ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล: นิรัญ ปิ่นเกตุ                                                      
วันเดือนปีเกิด: 8 กุมภาพันธ์ 2526
ที่อยู่: 25/3 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64000                                          
ที่ทำงาน: วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
e-mail: Oriowrc90@gmail.com
website: gg.gg/Nirun-PK                                                   
Comments