CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

KIẾNTHỨC ĐIỀU LỆ - NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

-----------------


1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh đã được sửa đổi vào ngày, tháng, năm nào ?

Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 23/7/2008


2. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh sửa đổi và ban hành năm 2008 gồm mấy chương và bao nhiêu điều ?

19 điều – 07 chương


3. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do ai sáng lập và phụ trách ?

Do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách


4. Đội TNTP Hồ Chí Minh là…?

Là trường học giáo dục thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nhà trường

Là đội dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lực lượng nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi


5. Mục tiêu phấn đấu của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

05 điều Bác Hồ dạy


6. Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày, tháng, năm nào ?

15/5/1941


7. Quy định về cờ Đội TNTP Hồ Chí Minh ?

Nền đỏ  

Hình chữ  nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài

Ở  giữa có  hình huy hiệu Đội

Đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng cờ .


8. Quy định về huy hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh ?

Hình tròn, ở trong có hình Măng non trên nền cờ đỏ sao vàng; ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”  


9. Quy định về khăn quàng đỏ ?

Bằng vải màu đỏ (gọi là khăn quàng đỏ), hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy


10. Bài hát Đội ca ?

Cùng nhau ta đi lên - Nhạc và lời: Phong Nhã


11. Khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh ?

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng


12. Độ tuổi kết nạp Đội viên ?

Từ 09 đến 15 tuổi


13. Một người Đội viên được kết nạp Đội phải được sự đồng ý của bao nhiêu đội viên trong Chi đội đồng ý ?

Được quá nửa số Đội viên trong Chi đội đồng ý  


14. Người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu lời hứa ?

03 lời hứa

Thực hiện tốt 05 điều Bá c Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng

Tuân theo điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh

Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh


15. Người Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có bao nhiêu quyền - nhiệm vụ ?

03 quyền – 03 nhiệm vụ  


16. Cấp cơ sở của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là ?

Liên đội và Chi đội


17. Hệ thống tổ chức của Hội đồng Đội gồm mấy cấp ?

04 cấp - Cấp xã, Cấp Huyện; Cấp Tỉnh và Cấp Trung ương


18. Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào ?

Tự  nguyện, tự  quản có  sự  hướng dẫn của phụ  trách Đội


19. Có bao nhiêu đội viên thì có thể thành lập Chi Đội ?

Có từ 3 đội viên trở  lên


20. Chi Đội có bao nhiêu đội viên thì có thể thành lập Phân Đội ?

Có từ 9 đội viên trở  lên thì có thể thành lập Phân Đội (mỗi Phân Đội có ít nhất 03 đội viên)


21. Có bao nhiêu Chi đội thì có thể thành lập Liên Đội ?

Có từ 02 Chi đội trở  lên


22. Nhiệm kỳ Đại hội Chi đội – Liên đội là bao nhiêu năm ?

01 năm


23. Ban chỉ  huy Chi đội do ai bầu ra ?

Do Đại hội Chi đội bầu ra


24. Ban chỉ  huy Liên đội do ai bầu ra ?

Do Đại hội Liên đội bầu ra


25. Quy định độ tuổi Nhi đồng là bao nhiêu ?

Từ 06 đến 08 tuổi


26. Vai trò của Nhi đồng đối với tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:

Là lớp dự bị


27. Hình thức sinh hoạt của Nhi đồng là  ?

Sao nhi đồng


28. Có bao nhiêu em nhi đồng thì có thể thành lập Sao nhi đồng ?

Tối thiểu 05 em nhi đồng


29. Sao nhi đồng do ai thành lập ?

Do Liên đội thành lập30. Điều lệ  Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai sửa đổi ?

Do Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


31. H ình thức bầu Ban chỉ huy Đội (Liên đội/Chi đội) ?

Bỏ  phiếu kín hoặc biểu quyết công khai, do đại hội lựa chọn


32. Quy đinh số lượng thành viên Ban chỉ huy Chi đội là bao nhiêu ?

Tối thiểu có 03 thành viên, tối đa không quá 07 thành viên


33. Quy đinh số lượng thành viên Ban chỉ huy Liên đội là bao nhiêu ?

Tối thiểu có 05 thành viên, tối đa không quá 21 thành viên


34. Quy đinh thời gian tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp cơ sở (Liên đội/Chi đội) là ?

Mỗi năm một lần


35. Quy đinh thời gian tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Tỉnh, cấp Huyện là ?

Năm năm tổ chức từ một đến hai lần


36. Quy đinh thời gian tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Trung ương là ?

Năm năm tổ chức từ một lần


37. Khăn quàng đội viên có kích thước tối thiểu ?

Đường cao: 0,25m

Cạnh đáy: 1,00m


38. Khăn quàng phụ trách có kích thước tối thiểu ?

Đường cao: 0,30m

Cạnh đáy: 1,20m


39. Quy định cấp hiệu Liên đội trưởng là ?

Hai sao ba vạch


40. Quy định cấp hiệu Liên đội phó là ?

Một sao ba vạch


41. Quy định cấp hiệu thành viên Ban chỉ huy Liên đội là ?

Ba vạch

42. Quy định cấp hiệu Chi đội trưởng là ?

Hai sao hai vạch


43. Quy định cấp hiệu Chi đội phó là ?

Một sao hai vạch


44. Quy định cấp hiệu thành viên Ban chỉ huy Chi đội là ?

Hai vạch


45. Quy định cấp hiệu Phân đội trưởng là ?

Hai sao một vạch


46. Quy định cấp hiệu Phân đội phó là ?

Một sao một vạch


47. Quy định một bộ trống Đội gồm ?

01 trống cái và ít nhất 02 trống con


48. Quy định 05 bài trống bắt buộc người đội viên phải biết là ?

Trống chào cờ, hành tiến, chào mừng, trống đệm Quốc ca, Đội ca


49. Quy định nghi thức Đội; có bao nhiêu đội hình ?

04 đội hình: hàng dọc, hàng ngang, chữ U và vòng tròn


50. Quy định nghi thức Đội; cấp hiệu Chỉ huy Đội đeo như thế nào ?

Đeo cấp hiệu ở tay trái, dưới cầu vai 05cm


51. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu hiệu Đội, toàn đơn vị đáp lại “sẳn sàng ” như thế nào ?

Đáp một lần, không giơ  tay


52. Quy định nghi thức Đội; tư thế đứng nghỉ như thế nào ?

Hai tay để thẳng thoải mái, chân trái hơi chùng xuống, trọng tâm dồn vào chân phải, khi mỏi có  thể  đổi chân.


53. Quy định nghi thức Đội; tư  thế nghiêm như thế nào ?

Người  đứng thẳng, hai tay thẳng khép sát thân người, bàn tay nắm tự  nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, hai chân thẳng, khép sát, hai bàn chân tạo thành chữ V (góc khoảng 60O)


54. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế quay bên trái như  thế  nào ?

Người đứng nghiêm, lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang trái một góc 90O, sau đó  chân phải về, trở về tư thế đứng nghiêm.


55. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh quay bên trái như  thế  nào ?

Bên trái – Quay


56. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế quay bên phải như  thế  nào ?

Người đứng nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phải một góc 90O, sau đó chân trái về, trở về tư thế đứng nghiêm.


57. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh quay bên phải như thế nào ?

Bên phải  – Quay


58. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế quay đằng sau như  thế  nào ?

Lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang bên phải một góc 180O, sau đó chân trái về, trở về tư thế đứng nghiêm.


59. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh quay đằng sau như thế nào ?

Đằng sau – Quay


60. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế dậm chân tại chỗ như  thế  nào ?

Bắt đầu bằng chân trái, dậm theo nhịp hô hoặc còi, nhưng không di chuyển. Khi đặt chân xuống đất, mũi chân đặt trước rồi đến gót chân, tay phải vung về phía trước, bàn tay cao ngang thắt lưng, tay trái vung thẳng về phía sau.


61. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh dậm chân tại chỗ  như thế nào ?

Dậm chân – Dậm


62. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế dậm chân tại chỗ, sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế dứng lại như  thế  nào ?

Đội viên dậm chân thêm một nhịp, kéo chân phải về tư thế nghiêm


63. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế dậm chân tại chỗ, khẩu lệnh đứng lại như thế nào ?

Đứng lại – Đứng (động lệnh “đứng” rơi vaò chân phải).


64. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế chạy tại chỗ như  thế  nào ?

Bắt đầu bằng chân trái, chạy đều theo nhịp hô hoặc còi, nhưng không di chuyển vị trí. Hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở thư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy.


65. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh chạy tại chỗ  như thế nào ?

Chạy tại chỗ – Chạy


66. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế chạy tại chỗ, sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế dứng lại như  thế  nào ?

Đội viên chạy thêm ba nhịp nữa, dậm chân phải, về tư thế nghiêm


67. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế chạy tại chỗ, khẩu lệnh đứng lại như thế nào ?

Đứng lại – Đứng (động lệnh “đứng” rơi vaò chân phải).


68. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế tiến như thế nào ?

Người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước lên trước liên tục theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bằng một bàn chân, bước xong trở về thư thế nghiêm.


69. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh tiến như thế nào ?

Tiến …bước – Bước


70. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế lùi như thế nào ?

Người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước liên tục về phía sau theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bằng một bước chân, bước xong trở về thư thế nghiêm.


71. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh lùi như thế nào ?

Lùi…bước – Bước


72. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế bước sang trái như thế nào ?

Người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân trái bước sang trái, chân phải bước theo kiểu sâu đo, cứ như vậy cho đến hết số bước người chỉ huy hô, mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về thư thế nghiêm.


73. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh bưốc sang trái như thế nào ?

Sang trái…bước – Bước


74. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế bước sang phải như thế nào ?

Người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân phải bước sang phải, chân trái bước theo kiểu sâu đo, cứ như vậy cho đến hết số bước người chỉ huy hô, mỗi bước rộng khoảng bằng vai, bước xong, trở về thư thế nghiêm.


75. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh bước sang phải như thế nào ?

Sang phải…bước – Bước


76. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế đi đều như  thế  nào ?

Bắt đầu bước bằng chân trái, bước theo nhịp hô hoặc còi, tay phải đánh ra trước thắt lưng, tay trái vung thẳng ra sau đưa dọc theo người, bàn tay nắm tự nhiên, bước đều đặn, người thẳng, mắt nhìn thẳng, đầu gối không nhấc cao, gót chân xuống trước, mũi chân xuống sau, không đá hất chân về phía trước hoặc giật ra phía sau.


77. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh đi đều như thế nào ?

Đi đều – Bước


78. Quy định nghi thức Đội; trong đi đều, sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế dứng lại như  thế  nào ?

Chân trái bước thêm một bước, rùi đưa chân phải lên, trở  về  tư thế nghiêm


79. Quy định nghi thức Đội; trong đi đều, khẩu lệnh đứng lại như thế nào ?

Đứng lại – Đứng (động lệnh “đứng” rơi vào chân phải).


80. Quy định nghi thức Đội; sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế chạy đều như thế  nào ?

Bắt đầu chạy bằng chân trái  theo nhịp hô hoặc còi, đầu gối không nhấc cao, không đá chân, hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở thư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy, người hơi đổ về phía trước.


81. Quy định nghi thức Đội; khẩu lệnh chạy đều như thế nào ?

Chạy đều – Chạy


82. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế chạy đều, sau khi nghe chỉ huy hô khẩu lệnh, tư thế đứng lại như  thế  nào ?

Đội viên chạy thêm ba nhịp nữa rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm


83. Quy định nghi thức Đội; trong tư thế chạy đều, khẩu lệnh đứng lại như thế nào ?

Đứng lại – Đứng (động lệnh “đứng” rơi vào chân phải).


84. Quy định nghi thức Đội; động tác chỉ định đội hình của Chỉ huy Đội như thế nào ?

Chỉ huy dùng tay trái chỉ định đội hình tập hợp


85. Quy định nghi thức Đội; động tác chỉ định đội hình hàng dọc của Chỉ huy Đội như thế nào ?

Tay trái giơ thẳng lên cao, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng về thân người


86. Quy định nghi thức Đội; động tác chỉ định đội hình hàng ngang của Chỉ huy Đội như thế nào ?

Tay trái giơ sang ngang tạo với thân người 1 góc 90O, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống.


87. Quy định nghi thức Đội; động tác chỉ định đội hình chữ U của Chỉ huy Đội như thế nào?

Tay trái đưa ngang, cánh tay trên vuông góc với cánh tay dưới, bàn tay nắm kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.


88. Quy định nghi thức Đội; động tác chỉ định đội hình vòng tròn của Chỉ huy Đội như thế nào ?

Hai tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón ta khép kín, lòng bàn úp xuống, ngón giữ hai bàn tay trái chạm nhau.


89. Nghi lễ là những hình thức hoạt động tổng hợp của nghi thức Đội bởi trong những phần thực hiện nghi lễ có sự vận dụng các động tác nghi thức để thực hiện đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, đánh trống chào cờ… đúng hay sai ?


90. Có mấy hình thức Nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh

8 hình thức


91. Về nguyên tác hoạt động và tổ chức nghi lễ của Đội trong điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh được thực hiện thông qua các điều sau:

Điều 5 . 6 . 7 . 8 . 9


92. Trưởng thành Đội cho đội viên TNTP Hồ Chí Minh có ý nghĩa là:

Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu , rèn luyện và cống hiến của Đội viên sau thời gian sinh hoạt tổ chức Đội .


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾNTHỨC TỔNG HỢP


Trong lịch sử dựng nước của dân tộc ta, nhà nước đầu tiên được thành lập có tên gọi là gì ? đóng đô tại đâu ?


Văn Lang – đông đô ở Bạch Hạc (Việt Trì – Vĩnh Phú)


Bánh Chưng (tượng trưng cho mặt đất), bánh Giầy (tượng trưng cho mặt trời) là hai loại bánh truyền thống của dân tộc ta. Theo truyền thuyết, hai loại bánh này được làm ra dưới thời:


Hùng Vương thứ 18


Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh tinh thần bất khuất của dân tộc ta trong cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược:


Giặc Ân


Truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh phản ánh:


Thắng lợi về việc trị thủy của cư dân Việt ở lưu vực sông Hồng


Người dựng nên nước Âu Lạc là ?


Thục Phán (An Dương Vương)                    


Truyền thuyết “Nỏ thần” của An Dương Vương phản ánh một thực tế của lịch sử dân tộc ta. Đó là:


Thời bấy giờ ta đã biết đúc được cung tên bằng đồng làm vũ khí và đã biết đánh giặc một cách tài giỏi.


Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược Hán vào năm 30 là:


Bà Triệu


Trong số các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa cống ách đô hộ nhà Đường, người được nhân dân suy tôn danh hiệu “Bố Cái Đại vương” là:

Phùng Hưng

Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938 là chiến công của:

Ngô Quyền phá quân Nam Hán

Người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 967 là:

Đinh Bộ Lĩnh                    

Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là:

Lê Đại Hành (Lê Hoàn)                

Kinh đô Thăng Long chính thức hình thành từ:

1010 dưới thời Lý Thái Tổ

Năm 1054, Nhà tiền Lý đổi tên nước ta thành:

Vạn Xuân

Vị vua cuối cùng của triều Lý là:

Lý Chiêu Hoàng

Trong lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, nhà Trần đã lập nên chiến công hiển hách với:

Ba lần đánh tan quân Nguyên Mông

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên – Mông lần thứ 2, Trần Hưng Đạo đã thể hiện quyết tâm chống giặc cứu nước qua câu nói:

Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng.

“Thất trảm sớ” – sớ dâng vua Trần Dụ Tông xin chém đầu 07 gian thần là những lời tâm huyết của:

Chu Văn An

Đời Trần có một danh sĩ được gọi là “Lưỡng quốc Trạng Nguyên” (Trạng Nguyên hai nước); đó là:

Mạc Đĩnh Chi                      

Người tình nguyện mặc áo hoàng bào cứu chúa ở núi Chí Linh vào năm 1914 là:

Lê Lai                          

Nguyễn Trãi – một nhà văn hóa lớn, một anh hùng dân tộc. Ông đã có nhiều đóng góp trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược do Lê Lợi đứng đầu. Năm 1428, cuộc kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì ?

Bình Ngô Đại Cáo                      

“Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói lời trên trong trường hợp nào ?Người nói với Đại đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản thủ đô Hà Nội (9/1945)Thời thơ ấu chủ tich Hồ Chí Minh mang tên gì ?Nguyễn Tất ThànhNăm 1910, trên đường từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, Nguyễn Tất  Thành dừng lại ở đâu ? làm gì?Phan Thiết – dạy học                  “Bản án chế độ thực dân Pháp” – tác phẩm không những có  giá trị lớn về lý luận, chính trị mà còn có giá trị về văn học – nghệ thuật. Trong bản tiếng Pháp xuất bản lần đầu tiên, tác giả ký tên là gì ?Nguyễn Ái Quốc                      Võ Thị Sáu – người con gái Đất Đỏ anh hùng bi địch xử tử vào ngày 23/01/1952 khi ấy chị được bao nhiêu tuổi ?16 tuổi                          Tác giả của bài văn bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại đền Bến dược Củ Chi là ai ?Nhà văn Viễn Phương                Năm điều Bác Hồ dạy thiếu nhi “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vê sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” được Bác Hồ nói vào dịp nào ?
Bác Hồ gởi thư cho thiếu niên nhi đồng toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tác giả bức tượng đồng “Bác Hồ với thiếu nhi” đặt trước trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố hiện nay là của tác giả nào ?


Họa sĩ Diệp Minh Châu                      


Chủ đề năm học 2010 – 2011 của thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh là:


Rạng ngời trang Sử Đội ta – Vững bước tiến lên Đoàn


Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh là ngày tháng năm nào ?


15/5/1941


Việt Nam hiện nay có bao nhiêu tỉnh thành trong cả nước ?


63 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.                    


Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận, huyện ?


24 quận, huyện


Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu phường ?


15 phường                        


Ngày tháng năm nào là ngày thương binh liệt sỹ ?


27/7/1947


Ngày quốc tế thiếu nhi là ngày:


Ngày 01 tháng 6                      


Phong trào kế hoạch nhỏ được thực hiện bằng hình thức:


Thu nhặt giấy vụn và vỏ chai


Lá cờ thêu dòng chữ “Vâng lời Bác dạy – Làm nghìn việc tốt – Chống Mỹ cứu nước – Thiếu niên sẵn sàng” được Bác Tôn Đức Thắng trao tặng cho Đội nhân dịp kỷ niệm:


Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.


Vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/1981) tổ chức Đội được vinh dự đón nhận huân chương gì ?


Huân chương Hồ Chí Minh                


Vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2001) tổ chức Đội được vinh dự đón nhận huân chương gì ?


Huân chương sao vàng


Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm nào ?


02/7/1976                        


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh dược vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời gian nào ?


02/7/1976    


Tại Tp Chí Minh hiện nay, nơi nào trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh .. về tội ác chiến tranh xâm lược ?


Bảo tàng chứng tích chiến tranh (nằm trên đường Võ Văn Tần)
Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai ?


Tôn Đức Thắng                      


Nước ta chính thức mang tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào ?


02/7/1976                        


Phong trào kế hoạch nhỏ được bắt đầu vào từ năm nào ?


1958


Quận 10 hàng năm có tổ chức trao giải thưởng cho các bạn học sinh giỏi nhiều năm liên tục và thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Đội; giải đó mang tên nhn vật lịch sử no ?


Lê Quý Đôn   

               

47.

Trong truyền tin bằng tín hiệu Sémaphore mẫu tự nào sau đây có quy ước đối nhau?
H đối với Z
48.

Trong lúc tìm dấu đường, nếu bị lạc dấu (mất dấu) thì ta trở lại dấu vừa mới gặp, tìm trong phạm vi bán kính bao nhiêu mét?
50m
49.

Nối một đầu dây với một khoen, ta sử dụng nút nào?
Thợ dệt
50.

Muốn cho đầu một sợi dây dù không chui qua một khoen nhỏ, chúng ta có thể dùng một trong những nút nào để thắt?


Chịu đơn, chịu kép (thầy tu), số 8

51.

Khi dựng lều, gặp đất quá mềm, muốn cho cọc lều không bị bung lên ta phải đóng như thế nào?


Đóng thêm cọc phụ để khóa lại

52.

Có ba thùng giống nhau đựng nước, dầu và mật. Mỗi thùng đựng 20 lít. Hãy ước lượng xem thùng nào có khối lượng nhẹ nhất?


Thng dầu

53.

Hình phạt trong trò chơi có tác dụng gì ?


Tạo không khí nghiêm túc cho trò chơi

54.

Năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai?


Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xậu, Lý Thị Nì

55.

Việt Nam chính thức gia nhập khối ASEAN vào năm nào?
Năm 1995
56.

Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh đã nhận phần thưởng cao quý nhất là:


Huân chương Lao Động hạng Nhất.