RECURSOS PARA TRABALLAR A PRENSA
                                                                                            INFÓRMATE
PROCESO DE ELABORACIÓN DUN XORNAL

PERIÓDICOS GALLEGOS

PRENSA DIARIA DE GALICIA

EL PERIÓDICO

WEB DE NORBERTO. SEMANA DA PRENSA. PROPOSTA DE ACTIVIDADES
XOGOS 

    
    LIM  SEMANA DA PRENSA
                                       
Recompilación de recursos feito por María Fernández García. Colexio de Cervo-Lugo