แข่งขันหุ่นยนต์ สพม 22 กลุ่ม 1-2 (2560)

ข้อสรุปการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ เขต สพม. เขต 22
6 - 7 กันยายน 2560

ข้อสรุป
จากการประชุมร่วมกันของ สพม. เขต 22 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 มีข้อสรุป ดังนี้
1. การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ 
     ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับประกอบหุ่นยนต์ตามกำหนดของแต่ละกติกา
ในเวลา 3 ชั่วโมง ณ สนามแข่งขันห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
2. ข้อตกลงเพิ่มเติม ในแต่ละกิจกรรม
     2.1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง
  1) พื้นสนามเป็นพื้นพาสวู๊ด พิมพ์ลายสติกเกอร์ ขนาด 30 x 30 cm
   2) การแข่งขันเป็นไปตามข้อกำหนดของกติกา
     2.2 ารแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง
   1) พื้นสนามเป็นพื้นพาสวู๊ด ติดลายสติกเกอร์ ขนาด 30 x 30 cm
   2) รูปของลายสนามตามรูป ไม่มีประตู Start/Finish ตามกำหนด
   3) ให้ นร. ทีมเข้าแข่งขัน กำหนดตำแหน่งว่าง จุดเก็บ 
และกระป๋องอุปสรรค์เอง
        ก่อนการเขียนโปรแกรม โดยต้องสรุปร่วมกันกับเฉพาะ นร. ร่วมการแข่งขัน 
     
  *"เส้นทางเชื่อม (สีดำ)
            แสดงสีแดง กำหนดสำหรับห้ามวางกระป๋องใดๆ บนเส้น หรือช่วงใกล้เส้นในแผ่นนั้น*
        (หากไม่มีข้อสรุปกับทีมร่วมแข่งขันได้ กรรมการจะเป็นผู้กำหนด โดยการจับฉลากวางจุด)
   2.3 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน
ระดับ ม.ต้น
1) 
พื้นสนามเป็นไวนิลตามกติกา ขนาด 120 x 240 cm
2) ไม่มีอุปสรรค์
ระดับ ม.ปลาย
1) 
พื้นสนามเป็นไวนิลตามกติกา ขนาด 120 x 240 cm
2) เซนเซอร์ ไม่ให้มีล้อ
Comments