Strona główna

POŁOŻENIE
Nizina Śląska to rozległa równina w południowo-zachodniej Polsce i północnych Czechach. Znajduje się na terenie obecnego województwa dolnośląskiego oraz częściowo na obszarze województwa opolskiego. Leży pomiędzy Sudetami na południu, Wyżyną Śląsko-Krakowską na wschodzie, Wałem Trzebnickim na północy i Niziną Śląsko-Łużycką na zachodzie.

UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Znajdują się tu rozległe, równinne obszary o mało urozmaiconej rzeźbie. Krajobraz jest staroglacjalny. Nizina Śląska leży na obszarze, który objął starszy stadiał zlodowacenia środkowopolskiego (stadiał Odry), stąd liczne ozy, kemy a także ostańce wzgórz morenowych w postaci Wzgórz Trzebnickich.

KLIMAT
Dzięki swojemu położeniu pomiędzy wyżynami występuje łagodny klimat. Nizina Śląska to jeden z cieplejszych obszarów w Polsce. Średnia roczna temperatura wynosi 8 stopni Celsjusza. Wielkość opadów na tym obszarze to ok 450mm, a okres wegetacyjny trwa do 230dni w roku- najdłuższy w kraju. Stosunkowo niskie roczne sumy opadów związane są z położeniem Nizin Środkowopolskich w cieniu opadowym otaczających je nieco wyższych terenów.

FAUNA

Wśród zwierząt dominują gatunki zdolne do szybkiego przystosowania się do zmieniających się warunków egzystencji i współżycia z człowiekiem, a także posiadające zdolności migracyjne. Liczne są: sójki, łabędzie, mewy śmieszki. We Wrocławiu na dobre zadomowiły się płaskonosy. Pospolitymi mieszkańcami lasów są: jelenie, lisy, jeże i wiewiórki. Bogaty jest również świat drobnych ssaków, takich jak mysz polna, ryjówka czy nornica ruda.

FLORA
Dzięki korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym Nizina Śląska stała się krainą pól uprawnych. Na terenach piaszczystych jednakże, w pradolinie wrocławsko-magdeburskiej, na stożkach napływowych rzek sudeckich i na sandrach znajdują się przestrzenie zalesione. Jedną z nich są Bory Dolnośląskie składają się głównie z sosny i jałowca pospolitego, rzadziej występuje żarnowiec miotlasty. Rozwija się tam także wrzos zwyczajny oraz borówki, a także pasma złożone z buka, dębu oraz klonu.
Na terenie Borów Niemodlińskich zachowały się fragmenty lasów mieszanych, stanowiące główny element dawnej Przesieki Śląskiej. W skład drzewostanu wchodzi dąb bezszypułkowy, grab, jodła oraz modrzew europejski. W runie częstym składnikiem jest, trzcinnik leśny, konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy. W obniżeniach terenu spotyka się fragmenty boru bagiennego.

CIEKAWOSTKI
Na Nizinie Śląskiej specyficznie obchodzone są święta Bożego Narodzenia. Na stole znajdują się: chleb, opłatek, zapalona świeca, krzyż, a niekiedy również, zgodnie z dawnym zwyczajem, garść ziaren zbóż (dobry urodzaj) i główka czosnku(zdrowie). Potrawy charakterystyczne dla przesiedleńców zza Buga to kutia, korże, śliże, łamańce oraz różnego rodzaju pierogi i gołąbki z kapusty. Dla osadników z zachodnich regionów typowe są kluski z makiem lub tzw. makiełki.
Dinopark w Krasiejowie - unikatowe w skali kraju, Europy i świata znalezisko paleontologiczne najstarszych szczątków pra-dinozaurów w Krasiejowie.
 Nizina Śląska


Pogoda Polska, weather Polska, meteo forecast Polska Poland

Dodany gadżet nie jest prawidłowyComments