หน้าแรก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต2
ระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 2558

:: เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม

::: Google Apps for Education :::
    >> Google Drive 
    >> Google Docs
    >> Google Sheets
    >> Google Slice
    >> Google Site
    >> Google Form
    >> Youtube
    >> Hangout on Air
::: Office 365 for Education:::
    >> การใช้งานทั่วไป
    >> Bing
    >> Trip
    >> Kahoot
    >> Apps
    >> Sway

:: สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา

..:: คอมพิวเตอร์โน้ตบุค
..:: ปลั๊กไฟต่อพ่วงสำหรับชาร์ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
..:: สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต
..:: ผู้เข้าอบรมต้องมี E-mail ของ Gmail