Tisztelt Látogató! Ezen a honlapon а nivhekről és nyelvükről szóló írások találhatók magyar és orosz nyelven. Zömében J. A.. Krejnovicsnak (1906-1985), a paleoszibériai nyelvek tudorának a művei erről az ismeretlen, ám tudományos és történelmi szempontból nagy érdeklődésre számot tartható morzsányi népről.Уважаемый Посетитель! На этой странице можете найти о нивхах и их языке на венгерском и русском языках материалы. В основном труды знатока палеосибирских языков - Е. А. Крейновича (1906-1985) об этом  крошечном народе, предствляющем большой интерес с научной и исторической точки зрения.A különböző időpontokban és nyomdákban készült publikációk írásjelei nem mindig egyformák. A táblázat az első oszlopaiban a jelenlegi nivh ábécét, tőle jobbra a → jel után az esetleges változatokat tünteti fel.

Обозначения фонем публикаций, выполненных в разные времена и типографиях могут не совпадать. Таблица в первых столбиках показывает буквы нынешнего нивхского алфавита, а правее от них, после → знака, находятся возможные варианты.

а → a

б → b

в → v ~ w

г → g

г7 g ~ ģ ~ g

ҕγ

ђ γ ~ ƣ

д → d

дь → ḑ ~ ď

е → je

ё → jo

ж → zs~ ź ~ ž

з → z

и → i

й → j

йи → ji

к → k

к→ kh ~ k‘~ кх

қ q ~  k ~ ķ

қ‘q~ k ~ ķ~ kh ~ ķh

л → l

л → l

м → m

н → n

нь ņ ~ ń

ң → ŋ ~ ng ~ nг

о → o

 

п → p

п→ пх~ p~ ph

р → r

рш → рш ~ r ~ rS ~ r‘~ŗ ~ ř

с → s ~ sz

т → t  

т → тх~ t~ th

ть ţ ~ ť

у → у

ф f

х → h

ҳ h ~ χ

Һ → h

ц → c

ч → cs

ч~ č ~ ţ~ ţh ~ čh ~ č‘

ш → š

щ → šcs

ыö ~ ü ~ ә ~ э

э → e

ю → ju

я → ja