หน้าแรก

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมการอบรมสร้างสื่อสำหรับtablet57


กิจกรรมการอบรมสร้างสื่อสำหรับtablet57


การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมฯ 10 เขต โดย ศน.พจนี


การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการครบวงจร

กิจกรรมค่ายภาษาไทย

อบรมการใช้แท็บเล็ตครู ป.2

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.กพ.2

กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT

กิจกรรมเข้าค่ายครูภาษาไทยที่ ร.ร.วังไทร

ภาพการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน‎(เรียนร่วม)‎

ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

กิจกรรมนิเทศโรงเรียน

การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามฯ 28 พ.ค.55

อบรมห้องเรียนออนไลน์
 
   
ดาวน์โหลดเอกสารแผนการสอนรายชั่วโมงโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมได้ที่นี่

คู่มือและแผนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

          

หลักสูตรอาเซียน


ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การคิดและเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย


ผลการแข่งขันระดับชาติคลิกที่นี่

gif เคลื่อนไหว

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในโดยศน.สุกัญญา


    บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมต่างๆ

เอกสารพัฒนาการอ่าน


เครือข่ายครูสอนคิด...ศน.ภาวินี

 • การสอนคิดโดยใช้ Mind Mapping Mind map (1) from ธรารัตน์ เดียร์
  ส่ง 9 เม.ย. 2557 22:05 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การสอนคิดโดยใช้หมวก 6 ใบ  ความหมายของสีหมวก    หมวกสีขาว แสดงความเป็นกลางเป็นการคิดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ตัวเลข  แนวคิดหมวกสีขาว    คือ การคิดค้นหาข้อมูลที่เป็นข ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2556 20:55 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารกิจกรรมค่ายภาษาไทย ศน.ภาวินี

  การอบรม รายการ ศน.ธนาพร  (การเรียนร่วมฯ) 

เอกสารประกอบการบรรยาย


 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ศน.ธรารัตน์

tablet

  

บทความลงวารสาร จากศน.ถึงเพื่อนครู

 • บทความเดือนธันวาคม 56          ประเทศไทยในสมัยปัจจุบันกำลังมุ่งสู่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจึงควรสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการ เพื่อความร่มเย็นของชาติบ้านเมืองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 03:55 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • บทความเดือนกุมภาพันธ์57   ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมาเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมท ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 03:54 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • บทความเดือนพฤศจิกายน 56 เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์สื่อทางสังคม (Social Media) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมของโลกสามารถเชื่อมโยงถึงก ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 03:50 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • บทความเดือนสิงหาคม 2557 เทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พลิกโฉมการเรียนด้วยนวัตกรรมใหม่ทางไอซีที ในโลก ICTเรื่องที่กำลังเพ้อฝัน เรื่องจินตนาการ  ในโลกภาพยนตร์กำลังปรากฏเป็นความจริงมากข ...
  ส่ง 3 พ.ย. 2557 03:51 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • วารสารเดือนพฤษภาคม 56 คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่ เทคโนโลยี.....กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที(ICT) มีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงว ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2556 19:57 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  

Google Group


ข่าวการศึกษา
dlthai

http://www.dlit.ac.th/index.php


gif เคลื่อนไหวคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ปี2559  ป.1-ม.3 คลิกที่นี่
Photobucket
otpc สพป.กพ.2
otpc สพป.กพ.2
สพป.กพ.2
เว็บไซต์ สพป.กพ.2

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

นายสุนทร   นุชทรวง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ

นางภาวินี กระแสร์ญาณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัญญา ภาษาทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดร.ศุภกิจ ยาวีระ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
 
นายณรงค์ เกี้ยวเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 


นางสาวสมปรารถนา  คล้ายอ้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ  


Comments