หน้าแรก


ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน
เข้าสู่เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้
ของ
ชาวนาแกพิทย์  ลูกเหลือง - แดง
back to school ....

การเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2557


1.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  การเขียนโปรแกรม  Dev C++

2.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม Google SketUp 8.0


3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3


แนะนำการใช้งานห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 328 

1. ห้องเรียนออนไลน์ จะมีเมนูหลักให้นักเรียนทุกคนเลือกแยกตามระดับชั้น
2. ในแต่ละระดับชั้น ประกอบด้วย ใบความรู้  ใบงาน และอื่นๆ ที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ 
   
เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม


หมายเหตุ    เนื้อหาบางส่วนยังอยู่ในช่วงของการอัพเดตข้อมูล   ขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชม

 


ติดต่อเรา
อีเมล์ : enjoy.com328@gmail.com
โทร : 042-571-238