home

ประกวดภาพวาด
ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 ระดับประถมศึกษา.......(อ่านรายละเอียด)

https://1ea9e340-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/fakfil2/Clip_2.jpg?attachauth=ANoY7cpIk-tyx8XgPI-q2RkYTADcS1fDJ1CDfKDAYvOaZ_veahdDLJOl6vxAWWcyJwXhoNfgnW0SIkREtmhTUb8V2ULeqo7XzzNgw2uqDVcz-UU7Wnbudecm8laaAcij4_TNeZaiOhH8LmjWBFzl9r5gvBIaQ61c1bUvF1IePCN0sH8gBzPAhPJikgnIsOJ_JymeGXO5TrrdL1jfc5TY2Ba5JEkXwYH60A%3D%3D&attredirects=0

https://1ea9e340-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/fakfil2/Clip_6.jpg?attachauth=ANoY7cpxF_kuvGyWDNTrmunwfmphW9lEFFW5U4otYnyk2xnarXXFXyoT_NrKeFfsj5wyWyvDsklI8gKzgymXYXM5Puk3ZpAVbOicDRmFei8jvtQwwvbpUaACeorAvtlUKMRekhW8KHmKsDCY-lSlmRlB1eRQkWIAPGLu87xKZmG29q6mxh1aYL8jHOy4RbOeR8rYUWHxXt1XyUrzTcpmChaTimEvl7hEuA%3D%3D&attredirects=0
...........................คลิ๊กเลย.........................18 ม๊.ค.56.......
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ
       ด้วยสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดประชุมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2557 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท ............(รายละเอียด)
ประกวดวาดภาพ
      ร.ร.ศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ร่วมกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนรู้คิด ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ลดปัญหาโลกร้อน วันที่ 3 ธ.ค. 2556 ...........อ่านรายละเอียด
 "ใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน" Haiyan Typhoon
http://www.change.org/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87#description
ประกวดวงดนตรีสตริงร่วมสมัย
       ด้วยจังหวัดสุรินทร์ จะจัดประกวดวงดนตรีสตริงร่วมสมัยในงาน "มหัศจัรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2556" ณ เวทีกลาง............(รายละเอียด)
ด่วน! ตารางการแข่งขัน
ออกแล้วครับพี่น้อง

ตื่นเถิดการศึกษาแบบไทย ๆ (ไทยรัฐ)
การอบรมครูนาฏศิลป์ ชั้น ป.3
       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดอบรมครูผู้สอนนาฏศิลป์ ชั้น ป.3 
 นาฏยศัพท์ 
       

https://sites.google.com/site/edutestsr3/prachatip.doc?attredirects=0&d=1โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.สุรินทร์เขต 3      รำวงมาตรฐานเพลงงามแสงเดือน
        เพลงเลียนเสียงสัตว์
 ท่าเพลงลาวต่อนก
        ท่าแสดงอารมณ์
        แสดงละครตามสถานการณ์สั้น ๆ (คลิ๊กดู)  กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่ 3

น้ำเอย...น้ำใจ จากไทยรัฐ(คลิ๊กอ่าน)
ประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา
     คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประกวดดนตรีไทย ระดับประถมศคกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 2555 ดูข้อมูลการประกวดได้ที่ http://fa.kku.ac.th............(รายละเอียด)
ไทยมีความเร็วเน็ตแค่ไหนเมื่อเทียบกับข้างบ้าน
      หลายคนมีความเข้าใจว่าเน็ตไทยช้ากว่าเวียตนาม ช้ากว่าเขมร ช้ากว่าฟิลิปปินส์ และอีกหลาย ๆ ประเทศ ลองเปรียบเทียบความเร็วที่เขาได้ทดสอบไว้.........(รายละเอียด)
การเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi
      การเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi อย่างง่าย ๆ 5 วิธีที่อยากแนะนำให้เอาไปลองใช้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านเพื่อช่วยให้สัญญาณอินเตอร์เน็ทเร็วขึ้น...........(รายละเอียด)
ขอเชิญเข้าอบรมด้านดนตรี-นาฏศิลป์
     วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดขอเชิญครูดนตรี-นาฏศิลป์เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ค่าลงทะเบียนคนละ 800 บาท สมัครภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555.......(รายละเอียด)
Comments