>>> คุณสมบัติของนักแต่งเพลงที่ดี

โพสต์29 ก.ค. 2553 12:42โดย< ทองไท-สตอรี่ > ,   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2553 06:20 ]
นักแต่งเพลง หมายถึง ผู้ที่ทำการประพันธ์ทำนอง และ/หรือ ผู้ที่ทำการประพันธ์คำร้อง โดย เพลง ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักๆ 2 ส่วน คือ ทำนอง และ คำร้อง (เนื้อเพลง)การแต่งเพลง ในสมัยแรกๆ ผู้ประพันธ์ทำนอง และ ผู้ประพันธ์คำร้อง มักจะเป็นคนๆเดียวกัน ต่อมาการแต่งเพลงพัฒนาไปตามแบบอย่างสากล คือ การสร้างเพลงมักจะถูกประพันธ์ทำนองขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงค่อยประพันธ์คำร้อง
 
คุณสมบัติของนักแต่งเพลงที่ดี 

1. มีความรู้ 2. มีความคิด 3. มีฝีมือ
- ดู ฟัง ถาม อ่าน เขียน คิด เปิดใจ เป็นคนมีจิตใจดี (เยอะๆ) 
- คนทำงานศิลปะดีๆ จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดี งานศิลปะนั้นๆ จึงจะออกมาได้ดี 
- คนที่จะดีได้ ต้องไม่มีความบกพร่องทางคุณธรรม 
- เปิดใจ = รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
-ธรรมชาติธรรมชาติของนักแต่งเพลงนั้นมักจะเป็นคนที่มีสมาธิดีสามารถอยู่นิ่งๆเพื่อนั่งคิดนั่งเขียนได้
เป็นเวลานาน เช่น 2-3 ชั่วโมงขึ้นไป เพราะฉะนั้นลองสำรวจตัวคุณเองดูว่า คุณเป็นคนสมาธิสั้นหรือไม่ 
- มีเวลาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ถ้าหากเรามีเวลาเต็มที่ให้กับมัน งานนั้นๆก็ย่อมจะออกมาดีเสมองานเขียนเพลงก็เช่นเดียวกัน 
- ข้อมูลนักแต่งเพลงสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จากประสบการณ์ของตัวเองจาก
จินตนาการ ความเข้าใจโลก หรือแม้กระทั่งจากการอ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลง เราสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นPlot ในการเขียนเพลงได้เป็นอย่างดี 
- การประยุกต์ใช้คือการรู้จักที่จะนำข้อมูลที่ได้รับมา นำมาประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลง เช่น เมื่อไปดูหนัง ในหนังมีประโยคเด็ดที่รู้สึกประทับใจ เราก็จดไว้ แล้วนำมาปรับแต่งเอามาลงในเพลงของเรา ไม่จำเป็นว่าต้องยกมาเลยทั้งประโยคก็ได้ 
- กะล่อนหมายถึง เป็นคนช่างพูด ช่างคิด ช่างเขียน ด้วยมุมมองที่หลากหลายกว่าชาวบ้านเขานั่นเอง 

วิธีการแต่งเพลงในปัจจุบันเราจะพบว่านักแต่งเพลงมีวิธีการในการแต่งเพลงที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเกิดจากความถนัดส่วนตัวของเขาเหล่านั้น ซึ่งแบ่งได้ดังต่อไปนี้
- แต่งคำร้องก่อน 
- แต่งทำนองก่อน 
- แต่งทั้งคำร้องและทำนองพร้อมๆกัน 
- คิดคำแล้วคิดทำนองที่เหลือทีหลัง 

โครงสร้างเพลง ตามมาตรฐานในปัจจุบันจะแบ่งโครงสร้างของเพลงออกเป็นท่อนๆ ดังต่อไปนี้

A1 A2 A3 ท่อนเหล่านี้มักจะมีเมโลดี้ที่เหมือนๆกัน 
B ท่อนนี้นักแต่งเพลงบางคนเรียกว่า ท่อนคลาน คือเป็นการคลานเข้าไปหาท่อน Hook นั่นเอง 
Hook เป็นประเด็นหลักของเรื่องราว หรือประเด็นหลักของเพลง 
C เป็นท่อนแยก เป็นพวกประโยคสั้นๆ มีเมโลดี้ไม่เยอะมาก 
มาตรฐานของคำร้อง การแต่งคำร้องให้ได้มาตรฐานนั้น ควรจะสำรวจดูว่ามีครบตามคุณสมบัติเหล่านี้หรือไม่ 

-ครบโน้ต (ในขั้นเบื้องต้นนี้ อย่าพยายามเพิ่มหรือลดตัวโน้ตที่คนทำทำนองแต่งมา พยายามฝึกเขียนคำให้ครบตามจำนวนโน้ตที่มีอยู่จะดีกว่า) 
-ไม่เพี้ยน , ไม่เหน่อ ลองร้องตามดูว่ามันเหน่อมั้ย เพี้ยนมั้ย อย่าพยายามหลอกตัวเองว่านิดๆ หน่อยๆ พยายามหาคำที่สามารถให้เสียงได้ตรงกับโน้ต 
- มีการสื่อสาร หมายถึงการเล่าเรื่องและสื่อสารกับผู้ฟังได้เข้าใจ คนฟังเพลงเราแล้วรู้เรื่อง ไม่วกวน 
- มีการใช้สัมผัส ทั้งสัมผัสใน สัมผัสท้ายวรรค และสัมผัสนอกเนื่องจากว่าภาษาไทยถ้าขาดคำสัมผัสคล้องจอง
แล้ว จะทำให้ขาดความไพเราะ
 
Comments