หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ดาวน์โหลดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2560 ดาวน์โหลด ด้านล่าง 
  Posted Aug 8, 2018, 10:48 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

  Posted Aug 8, 2018, 10:45 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ประชุมเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศน.เครือข่ายประชุม 

  Posted May 3, 2018, 3:22 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • อบรมปฏิบัติการยกระดับโอเน็ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล

  Posted Dec 28, 2017, 3:28 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ยกระดับ O-NET โรงเรียนเอกชน

  Posted Dec 18, 2017, 3:47 AM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ประชุม อ.กศ.จ.ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1

  Posted Nov 25, 2017, 3:03 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ศึกษาธิการสัญจร 2560


  ศธจ.กาฬสินธุ์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6 จุดอำเภอ 


  Posted Nov 16, 2017, 1:04 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • PLC ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาฬสินธุ์

      วันที่ 25 ตุลาคม 2560 PLC กระบวนการทำงาน ของศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการนิเท การศึกษา และ สนับสนุนการตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมาย ศึกษานิเทศก์ทุกคน โดยมีท่าน กิตติพศ พลพิลา  ศธจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุม  

  Posted Oct 25, 2017, 3:12 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • work experinence 2560
  ศธจ.ร่วมกับ อศจ.กาฬสินธุ์  จัดกิจกรรม work experience นร.ม.3 เข้าเรียน และฝึกอาชีพ ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2560 
  Posted Oct 12, 2017, 4:04 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • MOU โรงเรียนสองภาษาก้าวหน้าสู่ทักษะอาชีพ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้จัดทำ MOU โรงรียนเอกชนในสังกัด โดยมี ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน ภาคบ่ายเป็นการประชุมทางวิทยาการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  Posted Sep 17, 2017, 3:36 AM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
Showing posts 1 - 10 of 14. View more »