stijl. Leven en de dood in de Grieks-Romeinse oudheid, dat in november 2015 bij Ambo/Anthos is verschenen.


29 november 2017

prof. dr. Gunnar De Boel

    

Alexandrië van Alexander tot Kavafis: van plaats tot topos
(in samenwerking met het Griekenlandcentrum)

Alexandrië was een eiland in Egypte, waar de Griekse bevolking gehecht was aan haar identiteit. De bibliotheek van het Mouseion werd een museum van de Griekse traditie, geselecteerd en bestudeerd door onderzoekers die zelf buiten de polistraditie stonden. Hun “moderne” houding resulteerde ook in een ander soort literatuur, waarbij de beleving van het individu in de grootstad het won van de maatschappelijke betrokkenheid die kenmerkend was voor de Griekse traditie. De Arabische verovering maakte een einde aan Alexandrië als intellectueel centrum. Geleidelijk verloor ook de haven aan belang. Pas in de 19de eeuw herwon de stad haar economisch belang, en daarmee ook een grote kolonie van “Franken” en Grieken, die net als in de Oudheid geheel apart leefden van de inheemse bevolking . Een van hen, Kavafis, creëerde zich een Alexandrijnse mythologie, waar zijn sensualiteit, anders dan in zijn heden, in hoog aanzien stond, en waar de verliezers van de geschiedenis aan het woord kwamen.


Voor meer informatie: bezoek onze Facebookpagina, lees de samenvattingen in de nieuwsbrief of mail naar nkv.oostvl@gmail.com