Начална страница

За Нас
Съвет на директорите
 
  • Борис Николов
  • Бегония Трендафилова
  • Иван Ярков


Директор за връзка с инвеститорите 
  • Надя Будинова


Обслужващи дружества
  • СОФКОНСУЛТИНГ АД