Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam!

Nhà sử học nhỏ tuổi

Chuyên hiệu : 

“NHÀ SỬ HỌC NHỎ TUỔI”

Hạng ba :         

- Biết các ngày đổi tên của Đội, biết tiểu sử Kim Đồng.

- Biết tiểu sử của Bác Hồ và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

- Biết các di tích lịch sử Cách mạng, thắng cảnh, trụ sở cơ quan chính quyền và các nghề truyền thống của địa phương mình.

- Biết những giai đoạn cách mạng chính của lịch sử Việt Nam từ khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, biết kể chuyện Tháng Gióng, Trần Quốc Toản.

Hạng nhì :        

- Biết ngày thành lập Đoàn và các thời kỳ đổi tên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Biết các phong trào truyền thốngvà các công trình lớn của Đội.

- Biết 1 số đội viên anh hùng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Biết các chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh, kể được tên của các vị anh hùng dân tộc trong các chiến thắng này.

- Biết gương oanh liệt của một số liệt sĩ tiền bối của Đảng và một số anh hùng liệt sĩ ở địa phương mình.

Hạng nhất :      

- Hiểu biết những điểm chính về lịch sử  Đoàn và gương những Đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

- Đọc các sách về lịch sử Đoàn, về Đảng, Bác Hồ, chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

- Học tập Điều lệ Đoàn, hiểu nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn viên và điều kiện vào Đoàn, biết ý nghĩa huy hiệu Đoàn.

- Biết tên và ý nghĩa nội dung các phong trào hành động cách mạng của Đoàn hiện nay.

- Biết sơ lược về tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Hướng dẫn, giới thiệu với bạn bè và mọi người về các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương: tham gia giữ gìn, chăm sóc, làm đẹp các di tích lịch sử của địa phương.