Οι εκπαιδευτικοί και το έργο μας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι' αυτό που κάνουμε αλλά και γι' αυτό που δεν κάνουμε.  Μολιέρος,


ΕΠΩΝΥΜΙΑ
:Νηπιαγωγείο Ασπροβάλτας

ΠΟΥ: Ασπροβάλτα- Δήμος Αγίου Γεωργίου Ν.Θεσσαλονίκης

ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΛΑΣΙΚΟ  με 26 παιδιά.          ΟΛΟΗΜΕΡΟ    με 22 παιδιά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:   

                                               ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (προισταμένη)


                                                 ΓΚΑΒΕΖΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(κλασικό)
                                                ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
(ολοήμερο)

  Έχουμε δημιουργήσει μια όμορφη ομάδα συνεργασίας με πλήθος δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και εκδόσεων απευθυνόμενες στα παιδιά, τους γονείς, τους συναδέλφους αλλά και απλούς επισκέπτες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  διατροφικές συνήθειες,νερό, ανακύκλωση, ύπνος κ.α) και υποδέχεται πλήθος μορφών του ελληνικού θεάτρου (παιδικό, μυθολογία, μαριονέτες, σκιών, διαδραστικά κτλ). Παράλληλα το νηπιαγωγείο έχει το δικό του ιστότοπο (τον οποίο διαβάζεται τώρα), μπλογκ, μέιλ επικοινωνίας για κάθε πρόβλημα.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η κυρία Kούλα φροντίζει με μεγάλη υπευθυνότητα για την καθαριότητα των χώρων του σχολείου μας.  Την ευχαριστούμε.

Το κλασικό τμήμαΤο Ολοήμερο τμήμα στο χώρο του Δημοτικού

Το έργο μας


Οι δεξιότητες του παιδιού στο νηπιαγωγείo

Έως το τέλος του νηπιαγωγείου, τα περισσότερα παιδιά έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες στον τομέα της γραφής, της ανάγνωσης και της επικοινωνίας και από αυτά αναμένονται τα παρακάτω:

Ακουστική ικανότητα

 • Να ακολουθούν 1-2 απλές προφορικές οδηγίες στη σειρά
 • Να ακούν και να κατανοούν κατάλληλες για την ηλικία τους ιστορίες ή ανάγνωση οι οποίες  θα γίνονται με δυνατή φωνή
 • Να μπορούν να κάνουν μια απλή συζήτηση

Δεξιότητες λόγου

 • Να απαντούν σε απλές ερωτήσεις που επιδέχονται 'ναι-όχι'
 • Να παράγουν λόγο που να είναι κατανοητός από τους περισσότερους ανθρώπους του περιβάλλοντος
 • Να απαντούν σε ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. 'πες μου τι έκανες στο σπίτι της γιαγιάς;')
 • Να επαναλαμβάνουν μια ιστορία, μέρη κάποιας ιστορίας ή ένα συμβάν
 • Να χρησιμοποιούν πολλούς τύπους προτάσεων για να εκφράσουν τις ανάγκες και τις σκέψεις τους και να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες
 • Να συμμετέχουν δεόντως σε συζητήσεις (π.χ. αλλαγή θέματος, διατήρηση του θέματος συζήτησης)
 • Να ενδιαφέρονται και να ξεκινούν μια συζήτηση.

Αναγνωστική ικανότητα

 • Να κατανοούν ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου στην ελληνική γλώσσα γίνεται από εμπρός προς τα πίσω, από πάνω προς τα κάτω και από τα αριστερά στα δεξιά
 • Να κατανοούν ότι οι προφορικές λέξεις αποτελούνται από ήχους
 • Να αναγνωρίζουν τις λέξεις που ομοιοκαταληκτούν
 • Να συγκρίνουν και να ταιριάζουν λέξεις που βασίζονται στους ήχους τους
 • Να κατανοούν ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν ήχους και να ταιριάζουν πολλούς ήχους στα γράμματα
 • Να αναγνωρίζουν τα κεφαλαία από τα πεζά γράμματα
 • Να αναγνωρίζουν ορισμένες λέξεις εξ όψεως
 • Να 'διαβάζουν' από μνήμης κάποια βιβλία με φωτογραφίες
 • Να κάνουν πως διαβάζουν κοιτάζοντας τις φωτογραφίες και μιλώντας για την ιστορία

Ικανότητα γραφής

 • Να γράφουν το όνομα και το επώνυμό τους
 • Να σχεδιάζουν μια ζωγραφιά που να διηγείται μια ιστορία, να βάλουν ένα τίτλο και να διηγηθούν σχετικά με την ιστορία
 • Να γράφουν σχετικά ευανάγνωστα κεφαλαία και πεζά γράμματα του αλφάβητου
 • Παρόλο που υπάρχει σημαντική επικάλυψη των δεξιοτήτων που αποκτούνται με το πέρασμα των σχολικών τάξεων, αναμένεται από τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις δεξιότητες αυτές συνεχώς καλύτερα και σε πιο πολύπλοκα πλαίσια.