แบบฝึกหัดหลังเรียน

คำสั่ง : จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อ

1.   ใครเป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
ก.   เซอร์ไอแซค นิวตัน  
ข.      กาลิเลโอ
ค.      นีล อาร์มสตรอง   
ง.       โรเบิร์ต ฮุก
 
2.   แรงโน้มถ่วงของโลกหมายถึงข้อใด
ก.     แรงดึงดูดของวัตถุที่มีต่อโลก
ข.     แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์
ค.     แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อมวลของวัตถุ
ง.     แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อดวงอาทิตย์
 
3.    ค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกไม่ขึ้นกับอะไร      
ก.       มวลของวัตถุ
ข.       มวลของโลก
ค.       รัศมีของโลก
ง.       ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลก

 

4.  สาเหตุที่ทำให้แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์น้อยกว่าบนโลก เพราะอะไร            
ก.    ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก     
ข.    ความเร่งบนดวงจันทร์อยกว่าบนโลก     
ค.    มวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก     
ง.    บรรยากาศของดวงจันทร์เบาบางกว่าโลก       
 
5.  เมื่อมะม่วงหรือผลไม้ชนิดอื่น  หลุดลอยจากกิ่งแล้วตกลงสู่พื้น  เพราะอะไร            
ก.    เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก    
ข.    ผลไม้นั้นมีพลังงานเคมี    
ค.    ผลไม้นั้นมีพลังงานศักย์
ง.    ผลไม้นั้นมีพลังงานจลน์  

 
                6.    แรงหนีศูนย์กลางจะมีค่ามากที่สุดบริเวณใด                                                                                                                  
                ก.  ขั้วโลก                                                                  ข.  ทวีปแอฟริกา                                                                         
                ค.   ทะเลทราย                                                          ง.  เส้นศูนย์สูตร                                 
 
                7.  แรงหนีศูนย์กลางจะมีค่าน้อยที่สุดบริเวณใด                                                                                                          
                ก.  ขั้วโลก                                                                  ข.  ทวีปแอฟริกา                 
                ค.  ทะเลทราย                                                            ง.  เส้นศูนย์สูตร
 
                8. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อสิ่งต่างๆ มีขนาดเท่ากันหรือไม่                                                                                
                ก.  เท่ากัน                                                                  ข.  ไม่เท่ากัน                        
                ค.  ไม่มีคำตอบ                                                          ง.  ไม่มีคำตอบ
 
                9.  อุปกรณ์ใดที่ต้องใช้แรงโน้มถ่วงของโลก                                                                                                       
                ก.  เครื่องชั่งปริง                                                          ข.  โทรศัพท์มือถือ                                                                     
                ค.  เครื่องชั่งน้ำหนัก                                                   ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
 
                10.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง                                                                                                               
                 ก.  ช่วยดึงดูดวัตถุในโลก ไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศ       
                 ข.  ช่วยผ่อนแรงเวลายกของลงจากที่สูง         
                 ค.  ทำให้วัตถุบนโลกทุกชนิดมีน้ำหนัก                                                                                                                          
                 ง.   ต้องออกแรงมากเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุ

 

 
 
 

เฉลยแบบฝึกหัด

1.             ก.   เซอร์ไอแซค นิวตัน 

2          ก.   แรงดึงดูดของวัตถุที่มีต่อโลก

3.             ค.   รัศมีของโลก

4.         ค.   มวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก   

5.         ก.   เพระแรงโน้มถ่วงของโลก                                                                                                                          6.         ง.   เส้นศูนย์สูตร                                                                                                                                       7.         ก.   ขั้วโลก                                                                                                                                                   8.         ข.   ไม่เท่ากัน                                                                                                                                                  9.             ง.     ถูกทั้งข้อ ก. และ  ข.                                                                                                                                 10.          ง.     ต้องออกแรงมากเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุ

 

                    เป็นอย่างไรค่ะหลังจากที่ได้อ่านคะแนนดีขึ้นมั้ยเอ่ย..   ^^??