ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกระดับการศึกษา
ที่ ชื่อสถานศึกษา โทร.ร.ร. ที่อยู่     ระยะ
      หมู่ที่ ตำบล ปณ. ทาง
  เมืองอุตรดิตถ์          
1 ชายเขาวิทยา 055447021 5 น้ำริด 53000 15
2 ชุมชนด่านวิทยา 055447315 2 บ้านด่านนาขาม 53000 14
3 ชุมชนเมืองปากฝาง 055449227 8 งิ้วงาม 53000 15
4 นาน้อยวิทยา 055478238 6 หาดงิ้ว 53000 32
5 น้ำริดราษฎร์บำรุง 055447023 1 น้ำริด 53000 12
6 บ้านขุนฝาง 055430007 6 ขุนฝาง 53000 30
7 บ้านคุ้งตะเภา 055429156 4 คุ้งตะเภา 53000 6
8 บ้านงิ้วงาม 055448366 4 งิ้วงาม 53000 14
9 บ้านซ่านสามัคคี 055445013 6 หาดกรวด 53000 8
10 บ้านดงช้างดี 055477019 8 หาดกรวด 53000 10
11 บ้านเด่นด่าน 055430010 2 บ้านด่าน 53000 22
12 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 055445015 1 หาดกรวด 53000 5
13 บ้านน้ำไคร้ 055430011 9 บ้านด่านนาขาม 53000 17
14 บ้านน้ำไผ่ 055430008 11 งิ้วงาม 53000 16
15 บ้านบ่อพระ 055410074 7 คุ้งตะเภา 53000 13
16 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 055412298 8 บ้านเกาะ 53170 6
17 บ้านป่าถ่อน 055453374 9 วังกะพี้ 53170 13
18 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 055447203 7 น้ำริด 53000 13
19 บ้านวังดิน 055819080 6 วังดิน 53000 33
20 บ้านวังแดง 055446040 5 หาดงิ้ว 53000 35
21 บ้านวังถ้ำ 055430058 3 ถ้ำฉลอง 53000 44
22 บ้านวังโป่ง 055494369 7 วังกะพี้ 53170 16
23 บ้านหนองป่าไร่ 054869520 5 วังดิน 53000 22
24 บ้านห้วยฉลอง 055430009 2 ถ้ำฉลอง 53000 50
25 บ้านหัวหาด 055448086 5 คุ้งตะเภา 53000 7
26 บ้านหาดงิ้ว 055446085 3 หาดงิ้ว 53000 30
27 บ้านหาดเสือเต้น 055407035 8 คุ้งตะเภา 53000 18
28 บ้านเหล่าป่าสา  - 1 ขุนฝาง 53000 23
29 ประชาชนอุทิศ 055430012 6 บ้านด่านนาขาม 53000 24
30 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 055448172 2 คุ้งตะเภา 53000 3
31 ป่าขนุนเจริญวิทยา 055429193 3 คุ้งตะเภา 53000 5
32 ปางต้นผึ้ง 055430013 10 บ้านด่านนาขาม 53000 30
33 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 055477018 7 หาดกรวด 53000 12
34 พิชัยดาบหัก 1 055428112 8 ท่าเสา 53000 9
35 ม่อนดินแดงวิทยาคม 055414275 5 ท่าเสา 53000 8
36 มิตรภาพ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) 055448356 2 งิ้วงาม 53000 8
37 ราษฎร์ดําริ 055430014 8 บ้านด่านนาขาม 53000 26
38 ราษฎร์อํานวย  - 4 บ้านด่านนาขาม 53000 13
39 ราษฎร์อุปถัมภ์ 055430015 7 บ้านด่านนาขาม 53000 25
40 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว 055430016 10 บ้านด่านนาขาม 53000 32
41 วัดคลองนาพง 055449025 7 ผาจุก 53000 17
42 วัดคุ้งยาง   7 บ้านด่าน 53000 28
43 วัดคุ้งวารี 055442290 6 บ้านเกาะ 53000 5
44 วัดช่องลม 055478122 2 หาดงิ้ว 53000 36
45 วัดดอย 055429355 6 ท่าเสา 53000 6
46 วัดดอยแก้ว 055446309 2 แสนตอ 53000 32
47 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 055494360 2 วังกะพี้ 53170 10
48 วัดทุ่งเศรษฐี 055410024 7 ป่าเซ่า 53000 8
49 วัดผาจักร 055473952 8 ผาจุก 53000 25
50 วัดพระฝาง 054869277 3 ผาจุก 53000 20
51 วัดแม่เฉย 055447345 5 บ้านด่านนาขาม 53000 15
52 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 055494440 5 วังกะพี้ 53170 13
53 วัดวังยาง 055449095 1 ผาจุก 53000 15
54 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 055445014 4 หาดกรวด 53000 7
55 วัดศรีธาราม 055428092 1 งิ้วงาม 53000 7
56 วัดสิงห์ศรีสว่าง 055446289 7 แสนตอ 53000 31
57 วัดอรัญญิการาม 055411556 4 ท่าเสา 53000 6
58 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 055412728 2 ป่าเซ่า 53000 1.5
59 สามัคคีวิทยา 055819084 3 วังดิน 53000 28
60 สามัคยาราม 055446183 2 บ้านด่าน 53000 30
61 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 055441434 6 ป่าเซ่า 53000 2
62 หนองบัววิทยา (น.ร.ไปเรียนรวมกับวัดวังยาง) 055479105 9 ผาจุก 53000 13
63 อนุบาลอุตรดิตถ์ 055411060   ท่าอิฐ 53000 3
  อนุบาลอุตรดิตถ์ (แห่งที่ 2) 055414272 1 บ้านเกาะ 53000 3
64 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 055479454 1 ผาจุก  53000 14
65 ทุ่งกะโล่วิทยา 055402064 6 ป่าเซ่า  53000 4
66 น้ำริดวิทยา 055447022 7 น้ำริด  53000 13
67 วังกะพี้พิทยาคม 055494467 3 วังกะพี้  53170 8
68 แสนตอวิทยา 055446331 3 แสนตอ  53000 32
69 อุตรดิตถ์ 055411104   ท่าอิฐ  53000 5
70 อุตรดิตถ์ดรุณี 055411105   ท่าอิฐ  53000 4
รวมเมืองอุตรดิตถ์            
  ตรอน          
71 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 055825807 2 บ้านแก่ง 53140 26
72 ชุมชนบ้านวังหิน 055491167 12 วังแดง 53140 20
73 บ้านข่อยสูง 055815284 1 ข่อยสูง 53140 32
74 บ้านชําทอง 055491545 8 บ้านแก่ง 53140 25
75 บ้านไชยมงคล 055454203 9 น้ำอ่าง 53140 24
76 บ้านเด่นสําโรง 055821069 4 หาดสองแคว 53140 32
77 บ้านท่าอวน 055451280 1 วังแดง 53140 17
78 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 055454179 4 น้ำอ่าง 53140 27
79 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 055496355 7 หาดสองแคว 53140 27
80 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 055451275 3 วังแดง 53140 19
81 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 055451284 2 วังแดง 53140 18
82 บ้านหัวดาน 055430021 8 วังแดง 53140 20
83 บ้านหาดสองแคว 055496004 2 หาดสองแคว 53140 28
84 บ้านเหล่า 055454040 3 น้ำอ่าง 53140 20
85 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 055815276 3 ข่อยสูง 53140 29
86 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)  - 2 ข่อยสูง 53140 30
87 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 055491549 5 วังแดง 53140 20
88 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 055415584 6 บ้านแก่ง 53140 30
89 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 055410083 1 บ้านแก่ง 53140 25
90 วัดบ้านใหม่ 055491123 6 วังแดง 53140 22
91 ศรีอุทิศ 055430020 6 ข่อยสูง 53140 33
92 หมู่สี่พัฒนา 055825628 4 บ้านแก่ง 53140 29
93 หมู่ห้าสามัคคี 055825585 5 บ้านแก่ง 53140 28
94 ตรอนตรีสินธุ์ 055825856 2 บ้านแก่ง 53140 26
  พิชัย          
95 ชุมชนบ้านโคน 055455057 1 บ้านโคน 53120 55
96 ชุมชนบ้านดง 055455182 3 พญาแมน 53120 65
97 บ้านกองโค 055831071 6 คอรุม 53120 42
98 บ้านขอม 055478686 5 พญาแมน 53120 68
99 บ้านคลองกล้วย 054869062 8 คอรุม 53120 50
100 บ้านคลองกะชี 055478889 7 ในเมือง 53120 44
101 บ้านคลองกะพั้ว 055436508 6 บ้านโคน 53120 65
102 บ้านคลองเรียงงาม 055478892 8 บ้านโคน 53120 60
103 บ้านคลองละมุง 055494036 4 ไร่อ้อย 53120 55
104 บ้านคลองละวาน 054869891 6 ในเมือง 53120 45
105 บ้านชําตก 055472130 8 ท่าสัก 53220 38
106 บ้านชําสอง 055470305 6 ท่าสัก 53220 35
107 บ้านชําหนึ่ง 055478871 5 ท่าสัก 53220 31
108 บ้านดอนโพ 055422194 7 บ้านหม้อ 53120 50
109 บ้านดารา 055496001 5 บ้านดารา 53220 31
110 บ้านดินแดง 055421587 10 ไร่อ้อย 53120 42
111 บ้านเต่าไหเหนือ 055430050 2 ท่าสัก 53220 35
112 บ้านท่าเดื่อ 055478806 5 คอรุม 53120 40
113 บ้านท่ามะปราง 055484163 1 พญาแมน 53120 55
114 บ้านท้ายน้ำ 055831126 5 บ้านหม้อ 53120 43
115 บ้านท่าสัก 055496337 1 ท่าสัก 53220 28
116 บ้านเต่าไหใต้ (น.ร.เรียนรวมกับร.ร.บ้านท่าสัก)   4 ท่าสัก 53220 39
117 บ้านทุ่งป่ากระถิน 055478740 6 พญาแมน 53120 75
118 บ้านนาคะนึง 055430051 6 นายาง 53120 43
119 บ้านนายาง 055822327 7 นายาง 53120 48
120 บ้านนาอิซาง 055471266 1 นายาง 53120 45
121 บ้านนาอิน 055478642 5 นาอิน 53120 58
122 บ้านในเมือง 055421253 3 ในเมือง 53120 45
123 บ้านบึงท่ายวน 055436503 7 คอรุม 53120 52
124 บ้านปากคลอง 055421200 1 คอรุม 53120 52
125 บ้านป่ากะพี้ 055822090 4 ท่ามะเฟือง 53120 58
126 บ้านป่าแต้ว 054869074 4 คอรุม 53120 50
127 บ้านฟากบึง 055430052 4 นาอิน 53120 66
128 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 055421585 4 บ้านหม้อ 53120 55
129 บ้านวังสะโม 055496002 1 บ้านดารา 53220 33
130 บ้านวังสําโม 055820569 2 บ้านดารา 53220 40
131 บ้านหนองกวาง 055491595 2 นายาง 53120 42
132 บ้านหน้าพระธาตุ 055832036 1 ในเมือง 53120 40
133 บ้านหลักร้อย 055822328 5 นายาง 53120 45
134 บ้านหัวค่าย 055421230 4 ในเมือง 53120 42
135 บ้านหาดทับยา 055831547 1 ท่ามะเฟือง 53120 53
136 ไร่อ้อย 055436509 5 ไร่อ้อย 53120 42
137 วัดดอกไม้ 055484164 6 ท่ามะเฟือง 53120 45
138 วัดบ้านเกาะ 055820577 3 บ้านดารา 53220 45
139 วัดพญาปันแดน 055455085 4 พญาแมน 53120 67
140 วัดโรงม้า 055421187 1 บ้านหม้อ 53120 55
141 วัดไร่อ้อย 055820080 6 ไร่อ้อย 53120 40
142 วัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ  (ไม่มีนักเรียนแล้ว)   7 ไร่อ้อย 53120 40
143 วัดวังผักรุง 055820067 3 ไร่อ้อย 53120 40
144 แหลมนกแก้ว 055823079 3 นาอิน 53120 60
145 ดาราพิทยาคม 055496136 5 บ้านดารา 53220 30
146 บ้านโคนพิทยา 055455044 4 บ้านโคน 53120 60
147 พิชัย 055421402   ในเมือง 53120 48
  ลับแล          
148 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 055453278 3 ไผ่ล้อม 53210 8
149 ชุมชนวัดบรมธาตุ 055453425 3 ทุ่งยั้ง 53210 7
150 ชุมชนหัวดง 055427148 3 แม่พูล 53130 20
151 ดอนแก้ว 055457423 4 แม่พูล 53130 25
152 ด่านแม่คํามัน 055816063 1 ด่านแม่คำมัน 53210 22
153 นานกกก 055817199 4 นานกกก 53130 24
154 บ้านชําผักหนาม 055430017 2 ด่านแม่คำมัน 53210 20
155 บ้านเนินซ่าน 055410017 9 ทุ่งยั้ง 53210 10
156 บ้านห้วยขมิ้น 055410016 5 ทุ่งยั้ง 53210 12
157 บ้านห้วยใต้ 055430019 7 แม่พูล 53130 20
158 บ้านห้วยทราย 055479230 3 ด่านแม่คำมัน 53210 20
159 บ้านหัวดุม  - 10 ทุ่งยั้ง 53210 11
160 ฤาษีพหลวิทยา 055427626 1 ทุ่งยั้ง 53210 9
161 วัดเจดีย์ 055830154 9 ฝายหลวง 53130 14
162 วัดดงสระแก้ว 055410001 5 ไผ่ล้อม 53210 22
163 วัดดอนสัก 055830203 3 ฝายหลวง 53130 12
164 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) 055830179 10 ฝายหลวง 53130 14
165 วัดนาทะเล 055431178 5 ชัยจุมพล 53130 13
166 วัดน้ำใส 055450076 8 ชัยจุมพล 53130 10
167 วัดไผ่ล้อม 055453432 1 ไผ่ล้อม 53210 7
168 วัดโพธิ์ทอง 055453473 3 ไผ่ล้อม 53210 8
169 วัดสว่าง 055453468 2 ไผ่ล้อม 53210 9
170 วัดห้องสูง 055431754 3 ชัยจุมพล 53130 8
171 วัดใหม่ 055830138 1 ฝายหลวง 53130 15
172 ศิลปศาสตร์วิทยา 055453570 6 ทุ่งยั้ง 53210 8
173 หนองนาเกลือวิทยา 055450537 4 ฝายหลวง 53130 12
174 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ) 055815091 8 ทุ่งยั้ง 53210 15
175 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 055816145 4 ด่านแม่คำมัน 53210 22
176 ลับแลพิทยาคม 055431071 4 ฝายหลวง 53130 11
177 ลับแลศรีวิทยา 055453416 3 ไผ่ล้อม 53210 8
  ทองแสนขัน          
178 บ้านเขาสัก 055430025 10 ผักขวง 53230 50
179 บ้านท่าช้าง 055418055 3 บ่อทอง 53230 32
180 บ้านนาป่าคาย 055415636 4 ป่าคาย 53230 24
181 บ้านนาลับแลง  - 5 ป่าคาย 53230 25
182 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 055826044 1 น้ำพี้ 53230 25
183 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 055410119 13 บ่อทอง 53230 45
184 บ้านน้ำหมีใหญ่ 055415431 1 ผักขวง 53230 60
185 บ้านปางวุ้น 055410557 7 ผักขวง 53230 49
186 บ้านปางหมิ่น 055430023 5 บ่อทอง 53230 48
187 บ้านผักขวง 055825040 2 ผักขวง 53230 50
188 บ้านแพะ 055824068 7 บ่อทอง 53230 43
189 บ้านร้องลึก 055825164 6 ผักขวง 53230 42
190 บ้านไร่ห้วยพี้ 055415519 6 ป่าคาย 53230 22
191 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 055430024 8 บ่อทอง 53230 49
192 บ้านวังปรากฏ 055415197 1 ป่าคาย 53230 23
193 บ้านแสนขัน 055418028 12 บ่อทอง 53230 38
194 บ้านหนองหิน 055479131 6 น้ำพี้ 53230 22
195 บ้านห้วยปลาดุก 055470022 5 น้ำพี้ 53230 32
196 เลอเดชประชานุสรณ์ 055418027 9 บ่อทอง 53230 33
197 วังโป่งดํารงวิทย์ 055825069 3 ผักขวง 53120 46
198 ทองแสนขันวิทยา 055418071 9 บ่อทอง 53230 35
รวมทองแสนขัน            
Comments